nasze badanie

 

prowadzimy od 22 lat

badamy pracowników w 31 krajach

co roku ankietujemy ponad 160 000 respondentów

analizie poddajemy 6 493 przedsiębiorstw