Gdy najlepsi pracownicy rezygnują bez zapowiedzi, zespoły bardzo na tym tracą. Nastroje się pogarszają, managerowie muszą ponownie przydzielać pracę i wydajność może spadać – przynajmniej na jakiś czas. W tym artykule omówimy kwestię rotacji pracowników i zastanowimy się nad tym, dlaczego zatrzymanie, a nie wymiana pracowników jest kluczem do sukcesu w HR. Na koniec zdradzimy trzy sposoby na ograniczenie rotacji pracowników i utrzymanie wysoce wykwalifikowanych pracowników w Twojej placówce.

people.png

poznać siedem najlepszych wskazówek pozwalających zatrzymać pracowników.

pobierz materiał

rotacja pracowników - podstawowe informacje

Nie można sprawić, aby nikt nie opuścił przedsiębiorstwa. Czasem rotacja pracowników jest nieunikniona: ludzie odchodzą na emeryturę, przeprowadzają się albo przechodzą na inne stanowiska w firmy. Inni decydują się zmienić zawód.

Jednak zgodnie z ostatnią ankietą Gallupa ponad połowy dobrowolnych zwolnień można było uniknąć. Innymi słowy ponad 50% pracowników, którzy odchodzą z danego przedsiębiorstwa można było przekonać, aby zostali. Niestety ich managerowie nie wiedzieli, że są niezadowoleni – albo nawet gorzej, zignorowali ich. 

W Wielkiej Brytanii w zakładach produkcyjnych rotacja jest na poziomie 17,6% – to ponad 7% więcej niż idealny odsetek rotacji wynoszący 10% wg Society for Human Resource Management (SHRM) . W Stanach Zjednoczonych spółki z sektora produkcyjnego tracą 2 na 10 pracowników rocznie. W Chinach sytuacja jest jeszcze gorsza: rotacja w niektórych zakładach produkcyjnych jest na poziomie 300%.

dlaczego duża rotacja ma znaczenie

Wykwalifikowani pracownicy są trudni do zastąpienia, a koszty ich zastąpienia są wysokie, bo obejmują rekrutację, szkolenia i proces wdrażania. Kandydatów z odpowiednim zestawem umiejętności nie jest łatwo znaleźć w sektorze logistycznym i produkcyjnym, dlatego warto próbować zatrzymać aktualnych pracowników, zamiast szukać nowych. 

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Deloitte, o którym wspominaliśmy wcześniej, gdy wysoce wyspecjalizowani pracownicy nie czują, że wykonują pracę mającą istotne znaczenie, odchodzą od swoich pracodawców w poszukiwaniu bardziej istotnych ról. Według Instytutu ds. Produkcji koszty szkolenia nowych pracowników w branży produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych przekraczają 3000 USD na osobę, zatem założenie, że te szacunkowe koszty kształtują się podobnie na całym świecie, wydaje się być logiczne. 

Rotacja ma większe znaczenie niż nakłady pieniężne. Gdy najlepsi pracownicy odchodzą, dynamika w zespole się zmienia. Wykwalifikowani pracownicy motywują swoich współpracowników; gdy odchodzą, wydajność spada. Jeżeli jesteś w trakcie realizacji dużego zamówienia produkcyjnego albo zamierzasz rozszerzyć część logistyczną i potrzebujesz zachować wydajność, Twoje zespoły muszą funkcjonować stabilnie.

 

  lojalnosciowy-side-media.jpg
  lojalnosciowy-side-media.jpg

  zatrzymaj, zamiast zastępować

  Aby zmniejszyć rotację pracowników, ważne jest skupienie się na inicjatywach związanych z ich zatrzymywaniem zanim członkowie zespołu zaczną masowo odchodzić. Zakładając, że wynik ankiety Gallupa, o której wspomnieliśmy wcześniej, mają zastosowanie w przypadku każdej branży, można zapobiec wielu dobrowolnym rezygnacjom w sektorze logistycznym, produkcyjnym i motoryzacyjnym. 

  Jeżeli możesz zapobiec odejściu wykwalifikowanych pracowników, zmniejszą się koszty rekrutacji. Odpowiednie strategie zatrzymywania pracowników są jednak trudne do ustalenia, jeżeli nie wiesz, dlaczego Twoi pracownicy odchodzą.

