Budowanie różnorodnego i inkluzywnego zespołu pracowników powinno stanowić priorytet dla wszystkich pracodawców, niezależnie od wielkości firmy czy branży, w której prowadzą działalność. Z biznesowego punktu widzenia skupienie uwagi na różnorodności może dać cały szereg korzyści, na przykład bardziej reprezentatywny i wydajny zespół pracowników, poprawa wyników finansowych (co omówimy w dalszej części artykułu) oraz silniejsza marka pracodawcy. Jednak w różnorodności i inkluzywności chodzi przede wszystkim o ludzi. Naprawdę inkluzywne firmy szanują i cenią każdego pracownika jako osobę, niezależnie od jego wieku, pochodzenia etnicznego, wyznania, płci czy orientacji seksualnej.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak stworzyć różnorodne miejsce pracy?

pobierz przewodnik

Przestrzeganie tych zasad doprowadzi na dłuższą metę do pozytywnych skutków zarówno dla Twojej firmy, jak i dla pracowników.

wartość różnorodności i inkluzywności

Stawiając różnorodność i inkluzywność na pierwszym miejscu w swojej rekrutacji i zarządzaniu pracownikami pomagasz zapewnić, że wszyscy kandydaci i pracownicy dostają równe szanse na zaangażowanie się i realizację ich potencjału w miejscu pracy. Budowanie różnorodnych zespołów jest ważne nie tylko z czysto moralnego i etycznego punktu widzenia, ale też dla zapewnienia dobrego samopoczucia pracowników, wydajności i wyników biznesowych.

punkt widzenia ludzi

Pracownicy, szczególnie należący do młodszych pokoleń, które stanowią przyszłość biznesu i miejsc pracy, coraz częściej chcą pracować w organizacjach szanujących różnice, różnorodność i cechujących się otwartym, postępowym punktem widzenia. Według badania State of the Candidate Survey przeprowadzonego przez firmę Monster w 2020 r. ponad cztery z pięciu należących do pokolenia Z osób poszukujących pracy (83%) postrzega przywiązanie do różnorodności i inkluzywności jako istotny czynnik przy wyborze pracodawcy.

Jest też bardziej prawdopodobne, że pracownicy będą pracować z zadowoleniem, zaangażowaniem i wydajnie, jeśli będą się czuli wspierani i szanowani przez pracodawcę. Przyjęcie różnorodnego i inkluzywnego podejścia do zatrudnienia i zarządzania pracownikami pokazuje, że patrzysz na każdego pracownika jako na wyjątkową osobę, i że chcesz dać wszystkim kandydatom o odpowiednich kwalifikacjach szansę na wykazanie się umiejętnościami, niezależnie od czynników takich jak płeć czy pochodzenie etniczne.

uzasadnienie biznesowe

Jak zauważono podczas Światowego Forum Ekonomicznego, uzasadnienie biznesowe różnorodności miejsca pracy jest obecnie „niepodważalne”. Vijay Eswaran, Executive Chairman w QI Group zwrócił uwagę, że współpraca osób z szerokiego spektrum środowisk i obszarów doświadczenia sprzyja innowacyjności. Widać to wyraźnie na dużą skalę w dobrze prosperujących, odnoszących sukces ośrodkach miejskich, takich jak Nowy York, Dubaj, Londyn i Singapur – będących międzynarodowymi „tyglami” o eklektycznej ludności.

Ukierunkowane badania prowadzone przez spółki takie jak McKinsey dostarczyły jednoznacznych dowodów na potwierdzenie komercyjnych korzyści możliwych do osiągnięcia przez spółki dzięki budowaniu różnorodności zespołów, szczególnie na szczeblu wyższego kierownictwa. Spółka opublikowała trzy badania w ramach globalnej serii poświęconej temu tematowi: Dlaczego różnorodność ma znaczenie (Why Diversity Matters; 2015), Osiąganie celów dzięki różnorodności (Delivering through Diversity, 2018) oraz Zwycięstwo dzięki różnorodności (Diversity Wins, 2020). Najnowsze wyniki wskazują, że związek między różnorodnością na szczeblu zespołów kierowniczych a finansowym sukcesem rośnie z biegiem czasu.

