uzasadnione zmiany? pogłębiamy wiedzę prawną w obszarze zatrudnienia pracownika tymczasowego

Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych były tematem trzeciej edycji śniadania biznesowego organizowanego przez Randstad. 20 października wzięli w nim udział eksperci HR z różnych branż. To już kolejne spotkanie w ramach cyklu skierowanego do przedstawicieli biznesu w Polsce. Za każdym razem ich celem jest wymiana doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań optymalnych dla przedsiębiorców.

pobierz prezentację z podsumowaniem »

W trakcie spotkania eksperci HR reprezentujący różne branże dyskutowali o nowych regulacjach dotyczących limitów zatrudnienia pracowników tymczasowych w kontekście innych elastycznych form współpracy między klientami a agencjami. Uczestnicy poznali też nowe podejście do współpracy z klientami w zakresie ustalania wynagrodzenia pracowników tymczasowych. Ważnym tematem była także ochrona kobiet w ciąży w systemie pracy tymczasowej.

Nowelizacja ustawy uszczelniła szereg regulacji dotyczących ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym przepisy dotyczące limitów czasowych, w ramach których można kierować pracowników tymczasowych do tych samych pracodawców użytkowników. Pracodawcy powinni uważniej identyfikować własne potrzeby i precyzyjnie definiować je jako stałe lub tymczasowe, dopasowując strukturę zatrudnienia do rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa. Sięganie po najbardziej elastyczne formy, np. outsourcing, będzie musiało być z kolei poprzedzone uprzednią analizą, czy ta forma współpracy nie stanowi obejścia przepisów dotyczących pracy tymczasowej – wyjaśnia Liliana Strupp, Dyrektor Działu Prawnego spółek grupy Randstad w Polsce.

W zetknięciu z codzienną praktyką przepisy ustawy budzą coraz większe wątpliwości. Jednak duża rotacja na rynku pracy i rynek kandydata mogą spowodować, że problem przekroczenia limitu w ogóle nie wystąpi w części przedsiębiorstw. Pracownicy nie czują się bowiem przywiązani do jednej firmy i szybciej podejmują decyzję o zmianie pracy. Rotacja nie wynika już tylko i wyłącznie z przyczyn obiektywnych, jak przykładowo likwidacja stanowiska, ale wywiera na nią znaczący wpływ motywacja samego pracownika. Badania rynku pracy pokazują przy tym, że grupę pracowników tymczasowych charakteryzuje wyraźna mobilność.

Limit dotyczący pracy tymczasowej budzi w tej chwili wiele kontrowersji ponieważ jest bardziej restrykcyjny niż do tej pory – mówi Dagmara Chudzińska-Matysiak, Regional Manager (East) & Cross Border Staffing Director. W tym kontekście ważne jednak wydaje się być przeprowadzenie analizy zatrudnienia w firmie w ciągu trzech ostatnich lat działalności. To z kolei pomoże zweryfikować przedsiębiorcom, czy temat limitu w jakikolwiek sposób będzie ich dotyczył. Dane zebrane przez Randstad pokazują, że średnio pracownik tymczasowy nie pracuje dłużej niż 6 miesięcy dla jednego klienta – dodaje.

pobierz prezentację z podsumowaniem »

< powrót do poprzedniej strony