  Odpowiednie dane mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć kulturę organizacyjną Twojej firmy. Oto dziesięć sposobów na zgromadzenie przydatnych informacji:

  1. Stwórz anonimową ankietę. Pracownicy nie zawsze czują się komfortowo rozmawiając o sprawach dotyczących pracy. Ankieta może zachęcić do rozmowy i możesz wykorzystać zachęty do zwiększenia poziomu zaangażowania.
  2. Przeprowadzaj rozmowy z odchodzącymi pracownikami. Rozważ zatrudnienie niezależnego konsultanta do przeprowadzenia rozmów z kończącymi współpracę osobami. Pracownikom często łatwiej jest rozmawiać szczerze z osobami, które nie reprezentują bezpośrednio firmy, dla której pracują.
  3. Rozmawiaj z lubianymi pracownikami. Niektórzy pracownicy stają się nieformalnymi liderami w magazynie albo zakładzie. Porozmawiaj z nimi w cztery oczy, aby sprawdzić, czy nie mają informacji na temat nastrojów pracowników.
  4. Spraw, aby rozmowy budujące zaangażowanie stały się standardem. Kiedy rozmowy budujące zaangażowanie odbywają się regularnie, ludzie łatwiej się otwierają. Rozważ włączenie ich do standardowych działań działu kadr i doceniaj pracowników przekazujących przydatne informacje.
  5. Zajmij się złymi kierownikami. Zwracaj uwagę na przełożonych i kierowników w Twojej firmie i poważnie traktuj skargi. Zapewniaj im szkolenia z zakresu zarządzania i pociągaj ich do odpowiedzialności na każdym poziomie hierarchii.
  6. Analizuj schematy. Czy rotacja jest większa w danym dziale? Czy określone rodzaje pracowników odchodzą częściej niż inni? Czy niektórzy pracownicy zajmują bardziej stresujące stanowiska niż inni?
  7. Rozłóż na czynniki pierwsze kulturę Twojej firmy. Konsultant zewnętrzny może zapewnić zewnętrzną perspektywę i pomóc przeanalizować kulturę firmy. Czy w Twojej firmie pracownicy mają poczucie celu albo czują się pozbawieni motywacji?
  8. Oceń zaangażowanie. Gdy ludzie czują się zaangażowani w wykonywaną przez siebie pracę i są nią zainteresowani, zostają na dłużej. Spróbuj ustalić, czy najlepsi pracownicy czują się spełnieni i czy podobają im się przydzielane im zadania.
  9. Czytaj między wierszami. Gdy pracownicy, którzy zazwyczaj osiągają dobre wyniki, zaczynają się wycofywać albo ich wyniki zaczynają spadać, możesz zakładać, że nie są zadowoleni. Zapytaj ich, dlaczego tak jest – potraktuj ich poważnie, jeżeli czują się wypaleni albo niezadowoleni.
  10. Oceń procesy. Czasami pracownicy odchodzą, bo są poddawani mikro zarządzaniu albo nie zgadzają się z procedurami korporacyjnymi. Regularnie dokonuj ponownej oceny zasad polityki i procedur, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
  people.png

  poznać siedem najlepszych wskazówek pozwalających zatrzymać pracowników.

  pobierz materiał

  trzy ważne strategie pozwalające zatrzymać pracowników

  Pierwszym krokiem do rozwiązania problemów z rotacją pracowników jest przeprowadzenie dokładnej oceny przedsiębiorstwa. Gdy dowiesz się, dlaczego ludzie odchodzą, możesz opracować odpowiednią strategię, aby stworzyć spółkę, w której ludzie chcą pracować. Oto trzy sposoby na to, aby zmienić kulturę firmy na lepsze.

  1. oferuj elastyczny grafik

  W czasie pandemii koronawirusa pracownicy w wielu firmach zaczęli pracować zdalnie. Biurowy personel logistyczny zaczął używać aplikacji Zoom i pracować z domu. Kierowcy samochodów dostawczych nadal rejestrowali godziny spędzone na drodze, ale wprowadzili bezkontaktowe dostawy i odbiory przesyłek. Niektóre firmy logistyczne wdrożyły drugą zmianę, aby zminimalizować kontakt między ludźmi.

  Fabryki też wprowadziły zmiany w odpowiedzi na COVID-19. Stanowiska pracy zostały przeniesione, pracownicy zaczęli siadać dalej od siebie, a niektóre obowiązki przejęły roboty. W niektórych firmach stworzono dodatkowe zmiany, aby zachować dystans społeczny. Niektóre fabryki zamknęły się całkowicie na czas największego nasilenia pandemii.

  Wielu ekonomistów uważa, że biorąc pod uwagę liczbę dostępnych obecnie rozwiązań w chmurze, praca zdalna prawdopodobnie będzie kontynuowana po zakończeniu pandemii. Ta „nowa norma” prawdopodobnie będzie miała większe zastosowanie w przypadku personelu biurowego niż pracowników fabryk, ponieważ charakter takiej pracy wymaga fizycznej obecności w zakładzie.

  Opcje elastycznych godzin pracy dla zakładów produkcyjnych obejmują elastyczny harmonogram i zmiany. Skondensowane harmonogramy, w ramach których ludzie pracują na trzy albo cztery dłuższe zmiany, a potem biorą kilka dni wolnego, są potencjalną alternatywą dla tradycyjnego pięciodniowego tygodnia pracy.

