Utrzymujący się obecnie niedobór utalentowanych pracowników, który napędza rynek pracownika, sprawia również, że bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby firmy potrafiły nawiązywać kontakt ze swoimi pracownikami. Kluczowe jest zrozumienie, jakie znaczenie zaangażowanie pracowników ma dla odniesienia sukcesu biznesowego i jak uczynić z niego główny priorytet.

Wysoki poziom zaangażowania pracowników jest od dawna związany z poprawą wyników biznesowych, w tym z wyższymi wskaźnikami retencji, większą produktywnością i niższym poziomem absencji.

Jednak pomimo tych korzyści wielu pracodawców wciąż ma problem z utrzymaniem znaczącego poziomu zaangażowania wśród swoich pracowników. Jeżeli firma chce poprawić swoje wyniki w zakresie zatrudniania i zarządzania kadrami, uczynienie zaangażowania pracowników priorytetem może w tym pomóc.

W tym wpisie blogowym przyjrzymy się bliżej temu, czym jest zaangażowanie pracowników i jakie czynniki mają na nie wpływ.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

poznaj główne czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników.

pobierz

czym jest zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników można zdefiniować jako poziom zaangażowania i entuzjazmu, jaki pracownicy wykazują względem firmy. Nie należy mylić zaangażowania z zadowoleniem z pracy, które stanowi wyłącznie miarę poziomu zadowolenia pracowników z pracy. Pracownicy mogą być zadowoleni ze swoich obowiązków i warunków pracy, a mimo to nie czuć się zaangażowani w miejscu pracy. Z drugiej strony pracownicy mogą się czuć zaangażowani w pracy, ale jednocześnie być niezadowoleni ze swojego aktualnego stanowiska.

Dlaczego zaangażowanie pracowników jest tak ważne? Ponieważ zaangażowani pracownicy są na ogół bardziej optymistyczni, produktywni i lepiej pracują w zespole niż ich niezaangażowani koledzy. Zasadniczo zaangażowani pracownicy ciężko pracują i są zmotywowani, aby wnosić pozytywny wkład w działalność firmy.

Występowanie zjawisk „wielkiej rezygnacji” i „cichego odejścia” nie powinno dziwić, skoro mniej niż jedna piąta pracowników uważa, że są zaangażowani w miejscu pracy. Ci niezaangażowani pracownicy nie mają tego samego poziomu zainteresowania firmą ani jej sukcesem. Bardzo często niezaangażowanym pracownikom wystarcza wykonanie absolutnego minimum i powrót do domu.

Tak niski poziom zaangażowania nie jest korzystny w czasie gdy niedobór utalentowanych pracowników i rosnący niedobór umiejętności wywierają dodatkową presję na firmy, które starają się zaspokajać zapotrzebowanie produkcyjne. Konieczne jest już teraz podjęcie działań w celu poprawy zaangażowania w miejscu pracy.

osiem czynników wpływających na zaangażowanie pracowników

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków w celu poprawy zaangażowania pracowników w miejscu pracy należy najpierw zrozumieć jakie czynniki mają bezpośredni wpływ na zaangażowanie. Przyjrzyjmy się ośmiu najważniejszym czynnikom wpływającym na zaangażowanie pracowników w miejscu pracy.

1. zaufanie wobec firmy

Zaufanie pomiędzy pracodawcami a ich pracownikami stanowi jeden z kluczowych elementów zaangażowania pracowników. Jeżeli Twoi pracownicy nie pokładają zaufania w firmie, zbudowanie jakiegokolwiek znaczącego zaangażowania może być trudne, a wręcz niemożliwe.

Przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że prosisz swoich pracowników o udzielenie informacji zwrotnej w związku z nowo wdrożonym procesem w miejscu pracy za pośrednictwem narzędzi do uzyskiwania informacji zwrotnej, takich jak ankiety albo rozmowy. Poziom uczestnictwa i zaangażowania Twoich pracowników ma bezpośredni związek z poziomem ich zaufania wobec firmy. Jeżeli Twoi pracownicy uważają, że firmie nie zależy tak naprawdę na ich opinii, że zostanie to wykorzystane przeciwko nim albo że przekazana przez nich informacja zwrotna nie będzie skutkować działaniami, zmniejsza to prawdopodobieństwo, że udzielą przydatnych odpowiedzi.

Aby zbudować zaufanie w kontaktach ze swoimi pracownikami, należy skoncentrować się na skutecznej komunikacji, przejrzystości i uczciwości w miejscu pracy.

Smiling woman sitting in a bus, looking at her phone. Other people in the background.
Smiling woman sitting in a bus, looking at her phone. Other people in the background.

2. zbieżność z osobistymi wartościami

W dzisiejszych czasach pracownicy, zwłaszcza ci z młodszego pokolenia, chcą pracować dla firmy, której cel i misja są zbieżne z ich osobistymi wartościami. Przykładowo, globalne badanie Workmonitor wykazało, że 34% pracowników na całym świecie byłoby skłonnych otrzymywać niższe wynagrodzenie, gdyby mogli pracować na stanowisku, które pozwoliłoby im zmieniać świat na lepsze.

