Przy utrzymujących się obecnie niedoborach wykwalifikowanych pracowników oraz niepokojących trendach, takich jak „wielka rezygnacja” i „ciche odejście”, wielu pracodawców zmaga się z pozyskiwaniem i utrzymywaniem utalentowanych pracowników. Te czynniki występują w czasie, kiedy spełnienie zmiennych potrzeb konsumentów jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Aby sprostać tym wyzwaniom, wiele przedsiębiorstw zaczyna korzystać z innych form zatrudnienia, takich jak pracownicy sezonowi albo pracujący w elastycznych formach zatrudnienia. Chociaż taka strategia jest skuteczna, sprawia, że utrzymanie jakości pracy na stałym wysokim poziomie staje się niezwykle trudne.

W tym właśnie może pomóc Randstad. Oferujemy usługi dostosowane do potrzeb w zakresie pozyskiwania pracowników i zarządzania kadrami, aby pomagać przedsiębiorstwom, takim jak Twoje, w zbudowaniu zespołu złożonego z doświadczonych,  utalentowanych pracowników, pracujących na różnych formach zatrudnienia. W tym wpisie blogowym przyglądamy się sposobom na to, jak Randstad może pomóc Twojej firmie zbudować zespół pracowników, których potrzebujesz.

pomoc dla pracowników z Ukrainy

chcesz wiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób Randstad może pomóc poprawić zaangażowanie Twoich pracowników?

umów się na spotkanie

ponad 60 lat doświadczenia

Randstad jest liderem w branży pozyskiwania utalentowanych pracowników i zarządzania kadrami od ponad 60 lat. W tym czasie pomogliśmy tysiącom klientów w obsadzeniu niezliczonych stanowisk wykwalifikowanymi pracownikami, dopasowanymi kompetencjami do firmy i powierzonych im zadań. Obecnie posiadamy biura w ponad 38 krajach położonych na pięciu kontynentach. Takie doświadczenie daje nam pogląd na globalny rynek pracy i dogłębne zrozumienie wpływu regionalnych różnic na oczekiwania zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Przez te wszystkie lata udało nam się zrozumieć potrzebę dostosowywania i przekształcania naszych strategii rekrutacji i zarządzania kadrami, aby spełniać zmieniające się potrzeby pracodawców, pracowników i osób szukających pracy.

Chociaż obecnie pracodawcy zmagają się z licznymi wyzwaniami, w tym niedoborami pracowników oraz zmianą rynku pracy w rynek pracownika, utrzymujemy pozycję lidera w branży HR dzięki innowacyjnym narzędziom, strategiom i usługom, które pomagają klientom pozyskać i zatrzymać pracowników, aby dalej rozwijali swój biznes w nadchodzących latach.

informacje dotyczące zaangażowania pracowników

Rozumiemy, że przedsiębiorstwa potrzebują czegoś więcej niż tylko obsadzenia wakatów. Potrzebują kandydatów, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, talenty i kompetencje oraz są dobrze „dopasowani do stanowiska” i „do szefa”. Aby to urzeczywistnić i pozytywnie sfinalizować rekrutację, wykorzystujemy zaawansowane informacje dotyczące pracowników.

Począwszy od naszych regularnych badań Workmonitor, które rzucają światło na oczekiwania pracowników, poprzez gromadzone rokrocznie przez zespół Randstad informacje dotyczące wynagrodzeń w ujęciu globalnym, a skończywszy na badaniu Randstad Employer Brand Research, które zapewnia wgląd w kwestię tego, co motywuje pracowników do zmiany pracy – zbieranie i analizowanie informacji dotyczących pracowników to dla nas najwyższy priorytet. Te dane umożliwiają nam opracowywanie innowacyjnych strategii rekrutacyjnych, aby przyciągać, angażować i zatrudniać idealnych kandydatów.

