wprowadzenie

 

Znaczenie pojęcia „business as usual” zmienia się obecnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Budżety się kurczą, coraz trudniej znaleźć utalentowanych pracowników, zaś presja, aby wdrażać nowe technologie oznacza, że firmy każdej wielkości muszą ponownie przemyśleć to, jak będzie wyglądać ich sytuacja kadrowa na przestrzeni kolejnych kilku lat.

Wszystkie te zmiany w miejscu pracy sprawiają, że wydajność pracowników jest obecnie niezwykle ważna. Przedsiębiorstwa muszą dążyć do maksymalizacji wydajności wszystkich członków zespołu. Natomiast aby to osiągnąć, muszą położyć główny nacisk na rekrutację i zatrzymanie najlepszych utalentowanych pracowników. Dobre samopoczucie pracownika musi być najważniejsze.

Poniżej przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć o wydajności pracowników i o tym, jak pomóc swojej firmie osiągnąć sukces. Przedstawiliśmy również w zarysie kilka zmian, które firma może wprowadzić, aby podnieść ogólny poziom zaangażowania pracowników.

1

czym jest wydajność pracownika?

Mówiąc najprościej – wydajność pracownika to ilość pracy, jaką jest on w stanie wykonać w danym czasie. Pojęcie to dotyczy pojedynczego pracownika, ale może odnosić się również do zespołu albo całego przedsiębiorstwa. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników umożliwiających pomiar skuteczności przyjętych rozwiązań kadrowych.

Wydajność może być mierzona na kilka różnych sposobów. W branży takiej jak branża produkcyjna oznacza to często pomiar tego, jak dużo produktów pracownik może wytworzyć w danym dniu, tygodniu lub miesiącu. Na innych polach może to być wypracowana przez pracownika wartość dodana dla firmy. Tak czy inaczej firmy mierzą wydajność pracownika w oparciu o ustalony wskaźnik referencyjny. 

Zwiększenie wydajności przeważnie przekłada się na zwiększenie rentowności. Firmy wytwarzające więcej osiągają wyższe zyski. Mniej czasu poświęcone na produkcję przekłada się na wyższe marże. Im większa wydajność produkcji, tym większa skuteczność na rynku. 

2

dlaczego wydajność pracownika jest ważna?

Według Instytutu Gallupa zaledwie 25% pracowników z branży wytwórczej twierdzi, że angażuje się w swoją pracę. Aby ukazać pełny obraz sytuacji, warto zwrócić uwagę, że wartość ta jest znacznie poniżej określonego przez Instytutu Gallupa wskaźnika zaangażowania wśród pracowników ze wszystkich branż, który wnosi 33%. Oznacza to 7 mld USD nie wypracowanej rentowności w skali globalnej.

Wiele firm podkreśla znaczenie zaangażowania pracowników, ale największe sukcesy osiągają te, dla których jest to kwestia centralna w ramach powziętej strategii. Takie firmy zapewniają swoim pracownikom wskazówki i narzędzia, których potrzebują, aby zachować wydajność.

Dlaczego jest to ważne? Firmy dbające o zaangażowanie swoich pracowników obserwują zwiększoną satysfakcję z pracy, spadek liczby nieobecności w pracy i mniejszą rotację. Ponadto badania wykazały, że wysoce zaangażowane zespoły są o 21% bardziej rentowne.

087.jpg
087.jpg
3

jak zwiększyć wydajność?

Gdy celem jest zwiększenie wydajności pracownika, nie ma doraźnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że jest to długoterminowy proces, które obejmuje tworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, regularne udzielanie informacji zwrotnej skupiającej się na przyszłości i zapewnianie narzędzi, których pracownicy potrzebują, aby osiągnąć sukces.

Chociaż wprowadzanie zmian niezbędnych do zwiększenia wydajności może być wyzwaniem, dobra wiadomość jest taka, że raz wprowadzone zmiany znacznie łatwiej jest utrzymać. Kierownicy udzielają wsparcia gdy zespół jest w stanie osiągnąć albo nawet przekroczyć stawiane mu cele. Pracownicy często są pozytywnie zaskoczeni, gdy dowiadują się, że małe ulepszenia ich codziennych nawyków mogą powodować znaczne zwiększenie satysfakcji z pracy.

