Historia ludzkiej działalności handlowej i przemysłowej to historia pogoni za nieustannie rosnącą produktywnością. Linia produkcyjna, komputer osobisty – wszystkie te wynalazki są elementami historii innowacyjności, dzięki której ludzie wytwarzali lub pracowali szybciej.

Współcześni specjaliści i firmy zajmujące się produkcją i przemysłem również tworzą tę historię. To bardzo interesujący okres pod względem produktywności, szczególnie z perspektywy działów HR:

 • produktywność jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej;
 • dobre samopoczucie pracowników stanowi kluczowy obszar dla wielu przedsiębiorstw;
 • managerowie HR zdali sobie sprawę, że te dwie kwestie są ze sobą ściśle powiązane.

Więcej informacji na temat tych trzech faktów i tego, co wnoszą one w kwestii produktywności pracowników, przedstawiamy poniżej.

produktywność pracowników jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Oto kilka faktów dotyczących zapotrzebowania na zwiększoną produktywność odczuwanego przez prawie wszystkie firmy na całym świecie, a w szczególności w branży produkcyjnej i innych sektorach, w których praca zdalna nie jest możliwa.

 • klienci są bardziej wymagający. Sklepy wielkopowierzchniowe, duże internetowe sklepy detaliczne oraz kultura natychmiastowej gratyfikacji nieustannie podsycana przez Internet powodują, że konsumenci i inni klienci niechętnie czekają na to, czego chcą lub potrzebują.
 • budżety są bardziej ograniczone. Wyścig związany z koncentracją na ustalaniu cen, wymagania klientów w zakresie większej wartości, zwiększona konkurencja, ograniczenie zasobów w związku z pandemią oraz inne czynniki zmusiły wiele firm do zaciśnięcia pasa. Według badania Gartner z 2020 r. dyrektorzy finansowi ściśle kontrolowali koszty, a niektórzy z powodu pandemii ograniczyli wydatki o 25% w skali roku.
 • trudniej znaleźć utalentowanych pracowników. Pozyskiwanie odpowiednich ludzi do pracy w sposób ciągły zawsze stanowiło wyzwanie, ale po wybuchu pandemii COVID-19 do tego wszystkiego pracodawcy zmagają się z problemami i obawami dotyczącymi zdrowia. Według jednego z badań przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers 80% dyrektorów wykonawczych jest zaniepokojonych dostępnością pracowników z kluczowymi umiejętnościami. Tymczasem brak dostępności pracowników nie oznacza, że nie trzeba spełnić wymogów konsumentów.
employability - people in a row in various color combinations. Please use the background color as indicated in the file name.

9 oznak, że produktywność zespołu stanowi wyzwanie.

pobierz

To zaledwie kilka z wielu istotnych czynników, a wszystkie prowadzą do tego samego wniosku. Przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem zwiększenia wydajności przy zmniejszeniu nakładu pracy. A to oznacza, że produktywność pracowników musi być możliwe jak najwyższa – maksymalizacja wkładu każdego pracownika oznacza, że można osiągnąć większą wydajność przy zmniejszeniu nakładu pracy.

w większości przedsiębiorstw dobre samopoczucie pracowników zajmuje wysokie miejsce na liście priorytetów

Równocześnie nie żyjemy w czasach oryginalnych linii produkcyjnych z okresu rewolucji przemysłowej. Pracownicy walczyli o lepsze warunki pracy ponad sto lat temu, a w niektórych przypadkach nadal o nie walczą. Jednak większość pracodawców rozumie, że dobre samopoczucie pracowników służy wszystkim.

056
056

Oto kilka powodów, dla których dobre samopoczucie pracowników zajmuje wysokie miejsce na liście priorytetów w większości przedsiębiorstw:

 • zdrowi pracownicy to obecni pracownicy. Pracownicy, którzy są w stanie zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, z większym prawdopodobieństwem będą regularnie stawiać się w pracy. To świetnie wpływa na produktywność i spójność siły roboczej. Przykładowo w badaniu dotyczącym zdrowia australijskich pracowników wykazano, że pracownicy ze złym stanem zdrowia zgłaszali nieobecność w pracy dziewięć razy częściej niż zdrowi pracownicy.
 • szczęśliwi pracownicy zazwyczaj dłużej pozostają w firmie. Wysokie morale i dobre samopoczucie pracowników wiążą się z mniejszym odsetkiem rezygnacji. Oczywiście ma to pozytywny wpływ na wyniki, ponieważ zatrudnienie nowego pracownika kosztuje więcej niż zatrzymanie obecnego. Ponadto sprawdzeni pracownicy są również zazwyczaj bardziej produktywni niż osoby, które nadal się szkolą.
 • ludzie rozmawiają o tym, czy troszczysz się o pracowników (czy też nie). Twoja marka pracodawcy to nieodzowny element każdego procesu zatrudnienia, a bez silnej reputacji pracodawcy możesz nie być w stanie zatrudnić najbardziej utalentowanych pracowników. Przez to możesz zostać z tyłu za konkurencją.
 • dobre samopoczucie pracowników to dodatkowa korzyść. W dzisiejszych czasach dobre samopoczucie, równowaga między pracą a życiem prywatnym i inne pozytywne korzyści życiowe nie są już zarezerwowane tylko dla dyrektorów i prezesów. W branży produkcyjnej i podobnych sektorach coraz więcej kandydatów zastanawia się, jak praca u danego pracodawcy może polepszyć ich życie w inny sposób niż zapewniając regularne wynagrodzenie.

