większość pracodawców popiera niższy wiek emerytalny, nowe przepisy już od 1 października

Z początkiem października w życie wchodzi ustawa przywracająca poprzednie progi wieku emerytalnego w Polsce. Kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni – wieku 65 lat. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z rynku pracy może odejść jednocześnie ponad 300 tysięcy pracowników. Dla większości pracodawców, którzy wzięli udział w najnowszej edycji badania „Plany Pracodawców”, obniżenie wieku emerytalnego to dobra decyzja.

pobierz pełny raport z badania plany pracodawców »

Gdy pytamy ankietowanych, co sądzą o nowych przepisach, 22% jest zdecydowanie za, a 35% raczej za (łącznie 55% pozytywnych ocen). Raczej przeciwne poglądy deklaruje 17% pracodawców, a zdecydowanie sprzeciwia się zmianie ustawy emerytalnej 15% respondentów (32% negatywnych odpowiedzi). Nie ma zdania na temat 12% ankietowanych.

Gdy zastanawiamy się nad tym, czy chcielibyśmy pracować dłużej, większość z nas zgodnie odpowie, że w pewnym wieku należy nam się już odpoczynek, oby jak najwcześniej. Podobnie spojrzeć mogli nasi ankietowani. Tymczasem z perspektywy firm wyjęcie z rynku pracy ponad 300 tysięcy osób w połączeniu z rekordowo niskim poziomem bezrobocia, procesem starzenia się społeczeństwa oraz nadal bardzo silnym akcentem na rekrutację najmłodszych kandydatów, staje się receptą na poważne trudności w uzupełnieniu już widocznych braków kadrowych w przedsiębiorstwach. – podkreśla Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska. Jak dodaje, wejście w życie przepisów w bliskiej i dalszej perspektywie skłonić powinno przedsiębiorców do szukania sposobów na aktywizację osób, które są bierne zawodowo, a jest to grupa pokaźna, oraz intensyfikacji działań rekrutacyjnych skierowanych do rosnącej liczby kandydatów ze starszych grup wiekowych.

niższy wiek emerytalny – dlaczego za?

Respondentów, którzy są zdecydowanie lub raczej za wprowadzeniem niższego wieku emerytalnego, pytaliśmy o to, co ich do tego przekonuje. Dla 26% ankietowanych z tej grupy ludzie w tym wieku nie mogą już wykonywać niektórych prac, np. fizycznych. Zdaniem 16% należy im się już emerytura, bo to najwyższy czas na odpoczynek. 15% zwolenników reformy uważa, że ludzie  w tym wieku są już mało efektywni w pracy.

nowa ustawa – stare obawy

Z umiarkowanymi zwolennikami zmiany, przeciwnikami i osobami niezdecydowanymi rozmawialiśmy także o ewentualnych obawach, które może budzić nowa ustawa. Dla 20% ankietowanych z tej grupy obniżenie wieku emerytalnego jest równoznaczne z niższymi kwotami miesięcznymi emerytur. 14% pracodawców zwraca uwagę na to, że może brakować ludzie na rynku pracy. Dla 11% zmiana jest kosztowna dla budżetu Polski, a państwa na to nie stać. 10% respondentów uważa, że starsi pracownicy to ogromna wartość dla firmy ze względu na ich doświadczenie i jakość pracy.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami stopniowo zrównywany miał być wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. W obu przypadkach emerytura przysługiwałaby osobom, które ukończyły 67 rok życia.

pobierz pełny raport z badania plany pracodawców »

< powrót do poprzedniej strony