wprowadzenie do nowoczesnej rekrutacji utalentowanych pracowników

 

Rywalizacja o utalentowanych pracowników nasila się, a poszukujący pracy mają do dyspozycji dziesiątki serwisów internetowych, na których mogą co kilka minut pojawiają się nowe oferty pracy. Przemyślany proces rekrutacyjny, w którym specjaliści ds. kadr, managerowie i kandydaci mają szansę realizować swoje cele.

Zwłaszcza w takich branżach jak inżynieria i produkcja, gdzie niedobór wykwalifikowanych pracowników jest wyzwaniem, potrzebny jest solidnie przeprowadzona rekrutacja pracowników, który będzie stanowił element przejrzystej strategii pozyskiwania utalentowanych kandydatów.

Przyjrzenie się rekrutacji pracowników to nie tylko dobry pomysł – to źródło wzrostu realnej wartości przedsiębiorstwa, w tym jego przychodów. Randstad pomaga firmom takim jak Twoja pozyskiwać za każdym razem odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska.

pobierz stronę w pdf
1

czym jest proces rekrutacyjny?

Rekrutacja to proces w ramach strategii poszukiwania utalentowanych pracowników, którego celem jest znajdowanie kandydatów na wolne stanowiska w firmie. Pomyślnie przeprowadzona rekrutacja zapewnia firmie kadry niezbędne do codziennego funkcjonowania. Aby mieć gwarancję podejmowania właściwych decyzji dotyczących zatrudnienia z perspektywy potrzeb bieżących i przyszłych, potrzeba wydajnego i proaktywnego procesu rekrutacyjnego.

Rekrutacja pracowników jako dziedzina ewoluuje bardzo szybko – wraz z kolejnymi innowacjami i zmieniającymi się oczekiwaniami kandydatów. Wielu firmom z trudem przychodzi korzystanie z najcenniejszych metod i technologii rekrutacji, nie zawsze też udaje im się pokazać kandydatom jako firma, w której ci chcieliby pracować.

Czasami nawet wiesz dokładnie, jakie zadania i obowiązki czekają nowo zatrudnionych, oraz wiesz, jakie doświadczenie i jakie cechy muszą mieć kandydaci, aby właściwie wykonywać swoją pracę, jednak znalezienie odpowiednich kandydatów jest trudne, a zatrudnianie nieodpowiednich osób może mieć długotrwałe skutki. Długie procesy rekrutacyjne mogą również stać się kosztowne i mieć negatywny wpływ na wyniki biznesowe.

Zespoły HR stosują w swojej pracy takie same zasady, jakie stosują ich koleżanki i koledzy z innych działów do najważniejszych aspektów działalności: optymalizację kosztów, analizę wyników i ciągłe doskonalenie procesów. Muszą opracować uproszczony, ale skuteczny paradygmat tworzenia opisów ofert pracy umożliwiający dopasowanie odpowiednich kandydatów do stanowisk, na które trwa rekrutacja, oraz takich, którzy przyczynią się do sukcesów przedsiębiorstwa w przyszłości.

Nawiązanie współpracy z partnerem HR pomoże znaleźć odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska. Zewnętrzny partner HR może pomóc udoskonalić długoterminowe strategie pozyskiwania utalentowanych pracowników, zwiększając skuteczność działań rekrutacyjnych w miarę zmian zachodzących w branży; może także pomóc w realizacji nowych projektów w miarę ich pojawiania się.

2

dlaczego skuteczna rekrutacja pracowników jest ważna?

Szukanie odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska to bardzo kosztowny proces. Jeżeli utalentowany kandydat nie poszukuje aktywnie pracy, wówczas to firma musi przeznaczyć większe zasoby na znalezienie pracownika.

Zatrudnienie niewłaściwych pracowników również jest bardzo kosztowne. Koszty wiążące się z taką pomyłką rosną z każdym dniem i mają wpływ na wyniki firmy w każdym aspekcie, w którym powodzenie działalności zależy od HR. Według Forbesa typowy koszt wymiany pracownika wynosi 21% jego rocznego wynagrodzenia.

Skuteczna rekrutacja pracowników gwarantuje znalezienie odpowiednich pracowników o pożądanych kompetencjach. Pozwala również zapobiec marnowaniu czasu i zasobów na nieefektywne procesy rekrutacyjne.