W najnowszym badaniu uzyskano m. in. następujące, szczególnie istotne wyniki:

  • W przypadku przedsiębiorstw o najbardziej różnorodnym kierownictwie uzyskanie ponadprzeciętnych dochodów było o 25% bardziej prawdopodobne niż w przypadku tych o najniższym poziomie różnorodności
  • Wartość ta wzrosła z 21% w 2017 r. i 15% w 2014 r.
  • W przypadku firm z najwyższego kwartyla pod względem różnorodności etnicznej osiągnięcie lepszych wyników finansowych było o 36% bardziej prawdopodobne niż w firmach z najniższego kwartyla

Wnioski te są wsparte niezależnymi badaniami Boston Consulting Group, które wykazały, że spółki cechujące się wyższą od przeciętnej różnorodnością zespołu kierowniczego deklarują lepsze wyniki w zakresie innowacyjności i wyższe marże dochodów.

Zważywszy na jednoznaczne korzyści, jakie może osiągnąć Twoje przedsiębiorstwo, ważne jest, aby zastanowić się, jakie pozytywne działania możesz podjąć, aby wdrożyć te zasady na stałe do swojej strategii HR.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak stworzyć różnorodne miejsce pracy?

pobierz przewodnik

uczyń z tego element kultury firmy

Aby zapewniać skuteczne i trwałe wsparcie Twojemu przedsiębiorstwu, różnorodność i inkluzywność pracowników muszą być wbudowane w Twoją kulturę organizacyjną. Nie wystarczy podejście, w ramach którego zmiana zachodzi wyłącznie na poziomie działu czy zespołu. Całe przedsiębiorstwo musi w pełni zaangażować się w misję i mieć świadomość tego, jak jest ona ważna.

Istotnym elementem jest tu zapewnienie, że kierownictwo firmy jest w pełni zaangażowane w Twoje dążenie do osiągnięcia różnorodności i inkluzywności i gotowe zapewniać wsparcie konieczne w celu uzyskiwania najlepszych wyników w tym zakresie. Wsparcie zarządu będzie prawdopodobnie zależeć od przedstawienia przez Ciebie dobrego uzasadnienia biznesowego wartości płynącej z różnorodności i inkluzywności. Będzie też niezbędne zapewnienie, że rozmaite inicjatywy i działania w ramach Twojej inicjatywy na rzecz różnorodności są bezpośrednio powiązane z szerszymi celami Twojego przedsiębiorstwa.

Zapewnienie, że interesariusze i decydenci w pełni wspierają inicjatywy na rzecz większej różnorodności stanowi niezbędny krok na drodze ku uczynieniu z tych wartości nieodzownej części kultury Twojej firmy.

Please use these images in the context of inclusion projects
Please use these images in the context of inclusion projects

weryfikacja przebiegu procesu rekrutacyjnego

Bez wątpienia optymalizacja strategii i praktyk rekrutacyjnych musi być głównym priorytetem dla każdego przedsiębiorstwa autentycznie zaangażowanego w tworzenie różnorodnego i inkluzywnego miejsca pracy. Na szczęście możesz wiele zrobić, aby zapewnić, że każdy etap procesu rekrutacji będzie zaprojektowany z myślą o eliminacji uprzedzeń i przyciągnięciu najszerszej możliwej grupy kandydatów.

Na sam początek ważne jest zapewnienie, by opisy stanowisk zostały uważnie sformułowane tak, aby były możliwie najbardziej inkluzywnie. Może to obejmować unikanie zbędnego żargonu i niekorzystanie ze słów kodujących płeć czy innych sformułowań powodujących, że stanowisko wydaje się przeznaczone wyłącznie dla określonych grup albo jakieś grupy wyklucza.

