szansa na znalezienie pracy: polacy takiego optymizmu nie przejawiali od sześciu lat

Polacy nigdy jeszcze w historii badania Monitor Rynku Pracy nie oceniali swoich szans na znalezienie nowego zatrudnienia tak wysoko. 86% respondentów twierdzi, że w ciągu pół roku znajdzie jakiekolwiek zajęcie, 80% - że będzie ono co najmniej tak dobre, jak dotychczasowe. Od połowy 2015 roku te wskaźniki systematycznie rosną, ale rekordy bić zaczęły w drugiej połowie zeszłego roku (83% respondentów deklarowało znalezienie jakiejkolwiek pracy). Warto zwrócić uwagę, że w badaniu ten współczynnik ostatni raz przekraczał 80% przed sześcioma laty, a w 2013 roku spadł do poziomu 68%.

młodzi pewni siebie, starsi z większą rezerwą

Największymi optymistami w znalezieniu jakiejkolwiek pracy są osoby w wieku od 25 do 34 lat (94%). W ten sposób odpowiada 92% respondentów między 18 a 24 rokiem życia. Wśród najmłodszej badanej grupy równie liczni są ankietowani przekonani o możliwości znalezienia co najmniej tak dobrej pracy, jak dotychczasowa. Wynikać to może jednak z faktu, że doświadczenie zawodowe młodych osób nie jest tak duże i często w tym wieku podejmują dopiero pierwszą pracę. Na szczególną uwagę zasługuje jednak różnica pomiędzy tą grupą wiekową a osobami przed wiekiem emerytalnym. Zaledwie 60% respondentów między 55 a 65 rokiem życia uważa, że w ciągu półrocza znajdzie porównywalną pracę.

Dysproporcje widać też między kobietami a mężczyznami. Panie są bardziej ostrożne, gdy pytamy o szanse na znalezienie pracy. 77% z nich twierdzi, że w ciągu 6 miesięcy trafi na podobną pracę, 82%, że na jakąkolwiek. Dla porównania wśród mężczyzn deklaruje tak odpowiednio 84% i 91%.

umowa nie wpływa znacząco na ocenę szans

Tak dużych różnic nie widać, gdy porównujemy respondentów posiadających różne formy umowy. Najczęściej bezproblemowe znalezienie podobnego zajęcia deklarują osoby zatrudnione na umowę o pracę tymczasową (88%), pracownicy etatowi z umowami na czas określony (87%) i pracownicy z umowami na stałe (79%). Mniejszymi optymistami są respondenci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (77%) i osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub o dzieło (72%).

polski optymizm na czele w europie

Na tle europejskich narodów Polacy są rekordowymi optymistami. Nie mają sobie równych, gdy pytamy zarówno o jakąkolwiek pracę, jak i co najmniej porównywalną z dotychczasową. W czołówce na kontynencie są też Czesi (76% - jakakolwiek praca, 72% - porównywalna) i Szwedzi (75%, 68%). Europejska średnia to odpowiednio: 63% i 59%. Zbliżone wyniki notujemy w Niemczech i Holandii. Najmniej pewni swoich zawodowych szans są Francuzi (56%, 52%), Grecy (54%, 55%) i Włosi (47%, 50%).

W najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy pytaliśmy respondentów także m.in. o to, czy są skłonni wyjechać za pracą poza granice kraju i czy są zadowoleni ze swojej obecnej pracy.

poznaj szczegółowy raport »

< powrót do poprzedniej strony