Właściwe przeprowadzenie rekrutacji po prostu się opłaca. W przypadku trudnych zawodów wymagających wymiany ogromnej liczby informacji i wielu interakcji „mistrzowie wydajności” potrafią być o 800% bardziej produktywni niż przeciętni pracownicy – wynika z raportu McKinsey’a. Rekrutacja pracowników, której rezultatem jest zatrudnienie takich ultrawydajnych osób, może się stać fundamentem sukcesu biznesowego.

quote icon

Koszt wymiany pracownika wynosi 21% jego rocznego wynagrodzenia.

Forbes

przekształcenie firmy zaczyna się od rekrutacji pracowników

Niewłaściwie przeprowadzona rekrutacja pracowników przynosi straty dla przedsiębiorstwa, gdy tymczasem owocna rekrutacja przynosi wartość. Znalezienie i zatrudnienie właściwego utalentowanego pracownika oznacza zmniejszenie rotacji, wzrost produktywności i większą retencję pracowników, pozwala też ograniczyć zasoby potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Warto wiedzieć, że na zwiększenie wydajności ma wpływ również zdigitalizowanie procesów i selekcję wstępną kandydatów.

Według raportu McKinsey'a współpraca z liderami HR, którzy myślą o różnych stanowiskach w sposób strategiczny, może podnieść jakość zatrudniania o 40% i zmniejszyć odsetek rezygnacji w pierwszym roku pracy o 12% – a może się tak stać dzięki samemu podejmowaniu decyzji dotyczących rekrutacji zatrudniania w bardziej przemyślany sposób i w oparciu o dane.

Nawiązanie kontaktu z utalentowanymi kandydatami pozwala oszczędzić czas oraz zmniejszyć ryzyko zatrudnienia niewłaściwych osób i daje pewność znalezienia utalentowanego pracownika, który pomoże wprowadzić w Twojej firmie zmiany na lepsze. W tym celu należy jednak dowiedzieć się, jakich kroków, narzędzi i technik pozyskiwania kandydatów wymaga zoptymalizowana rekrutacja pracowników. Partner HR może zoptymalizować rekrutację pracowników na potrzeby firmy, pozostawiając jej zespołom więcej czasu na działania przynoszącą firmie bezpośrednią wartość.

3

jakie są kolejne etapy rekrutacji pracowników?

Rekrutacja pracowników powinna być prowadzona w taki sposób, aby odzwierciedlać wyjątkowe atrybuty i wymogi firmy. Skuteczna rekrutacja pracowników to taki proces, w którym czas i zasoby inwestuje się w ekonomiczny sposób, przy jednoczesnym zapewnieniu, że przez etap selekcji przejdą tylko kandydaci, na których organizacji zależy.

Oto pięć kluczowych etapów skutecznej rekrutacji pracowników na najwyższym poziomie. Zobacz, jak dzięki połączeniu technologii z  empatią i pomysłowością Twoja firma i Twoi kandydaci mogą osiągać najlepsze wyniki.

1. identyfikacja potrzeb i planowanie

Zacznij od określenia, jakich kompetencji i jakiego rodzaju pracy potrzebuje Twoja firma. Obejmuje to również znajomość niedoborów w poszczególnych działach i zespołach. Musisz uzyskać gruntowną wiedzę na temat wolnych stanowisk w Twoim przedsiębiorstwie oraz celów wzrostu, do których firma chce dążyć. Odpowiedz na następujące pytania:

● Dlaczego potrzebujesz dodatkowych pracowników i jaki jest szerszy kontekst biznesowy tego zapotrzebowania (np. jego wpływ na sprzedaż lub przychody)?

● Jakie są szczegółowe wymagania dotyczący pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja?

● Czy pracownicy są potrzebni w dłuższej perspektywie, do realizacji pojedynczego projektu, czy też zaspokojenia tymczasowego obciążenia pracą?

● W jaki sposób rekrutacja pracowników przeprowadzona dziś przełoży się na rozwój przedsiębiorstwa (tj. na potrzeby firmy za dwa lata)?

Po gruntownym rozpoznaniu potrzeb możesz przejść do planowania możliwe najefektywniejszej i najwłaściwszej ścieżki rekrutacji. Zacznij od określenia najbardziej zaufanych kanałów ofertowych, za pośrednictwem których będzie możliwe nawiązanie kontaktu z właściwymi kandydatami. Partner HR z dostępem do rozległej sieci utalentowanych pracowników pomoże znaleźć idealną kombinację połączeń i narzędzi, które pozwolą zaspokoić te potrzeby.