Oferujemy te informacje pracodawcom na całym świecie, aby mogli lepiej poznać współczesnych kandydatów wraz z ich motywacjami, zachowaniami i oczekiwaniami. Dane te umożliwiają przedsiębiorstwom tworzenie w miejscu pracy właściwego środowiska i wdrożenie polityk, które będą odpowiadały potrzebom pracowników.

innowacyjne narzędzia i technologia w zakresie zaangażowania pracowników

W Randstad korzystamy z najnowocześniejszej technologii do pozyskiwania i wdrażania utalentowanych pracowników oraz zarządzania nimi. Ta innowacyjna technologia umożliwia nam takie uproszczenie procesu rekrutacyjnego, aby jego wynik był jak najlepszy i skuteczny. Od wyszukiwania utalentowanych pracowników spełniających określone przez Ciebie kryteria i nawiązywania z nimi kontaktu, po przewidywanie zmian na rynku pracy w celu umożliwienia Twojemu przedsiębiorstwu przygotowania konkurencyjnych ofert pracy – nasza technologia pozwala poprawić wyniki zatrudnienia dla naszych klientów i proces rekrutacyjny dla kandydatów. Takie połączenie prowadzi do uzyskania wyższego wskaźnika retencji i większego zadowolenia z pracy.

Podczas gdy technologia w Randstad służy do gromadzenia i przechowywania cennych danych dotyczących pracowników, to analiza aplikacji kandydatów pozwala przekształcić te dane w cenne informacje. To właśnie one zapewniają zrozumienie i wiedzę niezbędne w procesie zatrudniania i zarządzania kadrami: jak najlepsze poznanie konkretnych potrzeb naszych klientów oraz zachowań, motywacji i oczekiwań osób szukających pracy.

Wykorzystujemy te informacje do przeszukiwania naszej bazy danych uprzednio zweryfikowanych kandydatów w celu budowania wysokiej jakości puli utalentowanych pracowników dla naszych klientów. Pomaga to przyspieszyć proces zatrudniania i zapewnić, że znajdziesz pracowników, których będziesz potrzebować.

Smiling man and woman in an office
Smiling man and woman in an office

zaangażowanie pracowników wymaga ludzkiego podejścia

Czynnikiem, który wyróżnia Randstad na tle innych firm rekrutacyjnych, jest ludzkie podejście. Rozumiemy, że rekrutacja to więcej niż tylko obsadzenie wakatów kandydatami. Wiemy, że stworzenie procesu rekrutacyjnego zapewniającego doskonalsze rezultaty w zakresie zatrudnienia, w tym wyższą retencję, wymaga obsadzenia właściwego kandydata w odpowiedniej roli. Wymaga zatrudnienia przy dopasowaniu zarówno do stanowiska, jak i do szefa.

Chociaż informacje dotyczące kandydatów i innowacyjna technologia mogą zapewnić nam narzędzia potrzebne do lepszego poznania kandydatów i pozyskiwania wykwalifikowanych osób ubiegających się o pracę, prawidłowe obsadzenie danego stanowiska jest możliwe wyłącznie w przypadku połączenia tego z ludzkim podejściem.

Ten etap wymaga, aby nasze zespoły najpierw poświęciły czas na to, żeby w pełni poznać potrzeby klienta, w tym kwestię tego, jakiego zestawu umiejętności potrzebuje on obecnie i będzie potrzebować w przyszłości, czy potrzebuje pracowników rekrutowanych na stałe, czy pracujących w elastycznych formach zatrudnienia, czy też obydwu tych typów pracowników, oraz innych ewentualnych wymagań specyficznych dla jego przedsiębiorstwa. Informacje te pozwalają nam dowiedzieć się, jakiego dokładnie typu kandydatów chce nasz klient oraz opracować dostosowane profile. Przyglądamy się również kulturze przedsiębiorstwa, abyśmy mogli zrekrutować osobę dokładnie dopasowaną do stanowiska i do szefa.

