Dotychczas elastyczne formy zatrudnienia nie były istotną częścią świata pracy. Jednak firmy coraz częściej uświadamiają sobie, ile mogą dzięki zyskać dzięki temu, że uwzględnią takie formy współpracy w swoich strategiach HR. Korzyści nie brakuje: wiążą się z optymalizacją kosztów czy szybszym dostępem do potrzebnych firmie kwalifikacji.

Jeżeli Twoja organizacja chce w większym zakresie korzystać ze wsparcia pracowników tymczasowych, warto sprawdzić, czy to rozwiązanie faktycznie przełoży się na pozytywne efekty także w przypadku Twojej firmy.

people.png

7 statystyk potwierdzających znaczenie pracowników tymczasowych

pobierz

dostęp do specjalistycznych umiejętności

Jednym z największych wyzwań rekrutacyjnych, z którymi mierzy się obecnie wiele firm, jest identyfikacja i pozyskiwanie na rynku pracy kompetencji potrzebnych aktualnie w organizacji.

Z badania Society for Human Resource Management wynika, że trzy czwarte (75%) specjalistów ds. HR, którzy napotkali trudności w prowadzonych procesach rekrutacji, przyznaje, że powodem był brak niezbędnych umiejętności u kandydatów.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników jest szczególnie dotkliwy w określonych kluczowych sektorach, takich jak branża techniczna czy inżynieryjna. Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 przyczynił się co prawda do zmian w poziomie zatrudnienia w firmach i zwiększenia liczby osób poszukujących pracy, jednak nie zawsze zwiększył dostępność kandydatów z pożądanymi przez firmy specjalistycznymi umiejętnościami.

Badanie przeprowadzone w Unii Europejskiej pokazało, że umiejętności dostępnych kandydatów nie pokrywają się z oczekiwaniami stawianymi pracownikom. Jednak stale rosnąca pula freelancerów i wykwalifikowanych pracowników tymczasowych dostępnych na rynku pracy może pomóc organizacji pozyskać potrzebne jej kompetencje.

„Brak dostępnych wykwalifikowanych pracowników szukających pracy na pełen etat napędza popyt na pracowników tymczasowych czy niezależnych kontraktorów. W rezultacie agencje zatrudnienia promują wykwalifikowanych pracowników tymczasowych, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie.” - mówi Joanne Estrada, globalny dyrektor ds. rozwiązań elastycznego zatrudnienia w Talent Innovation Center Randstad Sourceright.

915.jpg
915.jpg

a co z zaangażowaniem pracowników?

Elastyczne form zatrudnienia mogą bez wątpienia wspomóc firmę cennymi kompetencjami, jednak pracownicy tymczasowi nie stają się częścią stałego zespołu. W związku z tym zrozumiałe są obawy o zaangażowanie tej grupy zatrudnionych w życie firmy i realizację celów organizacji.

Czy pracownicy tymczasowi identyfikują się z perspektywiczną wizją rozwoju firmy i angażują się we wspólne dążenia do jej realizacji? To ważne pytanie, które na pewno warto postawić.

Jeżeli kadra zarządzająca przedsiębiorstwa żywi tego rodzaju obawy, warto podjąć określone działania, aby wpłynąć na poziom zaangażowania osób zatrudnionych za pomocą elastycznych form.

Warto unikać częstych błędów, które mogą pojawić w trakcie wdrażania pracowników tymczasowych. Jeżeli ten etap procesu zostanie przeprowadzony prawidłowo, zwiększy to prawdopodobieństwo pozytywnych rezultatów w dłuższej perspektywie.

Innym skutecznym sposobem na budowanie zaangażowania pracowników tymczasowych jest praca nad budowaniem trwałych relacji z tą grupą zatrudnionych z myślą o potencjalnym stałym zatrudnieniu w przyszłości, jeśli obie strony byłyby zadowolone z tego rozwiązania.

optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem zawsze będzie na uwadze zespołów HR, a korzystanie ze wsparcia pracowników tymczasowych w przypadku doraźnego nagłego zapotrzebowania na konkretne kompetencje będzie dobrym rozwiązaniem dla budżetów firm.