Korzystne może też być wymienienie tylko podstawowych umiejętności przy określaniu wymogów dotyczących stanowiska i unikaniu kwalifikacji „mile widzianych”. LinkedIn przedstawił to jako skuteczny sposób zwiększania inkluzywności ogłoszeń o pracę w raporcie Gender Insights Report, w którym podano, że kobiety odpowiadają na 20% mniej ofert pracy niż mężczyźni i jest o 16% mniej prawdopodobne, że odpowiedzą na ofertę po zapoznaniu się z nią.

Należy kłaść nacisk na różnorodność i inkluzywność na każdym etapie procesu rekrutacji, szczególnie na kluczowych etapach, takich jak rozmowa o pracę. W miarę możliwości należy wyznaczyć do prowadzenia rozmów zróżnicowaną komisję, aby zminimalizować ryzyko uprzedzeń (świadomych czy nie) oraz pokazać wszystkim kandydatom, że będą mile widziani i zostaną im dane równe szanse na rozwój kariery w firmie.

Kolejnym ważnym krokiem jest zapewnienie, że rozmowy mają standardowy przebieg i taką samą strukturę w przypadku wszystkich kandydatów. Może to oznaczać:

  • Zadawanie tych samych podstawowych pytań, w tej samej kolejności
  • Dawanie każdemu kandydatowi takiej samej szansy na zadawanie własnych pytań
  • Ocena wszystkich odpowiedzi w ten sam sposób

zapewnienie szkoleń

Jeśli Twoja firma naprawdę chce realnie i trwale zmienić front różnorodności i inkluzywności, warto wziąć pod uwagę korzyści z zapewnienia specjalnych szkoleń poświęconych tym zagadnieniom.

Może to być dobre podejście, jeśli uważasz, że Twoja organizacja potrzebuje szerszego omówienia i zrozumienia podstawowych kwestii, takich jak:

  • Dlaczego różnorodność i inkluzywność są ważne
  • Różnica między różnorodnością a inkluzywnością
  • Świadome i nieświadome uprzedzenia
  • Przepisy antydyskryminacyjne

Wśród Twoich pracowników mogą być osoby, które chcą się dowiedzieć więcej na te tematy, albo chcą zadać pytania, ale nie wiedzą, kiedy czy jak to zrobić. Ukierunkowane sesje szkoleniowe zapewnią dobrą okazję do podjęcia szczerych rozmów, przekazywania przydatnych informacji i podnoszenia świadomości w kwestiach spod znaku różnorodności i inkluzywności.

Na dalszym etapie ważne jest, aby jasno powiedzieć, że jest to stała misja, nie coś, co można zawrzeć w jednorazowej sesji szkoleniowej a potem wyrzucić z pamięci. Sabrina Clark, młodsza specjalistka w SYPartners, firmie doradczej specjalizującej się w przekształceniach organizacyjnych stwierdziła, że jednym ze sposobów na wywołanie trwałej zmiany w ludzkim myśleniu i zachowaniu jest powierzanie zadania jednostkom funkcyjnym  nienależącym do kadry zarządzającej ani kierownictwa. Grupy te mogą być uzbrojone w umiejętności i informacje potrzebne do wdrażania zmian w ich zespole czy dziale poprzez dawanie przykładu.

chcesz wiedzieć więcej?

Różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy stały się ważną kwestią dla pracodawców. Jest to ponadto szybko zmieniająca się, coraz bardziej zniuansowana koncepcja, co oznacza, że dobrym pomysłem jest stałe kształcenie się, aby mieć pewność podejmowania decyzji dobrych zarówno dla pracowników, jak i dla firmy.

Stworzyliśmy szczegółowy przewodnik, omawiający wyczerpująco różne etapy tworzenia naprawdę różnorodnego miejsca pracy. Przewodnik podejmuje tematy takie jak związek tych kwestii z wynikami finansowymi i wyjaśnia, czemu różnorodność i inkluzywność mogą być trudne do osiągnięcia.

Zaleca on również wprowadzanie większej liczby strategii mogących pomóc Ci w zwróceniu większej uwagi na różnorodność przy rekrutacji. 

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak stworzyć różnorodne miejsce pracy?

pobierz przewodnik
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się