Jaką rolę odgrywa analiza zasobów ludzkich w realizowanym przez Ciebie teraz procesie rekrutacji? Jeżeli dane i narzędzia analityczne nie odgrywają obecnie kluczowej roli na etapach procesu zatrudnienia, znalezienie właściwych kandydatów na brakujące stanowiska może okazać się skrajnie trudnym zadaniem na dzisiejszym rynku pracy. W czasach gdy 77% globalnych liderów łączy pozyskiwanie i retencję najbardziej utalentowanych pracowników z rozwojem biznesu, nieefektywne praktyki rekrutacji mogą poważnie zagrozić sukcesowi Twojej firmy.

Czym jest analiza zasobów ludzkich? Krótko mówiąc, jest to proces gromadzenia i analizowania danych dotyczących zatrudnienia, aby móc podejmować świadome decyzje biznesowe. Dlaczego analiza zasobów ludzkich jest tak ważna? Badania pokazują, że 70% przedsiębiorstw inwestujących w analizę zasobów ludzkich robi to po to, żeby poprawić wyniki biznesowe. Jeżeli szukasz sposobów na poprawienie wyników firmy, analiza zasobów ludzkich może w tym pomóc.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

chcesz dowiedzieć się więcej o analizie zasobów ludzkich?

pobierz przewodnik

w jaki sposób analiza utalentowanych pracowników może poprawić wyniki rekrutacji

Analiza pracowników o największym potencjale to część składowa analizy zasobów ludzkich, skupiająca się na danych z rekrutacji i dostarczająca wartościowe informacje, na wszystkich etapach procesu zatrudnienia, zaczynając od wyszukiwania kandydatów. Te dane analityczne, mogą na wiele sposobów przełożyć się na realną wartość dla firmy w praktykach rekrutacyjnych.

wyszukiwanie kandydatów o wysokich kompetencjach i potencjale

W czasie utrzymującego się niedoboru pracowników, serwisy rekrutacyjne online nie wystarczą, by przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników, potrzebnych w Twojej firmie. Zamiast tego należy wziąć na cel zarówno aktywnych jak i pasywnych kandydatów. Niestety kandydaci pasywni nie zawsze przeszukują serwisy rekrutacyjne online.

Analiza utalentowanych pracowników może pomóc w dotarciu do tych pożądanych kandydatów dzięki lepszemu zrozumieniu ich zachowań online. Na przykład czy Twój idealny kandydat spędza czas w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy LinkedIn? Zrozumienie tego, gdzie pożądani kandydaci spędzają czas online, pomoże zogniskować wysiłki w ramach wyszukiwania kandydatów i przyciągnąć idealnych kandydatów.

wzmocnij zaangażowanie kandydatów

Wiedza na temat tego, gdzie znajdziemy kandydatów jest jednak tylko pierwszym krokiem w wyszukiwaniu kandydatów. Trzeba również zachęcić tych potencjalnych kandydatów do nawiązania kontaktu i wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Analiza talentów może usprawnić ten proces poprzez analizę danych w celu lepszego zrozumienia, co motywuje pożądanych kandydatów do szukania nowego zatrudnienia. Większe zaangażowania kandydatów w całym procesie rekrutacji, jest znanym sposobem, który w rezultacie może przyczynić się do wzrostu przyjęcia ofert.

Aktualny poziom zaangażowania pracowników jest również ważnym czynnikiem w przyciąganiu nowych utalentowanych pracowników. W końcu najlepsi kandydaci nie chcą pracować dla firm o niskim poziomie zaangażowania pracowników i negatywnych opiniach. Można wykorzystać analizę utalentowanych pracowników do zmierzenia stopnia zaangażowania w miejscu pracy, oraz do zidentyfikowania przeszkód na drodze do jego zwiększenia. Wiedza ta może być z kolei pomocna w budowaniu kultury zaangażowania, którą można wykorzystać wzmacniając markę pracodawcy.

sektor IT
sektor IT

zatrudnienie dopasowane do stanowiska

Według niedawnego badania 88% globalnych liderów przyznaje się do wyższych niż zwykle poziomów rotacji. Przy kosztach zastąpienia pracownika wynoszących średnio ponad 20% jego rocznego wynagrodzenia, wysoki poziom rotacji może zdewastować budżet każdej firmy. Czynniki te sprawiają, że zatrudnianie pod kątem dopasowania do stanowiska oraz dopasowania do stylu zarządzania przełożonego, staje się ważniejsze niż kiedykolwiek.

