wizerunek pracodawcy: zaoferuj więcej niż dobrą pensję i świadczenia.

Być może zastanawiasz się, czym jest wizerunek pracodawcy. Można go porównać z reputacją – niektóre przedsiębiorstwa uważane są za bardzo dobre miejsca pracy, a inne nieszczególnie.

Wizerunek danego pracodawcy może wywierać duży wpływ na jego ocenę przez kandydatów, klientów i innych kluczowych partnerów. Dzięki niemu firma może skuteczniej przyciągać właściwych kandydatów, a nawet osiągać lepsze wyniki finansowe. Wizerunek pracodawcy jest również kluczowy dla zatrzymywania najbardziej utalentowanych pracowników w przedsiębiorstwie. Również dlatego, że ze względu na rozpowszechnienie się mediów społecznościowych świat zyskał bardziej bezpośredni wgląd do przedsiębiorstw, wizerunek pracodawcy stał się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Jakie zatem są elementy solidnego wizerunku przedsiębiorcy? W ubiegłym roku Randstad przeprowadził ankietę wśród ponad 200 tys. osób z różnych środowisk, reprezentujących różne zawody i pochodzących z 23 krajów. Zapytano je o kluczowe czynniki decydujące o atrakcyjności pracodawcy. Trzy branże, które zyskały najwięcej pozytywnych wypowiedzi, to produkcja high-tech, branża technologiczna oraz lotniczo /obronna.

wynik ankiety: dobry pracodawca oferuje więcej niż tylko dobrą płacę i świadczenia

Randstad zadał badanym kilka pytań związanych z wizerunkiem pracodawcy, w tym:

  • Jakie są najważniejsze czynniki, które decydują o wyborze pracodawcy?
  • Jak kandydaci definiują przyjemną atmosferę pracy?
  • Jak kandydaci definiują interesującą treść pracy?

Wyniki, podobnie jak ankietowani, były bardzo zróżnicowane. Choć wśród najważniejszych czynników stanowiących o atrakcyjności pracodawcy wymieniono płace, świadczenia i bezpieczeństwo zatrudnienia, równie ważne dla pracowników były też inne aspekty. Zwrócono uwagę na aktualnie ważne tematy takie jak równowaga między życiem prywatnym a zawodowym (43 procent), dogodna lokalizacja (40 procent) i możliwości rozwijania kariery (39 procent). Definiując przyjemną atmosferę pracy, badani wskazywali na otwartą komunikację, szacunek, poczucie wspólnego zaangażowania i relacje międzyludzkie.

co dziś robiłeś w pracy?

Kolejnym ważnym czynnikiem stanowiącym o solidnym wizerunku pracodawcy jest treść pracy. Dla pracowników liczy się, jak wygląda typowy dzień w danym przedsiębiorstwie. Jeżeli jednak przyjrzymy się wynikom dokładniej, zobaczymy, że znaczenie treści pracy zostało ocenione różnie w zależności od kompetencji i metryki pracowników. Zdobywanie nowych umiejętności jest przykładowo istotne dla młodszych, gorzej wykształconych pracowników, zaś kreatywność odgrywa zasadniczą rolę dla młodych mężczyzn z wyższym wykształceniem. Nieco starsze kobiety ze stosunkowo niższym wykształceniem cenią niezależność, a pracownicy produkcyjni pragną mieć możliwość wykorzystywania swoich umiejętności. Pracownicy biurowi przywiązują większą wagę do wymagających zadań i możliwości rozwijania umiejętności funkcjonalnych. Aby przetrwać na konkurencyjnym rynku pracy, przedsiębiorstwa powinny zainteresować się swoim wizerunkiem jako pracodawców, aby przyciągał on i zatrzymywał właściwych – czyli najlepszych – pracowników.

< powrót do poprzedniej strony