miesiąc docenienia różnorodności w Randstad.

Miesiąc Różnorodności w Randstad to czas celebrowania różnorodności wśród naszych pracowników. W tym okresie dążymy do zrozumienia i docenienia różnic, które nas wyróżniają. Wierzymy, że różnorodność łączy ludzi. W maju skupiliśmy się na kilku obszarach:

  • równość płci: Wierzymy w równe szanse i traktowanie niezależnie od płci. Organizowaliśmy warsztaty, dyskusje i szkolenia, aby promować równość płci w miejscu pracy.
  • neuroróżnorodność: Zwiększaliśmy świadomość na temat różnorodności neurologicznej, takiej jak autyzm czy ADHD. Dążyliśmy do tworzenia bardziej zrozumiałego i akceptującego środowiska.
  • różnice międzypokoleniowe: Zauważyliśmy unikalne perspektywy i doświadczenia pracowników różnych grup wiekowych. Stworzyliśmy inicjatywy, które pomagały budować mosty między pokoleniami.
  • LGBTQ+: Dążyliśmy do zapewnienia akceptacji i bezpieczeństwa dla społeczności LGBTQ+ poprzez organizację webinarów i paneli dyskusyjnych.
  • osoby z niepełnosprawnością: Przeznaczyliśmy dodatkowy czas, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych kolegów i koleżanek z niepełnosprawnościami. Pracowaliśmy nad dostosowaniem naszego środowiska pracy i procesów, aby stworzyć bardziej inkluzywne miejsce dla wszystkich.

karta różnorodności.

26 stycznia jako Randstad Polska podpisaliśmy Kartę Różnorodności, której patronatem jest Komisja Europejska. Inicjatywa ta obejmuje wiele krajów Unii Europejskiej i zakłada zobowiązanie pracodawców do walki z dyskryminacją w miejscu pracy oraz promowania różnorodności. Poprzez podpisanie Karty, Randstad Polska wyraża swoją gotowość do zaangażowania pracowników, partnerów biznesowych i społecznych w te działania, dążąc do spójności i równości społecznej. Jest to ważny krok w kierunku tworzenia bardziej otwartego i sprawiedliwego środowiska pracy.