zbyt wysokie kwalifikacje – kiedy atuty stają się problemem

Spełnione w 100% oczekiwania wymienione w ofercie pracy to przepustka do udanej rekrutacji. Jednak kwalifikacje przewyższające wymagania pracodawcy mogą bardziej przeszkodzić niż pomóc w zdobyciu upragnionej posady. O tym, kiedy zbyt wysokie kwalifikacje stają się problemem i jak sobie radzić w takiej sytuacji, opowiada Magdalena Batogowska, Randstad Finance Senior Consultant.

kandydat na 100%, czyli jaki?

Podczas realizacji projektów rekrutacyjnych rekruter dokładnie omawia z pracodawcą profil poszukiwanej osoby. Ustala nie tylko, jakie kompetencje są konieczne, a jakie tylko mile widziane na danym stanowisku, ale także, na jakim poziomie. Dzięki temu wie dokładnie, jacy kandydaci będą idealni, a jacy… zbyt wysoko wykwalifikowani.

dlaczego zbyt wysokie kompetencje rodzą obawy pracodawców?

Rezerwa pracodawców dotycząca nawiązania współpracy z osobami zbyt wysoko wykwalifikowanymi wynika głównie z obawy, że mimo początkowej deklaracji kandydata, iż jest on zainteresowany podjęciem roli poniżej swoich kwalifikacji, po krótkim okresie i zapoznaniu się ze swoimi obowiązkami, jednak zmieni on zdanie i nie będzie chciał kontynuować pracy na stanowisku, które nie jest do końca zgodne z jego kwalifikacjami czy kompetencjami. Pracodawcy obawiają się również, że poniosą koszty rekrutacji, wdrożenia oraz szkoleń takiego pracownika, a osoba ta jednak nie będzie zadowolona z pracy poniżej swoich umiejętności i na przykład po okresie próbnym zrezygnuje z pracy. Kolejnym przypadkiem,  kiedy pojawiają się obawy związane z zatrudnieniem osoby o zbyt wysokich kwalifikacjach może być poczucie zagrożenia własnego stanowiska czy pozycji w organizacji.

Nie mniej ważne jest, że w przypadku zbyt wysoko wykwalifikowanych menedżerów, którzy od dłuższego czasu pozostają bez pracy pojawia się tak silna chęć podjęcia nowego zatrudnienia, że tacy kandydaci często prezentują się na spotkaniach, jako osoby zdesperowane i gotowe przyjąć każdą pracę. A im bardziej zdesperowany jest kandydat, tym pracodawca jest mniej zainteresowany osobą, bo desperacja przyćmiewa prawdziwe zainteresowanie pracą w danej firmie.

pracodawcy wolą, by pracownik rozwijał się z firmą

Praktyka rekrutacyjna pokazuje, że pracodawcy firmy wolą zatrudnić osobę o mniejszym doświadczeniu i kwalifikacjach i rozwinąć ją w ramach organizacji poprzez szkolenia. Jest to rozwiązanie mniej kosztowne niż zatrudnienie pracownika o wyższych kompetencjach, które zazwyczaj jest związane z wyższym, niż zakładane początkowo, wynagrodzeniem. 

dlaczego czasem warto wybrać ofertę poniżej kwalifikacji i jak o tym mówić?

Bywa i tak, że są konkretne powody, dla których ubiegamy się o pozycję nieco niższą niż nasze faktyczne kompetencje. Zdarza się, że jesteśmy zainteresowani konkretną ofertą pracy poniżej kwalifikacji, ponieważ ważne są dla nas inne czynniki związane z tym stanowiskiem np. możliwość pracy w konkretnej firmie,  która wydaje się bardzo atrakcyjna, prestiżowa, pakiet socjalny, zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, lokalizacja itp. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to ważne jest, aby od razu zasugerować rekturerowi, skąd nasza decyzja i co nas motywuje do aplikowania na dane stanowisko.

Magdalena Batogowska, Randstad Finance Senior Consultant

o autorze

Magdalena Batogowska - Randstad Finance Senior Consultant

Magdalena Batogowska

< powrót do poprzedniej strony