nasze badanie

 

prowadzimy od 21 lat

badamy pracowników w 34 krajach

co roku ankietujemy blisko 190 000 respondentów

analizie poddajemy 6 493 przedsiębiorstw