praca tymczasowa – najważniejsze informacje dla pracodawcy

 

Firmy na całym świecie przekształcają swoje praktyki dotyczące zatrudnienia tak, by odpowiadać na ewoluujące wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Działy HR i managerowie zajmujący się zatrudnieniem optymalizują rekrutację pracowników z zastosowaniem elastycznych rozwiązań w zakresie zatrudnienia, jakim jest np. praca tymczasowa.

W roku 2020 76% liderów ds. kapitału ludzkiego  korzystało z pracy tymczasowej i innych form elastycznych rozwiązań w zakresie zatrudnienia. Liderzy biznesowi odkrywają, że idealna strategia HR równoważy zatrudnianie pracowników stałych i tymczasowych. Pomocna może okazać się współpraca z firmą świadczącą usługi HR, która pomoże w optymalizacji wykorzystania zasobów wewnętrznych.

Pora przewartościować strategię zatrudniania w swojej firmie. Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat pracy tymczasowej oraz tego, jak może ono przyczynić się do sukcesu Twojej firmy.

pobierz stronę w pdf
1

czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa, jako element elastycznego zatrudnienia to strategia stosowana przez firmy przy zatrudnianiu pracowników zewnętrznych. Zespoły HR i inne działy korzystają z pracowników tymczasowych w celu odpowiadania na nowe wyzwania biznesowe i operacyjne, oraz jako alternatywnego wobec zatrudniania pracowników stałych. Pracownicy tymczasowi nie są zatrudniani przez firmę etatowo w ramach umowy kodeksowej – są to pracownicy zatrudnieni poprzez agencję.

Firmy korzystają z pracy tymczasowej z szeregu przyczyn, np. w celu:

● zastąpienia nieobecnych tymczasowo pracowników, na przykład kiedy pracownik etatowy jest na urlopie wychowawczym

● odpowiadania na czasowo zwiększone zapotrzebowanie (np. praca sezonowa)

● sprawdzania pracowników tymczasowych jako potencjalnych pracowników stałych (try&hire)

● zaspakajania potrzeb małej firmy, zamiast kosztownego zatrudniania pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy

● dostęp do utalentowanych pracowników skłaniających się ku elastycznemu czasowi pracy, np. rodziców i studentów

2

czemu potrzebujesz strategii elastycznego zatrudnienia?

Przygotowanie elastycznej strategii zatrudnienia i zatrudnienie pracowników w oparciu o pracę tymczasową daje Twoim działom HR elastyczność konieczną do podejmowania nieprzewidywalnych wyzwań przyszłości — bez konieczności poświęcania czasu, nakładów pracy i ponoszenia koszów w związku z naborem nowych pracowników.

Dzięki gospodarce wolnych strzelców i dostępności zapewnianej przez pracę zdalną, więcej jest zdolnych specjalistów oraz większe jest zróżnicowanie dostępnych talentów, niż kiedykolwiek wcześniej. Twoja firma również może skorzystać z pracowników zewnętrznych, z których każdy zapewnia niepowtarzalne korzyści i posiada własne osobiste cele.

problem z nieelastycznymi strategiami zatrudnienia

Definiowanie i zdobywanie odpowiednich talentów pozostaje jednym z największych wyzwań we współczesnej działalności: Według The Economist 80% dyrektorów wykonawczych obawia się niedoboru pracowników. Zatrudnianie pracownika na stałe jest uznawane za istotne zobowiązanie pod względem finansów, wydajności i czasu; firmy tracą pieniądze i wydajność, a wakaty pozostają niezapełnione.

W miarę jak globalny klimat gospodarczy staje się coraz bardziej nieprzewidywalny, niedobory kompetencji spowodowane poważnymi zakłóceniami rynku i odpływem pracowników mogą okazać się druzgocące.

quote icon

Większość organizacji będzie musiało dostosować swoje strategie i budować nowe podejście, by móc lepiej odpowiadać na zmieniające się warunki.