Badania pokazują, że prowadzący rozmowy kwalifikacyjne podejmują decyzję dotyczącą kandydata w mniej niż siedem minut. W tak krótkim czasie trudno jest określić, czy kandydat jest dopasowany do stanowiska, o ile to w ogóle możliwe. Na szczęście analiza utalentowanych pracowników może zminimalizować wpływ uprzedzeń, czy też „przeczucia” podczas procesu rekrutacji. Dzieje się tak dzięki faktom i danym analitycznym, które pomagają liderom biznesowym podejmować słuszne decyzje w zakresie zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że czynnik ludzki powinno się z procesu rekrutacji wyeliminować. W istocie, to połączenie „tech&touch” pozwala osiągnąć dopasowanie zarówno do stanowiska, jak i do przyszłego szefa.

zwiększenie częstotliwości przyjmowania składanych ofert

Ostatnią rzeczą jakiej chcemy jest przeprowadzenie kandydata przez cały proces rekrutacji tylko po to, żeby na koniec odrzucił naszą ofertę zatrudnienia. Jest to starta czasu i zasobów, a w efekcie firma nie zatrudnia najbardziej utalentowanych pracowników, których potrzebuje.

Twoja firma z pewnością może spróbować przebić ofertę, proponując wyższą płacę. Jednakże osoby poszukujące dziś pracy szukają czegoś więcej niż tylko lepszej pensji. Chcą również elastycznych godzin pracy, zróżnicowanego zespołu, szkoleń, rozwoju kariery, dobrej marki pracodawcy, firm cechujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu, więcej płatnych urlopów i temu podobnych benefitów.

Jako że nie ma dwóch identycznych kandydatów i każdy z nich pragnie czego innego i czego innego oczekuje, stworzenie pakietu wynagrodzeń odpowiadającego wszystkim może być trudne. Można jednak wykorzystać analizę utalentowanych pracowników do stworzenia konkurencyjnego pakietu wynagrodzeń, który będzie odpowiadał pożądanym kandydatom. Wykorzystanie własnych danych analitycznych w połączeniu z kompleksową analizą konkurencji może pomóc w lepszym zrozumieniu oczekiwań względem miejsca pracy, jakie mają pracownicy w konkretnych miejscach, na konkretnych stanowiskach i w konkretnych branżach.

Dzięki tym danym analitycznym, można udoskonalić pakiety wynagrodzeń, tak aby zapewnić, że oferta jest konkurencyjna pod względem wynagrodzenia, jak i dopasowanych świadczeń dodatkowych. Krok ten może pomóc zwiększyć częstotliwość przyjmowania składanych ofert, pomimo trudności i wyzwań rekrutacyjnych na zmieniającym się rynku pracy.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

chcesz dowiedzieć się więcej o analizie zasobów ludzkich?

pobierz przewodnik

identyfikacja pożądanych kandydatów

W każdej firmie jest garstka pracowitych, ambitnych i pracujących z pasją pracowników, których pracodawca najchętniej by sklonował. Chociaż to niemożliwe, można wykorzystać analizę utalentowanych pracowników do określenia tego jakie cechy, atrybuty i zdolności są wspólne dla tych najlepszych pracowników. Mając te dane analityczne w ręku, można tak zunifikować ofertę pracy, opis stanowiska i praktyki zatrudnienia, aby trafić do kandydatów o podobnych cechach.