Druga część wymaga od nas pełnego zaangażowania w relacje z osobami, które pracują za pośrednictwem Randstad. Poświęcamy również czas, aby poznać cele zawodowe, mocne strony, zainteresowania i wątpliwości kandydatów. Poprzez rozmowy, informację zwrotną i wywiady nieprzerwanie gromadzimy informacje dotyczące pracowników, których obsługujemy. Im lepiej znamy osoby, z którymi pracujemy, tym lepiej możemy obsadzić ich na stanowiskach, na których będą chcieli pozostać. Z kolei ten czynnik może pomóc Twojemu przedsiębiorstwu poprawić zarówno zadowolenie pracowników, jak i wskaźnik retencji.

podejście customer delight buduje zaangażowanie w miejscu pracy

W ramach starań zmierzających do realizacji naszego zobowiązania, by wykorzystywać możliwości płynące łączenia technologii i ludzkiego podejścia, kładziemy mocny nacisk na Customer Delight. Krótko mówiąc, podejście Customer Delight obejmuje zmianę nastawienia z procesu rekrutacyjnego opartego na danych i skoncentrowanego głównie na wynikach, na proces, w którym – chociaż wyniki wciąż stanowią priorytet – na pierwszym miejscu stawia się osobę. To naukowe podejście umożliwia określenie czynników emocjonalnych, transakcyjnych i utajonych dotyczących zarówno naszych pracowników, jak i naszego klienta, zapewniając nam bezcenne informacje.

Zrozumieliśmy, że chociaż dane są ważne, nie obrazują one całej sytuacji. Możemy na przykład obsadzić tysiąc stanowisk wykwalifikowanymi kandydatami, którzy spełniają określone wymagania klienta, ale czy na pewno obsadzamy najlepszych kandydatów na najlepszych stanowiskach? Czy zapewniamy dopasowanie, które leży w interesie zarówno pracodawcy, jak i kandydata?

Chociaż zdecydowanie mamy taką nadzieję, opracowaliśmy program – podejście Customer Delight – aby zapewnić, że te idealne dopasowania będą stanowić element istoty Randstad. Customer Delight (który możemy także nazwać naszym podejściem do Candidate & Customer Experience, CX) umożliwia nam odbywanie rozmów zarówno z kandydatami, jak i pracodawcami w celu lepszego poznania ich potrzeb, oczekiwań i celów.

W przypadku kandydatów chcemy wiedzieć, kim oni są, jakie mają zainteresowania, potrzeby i oczekiwania wobec miejsca pracy oraz jakie są ich przyszłe marzenia i cele zawodowe. W przypadku pracodawców chcemy wiedzieć, jakie mają potrzeby, jaka kultura organizacyjna obowiązuje w ich przedsiębiorstwie i jakie są ich przyszłe biznesowe cele.

Poświęcenie czasu na lepsze poznanie potrzeb klientów po obydwu stronach procesu rekrutacyjnego może poprawić wyniki rekrutacji, zwiększyć retencję i wzmocnić zaangażowanie pracowników od samego początku.

Smiling man and woman looking down at phone
Smiling man and woman looking down at phone

customer delight i elastyczne formy zatrudnienia

Chociaż pracodawcy zawsze uważali zaangażowanie w miejscu pracy za istotne, koncentrowali się głównie na zaangażowaniu stałych pracowników, pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie rosnące zapotrzebowanie na pracowników pracujących w elastycznych formach zatrudnienia i tymczasowych, doprowadziło do powstania aktualnego trendu w obszarze zaangażowania pracowników. Więcej pracodawców koncentruje się obecnie na opracowywaniu strategii w celu zwiększenia zaangażowania wszystkich swoich pracowników, w tym wśród pracowników pracujących w elastycznych formach zatrudnienia.

W rzeczywistości wielu pracodawców musi obecnie polegać na pracownikach pracujących w elastycznych formach zatrudnienia, aby realizować często zmienne potrzeby produkcyjne. Pracodawcy chcą zatrzymać tych pracowników, jednak wiedzą, że bez monitorowania i mierzenia ich zaangażowania może to być niezwykle trudne.

Na szczęście nasze podejście Customer Delight może wspomóc ten proces, ponieważ obejmuje ono wszystkich naszych kandydatów. Wzmacnia też nasze zaangażowanie w relacje z pracownikami, co zapewnia korzyści obu stronom: pracodawcom i osobom zatrudnionym.

korzyści z programu customer delight

Customer Delight wdrożyliśmy w 2017 r. w Belgii jako program pilotażowy. Już po pierwszych latach przekonaliśmy się o sukcesie programu, dlatego też w 2019 r. zaczęliśmy zwiększać jego zasięg. Obecne podejście Customer Delight stosujemy w 23 krajach.

