W sytuacji, gdy konkurencja w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników pozostaje zażarta, pracodawcy mają dobre powody, by traktować employee experience priorytetowo. Kiedy pracownicy są w pełni zaangażowani w miejscu pracy, ma to wpływ na wszystko – od rekrutacji i zatrzymania pracowników po wyższą jakość pracy i produktywność.

Do stworzenia skutecznej strategii doświadczeń pracowników niezbędne jest zrozumienie różnych ich dróg i różnych wyzwań oraz oczekiwań, na każdym ich etapie. Zidentyfikowanie etapów zatrudnienia, a inaczej mapowanie drogi pracownika jest jednym z najlepszych narzędzi, które pozwala ci wizualizować employee experience, śledzić je i nimi zarządzać.

W tym artykule znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące etapów zatrudnienia pracownika i tego jak wykorzystać to narzędzie do budowy produktywnego miejsca pracy, gdzie każdy jest zadowolony.

Randstad_Masterbrand_Touch_Illustration_PersonCircle_RGB_UseBackgroundWhite

zaplanuj doświadczenia swojego pracownika

pobierz szablon

czym jest mapowanie drogi pracownika?

Doświadczenia pracowników obejmują różne drogi, którymi pracownicy podążają przez cały okres pracy w twojej firmie. Wśród tych dróg najważniejsze to aplikowanie o pracę, dołączenie do organizacji, zaangażowanie w codzienną pracę, rozwój wewnątrz firmy i w końcu odejście z niej.

quote icon

Doświadczenia pracowników obejmują różne drogi, którymi pracownicy podążają przez cały okres pracy w twojej firmie. Wśród tych dróg najważniejsze to dołączenie do organizacji, zaangażowanie w codzienną pracę, rozwój wewnątrz firmy i w końcu odejście z niej.

Na każdym z tych etapów twój pracownik staje w obliczu różnych okazji oraz wyzwań, i z każdym etapem wiążą się liczne oczekiwania. Aby wpłynąć pozytywnie na employee expericnce, które mogą pozytywnie wpłynąć na wyniki biznesowe, konieczne jest zrozumienie czy twoja organizacja oczekiwania te spełnia. 

Tu właśnie pomocnym narzędziem jest mapowanie drogi pracownika. Mapa drogi pracownika to wizualne narzędzie pozwalające ci śledzić doświadczenia pracowników od chwili ubiegania się o pracę w firmie aż po odejście z niej. Narzędzie to dostarcza ci wielu cennych informacji, które pomagają określić, gdzie potrzeba poprawy, oraz zidentyfikować strategie rozwiązywania potencjalnych problemów. 

quote icon

Mapa drogi pracownika to wizualne narzędzie pozwalające ci śledzić doświadczenia pracowników od chwili ubiegania się o pracę w firmie aż po odejście z niej.

rozumienie ram podróży pracownika

W celu skutecznego mapowania doświadczeń pracowników ważne jest zrozumienie przełomowych momentów, które kształtują całość ich doświadczeń. Równie ważne jest, żeby zawsze postrzegać te drogi z perspektywy samych pracowników. Na przykład, zamiast terminu „proces rekrutacyjny” decydujemy się na bardziej skupione na pracowniku sformułowanie „aplikuję”. Poniżej przyjrzymy się kilku różnym drogom pracowników:

 • Aplikuję (przyciąganie i rekrutacja): Kandydaci nawiązują pierwszy kontakt z twoją marką pracodawcy, potencjalnie przez ogłoszenia lub kampanie w mediach społecznościowych. Naszym celem jest przekonanie ich do ubiegania się o jedno z wolnych stanowisk. Osiągniemy sukces na tym etapie, kiedy kandydat podpisze umowę o pracę z entuzjazmem i uśmiechem na twarzy.
 • Wdrażam się (proces wdrażania nowych pracowników): Kiedy nowi pracownicy przychodzą do firmy, możesz ułatwić im osiągnięcie sukcesu, pozwalając im zapoznać się z polityką organizacji, jej kulturą oraz konkretnymi aspektami ich nowego stanowiska i obowiązków. Ułatwi to bezstresowe przejście i pomoże im czuć się częścią zespołu od samego początku.
 • Pracuję (zatrzymanie i zaangażowanie): Każdy pracownik pragnie poczucia przynależności i bycia częścią organizacji. Stwórz środowisko gdzie pracownicy czują łączność między sobą, są zmotywowani i odczuwają satysfakcję, co zachęca ich od pozostania w organizacji i pozwala im w niej rozkwitać.
 • Rozwijam się (szkolenia i rozwój): Daj szansę swoim pracownikom na osiągnięcie najlepszych wyników na ich stanowiskach, oferując im nieustanne kształcenie, prowadząc regularne oceny wyników i dostarczając konstruktywnych informacji zwrotnych, co promuje ich rozwój.