Na przykład dane analityczne mogą pokazać, że osoby osiągające najlepsze wyniki na stanowiskach związanych z zarządzaniem pracą zmianową zostały awansowane z konkretnych stanowisk wejściowych w firmie. Takie dane mogą stanowić źródło wiedzy na temat tego, jakich cech szukać przy rekrutacji na tego rodzaju stanowiska.

ograniczenie nieuświadomionych uprzedzeń

Badania pokazują, że wielu pracowników na całym świecie chce pracować dla firm o zróżnicowanej strukturze zatrudnienia. Jedno z badań pokazuje, że niemal połowa milienialsów aktywnie szuka pracy w firmach o zróżnicowanych zespołach. Różnorodność w miejscu pracy może pomóc przyciągnąć te osoby szukające pracy, a w efekcie poprawia wyniki i zwiększa poziom innowacyjności w firmie. Ostatecznie, jeżeli zbyt wielu pracowników myśli i reaguje w podobny sposób, to ten brak kreatywności i innowacji może odbić się negatywnie na wynikach i produktywności.

Budowanie zróżnicowanego zespołu nie jest jednak takie proste, jak się może wydawać. Nieuświadomione uprzedzenia zbyt często wpływają na decyzje dotyczące zatrudnienia, szczególnie w firmach, które nie mają strategii przeciwdziałania temu zjawisku. Należy opracować strategię wyszukiwania kandydatów pochodzących z różnych miejsc, różnej płci i zróżnicowanym doświadczeniu, jednocześnie angażując ich w sposób zachęcający do aplikowania o pracę oraz przyjęcia oferty. W ostatecznym rozrachunku oznacza to, że konieczne jest usunięcie uprzedzeń z procesu zatrudniania oraz konieczne jest uwzględnienie w procesie analizy utalentowanych pracowników.

Analiza utalentowanych pracowników może pomóc na wiele różnych sposobów. Po pierwsze można wykorzystać dane analityczne do uzyskania poparcia wewnątrz firmy poprzez wyjaśnienie znacznych korzyści płynących z budowy zróżnicowanej struktury zatrudnienia. Po drugie można zidentyfikować obszary, w których firma może zmagać się z trudnościami z budowaniem zróżnicowanego zespołu. Na przykład czy Twoja firma ma trudności z wyszukiwaniem zróżnicowanych kandydatów, czy brak struktury rozmów kwalifikacyjnych uniemożliwia podejmowanie decyzji zapewniających różnorodność, a może różnorodni kandydaci nie akceptują Twojej oferty?

Można również wykorzystać analizę do opracowania i wdrożenia strategii rekrutacyjnych, które będą stanowić odpowiedź na powyższe wyzwania. Na przykład, czy potrzebujesz opracować strategię wyszukiwania kandydatów, czy też raczej Twoja firma potrzebuje udoskonalić pakiet wynagrodzeń, żeby ukierunkować swoje starania na budowanie bardziej zróżnicowanej struktury zatrudnienia? Następnie można przeanalizować dane z kilku okresów, aby zobaczyć, co uległo poprawie w czasie.

Dobra wiadomość jest taka, że dzięki integracji analizy danych w procesie rekrutacji, pozwalasz kierownikom zatrudniającym podejmować decyzje oparte na danych, a nie tylko na przeczuciu i wrażeniu.

Woman and man standing next to the kitchen counter top, looking at a laptop. Smiling.
Woman and man standing next to the kitchen counter top, looking at a laptop. Smiling.

usprawnienie procesów rekrutacji

Na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku pracy posiadanie skutecznego procesu zatrudnienia jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W przeciwnym razie narażasz się na ryzyko utraty możliwości wyboru odpowiedniego kandydata, jeżeli zbyt długo czekasz ze złożeniem swojej oferty zatrudnienia. Analiza utalentowanych pracowników pozwoli Ci zidentyfikować czynniki, które mogą spowalniać proces rekrutacji. Na przykład czy proces składania aplikacji jest zbyt długi, czy coś przeszkadza w szybkim filtrowaniu kandydatur, co wydłuża czas konieczny do zatrudnienia?