Oto kilka technik, które przedsiębiorstwa osiągające największe sukcesy stosują, aby zwiększyć wydajność:

1. przeprowadzaj szkolenia pracowników

Technologia przekształca branżę produkcyjną – szczególnie firmy prowadzące intensywną działalność operacyjną – w sposób, którego nie można było przewidzieć kilka lat temu. Według McKinsey oczekuje się, że zapotrzebowanie na pracowników wykonujących przewidywalne i powtarzalne zadania spadnie o niemal 30% w ciągu kolejnej dekady. Jednocześnie zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności techniczne zwiększy się o ponad 50%.

Oznacza to, że konieczne będzie położenie większego nacisku na doskonalenie zawodowe, w ramach którego pracownicy uczą się nowych umiejętności, pomagających im lepiej realizować ich aktualne obowiązki. Doskonalenie umiejętności wśród istniejących członków personelu zwiększy możliwości Twojego zespołu, ostatecznie generując lepsze wyniki dla przedsiębiorstwa. 

Do takich szkoleń nie będzie trzeba nikogo długo przekonywać. Twoi pracownicy już teraz szukają sposobów na doskonalenie swoich umiejętności. Globalne badanie przeprowadzone przez PwC wykazało, że 74% pracowników chętnie uczy się nowych umiejętności, których będą potrzebować w przyszłości. Osoby dołączające do zespołu mówią, że możliwości uczenia się i rozwoju wpływają na ich decyzję o tym, czy przyjąć ofertę zatrudnienia. Około 87% twierdzi, że możliwości rozwoju zawodowego mają dla nich duże znaczenie, kiedy myślą o dołączeniu do zespołu.

2. zatrudnij odpowiednich kierowników

Kiedy próbujesz zwiększyć wydajność pracowników, jedną z pierwszych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, jest kwestia tego, kto nimi zarządza. Aby zespół był zmotywowany, kierownicy muszą również być zmotywowani. Ostatnie badanie wydajności wykazało, że w przypadku zespołów, których kierownicy wykazują się zaangażowaniem, szansa na zaangażowanie pracowników jest o 59% wyższa.

Najlepsi managerowie postrzegają swoją rolę bardziej jako coacha niż szefa. Doskonale sprawdzają się w zadaniach, które polegają na tym, aby pomóc pracownikom zrozumieć oczekiwania pracodawcy, na zarządzaniu obciążeniem pracą oraz ustalaniu celów i priorytetów. Spośród pracowników, którzy zgłosili, że są zaangażowani w swoją pracę, 69% stwierdziło że ich kierownicy pomagają im określić priorytety, a 66% powiedziało że managerowie pracowali z nimi nad osiągnięciem celów dotyczących wyników.

Pomimo to Instytut Gallupa donosi, że przedsiębiorstwa zatrudniają niewłaściwych kierowników w 82% przypadków. Jednak szkolenie dla kadry zarządzającej z pewnością może im pomóc nabyć potrzebne umiejętności. Badanie przeprowadzone na dużą skalę przez Kellogg School of Management na Northwestern University wykazało, że osoby, które przeszły szkolenie dla kadry zarządzającej, pomagały swoim zespołom osiągnąć wydajność wyższą o 4,6%.

3. priorytetowo traktuj dobre samopoczucie pracowników

Jak wynika z ankiety 2020 Global Human Capital Trends Report 80% z prawie 9000 respondentów stwierdziło, że dobre samopoczucie pracowników było ważne albo bardzo ważne dla sukcesu ich firmy. Kierownicy firm wszystkich rozmiarów donosili, że nie stosowali w tym przypadku żadnych uniwersalnych rozwiązań – dostosowywali swoje wysiłki do potrzeb ich własnych pracowników.

Jednak ankieta wykazała pewną nieścisłość. Pracownicy umieszczali „poprawę samopoczucia pracownika” wśród trzech najwyższych priorytetów na kilka kolejnych lat. Członkowie wyższej kadry kierowniczej umieszczali tę kwestię dalej na liście. Deloitte stwierdził, że musi to być najważniejsze dla wszystkich, aby „pracownicy czuli się bezpiecznie i wykonywali pracę najlepiej jak potrafią”.

