W świetle zmian, które w ostatnich latach nastąpiły w sposobie prowadzenia działalności i wykonywania pracy, dla wielu firm kluczowym czynnikiem, decydującym o sukcesie, jest ich umiejętność zarządzania pracownikami zdalnymi.

Pandemia COVID-19 zmusiła pracodawców w wielu krajach, z różnych branż do przestawienia się na częściowo lub całkowicie zdalną formę pracy. Dużo wskazuje na to, że zmiana ta będzie miała trwałe konsekwencje. Przeprowadzone przez PwC Badanie panelowe dla dyrektorów wykonawczych, odzwierciedlające opinie prawie 700 liderów korporacji w czerwcu i lipcu 2020 r., wykazało, że blisko 78% z nich postrzega pracę zdalną jako trwałą zmianę. Sześciu na dziesięciu (61%) tak samo postrzega kwestię organizacji biur, której celem jest zmniejszenie liczby pracowników przebywających w tej samej przestrzeni biurowej w jednym czasie.

To, czego doświadczamy od roku 2020, pokazało wielu pracownikom, że praca zdalna nie tylko jest możliwa, ale również może być korzystna – zyskali więcej czasu, elastyczność i kontrolę nad równowagą między pracą a życiem prywatnym. Osoby, dla których ta zmiana była czymś pozytywnym, powrót do tradycyjnej pracy w biurze prawdopodobnie uznają za krok wstecz. 

Z kolei część pracowników uważa, że łączony system pracy – kilka dni w miejscu pracy, a kilka w domu – to dla nich idealne rozwiązanie. 

Niezależnie od tego, czy Twoi pracownicy będą pracować zdalnie, czy w modelu hybrydowym, rekrutacja pracowników to jeden z kluczowych procesów, którym pracodawca musi być w stanie zarządzać również bez fizycznego kontaktu z kandydatem.

people.png

pobierz przewodnik: rekrutacja kandydatów - skuteczne rozwiązania online

pobierz
online recruitment
online recruitment

W Randstad jednym ze sposobów, w jaki wspieramy naszych klientów w osiąganiu celów i optymalizacji procesów HR, jest dzielenie się wiedzą o najnowszych innowacyjnych technologiach. Pomaga to im na nowo zorganizować lub zoptymalizować przebieg procesów rekrutacyjnych.

Oto kilka narzędzi związanych z technologiami HR, wykorzystywanych z powodzeniem u naszych klientów w celu optymalizacji procesów rekrutacyjnych oraz związanych z zatrudnieniem i planowaniem pracy w formule on-line:

wirtualne wydarzenia rekrutacyjne

Jednym z wielu istotnych aspektów w obszarze rekrutacji, który od 2020 roku musiał się bezapelacyjne zmienić, było organizowanie przez pracodawców spotkań rekrutacyjnych. Ich celem jest oczywiście przyciąganie kandydatów, prezentowanie ofert pracy, przybliżenie organizacji, a finalnie - zatrudnianie utalentowanych pracowników. Gdy stało się jasne, że gromadzenie się w dużych grupach, w pomieszczeniach, nie jest możliwe, konieczne było odwołanie wydarzeń w tej formule i w niektórych przypadkach zastąpienie ich alternatywnymi spotkaniami online.

W przyszłości zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracownicy mogą spodziewać się częściej takich zmian. Jednym z prognozowanych przez portal LinkedIn trendów, które definiują charakter procesów rekrutacyjnych w 2021 r., jest utrzymanie rekrutacji online, przy czym 70% specjalistów twierdzi, że stanie się to nowym standardem.

Oprócz oczywistych powodów związanych z bezpieczeństwem w trakcie pandemii, można wymienić przynajmniej kilka korzyści płynących z takiego podejścia:

  • Okazja do wzbogacenia wirtualnej platformy o dodatkowe funkcje, takie jak szybka selekcja wstępna kandydatów i odtwarzanie nagrań wideo, aby promować markę pracodawcy;
  • Szansa na uzyskanie wyższej frekwencji, ponieważ wydarzenie online można udostępnić każdej osobie niezależnie od jej lokalizacji;
  • Łatwe udostępnianie materiałów wideo firmy lub broszur dotyczących rozwoju ścieżki kariery danej w organizacji;
  • Natychmiastowy i bezpieczny czat na żywo.