Odchodzę (odejście z firmy): Kiedy pracownik podejmuje decyzję o odejściu z twojej firmy, ogromnie istotne jest, by przeprowadzić go przez proces odchodzenia w pozytywny i wspierający sposób. Odpowiedni proces przekazania obowiązków i przeprowadzenie rozmowy na zakończenie współpracy odgrywają w tej drodze kluczową rolę.

Randstad_Masterbrand_Touch_Illustration_PersonCircle_RGB_UseBackgroundWhite

zaplanuj doświadczenia swojego pracownika

pobierz szablon

korzyści płynące z mapowania etapów drogi pracownika

Poprawa doświadczenia pracowników jest kluczowym elementem ulepszania twoich praktyk rekrutacyjnych oraz zarządzania kadrami, jak i kluczem do sukcesu twojej firmy. Jednym z najlepszych dostępnych narzędzi do rozwijania pozytywnych doświadczeń pracowników jest mapowanie drogi pracownika, które zapewnia następujące korzyści:

 • zaangażowani pracownicy: Mapowanie różnych dróg składających się na doświadczenie pracownika zmusza cię do zidentyfikowania potrzeb, oczekiwań i wyzwań na każdym etapie zatrudnienia pracowników. Posiadanie wizualnej reprezentacji może pomóc ci znaleźć sposoby na rozwijanie i wzmacnianie zaangażowania w miejscu pracy. 
 • lepsza alokacja zasobów: Wizualizacja doświadczenia pracowników pozwala ci określić różnorodne wyzwania oraz strategie konieczne na konkretnych etapach drogi. Dzięki tej wiedzy możesz lepiej alokować zasoby.
 • zgodność z celami biznesowymi: Strategiczne mapowanie drogi pracownika zapewnia, że jest ona zgodna z celami biznesowymi organizacji. Większa zgodność na ogół skutkuje lepszymi wynikami. 
 • identyfikacja mocnych i słabych stron: Wiedza o tym, w jakich obszarach organizacja zapewnia pracownikom pozytywne doświadczenia, a w jakich nie, ma krytyczne znaczenie. Tylko wiedząc, które elementy drogi działają, a które wymagają poprawy, możesz stworzyć taką strategię doświadczenia pracowników, która przyniesie długotrwałe efekty. 
 • wzmocnienie twojej marki pracodawcy: Poprawnie wykorzystane mapowanie drogi pracowników może pomóc odkryć, co odróżnia twoją firmę od konkurencji. Skorzystaj z naszego szablonu mapy drogi pracownika, żeby określić, w czym twoja firma jest najlepsza i co pracownicy lubią najbardziej w pracy dla niej. Te szczegółowe dane mogą pomóc ci rozwinąć mocną, rzetelną i skuteczną markę pracodawcy.

dobre praktyki mapowania drogi pracowników

Mapując drogi pracowników, warto pamiętać o kilku rzeczach. Poniżej znajdziesz kilka przykładów dobrych praktyk mapowania drogi pracownika, które pomogą ci usprawnić cały proces.

zróżnicowane perspektywy pracowników

Kiedy mapujesz drogę pracownika, łatwo jest popełnić błąd jakim jest skupianie się na każdym z etapów z twojej perspektywy. Naturalnie, musisz brać pod uwagę to w jaki sposób każdy z etapów wpływa na miejsce pracy i na firmę jako całość, ale musisz też wziąć pod uwagę pracowników.

W istocie zaangażowanie różnorodnej grupy pracowników jest kluczowe do pełnego zrozumienia doświadczeń pracowników. Zadbaj na przykład, by w proces ten włączeni byli zarówno nowo zatrudnieni, jak i ci, którzy pracują w firmie już od dłuższego czasu. Równie ważne jest angażowanie osób z rożnych stanowisk i z różnych środowisk.

