Praca tymczasowa zdobywa coraz większą popularność na globalnym rynku pracy. Czy to rozwiązanie dla Twojej firmy? Czym właściwie jest ta forma zatrudnienia, z czym się wiąże i co trzeba o niej wiedzieć, by z sukcesem z niej korzystać? Zapraszamy do zapoznania się z zestawem najważniejszych informacji na temat pracy tymczasowej, które pomogą Ci zrozumieć jej rolę i znaczenie w dzisiejszym świecie biznesu.

Touch Illustration Pen

potrzebujesz pracownika tymczasowego? skontaktuj się z nami!

napisz do nas

praca tymczasowa – co to takiego?

Praca tymczasowa jest elastyczną formą zatrudnienia, w której pracownik jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej, ale wykonuje pracę na rzecz konkretnego pracodawcy. To strategiczne narzędzie, które pomaga firmom szybko reagować na zmieniające się potrzeby kadrowe i biznesowe. Ta forma zatrudnienia jest szczególnie przydatna w przypadku krótkoterminowych projektów. Dzięki temu rozwiązaniu organizacje zyskują większą elastyczność i mogą uniknąć dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników na stałe.

strategia elastycznego zatrudnienia

Dlaczego tak właściwie firmy potrzebują strategii elastycznego zatrudnienia? Przede wszystkim po to, aby lepiej odpowiadać na nieprzewidywalne wyzwania rynku, zapewnić sobie ciągłość operacyjną oraz uchronić się przed niedoborem pracowników i kompetencji, którego obawia się dziś nawet 80% dyrektorów wykonawczych. Zatrudnienie na stałe to bowiem zobowiązanie, które nie zawsze jest opłacalne, dlatego właśnie elastyczne formy zatrudnienia cieszą się coraz większym zainteresowaniem organizacji, pomagając w optymalizacji kosztów, zapewniając im odporność biznesową, lepszy i wygodniejszy dostęp do specjalistycznych umiejętności oraz szybszy rozwój w niepewnych warunkach.

Na szczęście gospodarka wolnych strzelców (freelancerów) i praca zdalna, eliminująca bariery geograficzne, znacznie zwiększają dziś dostęp firm do dużej puli zdolnych talentów i cennych specjalistów. Z ich pomocą organizacje mogą w elastyczny sposób zniwelować niedobory kompetencyjne i łatwo adaptować strategię elastycznego zatrudnienia do swoich potrzeb.

photo-woman
photo-woman

jak skutecznie przyciągać i zatrzymywać pracowników tymczasowych?

Przyciąganie i utrzymywanie pracowników tymczasowych staje się coraz większym wyzwaniem organizacji, które stosują tę formę zatrudnienia. Jednak aby skutecznie sprostać temu wyzwaniu, działy HR muszą przede wszystkim zrozumieć potrzeby i oczekiwania tej grupy specjalistów. A następnie umiejętnie na nie odpowiedzieć. Tylko w ten sposób można zrealizować zarówno osobiste dążenia zawodowe pracowników, jak i cele organizacji. I osiągnąć obopólny zysk.

Przykładowo, jedną z częstszych motywacji pracowników, którzy wybierają tę formę zatrudnienia, jest możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy jednoczesnym kontynuowaniu nauki. Właśnie dlatego, by właściwie dbać o lojalność pracowników tymczasowych, którzy jednocześnie uczą się lub studiują, firma może np. zaoferować im elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy dostęp do narzędzi i zasobów wspierających ich w efektywnej nauce. Ważnym elementem strategii skutecznego przyciągania i zatrzymywania pracowników tymczasowych jest także właściwie budowana i silna marka pracodawcy oraz oferowanie pracownikom atrakcyjnych benefitów, szkoleń i możliwości rozwoju.

try&hire – elastyczność i różnorodność 

Jedną z metod, dzięki której prawdopodobieństwo idealnego dopasowania pracownika i pracodawcy znacznie wzrasta, jest model try&hire. Co to takiego?

Try&hire to model rekrutacyjny, który umożliwia firmom i kandydatom wprowadzenie dodatkowego okresu próbnego i w ten sposób sprawdzenie, czy dana osoba pasuje do zespołu oraz spełnia oczekiwania przed podjęciem długoterminowego zobowiązania. Po dodatkowym okresie próbnym każdy zaangażowany pracownik ma szansę zatrudnienia w firmie. Koncepcja „wypróbuj i zatrudnij” daje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi większą elastyczność. Umożliwia firmie wprowadzanie szybkich zmian w procesie wdrażania nowych rozwiązań i daje jej sposobność oceny umiejętności kandydata oraz jego dopasowania do kultury organizacyjnej. Natomiast kandydatowi daje okazję do oceny, czy dana praca spełnia jego oczekiwania. Jest też szansą zdobycia dodatkowego doświadczenia nawet wtedy, gdy okres próbny nie zakończy się zatrudnieniem.

nowa normalność

Pandemia COVID-19 znacznie zmieniła rynek pracy i sprawiła, że firmy do dziś szukają nowych sposobów na dostosowanie się do nowej normalności. Jednym z modeli zatrudnienia, który to znacznie ułatwia, jest praca tymczasowa, oferująca niezbędną w dzisiejszych czasach elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