  Dzięki odpowiedniemu nadzorowi i optymalnym platformom elastyczny harmonogram działa zaskakująco dobrze. Nawet lepiej – pracownicy lubią elastyczne harmonogramy. Osoby pracujące w elastycznych godzinach czują się bardziej wydajnemniej zestresowane i bardziej zadowolone ze swojej pracy. W skrócie – istnieje wyższe prawdopodobieństwo, że pozostaną ze swoimi pracodawcami.

  2. zapewnij lepsze szkolenia 

  Ludzie lubią się uczyć. W rzeczywistości możliwość uczenia się nowych umiejętności jest jedną z przyczyn, dla których ludzie szukają nowej pracy – szczególnie jeżeli nauka prowadzi do awansu. Dobrze wyszkoleni pracownicy coraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami, dlatego czują się bardziej pewni siebie i dzięki temu bardziej spełnieni.

  Rodzaj zapewnianych szkoleń będzie zależał od tego, czym Twoje przedsiębiorstwo zajmuje się na co dzień. W celu osiągnięcia maksymalnych efektów szkolenia powinny być związane z pracą pracowników albo pracą, którą chcieliby wykonywać w przyszłości. Jeżeli przeprowadzasz regularne rozmowy budujące zaangażowanie, zapytaj pracowników, w jakich inicjatywach szkoleniowych chcieliby brać udział.

  Najlepiej, gdy szkolenie zaczyna się niedługo po zatrudnieniu i powinno być kontynuowane przez cały okres pracy. Istnieje sześć różnych rodzajów szkolenia:

  1. Wprowadzenie nowego pracownika. Podczas wprowadzania nowego pracownika prezentuje się kulturę organizacyjną firmy, jej misję i wartości oraz strukturę. Nowi pracownicy mają możliwość lepszego zrozumienia środowiska pracy i rozeznają się w swoich obowiązkach. 
  2. Wdrażanie nowych pracowników. Dobrze skrojony program wdrażania nowych pracowników to bezpośrednia inwestycja w ich zatrzymanie w firmie. Wdrażanie nowych pracowników obejmuje cele działów, aspekty techniczne ról nowych pracowników i wiele więcej. 
  3. Umiejętności techniczne. Na tym etapie nowi członkowie zespołu stopniowo przechodzą coraz bardziej złożone szkolenie. Uczą się, jak wykonywać zadania samodzielnie, w miarę jak ich wachlarz umiejętności się powiększa.
  4. Kompetencje miękkie. Nowi pracownicy zdobywają umiejętności związane z pracą zespołową, takie jak komunikacja, kierowanie zespołem, rozwiązywanie sporów.
  5. Kontrola jakości. Stanowiące najważniejszy rodzaj szkolenia w sektorze produkcyjnym, logistycznym i motoryzacyjnym programy kontroli jakości zapewniają, że produkty spełniają konkretne standardy. 
  6. Bezpieczeństwo. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa stanowi wymóg prawny. Pracownicy uczą się zasad polityki i procedur związanych z bezpieczeństwem, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu ochronnego i jak udzielać pierwszej pomocy. Realizowane mogą być również charakterystyczne dla danej branży tematy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, takie jak praca z azbestem, bezpieczeństwo na placu budowy czy bezpieczeństwo żywności.

  3. współpraca z partnerem HR

  Elastyczne godziny pracy i programy szkoleniowe bez wątpienia pomagają w zatrzymaniu pracowników i ograniczeniu rotacji. Kolejną skuteczną metodą ograniczenia rotacji pracowników jest współpraca z agencją rekrutacyjną.

  Agencje rekrutacyjne wyszukują i rekrutują odpowiednich pracowników dla Twojego przedsiębiorstwa. Wielu kandydatów wygląda dobrze na papierze, ale nie osiąga dobrych wyników po zatrudnieniu. Rekruterzy mają doświadczenie – w końcu rekrutowanie to ich praca – i wiedzą, jak wyglądają prawdziwe talenty.

  Najlepsze agencje rekrutacyjne mają w swojej bazie setki, a nawet tysiące wiarygodnych kandydatów. Gdy się z nimi skontaktujesz w celu zatrudnienia pracowników, odezwą się do sprawdzonych już osób, zanim zamieszczą nowe ogłoszenie. Pomaga to oszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

  w jaki sposób Randstad może pomóc

  Randstad może pomóc wzmocnić i doskonalić Twój zespół, a przez to zatrzymać utalentowanych pracowników, którzy już dla Ciebie pracują. Nasza globalna pula talentów i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji sprawiają, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w poszukiwaniu personelu dla zakładów produkcyjnych, spółek logistycznym i firm motoryzacyjnych na całym świecie.

  Przekształcamy stres rekrutacji w szansę rozwoju. Pozostaw nam proces zatrudnienia, wdrażania, szkolenia i wspierania pracowników i skup się na rozwoju oz innowacyjności na poziomie kadry zarządzającej.

  people.png

  poznać siedem najlepszych wskazówek pozwalających zatrzymać pracowników.

  pobierz materiał
  o autorze
  randstad polska
  randstad polska

  Zespół Randstad Polska

  human forward.

  bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

  zapisz się