Jeśli chcesz zbudować silną markę pracodawcy i zgromadzić kadrę, która sprawi, że firma będzie uzyskiwać wyższe dochody i odnosić więcej sukcesów, należy skoncentrować się na różnorodności i inkluzywności.

Badania wykazały, że zatrudnianie w swoim przedsiębiorstwie wielu osób o różnej płci, w różnym wieku, o różnym pochodzeniu etnicznym, różnej narodowości i mających zróżnicowane kariery zawodowe może sprawić, że będzie ono bardziej innowacyjne, bardziej atrakcyjne dla utalentowanych osób poszukujących pracy i będzie osiągać lepsze wyniki finansowe.

Jeśli chcesz kontynuować drogę w kierunku różnorodności, ale nie masz pewności, jakie dalsze kroki podjąć, udostępniamy Ci pogłębione wnioski i wiedzę potrzebną do zoptymalizowania procesu zatrudniania i nawiązywania kontaktu z wieloma kandydatami.

pomoc dla pracowników z Ukrainy

5 kroków do udanej rekrutacji

pobierz przewodnik

dlaczego różnorodność wśród kadry jest potrzebna

Dlaczego różnorodność jest tak ważna? Ukierunkowane badania i sprawozdania podkreślają szereg powodów obejmujących wszystkie aspekty, począwszy od podstawowych kwestii dotyczących przedsiębiorstwa, np. rentowności, po zdolność przyciągania i zatrzymywania przyszłego pokolenia utalentowanych pracowników.

uzyskiwanie wyników poprzez innowacyjność

Innowacyjność może odgrywać kluczową rolę w uzyskiwaniu wyników biznesowych. Jeśli jesteś w stanie wymyślać nieszablonowe pomysły i patrzeć z nowej perspektywy, będziesz lepiej radzić sobie z częstymi wyzwaniami i dostrzegać szanse, które w przeciwnym razie można przegapić. Z badań wynika, że różnorodność – szczególnie na szczeblu kierowniczym – zwiększa innowacyjność.

W badaniu prowadzonym przez Boston Consulting Group (BCG), które objęło ponad 1700 firm w ośmiu krajach, przedsiębiorstwa z ponadprzeciętnym poziomem różnorodności na szczeblu kierownictwa zgłosiły przychody z innowacyjności wyższe o 19 punktów procentowych niż firmy z mniej zróżnicowanymi zespołami zarządzającymi. Przychody z innowacyjności zmierzono na podstawie dochodu uzyskanego z nowych produktów i usług wprowadzonych na przestrzeni trzech lat poprzedzających badanie.

Firma BCG zwróciła uwagę na to, że osoby z różnych środowisk mogą przyglądać się takiemu samemu problemowi i wpadać na zupełnie różne rozwiązania. Zróżnicowana kadra sprawia, że firma łatwiej się dostosowuje i istnieje większe prawdopodobieństwo opracowywania skutecznych rozwiązań.

W serii badań, z których ostatnie zostało opublikowane w maju 2020 r., spółka McKinsey przedstawiła podobne spostrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki zespoły uzyskują lepsze wyniki biznesowe. Wykazano w nim, że uzyskiwanie ponadprzeciętnych dochodów było o 25% bardziej prawdopodobne w przypadku firm o najbardziej zróżnicowanym pod względem płci kierownictwie niż w przypadku tych, które pozostawały w tyle w tym zakresie. Przedsiębiorstwa z najwyższego kwartyla pod względem różnorodności etnicznej i kulturowej uzyskiwały o 36% lepsze wyniki w zakresie rentowności niż firmy z najniższego kwartyla.

przyciąganie i zatrzymywanie utalentowanych pracowników

Sukces albo porażka przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, a jeden z najważniejszych stanowią pracownicy. Jeśli masz utalentowanych pracowników, którzy pomagają firmie odnosić sukcesy, możesz mieć pewność, że znajdujesz się w najlepszej możliwej pozycji do przezwyciężania przeszkód i rozpoznania możliwości przyszłego rozwoju. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników będzie jednak coraz trudniejsze, jeżeli nie angażujesz się w zapewnianie różnorodności.

