wyższych pensji i premii oczekują pracownicy w nowym roku

26. edycja monitora rynku pracy

Ponad połowa Polaków spodziewa się podwyżki swojego wynagrodzenia w nowym roku – wynika z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy, przygotowanego przez Randstad. To pokazuje ogólną tendencję wysokiej presji płacowej na pracodawców. Potwierdza ją także liczba respondentów, którzy w pierwszym półroczu 2017 roku oczekują premii od swojej firmy (56%).

pobierz pełny raport »

W obu przypadkach jesteśmy na czele na tle pozostałych krajów, w których prowadzone jest badanie. W przypadku podwyżek wynagrodzeń Polaków (51%) wyprzedzają mieszkańcy Szwecji (65%) i Wielkiej Brytanii (59%). W przypadku premii – tylko Węgrzy (57%).

pracownicy mniej skłonni do zmian

Zmiany w sytuacji zawodowej polskich pracowników nadal są częstym zjawiskiem. Wynika to w dużej mierze z specyfiki naszego rynku pracy. Sytuację najlepiej obrazuje wskaźnik rotacji – w ciągu ostatniego półrocza pracodawcę lub stanowisko w firmie zmieniało 24% ankietowanych. W tej kwestii ustępujemy tylko Brytyjczykom (27%). Jednocześnie jednak to już kolejna edycja, w której poziom ten w Polsce nieznacznie spada. Podobnie jak wskaźnik mobilności, który pokazuje liczbę respondentów gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia.

W dużej mierze może mieć to związek z kwestiami wynagrodzenia. „Oczekiwania finansowe kandydatów są wyższe i część firm nie może im podołać – w efekcie kandydaci nie mając oczekiwanej oferty nie zmieniają pracy i ma to odbicie o ograniczeniu rotacji.” – podkreśla Monika Hryniszyn, Członek Zarządu i Dyrektor Personalna Randstad.

optymistycznie o kondycji ekonomicznej pracodawców

Z badania wynika, że polscy respondenci dobrze oceniają sytuację w swoich firmach, a nawet spodziewają się jej poprawy. Tym tłumaczyć można m.in. rosnącą presję płacową.

Ten ogólny optymizm na rynku pracy powoduje również, że ankietowani z Polski w przeważającej części uważają, że nie mieliby kłopotu ze znalezieniem pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (86%). Ponad 3/4 respondentów uważa, że nowe miejsce zatrudnienia byłoby nie gorsze niż obecne. To wyniki nienotowane do tej pory w badaniu „Monitor Rynku Pracy”. Pod tym względem zajmujemy też pierwsze miejsce w Europie.

pobierz pełny raport »

więcej istotnych wniosków z 26. edycji badania znaleźć można w informacji prasowej »

< powrót do poprzedniej strony