McKinsey

„Większość organizacji będzie musiało dostosować swoje strategie i budować nowe podejście, by móc lepiej odpowiadać na zmieniające się warunki, z którymi będą się stykać”, opisuje McKinsey w analizie dotyczącej pracy tymczasowej przeprowadzonej w IV kwartale 2020 r. Istotnie, pracownicy tymczasowi przyczynili się do ożywienia gospodarczego niezliczonych firm po zakłóceniach spowodowanych m.in przez pandemię COVID-19.

możliwości wykorzystania pracy tymczasowej w biznesie

Praca tymczasowa zwiększa elastyczność, pozwala zoptymalizować koszty i przyspiesza pozyskiwanie bardzo potrzebnych pracowników w sytuacji, gdy firma musi odpowiadać na zmieniające się potrzeby biznesowe i kryzysy. Dzięki pracy tymczasowej firmy mogą przekształcać swoje zespoły tak, by skutecznie przygotować firmę na wyzwania przyszłości. Trwałe korzyści ze strategii elastycznego zatrudnienia i pracy tymczasowej obejmują:

● uzyskanie szybkiego, przystępnego cenowo dostępu do specjalistycznych umiejętności

● zatrudnianie w momencie, gdy konkretne umiejętności są potrzebne

● zwiększanie swojej przewagi nad konkurencją

● wykorzystanie pracy tymczasowej jako okresu próbnego

● zdjęcie z Twoich pracowników etatowych żmudnych codziennych zadań i umożliwienie im pracy dającej wartość dodaną

● odciążanie pracowników stałych albo znajdowanie dla nich zastępstwa, kiedy muszą iść na urlop

● współpraca z agencją zatrudnienia posiadającą doświadczenie i głęboką znajomość rynku

Jak opisuje McKinsey „jedną z zalet pracowników tymczasowych i zatrudnianych na umowy cywilnoprawne jest to, że mogą zapewnić firmom większą elastyczność w niepewnych gospodarczo czasach.” W miarę wzrostu znaczenia elastyczności, pracodawcy coraz częściej będą zwracać się ku elastycznym rozwiązaniom kadrowym, w celu uzyskaniach tych korzyści.

sprawdzone korzyści biznesowe

Przyjęcie elastycznej strategii zatrudnienia nie tylko poprawia zatrudnianie i zarządzanie pracownikami. Polityka zatrudniania pracowników tymczasowych przyczynia się do uzyskania elastyczności i odporności biznesowej oraz wspiera rozwój firm, które mogą skorzystać z pracy tymczasowej w celu rozwiązania nowych, powracających i bieżących wyzwań biznesowych.

Według Deloitte, organizacje włączające pracowników tymczasowych do swoich zespołów udowodniły swoje dobre przystosowanie do wyzwań stojących współcześnie przed biznesem. Są też lepiej przygotowane od konkurencji do radzenia sobie z cyklicznymi wahaniami na rynku pracy, z jakimi zetkną się w przyszłości.

korzystanie z pracy zdalnej

W 2020 roku „pracownicy wykazywały coraz bardziej, że nie wymagają ścisłej struktury tradycyjnego dnia pracy „od dziewiątej do piątej” w biurze, aby realizować cele”, stwierdza SIA. „Niemal natychmiastowe przejście na pracę z domu czy pracę elastyczną dało pracodawcom dowody na to, że pracownicy zdalni i tymczasowi mogą odegrać bardzo ważną rolę w ich działalności.”

Świat otworzył oczy na korzyści płynące z pracy zdalnej – jedną z istotniejszych jest wyeliminowanie barier geograficznych w pozyskiwaniu talentów. Elastyczne strategie zatrudnienia wykorzystujące pracę zdalną umożliwiają firmom docieranie do utalentowanych pracowników, niezależnie od tego, gdzie się oni znajdują.

Istotnie, 81% firm korzystało z tymczasowych pracowników zdalnych podczas pandemii COVID-19, kiedy to rynek pracy tymczasowej musiał się dostosować do nowych warunków tak samo, jak inne branże – informuje McKinsey. Obecni liderzy branży zatrudnienia zgadzają się do tego, że praca zdalna będzie trwała dalej, a „rekrutacja zdalna” stanie się powszechniejsza.

Adaptacja własnych praktyk w zakresie rekrutacji, prowadzenie rozmów, zatrudniania i wdrażania nowych pracowników zdalnych stanowi poważne wyzwanie. Elastyczne zatrudnienie oznacza, że firmy nie muszą inwestować w tradycyjne podejście do rekrutacji przy zatrudnianiu pracowników w tym obszarze. Agencje zatrudnienia biorą odpowiedzialność za dużą część pracy związanej z pozyskiwaniem odpowiednich pracowników, dzięki czemu firmy nie muszą same inwestować w technologie rekrutacji zdalnej.

3

wykorzystanie pracy tymczasowej w strategii zatrudnienia

Rozumiejąc rolę pracy tymczasowej jako istotnego atutu dla nowoczesnej firmy, możesz rozwinąć własną strategię elastycznego zatrudnienia. Warto rozpocząć od rozpoznania swoich wyjątkowych potrzeb, następnie aktualizując swoją strategię dotyczącą pracowników tymczasowych tak, by odpowiadała działalności i celom biznesowym.