Według badania prowadzonego przez Deloitte czterech na pięciu pracowników (80%) twierdzi, że inkluzywność to dla nich kluczowy czynnik przy wyborze pracodawcy, a 72% rozważałoby zmianę przedsiębiorstwa na bardziej inkluzywne.

Jest to szczególnie ważna kwestia dla młodszych pokoleń, które będą wyznaczać tendencje na rynku pracy w przyszłości. Ponad czterech z pięciu należących do pokolenia Z kandydatów (83%) badanych przez firmę Monster stwierdziło, że przywiązanie firm do różnorodności jest ważnym czynnikiem do rozważenia podczas oceniania potencjalnych pracodawców.

Student, students, young people, youngsters, school, college, study, studying
Student, students, young people, youngsters, school, college, study, studying

pozostawanie na bieżąco i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej

Współcześnie pracodawcy muszą przyjąć do wiadomości, że różnorodność wśród kadry nie jest już tylko „mile widzianym” aspektem czy niejasnym celem do osiągnięcia w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale czymś, co musi być teraz głównym priorytetem.

Zaangażowanie w tę kwestię i dbanie o postępy w tym zakresie jest kluczowe, jeśli chcesz zbudować atrakcyjną markę pracodawcy i pokazać, że uwzględniasz potrzeby i zainteresowania współczesnych pracowników. Jest to szczególnie ważne, jeśli nie chcesz odczuwać skutków coraz większego niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Nie podejmując żadnych działań ryzykujesz ponadto, że zostaniesz w tyle za konkurencją w wyścigu o najbardziej utalentowanych pracowników. Badanie BCG wykazało, że 75% badanych miało wrażenie, że różnorodność nabierała rozpędu w ich przedsiębiorstwach, a szybsze postępy odnotowano na rynkach wschodzących, np. w Chinach, Brazylii i Indiach. Również według przeprowadzonego przez PwC Globalnego badania dotyczącego różnorodności i inkluzywności 76% osób twierdzi, że jest to wartość ustalona lub obszar priorytetowy dla ich pracodawcy.

Kilka przedsiębiorstw odnoszących największe sukcesy na świecie pokazało, co można osiągnąć poprzez angażowanie się w tę kwestię. Przykładowo spółka Accenture była na przygotowywanej przez DiversityInc liście 50 najlepszych spółek pod względem różnorodności przez 14 lat z rzędu, a w 2020 r. znalazła się na piątym miejscu. Świadcząca usługi specjalistyczne firma uważa, że jej zaangażowanie na rzecz pracowników i „przyspieszenia procesu wprowadzania równości dla wszystkich” umożliwia jej „przyciąganie najbardziej utalentowanych pracowników, ich kształcenie, inspirowanie i nagradzanie”.

Sieć hoteli Marriott International, która znalazła się na pierwszym miejscu najnowszej listy DiversityInc, twierdzi, że akceptowanie różnic jest „nieodzowne” dla jej sukcesu. Angażuje się ona obecnie w inicjatywy obejmujące warsztaty międzykulturowe, inicjatywę rozwoju żeńskiej kadry kierowniczej i szkolenia kobiet będących członkami wyższej kadry kierowniczej w zarządach przedsiębiorstw.

pomoc dla pracowników z Ukrainy

5 kroków do udanej rekrutacji

pobierz przewodnik

różnorodność przy rekrutacji: w jaki sposób możemy pomóc

Jeśli masz cele związane z różnorodnością wśród kadry, nad którymi chcesz zacząć pracować, ale nie masz pewności, jakie dalsze kroki podjąć, możemy pomóc poprzez zoptymalizowanie Twojego procesu rekrutacyjnego.

dane dotyczące tego, czego chcą pracownicy

Aby firma była atrakcyjna dla jak największej liczby kandydatów, należy wiedzieć, na czym osobom poszukującym pracy zależy u potencjalnego pracodawcy. 