2. przygotowanie opisu stanowiska

100% sukcesu związanego z zatrudnianiem nowych pracowników zaczyna się od dotarcia do właściwych kandydatów, a to z kolei zaczyna się od opisu oferty pracy i ogłoszenia o pracy. Zredagowanie dobrego opisu stanowiska to kolejny kluczowy krok. W 2019 r. Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Society for Human Resources Management, SHRM) określiło opis oferty pracy jako „walutę rekrutacji, bez której nie należy zatrudniać”.

Znajdź partnera HR, który pomoże opracować uproszczone i efektywne podejście do tworzenia opisów ofert pracy, dopasowując odpowiednich kandydatów do stanowisk, na które trwa rekrutacja, oraz do spodziewanych sukcesów firmy w przyszłości. Możesz także zapoznać się z naszym przewodnikiem, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak tworzyć skuteczne opisy stanowisk.

Dowiedz się więcej o tworzeniu skutecznych opisów stanowisk.

pobierz przewodnik

3. wyszukiwanie utalentowanych pracowników

Następnie musisz wybrać najlepsze kanały, w których zamieścisz swoje ogłoszenie. Mogą to być kanały wewnętrzne, zachęcające do polecania kandydatów przez pracowników, ale mogą to też być popularne platformy zewnętrzne, takie jak portale z ofertami pracy, które pozwolą dotrzeć z ofertą do jak największej liczby kandydatów.

Na podstawie odpowiednich danych i właściwej wiedzy można wybrać platformy, które umożliwią dotarcie z ogłoszeniami do odpowiednich kandydatów. Partner HR może też zapewnić dostęp do narzędzi, które pozwolą przeszukać obszerną bazę kandydatów według umiejętności, doświadczenia i lokalizacji, aby znaleźć idealnie dopasowanych pracowników.

4. wstępna selekcja kandydatów

Należy zawęzić zakres odpowiednich kandydatów i przeprowadzić oceny, aby określić, którzy z nich mogą przejść do kolejnego etapu i są najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy. Na początek przeprowadzany jest gruntowny proces selekcji wstępnej, podczas którego zaczynamy wybierać potencjalnych kandydatów.

Proces wstępnej selekcji można przyspieszyć za pomocą takich technologii jak czatboty, które mogą przeprowadzić go znacznie szybciej i bardziej wydajnie. Jest to możliwe dlatego, że selekcja wstępna obejmuje pytania dotyczące umiejętności twardych, przeważnie wymagających od kandydatów odpowiedzi „tak” albo „nie” (np. znajomość języków, prawo jazdy). Na podstawie odpowiedzi można włączać lub wykluczać określonych kandydatów. Narzędzia tego rodzaju mogą również udzielać natychmiastowych odpowiedzi na pytania – od kandydatów i pracodawców – o dowolnej porze.

Ta faza cyklu rekrutacji może obejmować również dalszą selekcję i testy, na podstawie których można lepiej określić zdolności poznawcze kandydatów, ich potencjał uczenia się i dopasowanie do danego stanowiska. Testy pozwalają również ocenić odpowiednie umiejętności techniczne, takie jak umiejętność obsługi określonych systemów czy maszyn. Wybór konkretnych testów czy metod selekcji będzie zależał od określonych wymogów danego stanowiska.

Dowiedz się więcej o przeprowadzaniu oceny umiejętności.

5. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i weryfikacja danych

Gdy zostaną już przeprowadzone wszystkie konieczne oceny i wybierzesz najodpowiedniejszych kandydatów, możesz zacząć przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, weryfikację danych i referencji oraz wszelkie inne oceny, jakie uznasz za konieczne. Partner rekrutacyjny może zarządzać znaczną częścią procesu preselekcji i weryfikacji, przedstawiając Twojemu zespołowi jedynie najlepiej wykwalifikowanych kandydatów oraz oferując wyjaśnienie dotyczące ich kwalifikacji. A wtedy musisz jedynie przeprowadzić końcową ewaluację przed zatwierdzeniem. Albo możesz zdecydować o samodzielnym przeprowadzeniu niektórych kroków procesu preselekcji – takich jak rozmowy kwalifikacyjne – i zlecić też resztę firmie zewnętrznej.

jak technologie HR mogą pomóc w optymalizacji procesu rekrutacyjnego

Nowoczesne narzędzia cyfrowe odgrywają dzisiaj strategiczną rolę w udanych procesach rekrutacyjnych. Według Forbes 24% firm zaczęło stosować sztuczną inteligencję w rekrutacji pracowników, a 56% kierowników wprowadzi technologie zautomatyzowane do końca 2021 roku.  

