większe oczekiwania pracowników. pracodawcy nie zawsze w nie trafiają.

Polscy pracodawcy coraz częściej odczuwają większe wymagania pracowników i to nie tylko te związane z poziomem wynagrodzenia. Coraz istotniejszym elementem stają się też oczekiwania pozapłacowe. 59% pracodawców, którzy brali udział w ostatniej edycji badań Instytutu Badawczego Randstad, odczuwa większe wymagania pozapłacowe potencjalnych pracowników. Zdaniem 69% dotyczy to bardziej kandydatów wchodzących na rynek pracy, niż pracowników z dłuższym stażem. Firmy coraz częściej dostrzegają też, że ich oferty pracy muszą wyjść ponad rynkowy standard, aby zyskały zainteresowanie kandydatów. Deklaruje to 47% respondentów.

pobierz pełny raport »

Wyniki najnowszej edycja badania „Plany Pracodawców” pokazują jednocześnie, że choć firmy dostrzegają potrzebę stworzenia bogatszej oferty pozapłacowej dla pracowników, to często ich propozycje rozmijają się z oczekiwaniami kandydatów. Najczęściej pracodawcy spotykają się z pytaniami o dodatkowy pakiet opieki medycznej (14%), kartę sportową (10%) oraz świadczenia i dodatki socjalne (8%). Na czwartym miejscu są szkolenia i kursy (7%), które najczęściej znajdują się w ofercie pracodawców.

Udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach branżowych to pozapłacowa korzyść, którą w swoich firmach wprowadziło 82% respondentów. 79% oferuje swoim pracownikom sprzęt firmowy, czyli na ogół służbowy telefon, laptop lub auto. 77% oferuje grupowe ubezpieczenia na życie.

Jednak w ostatnim roku pracodawcy najczęściej decydowali się na wprowadzenie zupełnie innych rozwiązań – w pierwszej kolejności na unowocześnienie biura lub stanowisk pracy (44%), ale także na karty sportowe (32%) i kursy językowe (28%).

Wśród planowanych nowych elementów oferty dla pracowników pracodawcy w najbliższym roku najchętniej rozważają umożliwienie udziału w szkoleniach i spotkaniach branżowych (20%), udostępnienie służbowego sprzętu (9%) oraz wprowadzenie pakietów medycznych (7%).

W pełnym raporcie podsumowującym 34. edycję badania „Plany Pracodawców” sprawdzić możne, czy polskie firmy planują w najbliższym czasie zwiększenie zatrudnienia lub podniesienie zarobków pracowników. 

kliknij, aby pobrać raport »

< powrót do poprzedniej strony