Organizowanie własnych wydarzeń rekrutacyjnych online przy użyciu najnowszej technologii może okazać się szczególnie przydatne w docieraniu do określonych grup pracowników oraz budowaniu relacji z idealnymi kandydatami.

rozwiązania w zakresie tworzenia harmonogramów pracy

Zatrudnienie pracowników tymczasowych jest rekomendowanym rozwiązaniem m.in., gdy borykasz się z wakatami lub potrzebujesz zatrudnić pracownika, który usprawni realizację krótkoterminowego projektu. W przypadku konieczności zaplanowania harmonogramu pracy pracowników tymczasowych ważne jest, aby zachowywać wysokie standardy. Dla pracodawców, którzy są przyzwyczajeni do tradycyjnych metod planowania zatrudnienia – na przykład w arkuszach kalkulacyjnych – wizja przeprowadzania kluczowych procesów zdalnie może wydawać się zbyt odległa. Na szczęście istnieją technologie, które wspierają i optymalizują zdalne planowanie zatrudnienia. 

Nasze podejście do planowania zatrudnienia zapewnia elastyczność przechodzenia między tymi dwoma podejściami, zależnie od potrzeb. myRandstad wePlan pozwala zyskać kontrolę i ogólny ogląd zasobów oraz pomaga zmaksymalizować skuteczność własnego planowania. Z kolei e-kwestionariusz osobowy pracownika, czyli myRandstad WorkTime OnBoard daje możliwość, by wybrany kandydat wypełnił dokumenty niezbędne do zatrudnienia bez konieczności przychodzenia do biura.

Zalety tego rodzaju technologii stały się szczególnie widoczne w związku ze znaczącym wzrostem zdalnych działań biznesowych w ostatnich latach. Coraz więcej firm zaczyna opierać się na cyfrowych narzędziach i systemach, do których dostęp można uzyskać w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca.

narzędzia do prowadzenia wideorozmów kwalifikacyjnych

Od 2020 roku dla wielu firm narzędzia online stały się koniecznością. Ograniczenia związane z COVID-19 doprowadziły do znacznego wzrostu pracy zdalnej, a pracownicy musieli polegać na narzędziach takich jak Zoom, Skype, Google Meet i Microsoft Teams, aby pozostać ze sobą w kontakcie.

Korzyści ze stosowania rozmów online odnoszą się nie tylko do współpracy między pracownikami. Podczas zdalnej rekrutacji można użyć funkcji wideo, aby nadać procesowi dodatkowy wymiar.

Oprócz podstawowych kwestii, takich jak przeczytanie CV kandydata, przejrzenie jego profilu w portalu LinkedIn oraz zapoznanie się z listą kwalifikacji i doświadczeniem, pracodawca prawdopodobnie będzie chciał usłyszeć, jak kandydat się wypowiada, i zobaczyć, jak się prezentuje, aby zyskać lepsze pojęcie na temat tego, jaką jest osobą. Właśnie dlatego rozmowa kwalifikacyjna jest tak ważnym elementem procesu rekrutacji, a dzięki technologii wideo rozmowy kwalifikacyjne mogą odbywać się nawet wtedy, gdy uczestnicy nie mogą znajdować się w tym samym pomieszczeniu.

Narzędzie Modern Hire umożliwia prowadzenie wideorozmów kwalifikacyjnych oraz posiada dodatkowe funkcje, w tym narzędzie do tworzenia harmonogramów. Modern Hire oferuje funkcję transmisji wideo na żywo, co umożliwia prowadzenie bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych, jak również opcję prezentowania i gromadzenia nagrań wideo, co przydaje się na etapie wstępnej selekcji oraz w razie konieczności udostępnienia nagrań zespołom zdalnym lub innym osobom biorącym udział w podejmowaniu decyzji.

