Żadne przedsiębiorstwo nie odniesie sukcesu bez właściwych pracowników, posiadających odpowiednie umiejętności. Z tego względu kluczowe jest zadbanie o to, aby proces rekrutacji był dostosowany do konkretnych potrzeb w sposób pozwalający znaleźć bardzo utalentowanych pracowników, którzy będą przyczyniać się do rozwoju firmy.

Poprawne przeprowadzanie procesu zatrudniania sprawi, że firma będzie odnosić więcej sukcesów, natomiast jego niepoprawne przeprowadzanie może narazić na różnej maści ryzyka. Society for Human Resource Management oszacowało, że na zatrudnienie pracownika przeciętny pracodawca przeznacza 42 dni i 4129 USD, a podjęcie błędnej decyzji może oznaczać stratę tych nakładów.

Opracowaliśmy przewodnik, w którym dokładnie przedstawione zostały najważniejsze etapy naszego podejścia do rekrutacji zgodnego z wizją „human forward”.

people.png

5 kroków do udanej rekrutacji

pobierz

Niewydajna rekrutacja pociąga za sobą wiele innych potencjalnych konsekwencji, np.:

  • koszty finansowe i operacyjne wynikające z zatrudnienia niewłaściwej osoby;
  • spadek produktywności, gdy okaże się, że nowo zatrudniony pracownik nie jest w stanie wykonywać pracy zgodnie z wymaganym standardem;
  • zakłócenia i obniżone morale wśród aktualnie zatrudnionych pracowników;
  • negatywny wpływ wysokiej rotacji pracowników na markę pracodawcy.

To wszystko mocne argumenty przemawiające za nawiązaniem współpracy z doświadczoną firmą rekrutacyjną w celu zminimalizowania ryzyka i podejmowania właściwych decyzji dotyczących zatrudniania.

Poniżej przedstawione zostaną cztery inne znaczące korzyści, jakie można odnieść, nawiązując z nami współpracę w celu zoptymalizowania praktyk związanych z zatrudnianiem.

zgodność z przepisami prawa

Rekrutacja pracowników niesie ze sobą różne zobowiązania prawne, które należy znać, aby chronić się od kar, mogących mieć znaczny wpływ na przedsiębiorstwo. Nieprzestrzeganie prawa pracy – niezależnie od tego, czy jest umyślne czy wynika z braku wiedzy – może prowadzić do nałożenia kar pieniężnych i poniesienia długotrwałej szkody wizerunkowej.

Mniejszym przedsiębiorstwom może brakować czasu albo zasobów, aby nadążyć za najnowszymi zmianami w HR i przepisami prawa w zakresie pracy. Może to być istotnym wyzwaniem, jeśli działalność operacyjna jest prowadzona w różnych obszarach geograficznych, w których obowiązują miejscowe przepisy prawa.

Wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność operacyjną na terenie Unii Europejskiej albo zatrudniają mieszkańców krajów UE, podlegają ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych. Oznacza to, że konieczne jest przestrzeganie określonych przepisów dotyczących danych osobowych, np. zadbanie o to, aby dane osobowe kandydatów nie były przechowywane dłużej niż to konieczne, oraz aby istniała możliwość uzyskania dostępu do swoich referencji w razie wyrażenia takiej chęci.

Nieprzestrzeganie takich przepisów prawa to ryzyko, na które nie można sobie pozwolić. Z tego powodu opłaca się współpraca z zaufanym partnerem, posiadającym wiedzę w kwestiach prawnych oraz wiedzę specjalistyczną, które są potrzebne do prowadzenia działalności operacyjnej zgodnie z przepisami i do zbudowania mocnych, trwałych więzi z pracownikami.

Na początku każdej relacji z klientem koncentrujemy się na poznaniu jego przedsiębiorstwa i zrozumieniu różnych potrzeb, priorytetów i problematycznych kwestii. Pozwala nam to stworzyć szczegółowy obraz poziomu zgodności, potencjalnych zagrożeń oraz kroków, jakie można podjąć, aby zaradzić tym problemom.

elastyczność

Elastyczność jest ważną i cenną cechą nowoczesnych przedsiębiorstw. Tradycyjna koncepcja pracy w godzinach 9:00–17:00 w biurze albo w zakładzie zaczyna odchodzić do lamusa, szczególnie w świetle pandemii COVID-19, podczas której praca zdalna stała się normą.