Ponadto, poszukujący pracy sami zaczynają w swoich działaniach stosować strategie i opierać się na danych. Powstają platformy online, na których niektóre aspekty wyszukiwania pracy są zautomatyzowane – np. wykorzystywanie sztucznej inteligencji w celu łączenia CV z ogłoszeniami o pracę. Aby odnieść sukces, konieczne jest, aby samemu zacząć postępować w strategiczny sposób i w oparciu o dane.

Stosowanie wiodących narzędzi cyfrowych w codziennym działaniu także wpływa na proces rekrutacji. Randstad US ustalił, że reputacja spółki jako lidera cyfryzacji w znacznym stopniu wpływa na to, że 62% osób poszukujących pracy chce do niej dołączyć.

Poznaj technologie HR, które możesz wykorzystać w celu przyciągnięcia i utrzymania talentów.

pobierz przewodnik
4

jak skutecznie rekrutować pracowników?

Skuteczna rekrutacja pracowników wymaga posiadania wyróżniającej się i przekonującej oferty korzyści – takiej, która jest zarówno autentyczna jak i atrakcyjna dla kandydatów. Warto zwrócić uwagę, że to specjaliści rekrutacji muszą jak najskuteczniej przekazać te korzyści w ofercie, by jak najszybciej przyciągnąć interesujących kandydatów.

Dokładny i dobrze przemyślany proces rekrutacyjny może przynieść poprawę w zakresie organizacji, jak również korzyści finansowe. Poniżej znajdziesz pięć punktów, które warto uwzględnić w trakcie przygotowania procesu rekrutacyjnego:

1. zastanów się, których umiejętności brakuje.

Jakie są obecnie luki w wiedzy i problemy z wydajnością w Twoich zespołach oraz czego brakowało poprzednim pracownikom, którzy sobie nie poradzili? Jakie są twarde umiejętności, nawyki komunikacyjne, postawy, albo cechy osobiste, które sprawią, że nowi pracownicy odniosą sukces? I jak możesz wyrazić te potrzeby w stosunku do nowych pracowników, którzy zajmą te stanowiska?

2. zoptymalizuj opisy stanowisk i ogłoszenia o pracę.

Opisy stanowisk oraz ogłoszenia o pracę są pierwszym kontaktem kandydatów z Twoją firmą, więc kluczowe jest upewnienie się, że działają one na Twoją korzyść i są atrakcyjne dla najlepszych kandydatów.

Ponadto opisy stanowisk pomagają kandydatom określić, czy będą zadowoleni i odniosą sukces w rolach, które one opisują. Kluczowe jest zadbanie o to, żeby każdy opis stanowiska robił to skutecznie i aby był zgodny z Twoimi potrzebami.

Możesz wykorzystać nowespostrzeżenia i wsparcie od partnera rekrutacyjnego, aby zapewnić, że są intersujące dla właściwych kandydatów. Twój partner HR może zapewnić, że opisy stanowisk będą skierowane do kandydatów, którzy będą w stanie realizować Twoje przyszłe cele, a nie tylko wykonywać bieżące obowiązki.

3. reklamuj kulturę organizacyjną swojej firmy i swoją markę.

Kandydaci nie są zainteresowani wyłącznie objęciem etatu – chcą współpracy z firmą, która będzie dla nich źródłem długoterminowej satysfakcji oraz rozwoju. Poszukujący pracy w coraz większym stopniu odnoszą swój rozwój osobisty do zdrowej kultury organizacyjnej, wyjątkowych świadczeń pracowniczych i najlepszych praktyk w danym sektorze.

Należy promować firmę tak, aby w oczach potencjalnych pracowników wyróżniała się na tle konkurencji. Opisy funkcjonowania w firmie ułatwi kandydatom wyobrażenie sobie siebie jako części zespołu. Podkreślanie wagi benefitów pracowniczych w Twojej firmie wzmacnia jej markę i może pomóc wyróżnić się na tle konkurencji. Może to przechylić szalę dla wartościowych kandydatów sprawdzających liczne możliwości.