Jak widać zajmowanie się kwestią dobrego samopoczucia pracowników pośrednio oznacza zajmowanie się wieloma kwestiami powiązanymi z produktywnością. Należą do nich: frekwencja, morale pracowników oraz zdolność pracodawcy do zatrudniania i zatrzymywania odpowiednich osób. Jednak związek między dobrym samopoczuciem pracownika a produktywnością jest jeszcze bardziej złożony.

związek między dobrym samopoczuciem pracownika a produktywnością

Spróbujmy zagłębić się w temat, aby lepiej zrozumieć, jak dokładnie dobre samopoczucie pracowników wpływa na ich produktywność. Zebraliśmy trochę danych statystycznych uzyskanych w badaniach dotyczących dobrego samopoczucia pracowników prowadzonych przez przedsiębiorstwa w wielu krajach. Poniżej prezentujemy wnioski oraz ich związek z produktywnością.

zdrowie fizyczne zwiększa produktywność

fakty: Badacze z Center for Health Research at Healthways z Uniwersytetu Brighama Younga oraz organizacji Health Enhancement Research Organization zbadali, w jaki sposób zdrowe nawyki fizyczne wpływają na pracowników. Oto niektóre z ich ustaleń:

 • zdrowe nawyki żywieniowe zwiększają prawdopodobieństwo zwiększonej frekwencji pracowników o 25%;
 • podejmowanie aktywności fizycznej co najmniej trzy razy w tygodniu jest skorelowane z 15% wzrostem prawdopodobieństwa osiągnięcia większej wydajności w pracy;
 • prawdopodobieństwo nieobecności w pracy jest o 27% mniejsze w przypadków pracowników, którzy dobrze się odżywiają i podejmują aktywność fizyczną.

bezpośredni związek z produktywnością: Osoby w dobrej kondycji fizycznej zasadniczo pracują szybciej, wydajniej i dłużej. Pomyśl o tym: Jeżeli masz migrenę, problemy z żołądkiem albo cierpisz z powodu bólu nogi, jak skutecznie będziesz wykonywać powierzone Ci zadanie? Większość osób twierdzi, że każdy problem lub objaw zdrowotny obniża ich koncentrację, motywację i zdolność do wykonywania swojej pracy.

wnioski dla pracodawcy: Zastanów się, jak możesz wesprzeć pracowników w troszczeniu się o siebie. Może to obejmować zaoferowanie programów lub świadczeń dodatkowych dotyczących dobrego samopoczucia, zachęcanie do robienia przerw, aby się poruszać lub zapewnianie możliwości pozyskania zdrowych przekąsek lub posiłków w miejscu pracy.

szczęśliwsi pracownicy to bardziej produktywni pracownicy

fakty: W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Oksfordzki stwierdzono, że pracownicy, którzy wysoko oceniają swój poziom szczęścia, są o 13% bardziej produktywni niż ci, którzy twierdzą, że są smutni lub niezbyt szczęśliwi. 

bezpośredni związek z produktywnością: Szczęśliwe osoby często lepiej koncentrują się na swojej pracy. Mogą być również bardziej zmotywowane, szczególnie jeżeli są zadowolone ze swojej pracy. Oznacza to, że chcą w niej być, a solidne wykonywanie pracy gwarantuje, że mogą pozostać w firmie i odnosić potencjalne korzyści, takie jak otrzymanie awansu, podwyżki czy premii.

wnioski dla pracodawcy: Nie można w magiczny sposób sprawić, aby nieszczęśliwe osoby stały się szczęśliwe, ale można tworzyć polityki, które pomagają pracownikom zadbać o swój poziom szczęścia. Jednym z przykładów może być elastyczne planowanie pracy, które pozwala pracownikom wykorzystywać inne możliwości lub załatwiać sprawy osobiste. Innym przykładem są świadczenia edukacyjne, które pozwalają pracownikom podnieść swoje kompetencje, a także aktywności integracyjne, dzięki czemu zespoły stają się bardziej spójne, a środowisko pracy – przyjemniejsze. 