Rozpocznij od określenia występujących niedobory umiejętności w Twojej organizacji. Zidentyfikuj role wymagające rekrutacji pracowników tymczasowych oraz role, na których powinni pozostać pracownicy stali.

jak rozpocząć korzystanie z elastycznego zatrudnienia

Firmy mogą podchodzić do relacji z pracownikami tymczasowymi, jak do pełnego rozwiązania biznesowego, nie zaś jako do indywidualnych relacji związanych z obsadzaniem poszczególnych stanowisk. Kierując się takim nastawieniem wszyscy zainteresowani wdrożeniem pracy tymczasowej w firmie powinni zadać sobie kilka pytań:

● w jaki sposób praca tymczasowa może pomóc naszej firmie w odpowiadaniu na bieżąco na niedobory pracowników?

● w jaki sposób praca tymczasowa może przyczynić się do osiągania naszych długoterminowych celów biznesowych?

● w jaki sposób praca tymczasowa pomaga nam w docieraniu do talentów, do których nie moglibyśmy dotrzeć w inny sposób?

● które zadania są odpowiednie dla pracowników tymczasowych, a które dla pracowników stałych – niezależnie od bieżących potrzeb?

● które zadania możemy zlecić na zewnątrz, aby podnieść wartość pracy naszych własnych pracowników?

● jakie są prawne, finansowe i kadrowe wymogi dotyczące utrzymania pracowników tymczasowych?

● w jaki sposób możemy skutecznie zarządzać bieżącymi relacjami z pracownikami tymczasowymi i agencjami?


Nawet wśród firm, dla których priorytetem jest zatrudnienie stałe, strategia elastycznego zatrudnienia i wykorzystanie pracy tymczasowej zapewnia ochronę przed niedoborami kadrowymi, które mogłyby zakłócić działalność. W budowaniu strategii elastycznego zatrudnienia chodzi zarówno o realizację określonych potrzeb dotyczących pracowników, jak i ochronę przyszłości firmy.

4

przyciąganie i utrzymanie pracowników tymczasowych

Firmy muszą usprawnić sposób, w jaki przyciągają i utrzymują pracowników tymczasowych, ponieważ staje się to dla nich coraz ważniejsze. Na początek działy HR muszą poznać i być świadome oczekiwań pracowników tymczasowych. Chociaż firmy podchodzą do elastycznego zatrudniania jako do rozwiązania biznesowego, angażują utalentowanych pracowników, którzy szukają pracy mającej pomóc im w realizacji ich osobistych celów zawodowych.

dlaczego pracownicy wybierają elastyczne zatrudnienie?

Pracownicy wybierają zatrudnienie tymczasowe z kilku przyczyn. Zatrudnienie jako pracownik tymczaowy zapewnia na przykład ciągłość zatrudnienia wykwalifikowanym specjalistom, którzy stracili pracę; zapewnia również zdolnym absolwentom doświadczenie zawodowe na początku ich kariery.  Korzyści, jakich pracownicy zewnętrzni często oczekują od firmy są m. in.:

● możliwość budowania adekwatnego doświadczenia zawodowego

● dostępność szkoleń i innych benefitów pracowniczych

● możliwość pracy na stałe po wdrożeniu i zdobyciu doświadczenia

● możliwość spróbowania różnych prac, aby móc decydować o ścieżce kariery

● więcej czasu na podróże, naukę, wychowanie dzieci albo opiekę nad członkami rodziny dzięki elastycznemu czasowi pracy

Niekiedy firmom trudność sprawia określenie, jakiego pracownika potrzebują i jak motywacja poszczególnych pracowników wiąże się z celami samej organizacji. Agencje zatrudnienia mogą pomóc firmie w opracowaniu strategii wykorzystania pracy tymczasowej, jak również w budowaniu Twojej marki pracodawcy wśród pracowników tymczasowych.

budowanie marki pracodawcy wśród pracowników tymczasowych

Zatrudniając pracowników tymczasowych, będziesz budował swoją markę pracodawcy w oparciu o doświadczenia oraz możliwości, jakie oferuje współpraca z Twoją firmą. Właściwe podejście do elastycznych form zatrudnienia może przyczynić się do budowania silnego employer brand. W miarę wzrostu zapotrzebowania na pracowników tymczasowych na rynku, firmy powinny opracować sposoby przyciągania do siebie takich pracowników.

