Plany pracodawców

1000 pracodawców, od 2008 roku, co kwartał dzieli się opinią na temat kondycji swojej firmy i całej gospodarki oraz określa swoje plany co do poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń w kolejnym półroczu. Badanie sprawdza też nastawienie przedsiębiorców do planowanych zmian prawa oraz oceny bieżących wydarzeń.

Monitor rynku pracy

Sondaż określający stopień gotowości Polaków do zmiany pracy (indeks mobilności) oraz diagnozujący najważniejsze przyczyny poszukiwania nowego pracodawcy. Wyniki polskie prezentowane są na tle 33 innych krajów świata, w których realizowane jest to badanie.