technologie silnie zmieniają rynek pracy, jednak polscy pracownicy nie obawiają się wyzwania

7. edycja badania randstad employer brand

Już nie tylko w zakładach produkcyjnych, ale też w sektorze usług, czy w handlu. Rozwój nowych technologii to trend, który coraz silniej wpływa na rynek pracy i polscy pracownicy są gotowi, by elastycznie dopasować się do niego – wynika z najnowszego raportu Randstad Employer Brand Research. Automatyzację postrzegają jako ułatwienie pracy i sposób na podniesienie jej jakości. Jest to też wyzwanie, w obliczu którego  są nastawieni na rozwój kwalifikacji.

Związane z rozwojem nowych technologii zjawisko automatyzacji pracy ma już istotny wpływ na wiele aspektów działalności przedsiębiorstw,  w tym na zatrudnienie i zarządzanie kadrami w firmach. W związku ze zmianami technologicznymi zupełnie inne kompetencje pracowników będą pożądanymi przez pracodawców. Firmy chcą też częściej pochylać się nad kwestiami rozwoju umiejętności załogi i szkoleń z zakresu wdrażanych technologii oraz aktywnego budowania marki pracodawcy, która przyciągać będzie najbardziej utalentowanych specjalistów gotowych do wspierania wykorzystywanych w firmie nowoczesnych rozwiązań.

Proces automatyzacji pracy jest złożony. Obecnie przemiany najbardziej widoczne są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale zjawiska związane z rozwojem technologii obejmują szereg rozwiązań cyfrowych zmieniających sposób funkcjonowania firm z innych sektorów, w tym np. obsługi klienta, handlu, bankowości czy finansów. „Wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych, wzrastające wykorzystanie urządzeń mobilnych, czy coraz  więcej firmowych projektów w ramach „Big Data”, z jednej strony wpływają na jakość wykonywanych przez pracowników zadań, pomagają im w szczególnie trudnych procesach, związanych chociażby z przetwarzaniem danych, z drugiej – wymagają  odpowiednich kwalifikacji, o które zadbać powinien także pracodawca” – podkreśla Marcin Sieńczyk, Chief Technology Innovation Officer w Randstad Polska.

szansa na rozwój, a nie zagrożenie

Jak wynika z najnowszej edycji Randstad Employer Brand Research, większość pracowników potwierdza, że automatyzację postrzega jako sposób na podniesie jakości ich pracy. Twierdzi tak 47% ankietowanych. Przekonane o tym są częściej  kobiety – uznaje tak co druga z nich. Mężczyźni są nieznacznie bardziej sceptyczni (45%). Szansę w automatyzacji dostrzegają częściej młodsi pracownicy w wieku od 18 do 24 lat (53%) i osoby z wyższym wykształceniem (51%). Mniejsze przekonanie o wpływie automatyzacji na udoskonalenie pracy mają osoby starsze w wieku od 45 do 65 lat (45%) i osoby z niższym wykształceniem (37%).

pobierz pełen raport randstad employer brand research 2017 »

Co dziesiąty ankietowany obawia się, że automatyzacja pozbawi go pracy. Najczęściej takie opinie wyrażają ludzie młodzi do 24 roku życia (13%) i osoby ze średnim wykształceniem (11%). Ten odsetek jest mniejszy wśród ankietowanych powyżej 45 roku życia (7%) i osób z wykształceniem wyższym (7%). 

Rozwój nowych technologii ma coraz większy wpływ również na rekrutację i zarządzanie kadrami. Z jednej strony wiąże się to z przyzwyczajeniami ludzi, coraz śmielszym korzystaniem w codziennym życiu z aplikacji mobilnych, czy serwisów społecznościowych, z drugiej – z coraz bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami ułatwiającymi pracę zespołów HR i firm rekrutacyjnych. 

„Ta cyfrowa rewolucja już trwa. W naszej pracy wdrażamy coraz skuteczniejsze narzędzia, które wspierają rekrutację odpowiednich pracowników, pozwalając nam odnaleźć idealnie dopasowanych kandydatów, w prosty sposób zarządzać rozliczeniami wynagrodzeń, czy urlopami.” – wymienia Marcin Sieńczyk, Chief Technology Innovation Officer w Randstad Polska. „Jednocześnie właśnie w branży HR najwyraźniej widać, jak istotne jest współgranie nowoczesnych technologii z indywidualnym podejściem. W centrum naszej uwagi wciąż jest bowiem człowiek, którego chcemy wspierać na każdym etapie jego życia zawodowego, pomagając mu także w dostosowaniu się do zmieniającego się za sprawą technologii świata” – dodaje.

pracodawcy powinni postawić na rozwój kwalifikacji

Uczestnicy Randstad Employer Brand Research są skłonni aktywnie dostosowywać się do przemian na rynku pracy. 60% ankietowanych w związku z automatyzacją gotowych jest przekwalifikować się, jeśli dzięki temu otrzymywać będzie co najmniej takie samo wynagrodzenie, jak obecnie. Taka deklaracja częściej pojawia się wśród kobiet (63%) niż wśród mężczyzn (57%). Otwartością na podnoszenie kwalifikacji nieznacznie częściej cechują się osoby młode w wieku od 18 do 24 lat (64%) i posiadacze wyższego wykształcenia (61%). Mniejsza jest gotowość do przekwalifikowania się wśród pracowników starszych powyżej 45 roku życia (56%). Znacznie rzadziej chęć zmian w kwalifikacjach deklarują osoby z niższym wykształceniem (47%).

Badania Randstad wskazują, że postępująca automatyzacja nie będzie miała większego wpływu na rotację pracowników na rynku. Zaledwie 6% uczestników tegorocznej edycji Randstad Employer Brand Research woli zmienić miejsce pracy, niż podjąć wyzwania związane z automatyzacją w obecnej firmie. W tej grupie częściej deklarują to mężczyźni (7%) niż kobiety (5%). Nowego miejsca zatrudnienia w tej sytuacji bardziej skłonni są poszukiwać ludzie młodzi do 24 lat (12%) i osoby z niższym wykształceniem (8%). 

„Coraz silniejsze zmiany w realiach pracy związane z rozwojem technologicznym stają się coraz bardziej istotnym czynnikiem w budowaniu oferty dla pracowników i unikalnej tożsamości firmy. Działania pracodawców powinny zmierzać ku temu, by technologie nie były postrzegane przez pracowników jako zagrożenie, a raczej jako szansa na rozwój kompetencji i zyskiwanie nowych umiejętności” – podsumowuje Marcin Sieńczyk, Chief Technology Innovation Officer w Randstad Polska.

pobierz pełen raport randstad employer brand research 2017 »

< powrót do poprzedniej strony