wynagrodzenia na stanowiskach specjalistycznych w 2016 roku

W nowym roku będziemy obserwować wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń profesjonalistów w branżach SSC, IT, budowlanej oraz produkcyjnej. Eksperci Randstad przygotowali analizę trendów płacowych w tych sektorach.

Prognozy ekspertów pokazują, że rok 2016 będzie okresem dynamicznego rozwoju dla rynku pracy. Warto już teraz zweryfikować, czy przygotowane strategie personalne spotkają się z uznaniem obecnych i przyszłych pracowników oraz czy będą adekwatne do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw.

centra usług wspólnych

Obsługa procesów i usług biznesowych (SSC/BPO) to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w naszym kraju. Polska zajmuje I miejsce w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, a także plasuje się w światowej czołówce rynku usług dla biznesu. Każdego roku obserwujemy ponadto około 20% wzrost tej branży. Podczas kilku ostatnich lat odnotowano podwojenie zatrudnienia w SSC/BPO, a liczba pracowników tego obszaru sięgnie 170 tysięcy w 2016 roku.

„Centra usług wspólnych będą powstawać już nie tylko w głównych miastach, ale także w mniejszych ośrodkach, które coraz skuteczniej promują oferowane przez siebie możliwości i zabiegają o nowe inwestycje. Rozwijać się też będą firmy już działające na polskim rynku. Nasi profesjonaliści zdobyli zaufanie i międzynarodową renomę, dlatego przenoszone są do Polski coraz bardziej zaawansowane procesy, często tzw. end to end.” – komentuje Leszek Kurycyn, Randstad Professionals Operations Director.

Rynek SSC/BPO będzie nadal bardzo dobrym miejscem na start kariery zawodowej. Średnia wieku osób zatrudnionych w tej branży wynosi 30-35 lat. Jednocześnie sektor będzie potrzebował coraz większej liczby ekspertów i coraz częściej sięgał po pracowników, którzy z sektorem SSC/BPO do tej pory nie byli związani bezpośrednio.

Zatrudniając nowych pracowników, centra usług wspólnych będą miały spory wpływ na tradycyjne działy finansowe w firmach spoza branży SSC/BPO. Spowoduje to wzrost wynagrodzeń i zrodzi konieczność zadbania o obszar działań employer branding, by przyciągnąć potencjalnych kandydatów, ale także zatrzymać obecnych, utalentowanych pracowników.

Jedną z najistotniejszych kompetencji, którą powinny rozwijać osoby planujące swoją przyszłość zawodową związać z tym sektorem jest znajomość języków obcych. Jak wyjaśnia Katarzyna Potrzuska, Randstad Finance Team Leader: „Centra działają na skalę międzynarodową. Szacuje się, że średnia liczba języków używanych w jednym centrum to 8, ale są i takie miejsca, gdzie używa się 40 języków. Stąd znajomość języka angielskiego jest konieczna, a w bardzo wielu przypadkach wymagana jest również znajomość drugiego języka obcego.”

branża budowlana

Rozwój sektora budowlanego w 2016 roku będzie związany z nową perspektywą UE. Wartość projektów infrastrukturalnych w branży kolejowej, drogowej i energetycznej zaplanowanych na najbliższe lata przekroczy 200 mld złotych. Znacząco wpłynie to na rynek pracy, szczególnie pod względem zapotrzebowania na kadry inżynierskie i personel wyższego szczebla.

„Najbardziej poszukiwani będą specjaliści z dużym doświadczeniem w zarządzaniu kontraktami, budowami i robotami, a także elektromonterzy z obszaru wysokich napięć, majstrowie i brygadziści w branży kolejowej i drogowej. Nadal wzrost będzie notował sektor budownictwa komercyjnego i użytkowego: centra handlowe, hotele, biurowce. W tym przypadku szczególnie poszukiwani będą kierownicy kontraktów z doświadczeniem w danej branży.” – wylicza Marta Zielińska. – „Skala tego niedoboru będzie jednym z największych wyzwań dla pracodawców.”

sektor produkcyjny

W sektorze produkcyjnym, w 2016 roku będziemy mieć do czynienia z tzw. rynkiem kandydata.  Do najbardziej poszukiwanych specjalistów należeć będą inżynierowie projektu specjalizujący się w nowych uruchomieniach i inwestycjach technicznych oraz technicy w obszarze utrzymania ruchu i serwisu. Utrzymujący się trend ciągłej optymalizacji sprawi, że nadal widoczne również będzie zapotrzebowanie na inżynierów czy specjalistów doskonalenia procesów. Marta Zielińska, Randstad Engineering Team Manager uzupełnia: „Przewidujemy kontynuację trendu inwestowania w Polsce w sektor R&D oraz rozwój laboratoriów; nadal poszukiwani będą również technolodzy, konstruktorzy, a także inżynierowie NPI. Z uwagi na ogromne zainteresowanie pracodawców kandydatami na tego typu stanowiska, można się spodziewać, że będą oni proponować coraz atrakcyjniejsze wynagrodzenia i warunki zatrudnienia.”

IT

Rok 2015 kończmy z osiągniętym kolejnym rekordem wzrostu branży IT. Atutami naszego rynku pracy są: konkurencyjna wysokość wynagrodzeń, duży potencjał ilości kandydatów i wysokie kompetencje techniczne. Jacek Witkowski, senior IT talent hunter & national manager Technologies wyjaśnia: „Zagraniczne koncerny inwestują w nearshoring w Polsce, gdyż nasi specjaliści IT są cenieni za rzetelność, zadaniowe podejście, wysokie kompetencje i skuteczność w realizacji projektów w obszarze wsparcia użytkowników, utrzymania oprogramowania oraz badań i rozwoju. Jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów są DevOps, czyli osoby łączące w swoich kompetencjach sumienność i odpowiedzialność przy utrzymaniu oprogramowania wraz z dużymi kompetencjami rozwojowymi.”

Leszek Kurycyn podsumowuje: „Branża IT od wielu lat rozwija się niezwykle dynamicznie i ten trend się w 2016 nie zmieni. Specjaliści z tego obszaru są niezmiennie poszukiwani i wciąż jest ich za mało w stosunku do potrzeb rynku. Należy się spodziewać powiększającej się wśród pracodawców konkurencji o kandydatów posiadających unikalne kompetencje, co w rezultacie może przyczynić się do wzrostu wynagrodzeń.”

< powrót do poprzedniej strony