Kiedy już uda Ci się zidentyfikować potencjalne obszary problematyczne w procesie rekrutacji, należy szukać sposobów na zwiększenie efektywności tych procesów. Na przykład czy można zwiększyć udział automatyzacji w procesie rekrutacji, żeby go przyspieszyć?

Wykorzystanie analizy zasobów ludzkich do zidentyfikowania i rozwiązania problemów pomoże Twojej firmie uniknąć utraty najlepszych kandydatów w trakcie trwania procesu rekrutacji. Zamiast tego można złożyć ofertę pracy zanim zrobi to konkurencja i pozyskać kandydatów pierwszego wyboru, zamiast zadowalać się kandydatami drugiego albo trzeciego rzutu.

prognozy przyszłego zapotrzebowania na utalentowanych pracowników

Dzięki postępom w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii uczenia maszynowego można skorzystać z analizy zasobów ludzkich do poprawy strategii planowania zatrudnienia. Gromadząc, mierząc i analizując dane dotyczące zatrudnienia, przedsiębiorstwa mogą lepiej przewidywać przyszłe potrzeby firmy. Pozwala to na prognostyczne planowanie zatrudnienia zamiast planowania reaktywnego, co może poprawić wyniki rekrutacji.

Analiza zasobów ludzkich może pomóc w zidentyfikowaniu niedoborów umiejętności wśród personelu oraz w przewidywaniu jakie umiejętności będą potrzebne do poradzenia sobie ze zmianami zachodzącymi w przyszłości na rynku pracy. Na przykład jeśli Twoja firma, jak 80% firm na całym świecie, planuje inwestycje w zwiększenie udziału automatyzacji w miejscu pracy, takie zmiany z pewnością oznaczają również zmiany w strukturze zatrudnienia. Może to oznaczać, że automatyzacja całkowicie wyeliminuje niektóre stanowiska, konieczne może być zdobycie nowych umiejętności, a rozwijanie posiadanych umiejętności stanie się priorytetem. Analiza zasobów ludzkich może pomóc Ci zidentyfikować wszystkie przyszłe niedobory umiejętności jak również określić, których pracowników najlepiej szkolić.

Korzystanie z analizy danych dotyczących struktury zatrudnienia do przewidywania przyszłych potrzeb firmy może zapewnić Ci przewagę nad konkurencją oraz pozwala na pozyskanie i zatrzymanie umiejętności potrzebnych Twojej firmie.

dobre praktyki analizy zasobów ludzkich

Jeżeli chodzi o analizę zasobów ludzkich, bezpieczeństwo i zachowanie zgodności z przepisami są obowiązkowe. Tak samo jak w przypadku wszystkich danych, którymi zarządza Twoja firma, należy ustalić przejrzyste parametry dotyczące tego, jakiego rodzaju dane dotyczące zatrudnienia są gromadzone, w jaki sposób są przechowywane oraz zarządzane i kto ma do nich dostęp. W końcu ostatnią rzeczą, której chcesz, jest naruszenie bezpieczeństwa danych Twoich pracowników. Dodatkowo musisz zapewnić, że wszelkie metody gromadzenia, przechowywania i analizy danych są zgodne ze stosownymi przepisami prawa pracy i przepisami wynikającymi z RODO.

Pobierz nasz przewodnik o tym, czym jest analiza zasobów ludzkich, a dowiesz się więcej na temat wartości jakie to podejście może przynieść Twojej firmie.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

chcesz dowiedzieć się więcej o analizie zasobów ludzkich?

pobierz przewodnik
o autorze
Anna Kaniewska
Anna Kaniewska

Anna Kaniewska

account team manager

Anna Kaniewska, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze HR, zarówno w rolach HRBP jak i HR Managera. Dodatkowo pełni rolę coacha kariery i jest trenerem umiejętności interpersonalnych, kompetencji zarządzania i budowania zaangażowania. W roku 2021, dołączyła do struktur biznesowych Randstad i od tego czasu pełni rolę Account Team Managera. Wraz z zespołem specjalistów odpowiada i wspiera naszych klientów w rozwoju organizacji i rekrutacji najlepszych pracowników.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się