4. zoptymalizuj proces ubiegania się o pracę.

Spraw, żeby proces ubiegania się o pracę był klarowny i łatwy. Możesz to zrobić poprzez jasne zdefiniowanie procesów i obowiązków wewnętrznych służących selekcji kandydatów. Zautomatyzowanie kluczowych aspektów procesu ubiegania się o pracę może także pomóc.

Warto też przyjąć szczere podejście oraz działać strategicznie w określaniu kolejnych kroków, tak aby wybrać właściwych kandydatów. Jasno określ, jakie cechy są priorytetowe, aby niezwłocznie zakwalifikować najlepszych kandydatów. Na przykład wysoko pożądane umiejętności albo poprzednio pełnione funkcje mogą zagwarantować szybką odpowiedź i przejście do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego.

5. nadaj rozmowom kwalifikacyjnym odpowiednie ramy, aby obejmowały najważniejsze aspekty stanowiska.

W bardzo wielu firmach brak jest standardów prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Utrudnia to kierownikom zajmującym się zatrudnieniem przekazanie i uzyskanie najważniejszych informacji, na przykład o sposobie zachowania kandydatów, reakcji w określonych sytuacjach i zdolności technicznych. Upewnij się, że masz skuteczną sformalizowaną procedurę przeprowadzania wewnętrznych rozmów kwalifikacyjnych, albo współpracuj z partnerem HR, który ją zapewni.

Dodatkowo poza znajdowaniem pracowników, liderzy rekrutacyjni powinni zadbać o zidentyfikowanie cech, które powinien mieć każdy nowy pracownik – bez względu na to, czy są one absolutnie niezbędne, czy po prostu „dobrze jest je mieć”. Cechy te to między innymi naturalny talent, chęć uczenia się, empatia i wiara we własną umiejętność podejmowania decyzji. Na tej same zasadzie należy wiedzieć, jakie cechy są niepożądane u kandydata.

Znajdowanie nowych pracowników jest już wystarczająco trudnym zadaniem. Partner HR może pomóc Ci opracować takie najlepsze praktyki i stworzyć procedurę rekrutacji oraz strategię pozyskiwania talentów, która na dłuższą metę wesprze Twoje wysiłki rekrutacyjne.

Pobierz nasz darmowy przewodnik i dowiedz się, jak przygotować skuteczną treść oferty pracy.

pobierz przewodnik
5

współpraca z agencją rekrutacyjną

Doświadczona agencja rekrutacyjna zapewnia narzędzia, jakich potrzebujesz, aby rekrutować właściwe talenty. Agencja służy jako partner HR, pomagając Ci opracować najlepsze skuteczne praktyki zatrudniania a także elastyczności pracowników. A to dlatego, że odpowiedni partner wykaże się dogłębnym rozumieniem firmy i celów związanych z pozyskiwaniem talentów.

Co więcej, wiodące firmy z branży HR stworzyły już sieci sprawdzonych talentów. Pomoże to w szybkim wypełnieniu wakatów, a następnie zbudowaniu reputacji i relacji z gronem utalentowanych pracowników.

Przeczytaj o rekrutacji prowadzonej na własną rękę w porównaniu do rekrutacji prowadzonej przez firmę z branży HR.

przeczytaj artykuł
6

współpraca z randstad

Randstad to zaufany partner i globalny lider w branży usług HR. Łączymy najnowszą technologię HR z wnikliwością wynikającą z naszego doświadczenia, aby znaleźć idealnych kandydatów na wolne stanowiska.

opcje rekrutacji oferowane przez Randstad

Firmy mogą zlecić firmie Randstad przeprowadzenie procesu rekrutacji w następujący sposób:

● rekrutacja pracowników do pracy na stałe: Współpracujemy ściśle z pracodawcami, aby pozyskać, przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną i zweryfikować kandydata, który na stałe zostanie członkiem Twojego zespołu.

● rekrutacja pracowników do pracy tymczasowej: Randstad zatrudnia kandydata, zarządza nim i wypłaca mu wynagrodzenie w Twoim imieniu. Firma Randstad uzyskuje ustalone wynagrodzenie za uzyskanie dostępu do usług dotyczących kandydatów.

● usługi świadczone na miejscu:  Przeprowadzamy dla Ciebie procesy kadrowe z Twojej lokalizacji, zarządzając całością, od rekrutacji do wdrożenia nowych pracowników i codziennego zarządzania kadrą. Takie rozwiązanie najlepiej sprawdza się w przypadku firm zatrudniających dużą liczbę pracowników na elastycznych warunkach.