Stałe zatrudnienie wiąż się często z długotrwałym zobowiązaniem finansowym, które uwzględnia kwestie rekrutacji, wdrożenia, szkoleń, wynagrodzenia i świadczeń pozapłacowych. W dodatku, jeśli na danych stanowiskach firma przez długi czas ma wakat, ryzykuje obniżenie efektywności.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych może ułatwić firmie optymalne wykorzystanie budżetu HR, bo może sięgać po ich wsparcie wtedy, gdy potrzebuje konkretnych kompetencji lub realizacji konkretnych zadań. 

Może się to okazać szczególnie ważne w przypadku doraźnych potrzeb – jeżeli na przykład firma potrzebuje specjalistycznych umiejętności, aby zrealizować jednorazowy projekt lub dodatkowego personelu, aby zabezpieczyć się na czas sezonowego wzrost popytu na swoje produkty lub usługi.

Raport North Highland i Economist Intelligence Unit wskazuje, że optymalizacja kosztów to najczęstszy powód, dla którego przedsiębiorstwa sięgają po wsparcie wykwalifikowanych pracowników tymczasowych. 

Wiele firm dążących do wznowienia pełnej działalności i uzupełnienia niedoborów pracowników związanych z absencją z powodu COVID-19 mogłoby w obecnej sytuacji skorzystać właśnie ze wsparcia pracowników tymczasowych, aby zapewnić stabilną sytuację budżetową przy jednoczesnej gotowości na odbudowę portfela zamówień.

a co z weryfikacją zadań?

Praca tymczasowa to dobry sposób na szybkie pozyskanie pracowników o odpowiednich kompetencjach przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Jednak niektórzy liderzy zespołów HR mogą obawiać się, że elastyczne zatrudnienie oznacza mniejsze możliwości weryfikacji pracy personelu.

Rekrutacja i wdrażanie stałych członków zespołu to proces, który wspiera budowanie zaangażowania pracowników i nawiązywanie relacji z nimi. Dzięki temu wiedzą oni jak funkcjonuje firma, jak ich praca wpływa na jej działalność i jakie są oczekiwania wobec nich na danym stanowisku.

Choć proces wdrożenia wykwalifikowanych pracowników tymczasowych będzie z pewnością wyglądał nieco inaczej, nie musi to oznaczać braku możliwości weryfikacji ich pracy. W przypadku osób zatrudnionych w ramach elastycznych rozwiązań wciąż istotne pozostaje dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy i pewność, że będą one pracować zgodnie z przyjętymi w firmie standardami. Jednym ze sposobów na to, aby to osiągnąć, jest weryfikacja historii zatrudnienia pracowników na etapie ich rekrutacji. Pozwoli to sprawdzić, jak dotychczas radzili sobie z powierzonymi zadaniami w innych firmach o podobnym profilu. Mogą to ułatwić narzędzia weryfikacji referencji, takie jak Checkster.

Ryzyko można także zminimalizować poprzez współpracę z doświadczonym partnerem z branży HR, który dysponuje szeroką wiedzą na temat sektora działalności firmy i lokalnego rynku pracy.

dotrzymywanie kroku współczesnemu światu

Sposób, w jaki ludzie i firmy działają, zmienia się na całym świecie. Jeżeli firma chce dotrzymać kroku dynamicznym trendom w zakresie pozyskiwania kandydatów i oczekiwań pracowników, musi być też przygotowana na zmianę sposobu rekrutowania i formy zatrudnienia pracowników.

Badania wykazują, że:

  • pracownicy tymczasowi stanowią kluczowy element w ogólnych strategiach zatrudniania według 76% liderów HR,
  • samozatrudnieni pracownicy z krajów Unii Europejskiej podkreślają większy poziom satysfakcję z wykonywanej pracy,
  • 75% dyrektorów finansowych deklaruje, że zatrudnianie podwykonawców, freelancerów i pracowników tymczasowych stanowi istotny element stosowanej przez ich firmy strategii zatrudniania.

Firmy, które nie ewoluują i nie dotrzymują kroku tym trendom, ryzykują, że zostaną w tyle za konkurencją.

people.png

7 statystyk potwierdzających znaczenie pracowników tymczasowych

pobierz
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się