Wewnętrzny dział HR może zoptymalizować zatrudnianie pracowników tymczasowych i budować własną pulę talentów z uwzględnieniem osobistych celów tych pracowników.

● przyciąganie pracowników tymczasowych: Warto upowszechniać informacje o benefitach, możliwości szkoleń czy rozwoju w ramach stanowisk dla wszystkich pracowników w firmie. Wykazywanie tej wartości jest kluczowe w przyciąganiu pracowników tymczasowych.

●  utrzymanie utalentowanych pracowników tymczasowych: Warto uczynić z rozwoju zawodowego pracowników tymczasowych strategiczną część strategii HR. Poświęć czas na zrozumienie ich oczekiwań oraz odpowiednie dostosowanie swojego planu.

5

wsparcie partnera HR

Od lat agencje zatrudnienia pomagają firmom w uzupełnianiu niedoborów kadrowych czy budowaniu relacji z odpowiednimi kandydatami i pracownikami. Obecnie agencje zatrudnienia wyewoluowały w odpowiedzi na współczesne potrzeby firm, oferując ważne możliwości:

● łączenia firm z utalentowanymi pracownikami

● prowadzenie rozmów i sprawdzania utalentowanych pracowników tak, by ich zatrudnienie przyniosło firmom korzyść

● spełniania formalnych wymogów dotyczących outsourcingu procesów rekrutacyjnych

● dbania o pracowników tymczasowych

● optymalizacji najlepszych praktyk zatrudnienia w miejscu pracy

● intensyfikowania działań w zakresie zatrudnienia przy jednoczesnym wspieraniu wydajności pracowników

Niezależnie od tego, czy firma redukuje zatrudnienie czy rekrutuje pracowników, agencja zatrudnienia może okazać się znacznym wsparciem.

na czym polega działalność agencji zatrudnienia?

Agencje zatrudnienia zatrudniają konsultantów HR, którzy budują bliskie relacje z kandydatami i pracownikami oraz posiadają znaczną  wiedzę o poszczególnych rynkach pracy i branżach. Większe agencje zatrudnienia obejmuje swoją działalnością wiele branż, często bazując na doświadczeniach w nich zebranych, by zaoferować najbardziej optymalne rozwiązanie rekrutacyjne swoim partnerom.

Firmy ufają, że agencje zatrudnienia będą utrzymywać swoje kompetencje w zakresie HR i najlepszych praktyk pozyskiwania pracowników, zwłaszcza gdy sytuacja na rynkach pracy staje się coraz bardziej złożona. Odpowiednia agencja zatrudnienia zapewnia strategiczne rozwiązania swoim partnerom, ale może również być współpracownikiem i doradcą służącym wiedzą na temat rynku.

dlaczego wybrać agencję zatrudnienia?

Firmy często starają się samodzielnie zarządzać pracownikami poprzez bezpośrednią współpracę. Może to wystarczać do zaspokojenia krótkoterminowych i niewielkich potrzeb.

Agencje zatrudnienia posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające im zapewnienie strategicznego rozwiązania w zakresie rekrutacji pracowników tymczasowych i zarządzania nimi.

6

współpraca z randstad

Randstad jest światowym liderem w sektorze usług HR. Posiadamy 60 lat doświadczenia, utrzymujemy bliskie relacje zawodowe na wielu kontynentach i w wielu branżach i wykorzystujemy tam naszą wiedzę specjalistyczną. Dostarczamy wyjątkowe i zindywidualizowane rozwiązania, aby spełnić potrzeby każdego przedsiębiorstwa w zakresie HR – na małą i dużą skalę, dla firm wszelkich rozmiarów. Nasi partnerzy odnoszą następujące korzyści:

● elastyczny dostęp do znacznej puli kandydatów

● rozwiązania korzystające z nowoczesnych technologii

● dogłębne zrozumienie najnowszych najlepszych praktyk i trendów w branży;

● globalna obecność, zapewnianie codziennie zatrudnienia ponad 600 000 pracowników

Randstad udostępnia swoje narzędzia związane z technologiami HR, na przykład narzędzia do prowadzenia wideorozmów kwalifikacyjnych, zautomatyzowanego sprawdzania referencji i wiele innych, aby zmienić kluczowe elementy procesu HR na cyfrowe. Randstad może również kompleksowo zarządzać całym procesem rekrutacyjnym.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby poznać rozwiązania dotyczące rekrutacji pracowników i pracy tymczasowej.