strategia budowania wizerunku pracodawcy: co tak naprawdę decyduje o atrakcyjności pracodawcy?

Każdy pracodawca posiada swój wizerunek. Czasem jest on świadomie budowany i sumiennie pielęgnowany, a czasem stanowi efekt pewnego zaniedbania. W czasach, gdy media społecznościowe - czy tego chcesz, czy nie - pozwalają postronnym zajrzeć do zacisza Twojej firmy, Twój wizerunek, jako pracodawcy może pełnić rolę reklamy lub antyreklamy Twojego przedsiębiorstwa.

Czym zatem jest wizerunek pracodawcy? Wiele osób definiuje to pojęcie, jako reputację przedsiębiorstwa, jako pożądanego miejsca pracy w oczach zatrudnionych pracowników, aktywnych i pasywnych kandydatów, klientów oraz innych kluczowych partnerów. Twój wizerunek opiera się na Twoich wartościach oraz kulturze i środowisku miejsca pracy. Podobnie jak inne źródła potencjalnej reklamy, wizerunek pracodawcy jest jednoznaczny z obietnicą. Jeśli nie zostanie ona spełniona, może to utrudnić przyciąganie właściwych kandydatów, obniżyć zaangażowanie pracowników i w konsekwencji odbić się na obrotach firmy. Twój wizerunek może jednak przyczynić się do zwiększenia Twojej przewagi nad konkurencją i poprawić Twoją zdolność przyciągania, angażowania i zatrzymywania przy sobie pracowników o wysokiej efektywności działania i kompetencjach.

W ostatecznym rozrachunku wypracowany wizerunek pracodawcy może przełożyć się na konkretne korzyści finansowe w postaci zwiększonej produktywności, innowacyjności, i uzyskania pozycji lidera rynku. Jest to kapitał, który może zapewnić wysoki zwrot z Twoich inwestycji.

Co stanowi o solidnym wizerunku pracodawcy? Czego pragną kandydaci? Co motywuje ich do przyjrzenia się dokładniej Twojej firmie? Dlaczego wolą jednych pracodawców od drugich? Co sprawia, że Twój zespół wciąż chce dla Ciebie pracować? Czy chodzi o pieniądze? Zróżnicowanie? Elastyczność? Każdy pracodawca może zwiększyć swoją atrakcyjność, aby przyciągnąć kompetentnych i utalentowanych pracowników – musi tylko wiedzieć, jakie aspekty swojej oferty powinien zoptymalizować.

W badaniu Randstad Award przyglądamy się bliżej czynnikom, które decydują o atrakcyjności przedsiębiorstw. Wyniki dowodzą, że przeważającym motywatorem jest wysokość wynagrodzenia – jednak to nie wszystko, czego szukają potencjalni pracownicy. 

co tak naprawdę stanowi o atrakcyjności pracodawcy?

Niektórzy mogą zazdrościć pracownikom, którzy korzystają z przywilejów takich jak żłobek czy przedszkole zakładowe, sale do ćwiczeń i relaksu, darmowe bilety do kina / teatru, czy nawet możliwość przyprowadzania do pracy czworonożnych pupili. Nic w tym dziwnego. Jednak przedsiębiorstwa, które stać na takie udogodnienia, stanowią raczej wyjątek niż regułę. Co mogą zrobić pracodawcy, którzy nie mają możliwości zaoferowania tak wyjątkowych świadczeń, aby przyciągnąć utalentowanych pracowników?

Randstad zapytał o to 9 tys. zdolnych do pracy Polaków, w wieku od 18 do 65 lat, zarówno uczących się, pracujących, jak i poszukujących pracy. Była to grupa reprezentatywna dla polskiego społeczeństwa pod względem wieku, płci, wykształcenia oraz regionu. Wyniki badania objęły opinie respondentów na temat 150 największych pracodawców. Ankiety przeprowadzane były on-line. 

Respondentom zadano między innymi następujące pytania:

  • Jakie są najważniejsze czynniki, które decydują o wyborze pracodawcy?
  • Co motywowałoby pracowników do kontynuowania pracy dla swojego pracodawcy?
  • Z jakiego powodu pracownicy mogliby zmienić pracodawcę?
  • Które branże są najbardziej atrakcyjne?

pieniądze na pierwszym miejscu

Jak wiadomo, wysokość płac w Polsce nadal pozostaje na niskim poziomie w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Nic więc dziwnego, że blisko 2/3 Polaków wskazało wynagrodzenie jako najważniejszy aspekt decydujący o atrakcyjności pracodawcy. Co więcej, także wśród powodów, dla których badani byliby skłonni zmienić pracę najczęściej wybierana odpowiedź (54%) dotyczyła zbyt niskiej płacy. 

jednak pieniądze to nie wszystko

Zapewne ze względu na pamięć o niepokojach gospodarczych ostatnich lat i lęk przed utratą pracy, spora grupa respondentów (57%) wskazywała jako kluczowe bezpieczeństwo zatrudnienia oraz stabilność finansową przedsiębiorstwa (47%) .

Jednak spośród pozostałych aspektów, 53% badanych wybrało przyjazną atmosferę w miejscu pracy jako bardzo ważny czynnik przy wyborze pracodawcy a blisko połowa (47%) podkreślała znaczenie interesującej treści pracy.

Warto także przyjrzeć się bliżej motywom, jakie skłaniają pracowników do pozostania u obecnego pracodawcy. Najważniejszą rolę pełni tutaj równowaga między pracą a życiem osobistym (41% wskazań). 

Brak możliwości rozwoju zawodowego oraz brak czy niewystarczające uznanie ze strony pracodawcy są zaś, tuż po zbyt niskiej płacy, najważniejszymi powodami, dla których skłonni jesteśmy szukać nowej posady. 

Można więc stwierdzić, że poziom wynagrodzenia, choć jest najsilniejszym, to jednak nie jedynym wyznacznikiem atrakcyjności pracodawcy. Firmy, które nie mają możliwości podniesienia płac, mogą zwrócić większą uwagę na inne aspekty zatrudnienia, które mogą podnieść satysfakcję pracowników i pomogą przyciągnąć dobrych kandydatów do pracy.

A już wkrótce przekonamy się, jakie informacje i wnioski przyniesie nam nadchodząca, szósta już edycja badania - Randstad Award 2016.

< powrót do poprzedniej strony