Dobre samopoczucie pracowników jest problemem dla branży produkcyjnej, w której najbardziej utalentowani pracownicy odchodzą z powodów związanych ze zdrowiem psychicznym. W Wielkiej Brytanii Benenden Health, instytucja medyczna non-profit, zgłosiła, że 34% wytwórców odnotowało odejścia pracowników, ponieważ ich dobre samopoczucie psychiczne nie było traktowane priorytetowo. Ponad 20% stwierdziło, że straciło najbardziej utalentowanych pracowników.

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

4. kładź nacisk na kwestie BHP

Chociaż niektórzy pracodawcy obawiają się kosztów związanych z wdrażaniem kompleksowego planu BHP, w perspektywie długoterminowej ta inwestycja się opłaca. Niedawno w Harvard Business Review zauważono, że prawdopodobieństwo, że pracownicy, którzy nie czują się bezpiecznie w swojej pracy, będą wykonywać swoją pracę dobrze, jest małe.

Firmy, które kładą duży nacisk na bezpieczeństwo pracowników, obserwują większą wydajność ich pracy.

Miejsce pracy, w którym nie zwraca się odpowiedniej uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo, generuje dodatkowe ukryte koszty. Trudniej jest zatrzymać aktualnych pracowników i przyciągnąć nowych. Ankieta przeprowadzona niedawno wśród pracowników ujawniła, że 50% nie zamierza pracować dla firmy, w której środowisko pracy jest niebezpieczne. Kolejne 28% powiedziało, że zmniejsza to prawdopodobieństwo, że wezmą pod uwagę ofertę pracy w takiej firmie.

Od momentu przestąpienia progu firmy pracownicy powinni wiedzieć, że bezpieczeństwo jest ważną częścią kultury przedsiębiorstwa. Zachęcamy do szkolenia nowych pracowników z zakresu procedur bezpieczeństwa i zapewniania im okazji do odświeżenia wiedzy gdy tylko jest to konieczne. Warto organizować spotkania dotyczące bezpieczeństwa, aby poinstruować swój zespół na temat nowych najlepszych praktyk. Na bieżąco informuj wszystkich pracowników o procedurach konserwacyjnych i o tym, jak często stary sprzęt jest wymieniany.

5. przekazuj przydatne informacje zwrotne

Informacje zwrotne – zarówno pozytywne jak negatywne – stanowią jeden z czynników najbardziej motywujących pracowników do podnoszenia wydajności. Pracownicy chcą docenienia dobrze wykonanej przez nich pracy i potrzebują rad dotyczących możliwości doskonalenia, jeśli nie osiągają swoich celów. 65% pracowników stwierdziło, że potrzebują więcej informacji zwrotnych, niż obecnie otrzymuje.

Chociaż ważne jest docenienie osiągnięć pracownika, informacje zwrotne nie powinny dotyczyć wyłącznie wyników działań z przeszłości. Powinny skupiać się na określaniu celów na przyszłość i poruszać możliwości rozwoju w firmie. Według badania przeprowadzonego przez Gartner informacje zwrotne dotyczące przyszłości mogą poprawić wyniki pracownika o nawet 13%.

Badanie pokazało, że informacje zwrotne udzielane rzadziej nie są tak skuteczne, jak te przekazywane na bieżąco. W tym samym badaniu Gartner stwierdzono, że regularnie udzielana informacja zwrotna może podnieść wydajność o nawet 12%. Oznacza to, że wprowadzenie dwóch drobnych zmian w procesie oceny – skupienia się na dalszym rozwoju i regularnego przekazywania informacji zwrotnych – może potencjalnie podnieść wyniki o łącznie 25%.

6. nagradzaj dobrze wykonaną pracę

Dobrze zaprojektowany program uznaniowy promuje wydajność, motywuje pracowników i poprawia wskaźnik utrzymania zatrudnienia. Tradycyjne nagradzanie, takie jak np. „pracownik miesiąca”, wciąż działa dobrze, ale najbardziej innowacyjne firmy doceniają swoich pracowników na różne sposoby, od kart upominkowych do restauracji po bilety na popularne imprezy sportowe.