W niektórych przypadkach korzystne może okazać się przyjrzenie się doświadczeniom pracowników z konkretnych działów. Na przykład, jeśli problem stanowi wysoka rotacja w dziale sprzedaży, to przyjrzenie się doświadczeniom pracowników tego konkretnego działu może rzucić nieco światła na potencjalne przyczyny i na to co wymaga poprawy. 

quote icon

Jeśli chodzi o mapowanie drogi pracowników, różnorodność jest ważniejsza od ilości.

By gromadzić informacje zwrotne od pracowników, musisz działać różnorodnymi metodami. Można zorganizować warsztaty, aby zmapować konkretną drogę, przeprowadzić osobistą rozmowę, albo skorzystać z ankiet pracowniczych. Upewnij się, że stworzono środowisko, w którym pracownicy czują się komfortowo dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami, oraz gdzie aktywnie demonstruje się, że pochodzące od nich informacje zwrotne są wykorzystywane.

przeprowadź burzę mózgów z pracownikami

Dzięki mapowaniu drogi pracowników zdobywasz cenną wiedzę dotyczącą obszarów wymagających poprawy lub dostosowania. Wyposażony w tę wiedzę, dział HR może opracować odpowiednie strategie i rozwiązania. Jednakże w tej fazie, kreatywne pomysły pracowników są często ignorowane.

To twoi pracownicy są źródłem prostych a jednocześnie skutecznych rozwiązań problemów, które udało się zidentyfikować. Na przykład, kiedy szukasz sposobu na skrócenie czasu oczekiwania na wsparcie IT, jeden z pracowników może zasugerować wdrożenie codziennej „happy hour”, podczas której każdy może skontaktować się z działem IT bezpośrednio z prośbą o pomoc.

Angażując pracowników w ten proces, nie tylko dajesz im poczucie sprawczości i aktywnego udziału, ale również zwiększasz swoje szanse na znalezienie innowacyjnych rozwiązań, odpowiadających potrzebom personelu.

dokonuj pomiaru wyników. 

Jednym z większych błędów, które możesz popełnić, jest zaniedbanie pomiarów wyników mapowania drogi pracownika. Nie zakładaj, że wszystko co śledzisz przy pomocy mapy drogi pracownika pozostanie dokładne, istotne i ważne na zawsze. Szybko zmieniający się rynek pracy i częste zmiany w oczekiwaniach pracowników wymagają dziś od firm aktualizowania swoich strategii. 

Aby mierzyć wyniki, konieczne jest wybranie odpowiednich parametrów i dokonywanie regularnych ich pomiarów. Na przykład, jeśli w trakcie mapowania drogi odkryjesz, że wielu pracowników jest niezadowolonych z tego jak długo trwa uzyskanie wsparcia IT, to może korzystne będzie śledzenie Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSAT) albo Wskaźnika Wysiłku Konsumenta (CES) przy tego rodzaju zadaniach wewnętrznych. Mierząc te wskaźniki, będziesz w stanie określić skuteczność strategii wdrożonych w celu rozwiązania problemu.

Co więcej, istnieje wiele innych parametrów, które umożliwiają śledzenie doświadczeń pracowników, na przykład: 

 • wskaźnik eNPS: mierzący prawdopodobieństwo z jakim pracownik poleci twoją organizację jako miejsce, w którym się świetnie pracuje
 • stopień przyjęcia ofert: odsetek kandydatów, którzy przyjęli stanowisko w twojej organizacji
 • stopień ukończenia procesu aplikowania: odsetek kandydatów, którzy przeszli przez cały proces aplikowania do twojej organizacji od początku do końca
 • poziom zatrzymania (zarówno zatrzymanie nowo zatrudnionych pracowników, jak i w wymiarze długofalowym): odsetek pracowników, którzy zostali w twojej organizacji przez określony czas
 • częstotliwość wyrazów uznania: to jak często chwalisz i nagradzasz pracowników za wykonaną pracę
 • liczba wewnętrznych awansów: liczba wewnętrznych awansów w określonym czasie

Dodatkowo warto pamiętać, że powyższe parametry można postrzegać zarówno przez pryzmat całej firmy, jak i poszczególnych działów. Podejście takie pozwala nie tylko określić obszary, w których twoja firma radzi sobie świetnie oraz te wymagające poprawy, ale również opracować dobre praktyki do wykorzystania na poziomie ogólnofirmowym.

Randstad_Masterbrand_Touch_Illustration_PersonCircle_RGB_UseBackgroundWhite

zaplanuj doświadczenia swojego pracownika

pobierz szablon
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się