Nie wszystkie firmy mogą zaoferować tego typu stanowiska, ale nie znaczy to, że nie możesz stworzyć misji firmy zbieżnej z wartościami Twoich pracowników. Badanie Workmonitor wykazało na przykład również, że 41% pracowników na całym świecie nie przyjęłoby oferty pracy od firmy, która nie traktuje priorytetowo różnorodności i równości w miejscu pracy. Odsetek ten rośnie do 49% wśród pracowników z pokolenia Z i do 46% wśród milenialsów.

Trendy środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania, takie jak zmiana klimatu i różnorodność w miejscu pracy, stanowią zasady, które wiele firm może promować przy jednoczesnym nawiązywaniu kontaktu z pracownikami.

3. skuteczne przywództwo

Odpowiednie przywództwo w przedsiębiorstwie ma kluczowe znaczenie dla wywierania wpływu na zaangażowanie w miejscu pracy. Managerowie mają często najbardziej bezpośredni kontakt z Twoimi pracownikami, mogą wspierać wśród nich zaangażowanie w miejscu pracy albo je utrudniać.

Niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że 57% pracowników odeszło z pracy z powodu złego kierownika. Jest mało prawdopodobne, aby brak zaangażowania był jedyną przyczyną odejścia tych pracowników, ale pokazuje to jak znaczącą rolę kierownicy odgrywają w podejmowaniu decyzji przez pracowników.

Niektórym kierownikom po prostu brak odpowiednich umiejętności albo zdolności, których potrzebują silni liderzy. Jedno z badań wykazało, że w 82% przypadków firmy zatrudniają niewłaściwe osoby na stanowiska kierownicze. W takich przypadkach może być konieczne, aby pracodawcy zweryfikowali swoje wewnętrzne polityki i praktyki dotyczące awansów. Jest jednak wielu innych kierowników, którzy potrzebują tylko właściwych narzędzi i szkoleń, aby skutecznie promować zaangażowanie w miejscu pracy.

Utrzymywanie zaangażowania pracowników oznacza również regularną komunikację z nimi. Można to osiągnąć poprzez regularne spotkania firmowe, aktualizowanie informacji albo po prostu krótkie rozmowy. Regularne otrzymywanie informacji pomaga pracownikom czuć się bardziej swobodnie, zwłaszcza w sytuacji, gdy dużo się dzieje, a czasy są niespokojne. Nawet gdy decyzje nie zostały jeszcze podjęte, ważne jest, aby poinformować o tym pracowników. Managerowie powinni mieć plan na takie sytuacje.

Ważne jest, aby Twoja firma opracowała strategię służącą określeniu tego, którzy pracownicy posiadają właściwe umiejętności, aby zostać kierownikami oraz udostępniała kierownikom związane z angażowaniem pracowników pomysły, narzędzia i szkolenia.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

poznaj główne czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników.

pobierz

4. duma z pracy

Według profesor Lindy Hill z wydziału prawa na uniwersytecie Harvarda „wyraźny i angażujący cel stanowi spoiwo, które wiąże ludzi”. Zastanów się nad tym. Pierwszym krokiem na każdej drodze do współpracy w miejscy pracy jest określenie celów zespołu. Cele te stają się następnie priorytetem dla zespołu.

Twoi pracownicy chcą być częścią zespołu. Chcą być dumni ze swojej pracy i widzieć, że ich stanowiska mają większy cel w ogólnym sukcesie przedsiębiorstwa. Dzięki temu poczuciu wspólnego celu zaangażowanie pracowników może się zakorzenić i rozkwitać.

Praca zdalna i hybrydowa może utrudnić ten rodzaj zaangażowania. Zaangażowanie w miejscu pracy, nawet w zdalnym środowisku, może rozkwitać poprzez regularne spotkania zespołu, częste rozmowy i nieustanne przekazywanie informacji zwrotnych.

Interakcja z kierownikami jest kluczowa. Managerowie mogą pomóc pracownikom poczuć się docenianym w pracy poprzez udzielanie odpowiedniej informacji zwrotnej i spójne wyrażanie uznania.

5. bezpieczne środowisko pracy

Bezpieczne środowisko pracy promuje zaangażowanie wśród pracowników, a wysoki poziom zaangażowania w miejscu pracy może znacząco zmniejszyć liczbę wypadków w miejscu pracy. Badania wykazały, że pracownicy, którzy nie są zaangażowani w miejscu pracy ulegają wypadkom 60% razy częściej niż ich zaangażowani koledzy. Jak wiadomo, problemy z bezpieczeństwem w miejscu pracy mogą skutkować zwiększeniem rotacji, wyższymi kosztami, stratami produktywności i obniżeniem satysfakcji z pracy.

Obowiązkiem firmy jest zapewnienie niezbędnych narzędzi, szkoleń, praktyk i polityk, aby stworzyć bezpieczne środowisko pracy. Jednak to managerowie, mentorzy i osoby prowadzące szkolenia muszą zapewnić przestrzeganie tych praktyk i polityk, prawidłowe stosowanie narzędzi i kompleksowe przeszkolenie wszystkich pracowników. Wymaga to komunikacji, organizacji i zaangażowania.