Jako część naszych zadań związanych z naborem pracowników, oferujemy także obsługę płac, przejmując od Ciebie ten administracyjny ciężar.

technologie HR, jakich używamy w procesie rekrutacyjnym

Używamy najnowszych narzędzi cyfrowych, aby pomóc Ci efektywnie przeprowadzić proces rekrutacyjny. A oto kilka narzędzi technologii HR, które pomogą Ci podjąć najlepsze decyzje rekrutacyjne i pozyskać na wolne stanowiska jedynie kandydatów o najwyższych kwalifikacjach:

relevate HR portal.

Relevate HR portal upraszcza i przyspiesza procesy związane z zatrudnianiem pracowników. Relevate HR Portal to efektywne prowadzenie cyfrowej ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników, dostęp do listy pracowników, urlopów, zwolnień lekarskich i wiele innych!

Dowiedz się więcej o relevate HR portal tutaj.

relevate workforce schedule.

Relevate Workforce Schedule pozwala na automatyzację procesu planowania zatrudnienia. To narzędzie  spełnia równolegle potrzeby naszych klientów, pracowników tymczasowych oraz konsultantów Randstad. Relevate Workforce Schedule ułatwia planowanie pracy pracowników tymczasowych. Pracodawca otrzymuje dostęp do wybranych i wstępnie sprawdzonych pracowników, a także może zwiększać lub zmniejszać ich liczbę w zależności od potrzeb.

Dowiedz się więcej na temat relevate workforce schedule tutaj.

relevate talent search.

Dzięki naszej obszernej bazie kandydatów Relevate Talent Search, znajdujemy pracowników idealnie dopasowanych do potrzeb naszych klientów.

Dowiedz się więcej na temat narzędzia relevate talent search tutaj.

relevate interview.

Narzędzie to pomaga w prowadzeniu efektywnych rozmów rekrutacyjnych z kandydatami z jednej, wygodnej platformy. Relevate Interview oferuje różnorodne opcje – spotkanie na żywo, wideo na żądanie i wiele innych.

Dowiedz się więcej na temat relevate interview tutaj.

nawiąż współpracę z randstad

Osiągaj najwyższe standardy jakości i nieustannie poprawiaj doświadczenia zarówno swoich liderów ds. rekrutacji jak i kandydatów. Nawiąż współpracę z Randstad w celu właściwego połączenia efektywnej technologii i aspektu ludzkiego.

zapytaj o nasze usługi
7

często zadawane pytania dotyczące rekrutacji pracowników

dlaczego rekrutacja pracowników jest taka trudna?

Zbyt często rekrutację pozostawia się managerom zarządzającym zespołem, dla których nie jest ona głównym zadaniem. Nie mają oni czasu na wykonywanie zadań związanych z rekrutacją, nie wspominając już o poświęceniu czasu na optymalizację procesu rekrutacyjnego.

W innych przypadkach osoby zajmujące się kwestiami HR są zbyt oddalone od stanowisk, na które rekrutują. Nie zawsze mają najlepsze procedury weryfikacji i często potrzebują, by zatrudniający manager przekazał im niezbędną wiedzę.

jakie są korzyści płynące ze współpracy z partnerem HR?

Partner HR może wziąć na siebie wiele, a nawet wszystkie zadania związane z rekrutacją. Właściwy partner pomoże Ci w optymalizacji procesu rekrutacyjnego w długiej perspektywie i eliminacji niedogodności przy użyciu narzędzi cyfrowych.

czemu warto nawiązać współpracę z randstad?

Randstad jest globalnym liderem w branży usług HR i uniwersalnym dostawcą narzędzi rekrutacyjnych, bez względu na rodzaj stanowisk albo typ pracowników, jakich szukasz. Nasza filozofia Human Forward oznacza, że Twoi potencjalni kandydaci i pracownicy zawsze mają najlepsze doświadczenie z procesem rekrutacyjnym. Zapewniamy także, że w długiej perspektywie usprawnisz swoją strategię pozyskiwania talentów.

Skontaktuj się z nami dziś i odkryj, czemu firmy współpracują z Randstad w celu zaspokojenia swoich potrzeb dotyczących zatrudnienia pracowników zewnętrznych.

skontaktuj się z nami