wiele możliwości i dużo obaw pracowników

Sytuacja na krajowym rynku pracy jest coraz bardziej stabilna. Najnowsze wyniki badania Monitor Rynku Pracy pokazują, że zarówno gotowość do zmiany pracy, jak i faktycznie dokonane przez Polaków zmiany miejsc pracy utrzymują się na wysokim poziomie już od ponad roku. Rekordowo wysokie jest nasze aktualne przekonanie o dostępności ofert zatrudnienia Nie wszyscy jednak pozytywnie oceniamy własną sytuację – kolejny już kwartał rośnie liczba osób, które obawiają się utraty swojego stanowiska.

rynek pracy coraz bardziej stabilny

Poziom rotacji pracowników między miejscami pracy spadł o 3 punkty procentowe i wynosi obecnie 22% utrzymując się na poziomie średnim dla całego minionego roku. Z kolei indeks mobilności, badający gotowość Polaków na zmianę miejsca pracy wzrósł o 1 punkt, osiągając 108 punktów, czyli nieznaczenie więcej niż poziom średni dla 4 kwartałów łącznie (107,25 pkt).

W porównaniu do innych krajów europejskich wyniki te są jednymi z najwyższych zanotowanych, co plasuje Polskę wśród krajów o trwale wysokiej dynamice na rynku pracy. 

Jak podkreśla Agnieszka Bulik, dyrektor ds. prawnych i Public Affairs Randstad: „Coraz częściej powodem zmiany pracy wśród Polaków uczestniczących w naszym badaniu jest poszukiwanie lepszych warunków zatrudnienia. Obecnie już 45% respondentów wskazuje taką właśnie motywację. Oznacza to, że sami oceniamy kondycję rynku pracy, jako na tyle stabilną i pozytywną, że zwiększa się nasz poziom bezpieczeństwa. Dostrzegamy w tej sytuacji szansę na podniesienie własnej pozycji zawodowej i poprawę warunków życia.” 

oferty pracy łatwiej dostępne

Utrzymującej się równowadze rynku pracy towarzyszy bardzo wysokie przekonanie Polaków o dostępności ofert zatrudnienia. Obecnie już 72% badanych stwierdza, że w razie takiej konieczności, znajdzie pracę porównywalną do obecnej w okresie maksymalnie 6 miesięcy. W porównaniu z poprzednim kwartałem jest to wzrost o 7 p.p. W skali wszystkich 19 edycji badania tylko dwukrotnie (na przełomie 2011 i 2012 roku) zanotowano równie wysoki jego poziom. Podobnie wiara w znalezienie jakiejkolwiek pracy wzrosła o 5 p.p. do 81% osiągając jedną z najwyższych odnotowanych dotąd w badaniu wartości.

W tym obszarze Polacy okazują się jednym z najbardziej optymistycznie nastawionych narodów europejskich (średnia dla wszystkich krajów UE wynosi 64% dla porównywalnej pracy, 57% dla jakiejkolwiek).

rośnie odsetek obawiających się utraty pracy

Obok rosnącej grupy Polaków pewnych siebie na rynku pracy, powiększa się również grupa osób, dla których obecna sytuacja wiąże się z poczuciem ryzyka utraty pracy. Łącznie obecnie już 36% badanych ocenia, że nie ma pewności, czy będzie mogło utrzymać obecną posadę przez najbliższe półrocze. W porównaniu do minionego kwartału odsetek ten wzrósł o 3 punkty procentowe osiągając zarazem jeden z najwyższych poziomów we wszystkich 19 edycjach badania. 

< powrót do poprzedniej strony