równe traktowanie pracowników podstawą do integracji i poczucia przynależności

Chcemy być odpowiedzialni za słuchanie, uczenie się i robienie postępów przez zatrudnionych.

sprawiedliwe wynagrodzenie

Równe traktowanie w zatrudnieniu polega na podejmowaniu działań w celu zapewnienia wszystkim grupom takiego samego dostępu do możliwości oraz na niwelowaniu nierówności płacowych.

różnorodność jest zaletą

Wzajemny szacunek w pracy bez względu na różnice między pracownikami jest w Randstad na porządku dziennym. Różnorodność jest u nas cechą pożądaną, która buduje atmosferę w pracy.

zaangażowanie w pracy

Indywidualność oznacza różnorodność w praktyce. Polega na zapewnieniu, że w pracy każdy człowiek może być sobą i się rozwijać zawodowo.

przynależność do Randstad

Przynależność jest naszym celem końcowym. Chcemy, aby właśnie tak czuła się każda osoba w naszych zespołach.