Decydując się na skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej, zapewniasz swojej firmie elastyczność zatrudnienia. W okresach zwiększonego zapotrzebowania na pracowników dzięki pracy tymczasowej możesz utrzymywać rozbudowaną załogę, a gdy szczyt produkcyjny się skończy – ograniczyć jej liczebność. Co jednak wchodzi w skład stawki pracy tymczasowej, którą płacisz agencji?

people.png

5 sposobów na optymalizację kosztów w obszarze HR

pobierz

rozmowa o potrzebach - punkt wyjścia do ustalenia stawki 

Punktem wyjścia do ustalenia stawki pracy tymczasowej jest zbadanie aktualnej sytuacji w firmie i ustalenia w jakim zakresie wsparcia potrzebuje. Analizie poddaje się m.in. to, ilu pracowników tymczasowych potrzebujesz i jakie stanowiska chcesz obsadzić. Istotny jest także zakres dodatkowych obowiązków agencji pracy tymczasowej, np. przeprowadzenie szkoleń BHP czy zapewnienie odzieży roboczej.

Już na etapie rozmów z agencją, warto podzielić się z nią informacją na temat budżetu, jaki przewidujesz na zatrudnienie pracowników tymczasowych. Dysponując tą wiedzą oraz znajomością  lokalnego rynku pracy, agencja będzie w stanie określić, jakie działania może zaproponować żeby zabezpieczyć Twoje braki kadrowe, jakimi metodami może poszukać pracowników i przygotować indywidualną ofertę. Niestety bywa, że firmy niechętnie dzielą się budżetem przeznaczonym na współpracę z agencją pracy tymczasowej. 

Tym jednak, o czym koniecznie trzeba poinformować agencje są wynagrodzenia pracowników, którzy pracują w Twojej firmie i wykonują taki sam rodzaj pracy jak przyszli pracownicy tymczasowi. Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie może być niższe od pensji pracownika etatowego firmy  na takim samym lub podobnym stanowisku.

Nie chodzi w tym przypadku o samą nazwę stanowiska, lecz o zakres obowiązków oraz rodzaj wykonywanych czynności – jeśli pracownik tymczasowy robi to samo co osoba zatrudniona wewnątrz organizacji, to  wynagrodzenie pracownika tymczasowego musi mieścić się w takich samych widełkach jakie przewiduje wewnętrzny regulamin wynagrodzeń klienta. 

co może wchodzić w skład stawki?

Wbrew powszechnemu przekonaniu na stawkę agencji pracy tymczasowej nie składa się wyłącznie wynagrodzenie godzinowe pracownika tymczasowego powiększone o marżę. W rzeczywistości składowych jest dużo więcej.

Z kwoty na fakturze, którą płacisz, agencja uiszcza m.in. obligatoryjny ZUS pracodawcy. W przypadku pracowników zatrudnionych w firmie obowiązek ten ciąży na Tobie, gdy natomiast mówimy o pracownikach tymczasowych – na agencji. Analogicznie wygląda sytuacja ze składką na PFRON. Wszystko to agencja uwzględnia w swojej stawce.

Dodatkowo w stawce agencji pracy tymczasowej zawierają się wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Przedsiębiorcy nie zawsze mają o tym świadomość, gdyż w wielu przypadkach program PPK jeszcze ich nie dotyczy. Pamiętajmy jednak, że pracownicy tymczasowi to osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej. Co to w praktyce oznacza? Choć wykonują oni pracę na rzecz klienta – pracodawcy użytkownika, ich faktycznym pracodawcą jest agencja, więc to ona jest prawnie zobligowana do egzekwowania PPK. 

W zależności od zakresu współpracy czy indywidualnych ustaleń w honorarium agencji mogą zawierać się również:

  • koszty urlopów, premii i nadgodzin (od których należy odprowadzić ZUS),
  • dodatki do pracy w nocy,
  • dofinansowanie benefitów,
  • koszt odzieży roboczej (jeśli agencja pracy tymczasowej ją zapewnia, dodatkowym kosztem może być ekwiwalent za pranie),

Jak więc widać, na ostateczną wysokość stawki agencji pracy tymczasowej wpływ mogą mieć nie tylko dwie podstawowe składowe – wynagrodzenie pracownika tymczasowego oraz marża, ale i inne koszty.