Narzędzie to pozwala również na przedstawienie dodatkowych pracowników firmy, takich jak członkowie zespołu lub kierownicy, z którymi kandydat potencjalnie będzie pracować. To pomaga zaprezentować “miękką”, ludzką stronę przedsiębiorstwa i wzbogaca wirtualny proces rekrutacji.  

sprawdzanie referencji

Jeżeli unowocześnienie procesu rekrutacji wiąże się z odejściem od praktyk realizowanych bezpośrednio, ręcznie i w oparciu o papierowe dokumenty, warto rozważyć cyfrowe sprawdzanie referencji.

Ocena referencji to kluczowy aspekt rekrutacji. Pomaga sprawdzić podstawowe wymogi dotyczące przyjęcia kandydata na dane stanowisko, jak np. wymagane doświadczenie, oraz może stanowić końcowe potwierdzenie przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu.

Prawdą jest jednak również to, że sprawdzenie referencji może być czasochłonne i wymagające, dlatego warto poddać ten proces cyfryzacji i automatyzacji.

ocena umiejętności

Po zakończeniu początkowych etapów rekrutacji na określone stanowisko i przejściu do zawężania liczby kandydatów, należy zacząć myśleć o ocenach. Ten aspekt również zyskuje zupełnie nowy wymiar w przypadku pracowników zdalnych, gdy przeprowadzanie bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych i testów jest utrudnione lub niemożliwe.

Technologia wideo z pewnością ma tu do odegrania istotną rolę, dzięki funkcjom takim jak wyświetlenie krótkiego materiału wideo, a następnie zadanie pytania. Warto również zastanowić się, jak można być bardziej innowacyjnym i potencjalnie wykorzystać zdalny etap procesu poprzez zastosowanie najnowocześniejszych narzędzi i metod oceny.

sztuczna inteligencja i automatyzacja

Jeżeli jednym z Twoich wyzwań jest zarządzanie niektórymi czasochłonnymi aspektami procesu rekrutacji takimi jak wstępne analizowanie podań - aby znaleźć te najbardziej odpowiednie i przejść do następnego etapu – wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji może okazać się bardzo pomocne. 

Innowacyjność na wiele sposobów zapewnia nowe korzyści w obszarze kadr i ułatwia zdalne zarządzanie pracownikami. Dostępne obecnie oprogramowanie umożliwia wstępne sprawdzanie CV i stosowanie chatbotów w celu prowadzenia rozmów z osobami poszukującymi pracy oraz udzielania im odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym i to przez całą dobę.

Fundusz Innowacyjności Randstad wspiera takie narzędzia, jak Wade & Wendy, które pomagają zwiększyć wydajność i ułatwić przejście na pracę zdalną poprzez zapewnianie technologii. Wszystko po to, aby współpraca była skuteczna, z możliwością udostępniania informacji.

Jedną z największych zalet Wade & Wendy dla pracodawców jest możliwość przekazania działań rekrutacyjnych związanych z początkowym etapem analizowania kandydatur. Platforma realizuje takie zadania, jak pozyskiwanie, wstępna selekcja i polecanie odpowiednich kandydatów na dostępne stanowiska oraz tworzenie harmonogramów dla kolejnych etapów.

Osoby poszukujące pracy również odnoszą korzyść w postaci szybszego i wydajniejszego procesu ubiegania się o pracę, natychmiastowych odpowiedzi na podstawowe pytania oraz możliwości wychodzenia poza CV i przekazania potencjalnemu pracodawcy większej ilości informacji.

people.png

pobierz przewodnik: rekrutacja kandydatów - skuteczne rozwiązania online

pobierz
o autorze
Paweł Kopeć
Paweł Kopeć

Paweł Kopeć

head of enterprise solutions center w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się