dla dostawców

struktura prawna

grupy randstad

RANDSTAD SERVICES APO Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442224; 
NIP: 527-25-57-469; REGON: 141161604; kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN.

 

RANDSTAD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000157531; NIP: 522-24-50-829; 
REGON: 012933840; kapitał zakładowy w wysokości 1 318 240,00 PLN.

 

GERENDIS APO Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442215; NIP: 527-25-76-722; REGON: 141448530; kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN; 

 

APO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221512; NIP: 522-28-09-288; REGON: 140023478; kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN

 

RANDSTAD PAYROLL SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 341564; 
NIP: 527-26-14-730; REGON: 142101225

 

RANDSTAD SOURCERIGHT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000600469, NIP 7010530016 oraz numer REGON 363249184, o kapitale zakładowym w wysokości: 690.350,00 zł,