Chociaż wiele firm oferuje premie pracownikom, którzy spełniają albo przekraczają wyznaczone cele, pieniądze niekoniecznie są najlepszą nagrodą. Badanie London School of Economics pokazuje, że zachęty finansowe są mniej skuteczne w przypadku pracowników, którzy są już zmotywowani.

Aby zrobić jak najlepszy użytek z programu uznaniowego, doceniaj osiągnięcia od razu i przekazuj dopasowaną do sytuacji informację zwrotną. Zaangażuj pracowników w proces, pozwalając im nominować współpracowników, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki.

7. poproś pracowników o informację zwrotną

Zapytaj pracowników o ich pomysły na poprawę wydajności, osiąganie lepszych wyników, podnoszenie zaangażowania pracowników i poziomu bezpieczeństwa. Pamiętaj, że nie wszyscy pracownicy czują się komfortowo, rozmawiając o sprawach dotyczących pracy. W takim przypadku do dialogu może zachęcić ankieta; jeżeli początkowy odzew na nią nie jest dobry, zawsze można wprowadzić zachęty motywujące do udzielenia odpowiedzi.

4

w jaki sposób usługi inhouse firmy Randstad mogą przyczynić się do wzrostu wydajności

Według badania przeprowadzonego przez Deloitte ponad trzy czwarte producentów przewiduje problemy w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników w najbliższych latach. Stanowi to duży problem, ponieważ wakaty bezpośrednio wpływają na wydajność. Dlatego firmy zwracają się do Randstad Inhouse Services w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań.

Randstad Inhouse Services wyróżnia się indywidualnym podejściem do firm zatrudniających licznych pracowników tymczasowych. Zapewniamy świadczone na miejscu doradztwo doświadczonych ekspertów, którzy poświęcą czas na rozpoznanie Twoich potrzeb biznesowych, poznanie Twoich pracowników i zrozumienie Twojej kultury. Współpracujący z Tobą stale zespół ds. obsługi klienta obejmuje konsultantów pracujących na miejscu, którzy pracują z Tobą i Twoim zespołem nad zbudowaniem rozwiązań kadrowych opartych na pracownikach tymczasowych i zajmują się zadaniami takimi jak rekrutacja, wdrażanie, szkolenie, planowanie zmian oraz komunikacja z pracownikami tymczasowymi. Manager ds. procesów, posiadający kwalifikacje Lean Six Sigma, analizuje Twoje procesy kadrowe, aby je usprawnić. Reszta zespołu – w tym manager ds. handlowych i inni eksperci – zapewnia wsparcie np. w obszarze prawa, BHP i zgodności. 

Randstad Inhouse Services może pomóc Twojej firmie istotnie ograniczyć wydatki na pracowników poprzez zwiększenie ich wydajności. Oto kilka sposobów, w jakie pomagamy w osiąganiu tych celów:

1. ograniczenie czasu trwania procesu zatrudniania

Zanim przejdziesz do zatrudnienia, zatrzymania i przeszkolenia utalentowanego pracownika, musisz przeprowadzić nabór. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Najbardziej wykwalifikowani kandydaci otrzymywali ofertę pracy w ciągu 10 dni od rozpoczęcia poszukiwania pracy. Jednak średni czas trwania wakatu w branży produkcyjnej – okres potrzebny na zapełnienie wolnego stanowiska – jest trzy razy dłuższy. Zatrudnienie nowego pracownika zajmuje firmom ponad 30 dni. Oznacza to, że najlepsi kandydaci zostają natychmiast przyciągnięci przez Twoich konkurentów.

Dzięki sprecyzowanemu planowi zatrudniania Twoja firma będzie dostrzegać idealnych kandydatów natychmiast po ich pojawieniu się na rynku pracy i będzie mogła złożyć im propozycję wcześniej niż którykolwiek z konkurentów. Randstad Inhouse Services pomoże Ci opracować bardziej inteligentną strategię zatrudnienia, dzięki której będzie możliwe szybsze obsadzanie wakatów i minimalizacja zakłóceń w pracy.

2. zmniejszanie rotacji pracowników

Kolejne badania pokazują, że wysoka rotacja pracowników ma niekorzystny wpływ na wydajność firmy. Wpływa na morale całej kadry w związku z koniecznością realizacji założonych wyników przy mniejszej liczbie pracowników. Przełożeni są zmuszeni skupić się na rekrutacji, zatrudnianiu i wdrażaniu, nie mogąc poświęcić uwagi podnoszeniu wydajności pracowników.