Przyjęcie elastycznego podejścia w zakresie rekrutacji może przynieść przedsiębiorstwu szereg istotnych korzyści, np. możliwość zwiększania albo zmniejszania poziomu zatrudnienia przy maksymalnej prędkości i wydajności. W przypadku prowadzenia działalności operacyjnej w branży, na którą mają wpływ sezonowe tendencje, takiej jak hotelarstwo, handel detaliczny czy budownictwo, utrzymywanie stałej liczby pracowników w ciągu roku nie jest potrzebne.

Można również zauważyć, że wymagania kadrowe zmieniają się w zależności od zapotrzebowania ze strony klientów, tendencji gospodarczych i szczegółowych aspektów poszczególnych projektów i umów. Może to być problematyczne w przypadku samodzielnego zarządzania procesem rekrutacji i konieczności znalezienia czasu na przewidywanie przyszłych wymagań, zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników.

Współpraca z firmą rekrutacyjną znacznie ułatwia wdrożenie elastycznego zatrudnienia. Współpracujemy ściśle ze wszystkimi naszymi klientami w celu zrozumienia różnych tendencji i schematów, które mają wpływ na ich działalność, aby w ten sposób mieć pewność, że mogą pozyskać w odpowiednim czasie utalentowanych pracowników, których potrzebują. Możemy również bardzo szybko udzielić dostępu do obszernej sieci sprawdzonych i doświadczonych pracowników, gdy wystąpi nagła potrzeba zatrudnienia nowych ludzi.

Randstad DenHaag Kloubert
Randstad DenHaag Kloubert

W nadchodzących latach te korzyści mogą stać się jeszcze wyraźniej zauważalne niż kiedykolwiek. Według przygotowanego przez Randstad Sourceright raportu 2021 Talent Trends Report 77% managerów HR z 17 globalnych rynków twierdzi, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej koncentrują się na zwinności zatrudniania. –W tym roku elastyczność będzie miała kluczowe znaczenie przy pomaganiu swojemu przedsiębiorstwu w dostosowaniu się do gwałtownie zmieniających się warunków rynkowych. Z tego powodu tak wiele przedsiębiorstw zwraca się ku elastycznym formom zatrudnienia, aby uzupełnić braki wśród pracowników posiadających umiejętności o kluczowym znaczeniu… jak również poszukuje sposobu na obniżenie kosztów i uzyskanie szybkiego dostępu do utalentowanych pracowników – mówi Dyrektor Generalny Randstad Sourceright, Michael Smith.

czas skoncentrować się na swojej podstawowej działalności biznesowej

Prawdopodobnie największą korzyścią ze zlecania czynności związanych z zatrudnianiem specjalnie wybranej firmie rekrutacyjnej – szczególnie w przypadku mniejszych przedsiębiorstw – jest to, że daje to więcej czasu na skoncentrowanie się na najważniejszej kwestii: prowadzeniu podstawowej działalności biznesowej.

Liderzy małych i średnich przedsiębiorstw nie traktują pełnienia wielu funkcji jako czegoś niezwykłego. W ciągu jednego dnia mogą pełnić rolę managera HR, dyrektora finansowego, a następnie jeszcze wiele innych.

Może to stać się bardzo trudne w obliczu różnych złożonych kwestii i wymagań związanych z procesem rekrutacji, gdy brakuje czasu i wiedzy specjalistycznej, które są konieczne do właściwego poradzenia sobie z nimi.

Przekazanie podstawowych zadań, takich jak zarządzanie zatrudnieniem i kwestiami kadrowo-płacowymi, zaufanemu partnerowi bez jakichkolwiek obaw o obniżenie standardów albo o pominięcie najważniejszych odbiorców sprawi, że życie stanie się prostsze i mniej stresujące. Pomoże to również przedsiębiorstwu odnieść sukces, ponieważ będzie więcej czasu na skoncentrowanie się na wykonywaniu mniejszej liczby zadań na wysokim poziomie.

Przestrzegamy rygorystycznego procesu, mającego zapewnić osiągnięcie możliwie najlepszych wyników dla każdego z naszych klientów. Zaczyna się on od zrozumienia wyjątkowych potrzeb i stopniowo ewoluuje na każdym etapie, aż do procesu wdrażania pracownika i kontroli po jego zatrudnieniu.

Opracowaliśmy przewodnik, w którym dokładnie przedstawione zostały najważniejsze etapy naszego podejścia do rekrutacji zgodnego z wizją „human forward”.

people.png

5 kroków do udanej rekrutacji

pobierz
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się