Jedną z najważniejszych kwestii, z których zdaliśmy sobie sprawę, jest to, że byliśmy w stanie zaobserwować wyniki w ciągu zaledwie kilku miesięcy, a do tego program pozwala nam określić rzeczywiste, często utajone czynniki, które wpływają na zadowolenie naszych klientów, kandydatów czy pracowników. W ciągu zaledwie kilku miesięcy mogliśmy poprawić satysfakcję z pracy i zaangażowanie pracowników. Jak wiemy, te czynniki mogą pomóc zwiększyć retencję, wydajność i rentowność przy jednoczesnym obniżeniu liczby nieobecności w pracy, rotacji i kosztów pracy.

Co najważniejsze, dzięki wykorzystaniu podejścia Customer Delight w celu określenia głównych czynników wpływających na zadowolenie na wczesnym etapie procesu rekrutacyjnego, pracownicy są w pełni zaangażowani od pierwszego dnia w pracy. Może to pierwszy krok do polepszania relacji między pracodawcą i pracownikiem.

usługi, które można dostosować

Nasze zespoły w Randstad oferują szeroką gamę rozwiązań z zakresu rekrutacji i zarządzania kadrami w celu spełnienia potrzeb naszych klientów. Od wyszukiwania właściwych kandydatów i wdrażania, po szkolenie pracowników i przygotowywanie grafików zmian – oferujemy kompleksowe rozwiązania, które spełnią potrzeby każdego pracodawcy.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie ma dwóch identycznych przedsiębiorstw. Każdy pracodawca ma własne szczególne potrzeby w zakresie utalentowanych pracowników, wyjątkową kulturę i własne kryteria dla kandydatów. Z tych powodów oferujemy usługi, które można w pełni dostosować. Jako pracodawca możesz określić dokładnie, jakie usługi mają świadczyć nasze zespoły, a jakimi chcesz zająć się sam.

Oznacza to, że Twoje przedsiębiorstwo będzie płacić wyłącznie za konkretne usługi, których potrzebuje, a nie za takie, które są zbędne. Jeżeli chcesz, aby nasze zespoły zajęły się całym procesem rekrutacji i zarządzania kadrami, możemy to zrobić. A jeżeli chcesz, abyśmy wyłącznie wyszukali wykwalifikowanych kandydatów i pozostawili faktyczny proces zatrudniania Tobie, to również możemy to zrobić.

Zespoły w Randstad posiadają umiejętności, doświadczenie, informacje i technologię, które są niezbędne, aby połączyć Twoje przedsiębiorstwo z kandydatami spełniającymi określonego kryteria. To, co nas wyróżnia, to nasze podejście stawiające człowieka w centrum zainteresowania. Customer Delight umożliwia nam lepsze poznanie potrzeb pracodawcy oraz celów zawodowych, zainteresowań i potrzeb kandydatów. Ten czynnik pozwala nam zapewniać lepsze dopasowanie pracodawców i osób szukających pracy.

pomoc dla pracowników z Ukrainy

chcesz wiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób Randstad może pomóc poprawić zaangażowanie Twoich pracowników?

umów się na spotkanie
o autorze
Agata Pawłowska
Agata Pawłowska

Agata Pawłowska

customer experience coordinator w randstad polska

Z Randstad jestem związana od ponad dekady. Moją pasją jest customer & candidate experience i to własnie ten obszar mam przyjemność współtworzyć w naszej firmie. Sercem moich działań są badania satysfkacji, analiza danych i mnóstwo codziennych, inspirujących rozmów na ten temat CX. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej wsłuchiwać się w głos osób, które współpracują z naszą firmą. Jestem miłośniczką sportu oraz... języka polskiego (prostego języka polskiego ;) i wszelkich zagadnień redaktorskich.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się