Jednak najbardziej przekonującym powodem, by unikać rotacji pracowników – szczególnie tych o lepszych wynikach – jest to, że nabór jest teraz trudniejszy niż kiedykolwiek. Niedawne badanie branży produkcyjnej wykazało, że zdaniem firm zastępowanie pracowników stało się dużo trudniejsze, niż było kilka lat temu, mimo że liczba dostępnych pracowników jest ponad dwa razy wyższa. Po prostu liczba wykwalifikowanych pracowników jest niewystarczająca do zapełnienia wszystkich wakatów.

Randstad Inhouse Services może też wprowadzić specjalnie przygotowany plan utrzymywania pracowników, skupiający się na możliwościach rozwoju oraz promowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Może też poprawić procedury związane z rekrutacją i doborem pracowników do Twojego zespołu, aby zminimalizować ich rotację.

Smiling woman working on a production site.
Smiling woman working on a production site.

3. przewidywanie potrzeb w zakresie zatrudnienia

Zapewnienie pełnej obsady zmian roboczych to jedno z największych wyzwań w produkcji. W przypadku braku odpowiedniego planu obsady członkowie zespołu muszą wykonywać pracę na stanowisku, o którym mniej wiedzą albo do obsługi którego nie zostali przeszkoleni. Prowadzi to do istotnego spadku wydajności.

Badania pokazują, że nadmierna absencja dotyka całego zespołu, nie tylko pracowników, którzy zostają w domu. W badaniu przeprowadzonym przez SGRM okazało się, że wydajność współpracowników spadła o prawie 30%, podczas gdy wydajność ich przełożonych o około 15%.

Usługi Randstad Inhouse Services mogą pomóc Ci uniknąć tego spadku wydajności dzięki przewidywaniu zapotrzebowania na pracowników, rozpoznaniu zadań krytycznych dla Twojej działalności oraz doradztwie w zakresie szkoleń wielotorowych dla pracowników. Nasze rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że wszystkie Twoje zmiany robocze są obsadzone odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami.

4. zwiększenie elastyczności

Twoje zapotrzebowanie na pracowników nieustannie się zmienia. Niekiedy jest przewidywalne, na przykład kiedy musisz zatrudnić dodatkowych pracowników w przypadku sezonowego wzrostu sprzedaży. Jednak często te wymagania nie dają się tak łatwo przewidzieć – w przypadku wystąpienia globalnego kryzysu zdrowotnego albo nagłego spadku popytu na pewien produkt. Nie chcesz tracić pieniędzy na zatrudnianie pracowników stałych, ani nie chcesz stracić możliwości sprzedaży przez to, że nie dość liczny zespół nie będzie w stanie obsłużyć napływu zamówień.

Elastyczność jest tu kluczowa. Randstad Inhouse Services może Ci pomóc zminimalizować koszty przez zwiększanie i zmniejszanie liczebności załogi stosownie do potrzeb. Nie będziesz marnotrawić zasobów na wypłacanie pensji pracownikom, którzy nie są potrzebni w spokojniejszym okresie, ani na godziny nadliczbowe w przypadku realizacji nieoczekiwanych zamówień. Zarządzamy Twoją obsadą, aby zapewnić, że dysponujesz wykwalifikowanymi pracownikami, mogącymi wspierać Cię w gorących okresach i przy krótkich projektach.

5. zarządzanie pracownikami tymczasowymi

Nadzorowanie licznego zespołu jest czasochłonnym procesem, szczególnie jeśli Twoja firma opiera swoje działania na dużej liczbie pracowników tymczasowych. Może to spychać na drugi plan bardziej naglące sprawy, w tym zarządzanie zespołem pracowników stałych. 

Randstad Inhouse Services dba o Twoich pracowników tymczasowych, dzięki czemu Twoja kadra kierownicza i wewnętrzny dział kadr może skupić się na głównym obszarze działalności. Jednocześnie nasz zespół wewnętrzny analizuje Twoje procesy dotyczące zatrudnienia, opracowując strategie zapewniające pracownikom większe zadowolenie, lepszy stan zdrowia i większe bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby uzyskać więcej informacji.