dlaczego employer branding ma znacznie

dynamiczne przemiany na rynku pracy, bez względu na to, czy są efektem długofalowych trendów, czy bezprecedensowych zjawisk, jak pandemia covid-19, mogą wpływać na to, co pracownicy doceniają w ich relacjach z pracodawcami. ten rok, który minął od wystąpienia pierwszych przypadków koronawirusa w Polsce, pokazał wyraźnie, że priorytety mogą zmieniać się w krótkim czasie. najlepszym przykładem jest rosnąca rola stabilności zatrudnienia, ale także nowe aspekty: możliwość pracy zdalnej oraz troska pracodawcy o bezpieczne środowisko zawodowe.