Pracownicy muszą również mieć możliwość przekazywania wszelkich pytań i wątpliwości związanych z bezpieczeństwem oraz mieć poczucie, że kierownictwo ich słucha i jest gotowe podjąć niezbędne działania. Tego rodzaju poziom zaangażowania w kontaktach między kierownictwem firmy a pracownikami to jedyny sposób na osiągnięcie istotnych wyników.

6. poprawa doświadczeń pracowników

Wielu pracodawców błędnie uważa, że zaangażowanie pracowników oraz ich doświadczenia to jedno i to samo. Prawda jest zgoła inna. Doświadczenia pracownika to droga, którą pracownik przemierza od momentu nawiązania pierwszego kontaktu z firmą (gdy ubiega się o stanowisko) do momentu odejścia. Chociaż zaangażowanie pracowników powinno być kluczowym elementem doświadczenia pracowników, nie jest to konkretny proces, kierunek ani ramy czasowe.

Zaangażowanie pracowników opiera się na emocjach, postrzeganiu i uczuciach. Określa ono zobowiązanie odczuwane przez pracownika wobec firmy i jej ogólnego sukcesu. Im wcześniej na tej drodze pojawi się zaangażowanie, tym lepsze wyniki można osiągnąć. Kluczem jest opracowanie strategii mających na celu zwiększenie zaangażowania pracowników na każdym etapie drogi pracownika.

sektor IT
sektor IT

7. przejrzysty opis stanowiska

Opracowanie kompleksowego opisu stanowiska to jedno. Czym innym jest faktyczne przełożenie szczegółów tego opisu na samo stanowisko. Jednym z głównych powodów, dla których nowo zatrudnieni pracownicy odchodzą tak szybko z pracy jest to, że opis stanowiska nie odpowiada faktycznym obowiązkom. Brak przejrzystości opisu stanowiska od samego początku może znacząco zaszkodzić zaangażowaniu pracowników i zwiększyć wskaźniki rotacji nowo zatrudnionych pracowników.

Większej przejrzystości stanowisk i obowiązków zawodowych oczekują nie tylko nowi pracownicy. Miejsca pracy to złożone środowiska z wieloma ruchomymi elementami. Procesy w miejscu pracy nierzadko ulegają zmianie, co wymaga również zmiany zakresu obowiązków pracowników. Niestety bardzo często pracownicy dowiadują się o tym ostatni. Kierownicy często zakładają, że pracownicy rozumieją swoje nowe obowiązki, nigdy w pełni nie tłumacząc, kto jest za co odpowiedzialny.

Może to prowadzić do zamieszania, frustracji i braku zaangażowania – nie wspominając o obniżeniu poziomu satysfakcji z pracy i wydajności produkcji. Liderzy i kierownicy mają obowiązek zapewnić, że wszyscy pracownicy w pełni rozumieją swoje role i czego się od nich oczekuje w miejscu pracy. Dobra wiadomość jest taka, że Twoja firma może zwiększyć poziom zaangażowania pracowników poprzez większą przejrzystość stanowisk pracy.

8. inwestowanie w rozwój osobisty

Zaangażowanie to dwukierunkowy proces. Jeżeli chcesz, aby Twoi pracownicy byli zaangażowani w firmę, firma musi być zaangażowana w pracowników. Pracownicy, którzy już dziś są zaangażowani chcą wiedzieć, czy ich firmy oferują im możliwości rozwoju zawodowego i szkolenia w ramach przedsiębiorstwa.

globalnego badania Workmonitor wynika, że 76% pracowników na całym świecie uważa, że szkolenia oraz programy rozwoju kariery są ważne dla ich przyszłej kariery. Ponadto 53% pracowników chce wykorzystać te nowo zdobyte umiejętności i doświadczenia, aby rozwijać się na swoich obecnych stanowiskach. To dobre wieści dla pracodawców. Dowodzi to, że pracownicy chcą być szkoleni, ale jednocześnie chcą pozostać zaangażowani w firmę.

Możesz wykorzystać programy rozwoju zawodowego i szkolenia dla pracowników, aby zwiększać zaangażowanie pracowników w firmie oraz ich oddanie dla firmy. Ważne jest, aby opracować program szkoleń i rozwoju pracowników, który jest przejrzysty, obiektywny i dostępny dla wszystkich pracowników. Bez włączenia pracowników Twoje wysiłki mogą przynieść odwrotny skutek i zaszkodzić zaangażowaniu pracowników.

Każda firma powinna opracować proces służący mierzeniu zaangażowania pracowników, na przykład w postaci ankiet dla pracowników albo rozmów z odchodzącymi pracownikami, aby móc rzetelnie zmierzyć ten poziom. Warto również posiadać skuteczne narzędzia i strategie angażowania pracowników, aby zwiększyć poziom zaangażowania pracowników.

Pobierz nasz materiał, w którym w zwięzły sposób przedstawiono główne czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

poznaj główne czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników.

pobierz

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się