Dzięki pracy tymczasowej firmy mogą szybko i precyzyjnie dopasowywać liczbę pracowników do swoich aktualnych potrzeb produkcyjnych i biznesowych, co jest szczególnie ważne w czasach niepewności i zmienności. Tymczasowi pracownicy mogą być zatrudniani na krótkie okresy, co minimalizuje ryzyko i pozwala dynamicznie reagować na zmieniające się warunki gospodarcze. Znaczne wsparcie w odnalezieniu się w tej nowej rzeczywistości oferują agencje pracy tymczasowej. Świadczony przez nie outsourcing niektórych funkcji i procesów może pomóc firmie zwiększyć efektywność, pozwalając jej skupić się na kluczowych obszarach działalności, jednocześnie redukując koszty stałe bez konieczności redukcji etatów.

koszty pracy tymczasowej. ile kosztuje praca tymczasowa?

Wiele organizacji, które rozważają skorzystanie z pracy tymczasowej, zadaje sobie pytanie: ile to właściwie kosztuje?

Koszty pracy tymczasowej obejmują nie tylko wynagrodzenie pracownika i marżę agencji pracy tymczasowej, ale także m.in. składki ZUS, PFRON oraz koszty dodatkowe związane z zatrudnieniem, takie jak urlopy, premie czy benefity. Właśnie dlatego tak ważnym elementem współpracy agencji pracy tymczasowej z przedsiębiorstwem jest właściwe określenie potrzeb firmy, budżetu i zakresu współpracy, co pozwala na ustalenie optymalnej stawki. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule.

oszczędności, które przynosi praca tymczasowa

Praca tymczasowa może zapewnić firmie wiele oszczędności. Daje jej także szansę szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby finansowe. Dużym wsparciem w generowaniu oszczędności z pomocą pracy tymczasowej są agencje pracy tymczasowej.

Agencje dostarczają organizacji potrzebnych jej pracowników na czas, zmniejszając tym samym liczbę nadgodzin i poziom rotacji. Agencja przejmuje także od firmy część lub całość procesów rekrutacyjnych, wdrożeniowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem pracownika – takich jak badania lekarskie czy szkolenia BHP. W ten sposób ogranicza koszty organizacji i usprawnia jej działanie.

umowa o pracę tymczasową a umowa kodeksowa – czym różnią się obie te formy zatrudnienia? 

Pracodawcy, którzy rozważają wdrożenie w swoich organizacjach elastycznych form zatrudnienia, często stają przed wyborem: umowa o pracę tymczasową czy umowa kodeksowa? Umowa o pracę tymczasową i umowa kodeksowa to dwa różne rodzaje umów, które regulują stosunki pracy między pracodawcą a pracownikiem w Polsce, ale mają różne założenia i konsekwencje prawne.

Umowa tymczasowa różni się od umowy kodeksowej przede wszystkim pod względem liczby zaangażowanych stron. W przypadku umowy o pracę tymczasową oprócz pracownika i pracodawcy uczestniczy w niej również agencja pracy tymczasowej. Agencja jest w niej formalnym pracodawcą i odpowiada za wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem —  takie jak wynagrodzenia czy składki. Z tego właśnie powodu organizacja, w której pracuje pracownik tymczasowy, nazywana jest pracodawcą użytkownikiem. Z kolei w przypadku umowy kodeksowej pracownik jest zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę.

Czym jeszcze różnią się, a co łączy obie te formy zatrudnienia? Poniżej podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące każdej z nich.

czas trwania. Umowa o pracę tymczasową jest zawsze zawierana na czas określony, nieprzekraczający 18 miesięcy (540 dni) u jednego pracodawcy użytkownika. Natomiast umowa kodeksowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony, z tym że cykl umów na czas określony nie może przekraczać 36 miesięcy, a po trzech umowach następuje automatyczna zmiana na umowę na czas nieokreślony​.

wymiar urlopu. Pracownik tymczasowy ma prawo do 2 dni urlopu za każdy przepracowany miesiąc, niezależnie od stażu pracy. W przypadku umowy kodeksowej wymiar urlopu zależy od stażu pracy – i wynosi od 20 do 26 dni rocznie.

okres wypowiedzenia: W umowie o pracę tymczasową okres wypowiedzenia jest krótszy i zależy od długości trwania umowy (np. 3 dni, jeśli umowa trwała krócej niż 2 tygodnie). Dla umowy kodeksowej okres wypowiedzenia wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od stażu pracy w danej firmie.

odpowiedzialność za warunki pracy: Mimo że pracownik tymczasowy jest formalnie zatrudniony przez agencję, to pracodawca ma obowiązek zapewnić mu zgodne z zasadami BHP warunki pracy — identyczne jak dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy kodeksowej.

rozpocznij współpracę z Randstad w zakresie pracy tymczasowej

Rozważasz wdrożenie elastycznego modelu pracy w swojej firmie? Skontaktuj się z nami, aby poznać nasze rozwiązania dotyczące rekrutacji pracowników i pracy tymczasowej.

Touch Illustration Pen

potrzebujesz pracownika tymczasowego? skontaktuj się z nami!

napisz do nas
o autorze
Eliza Nowak, Randstad Polska
Eliza Nowak, Randstad Polska

Eliza Nowak

sales manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się