zatrudnienie idzie w górę. firmom coraz trudniej znaleźć pracowników

Wyniki 29. edycji badania „Plany Pracodawców pokazują, że odsetek firm, które planują zwiększyć zatrudnienie osiągnął rekordowy poziom 36%. Tymczasem już połowa firm zgłasza trudności w zatrudnieniu osób o odpowiednich kwalifikacjach. Przedsiębiorcy przyznają, że główne bariery w zatrudnieniu to brak odpowiednich kompetencji, ale też niemożność podołania oczekiwaniom finansowym kandydatów.

wyraźny kurs firm na zwiększanie zatrudnienia

Nadchodzące miesiące przyniosą dalsze zwiększenie tempa rozwoju rynku. Rekordowa liczba firm - 36% - chce zwiększać zatrudnienie. Jest to aż o 5 p.p. więcej niż w poprzednim kwartale, a zarazem najwyższy wynik w siedmioletniej historii badania.  

wynagrodzenia nadal będą rosły

Trzech na dziesięciu przedsiębiorców zadeklarowało wzrost poziomu płac w swoich firmach w kolejnym półroczu. Wobec poprzedniego kwartału jest to spadek o 5 p.p., jednak jest to nadal drugi pod względem wysokości wynik w tym obszarze w 7-letniej historii badania. 

pracodawcy w kłopocie – kandydatów brak?

W ubiegłym roku tylko połowie firm, które poszukiwały pracowników udało się zrekrutować założoną liczbę pracowników spełniających wymagania. Aż 4 na 10 przedsiębiorstw było zmuszonych zatrudnić mniejszą niż założona liczbę pracowników lub obniżyć swoje oczekiwania. 8% firm w ogóle nie wypełniono istniejących wakatów.

firmy w dobrej kondycji, ale niepokoją się o przyszłość gospodarki

Niepokojące jest obserwowane już trzeci kwartał kurczenie się grupy firm, spodziewających się wzrostu gospodarczego. Obecnie tylko 17% badanych przedsiębiorców zakłada poprawę sytuacji gospodarczej w ciągu kolejnego półrocza. 

Tak raptowny wzrost pesymizmu przedsiębiorców nie znajduje jednak odzwierciedlenia w ocenie kondycji samych firm. Tu oceny są bardzo stabilne i dwie trzecie badanych ocenia sytuację finansową swojej firmy jako bardzo dobrą lub dobrą. Tylko 4% badanych firm ocenia swoją aktualną sytuację finansową jako złą. Natomiast żaden z przedstawicieli badanych pracodawców nie ocenił sytuacji finansowej swojej firmy jako bardzo złej.

< powrót do poprzedniej strony