nieleczone problemy ze zdrowiem psychicznym obniżają produktywność

fakty: Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne zwraca uwagę, iż nieleczona depresja może prowadzić do obniżenia produktywności pracownika o nawet 35%. Natomiast około 80% osób ze stwierdzonymi problemami ze zdrowiem psychicznym zgłasza, że ich wydajność w pracy jest większa po wdrożeniu odpowiedniego leczenia, w tym terapii, leków i innych metod.

bezpośredni związek z produktywnością: Problemy ze zdrowiem psychicznym, stwierdzone lub nie, mają duży wpływ na funkcje poznawcze, w tym pamięć, krytyczne myślenie i koncentrację. Jeżeli funkcje te nie działają prawidłowo, pracownik może mieć trudności ze skupieniem się na powierzonym mu zadaniu. Choroby psychiczne wywołują również objawy fizyczne, takie jak zmęczenie, które może obniżać produktywność pracownika. Jeżeli uwzględnimy jeszcze fakt, iż osobie przygnębionej lub zmartwionej trudno jest się skupić lub zajmować codziennymi sprawami takimi jak praca, zyskujemy ostateczne potwierdzenie, że zdrowie psychiczne ma duży wpływ na produktywność. 

wnioski dla pracodawcy: Pomyśl o tym, jak możesz pomóc pracownikom zadbać o ich zdrowie psychiczne. Programy pomocy dla pracowników to tylko jedna z opcji. Wiele z programów i możliwości, które można zaoferować pracownikom, aby byli szczęśliwsi w pracy, może im również pomóc w zachowaniu dobrego zdrowia psychicznego. 

zestresowani pracownicy nie są produktywni

fakty: Uniwersytet Yale'a przeprowadził badanie, z którego wyniknęło, iż prawie 30% pracowników odczuwa stres związany ze swoją pracą.  

bezpośredni związek z produktywnością: Negatywne napięcie, niezależnie od przyczyny, może mieć konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Szczególnie problematyczny jest przewlekły stres, więc jeżeli Twoi pracownicy regularnie odczuwają stres w związku z wykonywaną pracą, mogą mieć trudności z myśleniem lub gorzej się czuć. Jak już wspomniano, to wpływa na ich potencjalną produktywność. Ponadto, jeżeli stres przeradza się w wypalenie, pracownicy mogą zupełnie się poddać i przychodzić do pracy nie troszcząc się o to, ile w rzeczywistości zrobią.

wnioski dla pracodawcy: Miej świadomość występowania stresu w miejscu pracy oraz tego, w jaki sposób procesy i kultura spółki mogą go wywoływać. Z pewnością warto, aby pracownicy zachowywali wysokie standardy; warto również pracować z ludźmi, aby pomóc im osiągać osobistą doskonałość. Poświęcanie czasu na to, aby upewnić się, że cele są realistyczne ale wymagające, że na różnych stanowiskach pracują właściwe osoby, że komunikacja jest prowadzona w sposób otwarty i przejrzysty oraz że dopasowanie do zespołu stanowi element procesu zatrudnienia może wpłynąć na obniżenie niepotrzebnego stresu w miejscu pracy.

czy w Twojej firmie produktywność pracowników jest problemem?

Wszyscy pracodawcy powinni brać pod uwagę dobre samopoczucie pracowników, jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa mierzą się obecnie z problemem produktywności. Nie można rozwiązać problemu, o którego istnieniu się nie wie, więc ważne jest, aby ocenić, czy pracownicy są wystarczająco produktywni. Przykładowo można zadać sobie następujące pytania:

 • Czy klienci są zadowoleni z produktów i usług?
 • Czy działalność przynosi dochód oraz czy koszty pracy są zgodne z oczekiwaniami? 
 • Czy przy obecnym stanie kadr osiąganie celów i spełnianie wymogów jest możliwe?
 • Czy wszystkie zespoły lub poszczególne osoby spełniają określone dla nich wymogi?

To są doskonałe wskaźniki do pomiaru produktywności, ale to nie jedyne pytania, które należy sobie zadać. Stworzyliśmy listę kontrolną dziewięciu oznak świadczących o problemach z produktywnością pracowników, która pozwala z wyprzedzeniem je dostrzec i zacząć nad nimi pracować zanim przerodzą się w większe problemy.

employability - people in a row in various color combinations. Please use the background color as indicated in the file name.

9 oznak, że produktywność zespołu stanowi wyzwanie.

pobierz
o autorze
Kamila Strzelec
Kamila Strzelec

Kamila Strzelec

commercial manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się