Randstad_DenHaag-Kloubert-2018-02_089%20(1).jpg
Randstad_DenHaag-Kloubert-2018-02_089%20(1).jpg

70% zarządzających uważa, że to zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenia dla osiągania celów biznesowych organizacji – wynika z danych Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). Jednocześnie, mniej niż 30% managerów czuje się odpowiedzialna za budowanie tego zaangażowania. Co więcej, blisko połowa pracowników HR przyznaje, że ma problemy z podejmowaniem decyzji na podstawie przeprowadzanych w firmach tradycyjnych badań. Skutkuje to wprowadzeniem nieefektywnych strategii rozwiązania problemu braku zaangażowania pracowników przez 54% przedsiębiorstw. Randstad wdrożył nowoczesne, anonimowe narzędzie, które pomaga zmierzyć komfort i zaangażowania zatrudnionych oraz identyfikuje obszary do poprawy i mocne strony firmy. Dzięki przygotowanemu przez firmę rozwiązaniu udało się osiągnąć widoczny wzrost zaangażowania pracowników oraz zmniejszyć dobrowolną rotację o 25% r/r.

quote icon

Dynamiczne zmiany na rynku pracy, sprawiają, że organizowanie spotkań z pracownikami raz w roku, nie buduje ich zaangażowania i komfortu pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się ponownie zdefiniować sposób prowadzenia rozmów kierowników z członkami zespołów. Dialog powinien być ciągły, otwarty i opierać się na postępach pracowników. Budowanie zaangażowanego zespołu, dostosowanie ról jego członków do zmieniającego się środowiska biznesowego, analizowanie danych w czasie rzeczywistym pozwala ulepszyć kulturę organizacji oraz odnieść sukces biznesowy.

– mówi Ewa Wawszczak, General HR Manager w Randstad Polska.

tradycyjne podejście do badania zaangażowania pracowników nie przynosi korzyści organizacji

Tradycyjne podejście do badań zaangażowania pracowników dostarcza mnóstwo danych, z których ciężko jest wybrać właściwe informacje. Audyty takie są długim, mało elastycznym procesem. Co więcej, w kwestionariuszach dla pracowników pojawia się wiele pytań niezwiązanych bezpośrednio z ich zaangażowaniem w wykonywaną pracę. Wielu zarządzających podchodzi do tych badań w sposób rutynowy, przez co rzeczywiste powody, dla których pracownicy rezygnują z pracy w organizacji są ignorowane. Ankiety takie wywołują wśród pracowników wzrost oczekiwań, które nie są realizowane w późniejszym terminie.

quote icon

Digitalizacja, szybkie tempo życia i dostępność różnorodnych kanałów komunikacji odciskają swoje piętno również na rynku pracy. Dla zarządzających i branży HR koniecznością jest wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników. Zaspokojenie oczekiwań zatrudnionych w organizacji osób jest kluczowe w procesie rekrutacji oraz stanowi przewagę konkurencyjną na rynku.

– mówi Ewa Wawszczak, General HR Manager w Randstad Polska.

Internet zmienił nasze nawyki komunikacyjne. Obecnie otrzymanie informacji zwrotnej od pracowników możliwe jest praktycznie w czasie rzeczywistym. Dodatkowo kultura pracy staje się mniej hierarchiczna, a coraz bardziej partycypacyjna. Pracownicy wymagają większej elastyczności, przejrzystości, jasno określonych celów i równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Zatrudnieni oczekują także od pracodawców jasnych informacji na temat kultury firmy, w której są zatrudnieni.

randstad intouch – nowe podejście do komunikacji z zespołem

Randstad wdrożył nowy system badania zaangażowania pracowników. Podstawowe różnice pomiędzy tym narzędziem i tradycyjną formą analiz to: większa częstość przeprowadzania badań, dostępność ankiet na nośnikach elektronicznych, możliwość dodawania komentarzy, dostępność wyników w czasie rzeczywistym, łatwość w udostępnianiu i analizie danych oraz sugestia dalszych, możliwych do podjęcia działań naprawczych.

Managerowie otrzymują odpowiedzi pracowników niezwłocznie po zakończeniu ankiety i mają możliwość zadania dodatkowego, uszczegóławiającego pytania pracownikowi. Co ważne, wszystko odbywa się w sposób całkowicie anonimowy.

pracownicy chcą się dzielić opiniami, bo mają większe poczucie wpływu na działanie organizacji

W Randstad przeprowadzono już 3 badania zaangażowania pracowników za pomocą nowego narzędzia. Udział w nich wzięło 90% pracowników, co potwierdza efektywność kwestionariusza.

Zebrana wiedza o tym, co podoba się pracownikom, a co nie, pomaga w nieustannej pracy nad dynamicznie rozwijającą się organizacją. Firma obserwuje kilkuprocentowy wzrost zaangażowania pracowników w każdym kolejnym kwartale. Wynik ten jest możliwy dzięki wprowadzeniu faktycznych działań w obszarach wskazanych przez pracowników, jako te, które należy poprawić. Dzięki warsztatom i precyzyjnym planom działań udało się także osiągnąć wzrosty w zespołach, gdzie odnotowano problemy zaangażowania ich członków. W Randstad rotacja dobrowolna pracowników zmniejszyła się o 25 p.p. r/r, a całkowita o 20 p.p..

wspólny wysiłek zarządzających i pracowników jest kluczem do dynamicznego rozwoju firmy

Wyższy poziom zaangażowania pracowników z reguły przekłada się na ich wyższą wydajność w pracy. Dlatego managerowie powinni poświęcić czas, aby przeanalizować i zrozumieć zebrane w badaniach dane. Rzetelna analiza opinii i odczuć członków zespołu pozwoli podjąć działania, które zbudują wartościowy zespół ludzi zaangażowanych w powierzone im działania. Ważne jest także, aby managerowie dawali dobry przykład ludziom, którymi zarządzają, tak aby tworzyć angażującą kulturę w swoich zespołach. Zachęcenie do udziału w badaniach, przełoży się na lepszy ogląd sytuacji i nastrojów, jakie panują wśród członków zespołu.

quote icon

Podczas anonimowego badania pracownicy wyrażają swoją szczerą opinię. Nie wykluczamy sytuacji, w której managerowie dowiedzą się czegoś nieprzyjemnego o sposobie swojego zarządzania. Zdarzenie takie należy potraktować jako szansę. Można zrobić krok wstecz, by lepiej zrozumieć perspektywę pracowników. Należy odbyć pogłębiającą rozmowę z zespołem i ustalić plan wprowadzenia niezbędnych zmian. Taki wspólny wysiłek pozwoli pracownikom poczuć rzeczywisty wkład, jaki wnoszą w tworzenie atrakcyjnego środowiska pracy.

– mówi Ewa Wawszczak, General HR Manager w Randstad Polska.

Pracownicy natomiast powinni wykazać się dozą cierpliwości – nie wszystkie efekty wprowadzanych zmian będą widoczne od razu. Nowe narzędzie do badania zaangażowania pozwoli kierownictwu wyższego szczebla i działowi HR przeglądać i analizować wyniki w łatwy sposób, co pozwoli na efektywną współpracę z managerami i tworzenie planów działań, tam gdzie będzie to konieczne.