Przez ponad 20 lat prowadziliśmy badania na temat aspektów, które naprawdę liczą się dla pracowników. Informacje te mogą pomóc zbudować istotną i atrakcyjną markę pracodawcy, która odgrywa kluczową rolę w przyciąganiu i zatrzymywaniu różnorodnych utalentowanych pracowników.

Przykładowo według naszego najnowszego sprawozdania z badania marki pracodawców Randstad Employer Brand Research atmosfera w pracy jest ważniejsza dla kandydatów z pokolenia Z niż dla milenialsów i pokolenia X, w przypadku których bardziej prawdopodobne jest nadawanie priorytetu równowadze między pracą a życiem prywatnym oraz stabilności zatrudnienia na długi czas. Tego typu informacja może pomóc lepiej ukierunkować podejście do rekrutacji pracowników z danej grupy wiekowej.

Wyniki podkreślają również kluczowe różnice w zakresie tego, czego pracownicy chcą, na podstawie ich płci. Przykładowo niewiele ponad połowa (51%) kobiet postrzega możliwość nabycia akcji spółki jako atrakcyjną korzyść w porównaniu do sześciu na dziesięciu mężczyzn (61%). 

nowe spojrzenie na proces rekrutacyjny

Jeśli chcesz zatrudniać zróżnicowanych utalentowanych pracowników, warto zadbać o to, aby w skład zespołu rekrutacyjnego wchodziło wiele osób o różnych podejściach i pochodzących z różnych środowisk.

Pomoże to utworzyć bardziej inkluzywny proces zatrudniania oparty na spostrzeżeniach i doświadczeniu ekspertów, którzy są w stanie podejść do danego zadania na wiele różnych sposobów. Ponadto włączenie naszych konsultantów do Twojego zespołu HR pozwoli spojrzeć na stosowane metody rekrutacyjne w świeży, obiektywny sposób, co pomoże dokonać właściwych zmian, aby nawiązywać kontakt z większą liczbą kandydatów.

Audra Jenkins, dyrektor ds. różnorodności i inkluzywności w Randstad US, zaleca: „Zapewnij sobie zróżnicowany zespół, który poszukuje różnorodnych perspektyw. Sprawi to również, że zróżnicowanym utalentowanym pracownikom łatwiej będzie znaleźć jakieś powiązanie z Twoim przedsiębiorstwem”.

ukierunkowana rekrutacja

Nasza dyrektor ds. różnorodności i inkluzywności zaleca również przyjęcie postawy polegającej na „poszukiwaniu i gromadzeniu”, gdy chce się wyszukać wielu utalentowanych pracowników i nawiązać z nimi kontakt, zamiast zwyczajnie „opublikować ogłoszenie i modlić się” o to, aby odpowiedzieli na nie zróżnicowani kandydaci.

Możemy udostępnić dane i technologie HR pomocne do ustalenia najlepszych miejsc do szukania osób, które poprawią wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Rekrutowanie osób z naszej sieci sprawdzonych i zweryfikowanych utalentowanych kandydatów jest również gwarancją, że każda osoba, którą zatrudnisz, ma umiejętności i doświadczenie konieczne do wykonywania pracy na wysokim poziomie.

Nasze zaangażowanie w promowanie różnorodności wśród współczesnej kadry jest podkreślane przez różne miejscowe inicjatywy i relacje partnerskie, które nawiązaliśmy z organizacjami pozarządowymi, władzami regionalnymi i stowarzyszeniami pomagającymi nam znajdować utalentowanych pracowników. Przykładem może być program Without Borders opracowany przez Randstad Italy, którego celem jest zatrudnianie migrantów i uchodźców, oraz Get Skilled Access w Australii, którego głównym założeniem jest usuwanie przeszkód stojących na drodze do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Już dziś nawiąż z nami kontakt, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki nasze doświadczenie i wiedza w tym zakresie mogą pomóc postawić różnorodność na pierwszym miejscu w strategii rekrutacyjnej.

Możesz również pobrać nasz przewodnik po procesie rekrutacyjnym, w którym szczegółowo przedstawiono nasze podejście do zatrudniania zgodne z wizją „human forward”.

pomoc dla pracowników z Ukrainy

5 kroków do udanej rekrutacji

pobierz przewodnik
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się