wiemy, jakich talentów szukamy. jak się z nimi komunikować?

Doświadczenia rekrutacyjne kandydata stają się coraz bardziej znaczącym aspektem komunikacji pomiędzy talentami a pracodawcą. Wrażenia z przebiegu procesu rekrutacji do niedawna traktowane były zaledwie jako jej efekt uboczny, dziś postrzegane są jako część złożonej strategii budowania marki pracodawcy. O ile większość organizacji wie, jakiego rodzaju osób potrzebuje, często firmy nie wiedzą, jak komunikować się z potencjalnymi kandydatami, co utrudnia im pozyskiwanie pożądanych kandydatów.

Jeśli spółki nie znajdą sposobu rozwiązania tego problemu, może on utrudnić pozyskiwanie nowych talentów i zaszkodzi firmie jako całości. Na szczęście mamy możliwość określenia potrzeb grupy odbiorców, do której chce się dotrzeć, tematów, które są w sferze zainteresowania tej grupy,  a także tego, w jaki sposób wykorzystać zdobyte informacje do właściwego komunikowania się z członkami grupy. Odpowiednie działania nie tylko pozwalają wychwycić najlepsze talenty w grupie, ale także wyprzedzić konkurencję i wyraźnie wzmocnić wizerunek firmy.

jak pozyskać najlepsze talenty dla swojej firmy

Zdobycie utalentowanego pracownika jest jednym z najtrudniejszych aspektów prowadzenia biznesu. Obecnie pozyskanie kandydatów odpowiednich na dane stanowisko wymaga znacznie więcej aktywności niż tylko zamieszczenia ogłoszenia i oczekiwania na odzew. Potrzeba wysiłku włożonego w wykreowanie silnej marki pracodawcy i odpowiedniego przekazu, aby rozpowszechnić wizerunek spółki jako podmiotu, w którym zatrudnienia aktywnie poszukują najbardziej utalentowani.

Na szczęście możliwa jest optymalizacja procesu poszukiwania najbardziej utalentowanych kandydatów poprzez komunikowanie się z nimi w taki sposób, aby zechcieli aplikować właśnie do naszej firmy. Na przykład ogłoszenia o pracy należy sformułować tak, by ułatwiły przyszłym kandydatom interpretację kultury organizacyjnej spółki i podjęcie decyzji, czy chcą być częścią takiego właśnie zespołu. Aby osiągnąć taki efekt, należy zadbać o przekonujące opisy stanowisk, które nie tylko przemówią do kandydatów ich własnym językiem, ale także pojawią się w kanałach przekazu często odwiedzanych przez docelową grupę odbiorców. Mając to na uwadze, spółki, które pragną pozyskać najbardziej utalentowanych kandydatów, z pewnością skorzystają z następujących porad:

  • Nawiązywanie kontaktu jak najwcześniej. Firmy, które chcą pozyskać najbardziej utalentowanych absolwentów uczelni, powinny jak nawiązywać z nimi kontakt na jak najwcześniejszym etapie. W 2015 roku 72% absolwentów uczelni jeszcze podczas studiów odbyło staże lub praktyki, które z dużym prawdopodobieństwem zaowocowały pełnoetatowymi posadami po ukończeniu studiów.

  • Weryfikowanie procesu rekrutacji pracowników. Świadomość tego, jakich specjalistów chcemy mieć w swoim zespole, to tylko połowa sukcesu. Musimy też wiedzieć, jak skutecznie porozumieć się z potencjalnymi kandydatami. Jednym z najważniejszych etapów nawiązania z nimi kontaktu jest proces rekrutacji. Pamiętając o tym, należy regularnie weryfikować zasady rekrutacji pracowników. Należy dokonywać niezbędnych poprawek, uwzględniając informacje zwrotne od osób ubiegających się o pracę. Nie tylko pomoże to poprawić metody przyjmowania do pracy, ale też ułatwi zatrzymanie w firmie najbardziej wartościowych pracowników.

Doskonalenie i promowanie kultury organizacyjnej spółki. Obecnie pracownicy często wybieraj pracę w firmach, które posiadają własną wyrazistą kulturę, zatem promowanie kultury organizacyjnej firmy jest znakomitym sposobem, aby w bezpośredni sposób dotrzeć do docelowej grupy odbiorców. Spółki takie jak Zappos i Google to doskonałe przykłady przedsiębiorstw o wyjątkowo przyjaznej i dobrze wypromowanej kulturze organizacyjnej.

< powrót do poprzedniej strony