114.jpg
114.jpg

stawka stawce nierówna 

O ile składki na ZUS oraz PFRON są tymi elementami, które muszą zostać uwzględnione w stawce agencji pracy tymczasowej, tak inne wspomniane wyżej aspekty niekoniecznie. Ich włączenie jest kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy agencją a przedsiębiorstwem. To, jakie konsekwencje może mieć uwzględnienie lub nie danej części składowej przedstawimy na przykładzie zwolnień lekarskich i urlopu.

Włączając zwolnienia lekarskie i urlop do stawki, sprawiasz, że staje się ona wyższa, gdyż to na agencji spoczywa obowiązek odłożenia adekwatnej sumy pieniędzy na poczet tych świadczeń. Jeżeli jednak pracownik tymczasowy skorzysta z L4 lub urlopu, nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów. Z drugiej jednak strony gdy pracownik nie pójdzie na L4 albo urlop, nie odzyskasz pieniędzy.

Z kolei nie uwzględniając zwolnienia lekarskiego lub urlopu pracownika tymczasowego w stawce, sprawiasz, że jest ona niższa, jednak w takiej sytuacji to Ty ponosisz koszty nieobecności pracownika, i to zgodnie z rzeczywistym wynagrodzeniem pracownika tymczasowego, gdyż podczas L4 lub urlopu pensja dalej mu przysługuje.

W zależności od tego, jaką formę rozliczenia przyjmiesz z agencją pracy tymczasowej i co uwzględnicie w stawce, kwota na fakturze może być różna. Warto o tym pamiętać, ustalając warunki współpracy. Aspekt włączenia bądź nie zwolnień lekarskich i urlopów może sprawić, że dwie oferty na to samo zamówienie będą różnić się od siebie stawką godzinową, nawet o kilka złotych, przy czym jedna może uwzględnia L4 i urlopy, a tańsza nie. Sam musisz zdecydować, które rozwiązanie jest dla Ciebie korzystniejsze. 

marża, czyli co się pod nią kryje?

Kolejne błędne przeświadczenie dotyczy marży. Wbrew pozorom nie kryje się pod nią zysk agencji. To ogrom działań podejmowanych, żeby pozyskać i utrzymać pracownika tymczasowego. Zalicza się do nich m.in.:

  • proces rozliczania i wypłaty wynagrodzeń,
  • wystawianie PIT-ów,
  • organizację i nadzorowanie całego procesu rekrutacji, w tym publikowanie ogłoszeń na portalach pracy, kampanie rekrutacyjne, przeprowadzanie screeningu i rozmów kwalifikacyjnych,
  • dyżury ekspertów agencji pracy tymczasowej u klienta, co pozwala na szybkie wdrażanie konkretnych działań naprawczych, gdy zachodzi taka potrzeba.

Powyższa lista to jednak nie wszystko. Pod marżą kryje się bowiem także wiedza, którą agencja pracy tymczasowej ma chociażby na temat trendów na rynku pracy, w tym dostęp do raportów takich jak Monitor Rynku Pracy czy Plany Pracodawców. To również wsparcie ekspertów m.in. w zakresie ustalania konkurencyjnej stawki czy też doboru odpowiedniej formy zatrudnienia. Dla przykładu, jeśli chcesz zatrudnić pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej, agencja pracy tymczasowej wskaże Ci, czy w przypadku danego stanowiska jest to zgodne z prawem. Dzięki temu unikniesz poważnych konsekwencji związanych z wyborem niewłaściwej formy zatrudnienia.

marża a narzut

Pojęciem mylonym z marżą, a zarazem często wykorzystywanym w kontaktach na linii agencja-firma, jest narzut. To dwa odmienne pojęcia ekonomiczne, o czym warto pamiętać podczas rozmowy z agencjami pracy tymczasowej o kosztach.

Porównując oferty różnych firm, koniecznie zwróć uwagę na to, czy zestawiasz ze sobą te same wartości – narzut z narzutem lub marżę z marżą. W przeciwnym razie może się okazać, że wybierzesz propozycję współpracy, która wcale nie jest najkorzystniejsza.

Oszacowanie kosztu pracy tymczasowej to złożony proces. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników. Wbrew pozorom nie jest to tylko wynagrodzenie pracownika tymczasowego i marża, ale i dodatkowe koszty, takie jak dodatki do pracy w nocy, urlopy, zwolnienia lekarskie czy też dofinansowanie benefitów pozapłacowych.

Autor: Jagoda Siemiątkowska

people.png

5 sposobów na optymalizację kosztów w obszarze HR

pobierz
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się