Stworzenie przyjaznego środowiska pracy może zapewnić firmie szereg korzyści. Według naszego badania Employer Brand Research znajduje się w pierwszej piątce powodów wyboru pracy w konkretnej firmie. Nie tylko pomaga przyciągać wysoko wykwalifikowanych pracowników, ale również ogranicza rotację pracowników i absencję, przy jednoczesnym zwiększaniu produktywności.

W rozwijaniu przyjaznego środowiska pracy w Twojej firmie konieczne jest zwracanie uwagi na kluczowe punkty, kształtujące doświadczenie pracowników od momentu ich zatrudnienia aż po zakończenie współpracy. Poniżej opisujemy kilka strategii, które mogą okazać się pomocne w tworzeniu dobrej atmosfery w twojej firmie.

wsparcie

popraw doświadczenie pracownika dzięki zaplanowaniu jego rozwoju. Pobierz nasz darmowy szablon

pobieram

jak stworzyć pozytywne środowisko pracy

spersonalizuj rekrutację

Proces rekrutacyjny nie tylko wpływa na zdolność do znalezienia i zatrudnienia utalentowanych pracowników, ale również wiele mówi na temat ogólnej kultury Twojej firmy. Kiepskie techniki rekrutacji mogą skutkować stworzeniem toksycznego środowiska pracy. 

Każdy punkt twojego procesu rekrutacji powinien być dopracowany w każdym szczególe i zorientowany na człowieka. Z tego powodu często lepiej jest współpracować z ekspertami takimi jak Randstad, którzy mogą usprawnić wysiłki na rzecz rekrutacji. W zamian otrzymasz świetnych pracowników, którzy wierzą w misję Twojego przedsiębiorstwa i będą ją wspierać oraz będą z zaangażowaniem działać na rzecz jej sukcesu.

Zastosuj „ludzkie podejście” i skorzystaj z poniższych sugestii, aby zapewnić kandydatom pozytywne doświadczenie rekrutacji.

 • upewnij się, że opisy stanowisk są precyzyjne; w niczyim interesie nie leży marnowanie czasu na niedopasowane oferty
 • unikaj długich formularzy, szczególnie na wstępnym etapie rekrutacji
 • sprawdź, czy strona docelowa Twojej firmy dotycząca rekrutacji jest przyjazna dla użytkownika i aktualna, a zawarte w niej łącza działają
 • informuj kandydatów, na jakim etapie procesu rekrutacji się znajdują, czy to wysyłając im powiadomienia o odrzuceniu bądź prośby o dodatkowe informacje, czy kontaktując się z kandydatami w celu umówienia rozmowy
Please use these images in the context of inclusion projects
Please use these images in the context of inclusion projects

zwiększ nacisk na proces wdrażania

Proces wdrażania nowych pracowników jest kolejnym kamieniem milowym w doświadczeniu pracowników, jako że nakierowany jest na integrację nowych pracowników ze strukturami firmy. Skuteczny program wdrażania nowych pracowników daje im dobry start dzięki zapewnieniu im wiedzy, szkoleń i wsparcia, których potrzebują, by stać się produktywnymi członkami swoich zespołów. 

Dobre wdrażanie nowych pracowników okazuje się wręcz kluczowym elementem w zatrzymywaniu i budowaniu zaangażowania nowych pracowników. Statystyki pokazują, że ponad dwie trzecie nowo przyjętych pracowników, którzy mieli pozytywne doświadczenie wdrożenia, pozostało w firmie ponad trzy lata. Dodatkowo efektywne wdrożenie może zwiększyć produktywność nowych pracowników nawet o 50%. 

Ustrukturyzowany schemat procedur wdrożenia nowych pracowników gwarantuje, że odzwierciedlone zostaną w nim wszystkie etapy podróży pracownika oraz każdy nowy pracownik otrzyma ten sam poziom wprowadzenia.

Nie należy także ignorować wyzwań związanych procesem wdrożenia nowych pracowników do pracy zdalnej lub hybrydowej. Budowa zaangażowania pracowników przebywających poza biurem może wymagać zmiany podejścia.

Jeśli potrzebujesz pomocy we wdrażaniu nowych pracowników, możesz skontaktować się ze specjalistą ds. rozwiązań HR, aby mieć pewność, że poniższe punkty zostaną zrealizowane.

 • każdy nowy pracownik musi wypełnić wymagane formularze prawne i dotyczące listy płac
 • dystrybucja sprzętu oraz haseł i tokenów powinna odbywać się sprawnie i bez zbędnej zwłoki
 • stopniowo wprowadzane szkolenia mogą zapobiegać przeładowaniu nowego pracownika wiedzą – jednakże jednocześnie warto budować jego zaangażowanie od samego początku, a nie służy temu patrzenie się w pusty ekran komputera
 • zapewnienie mentora to świetny sposób, aby pomóc nowemu pracownikowi zaaklimatyzować się, poznać schemat budynku, zrozumieć kulturę dotyczącą przerw i posiłków oraz poznać wielu nowych współpracowników
 • zaplanowane sesje z kierownikiem albo przedstawicielem ds. HR mogą zagwarantować, że pracownik nie zostanie wykluczony ani zapomniany.

 

inwestuj w szkolenia i rozwój

Pracownicy chcą wykonywać swoje zadania lepiej, kwalifikować się do awansu albo uzyskać  inne stanowisko poprzez przekwalifikowanie się. Oferując programy szkoleniowe i zajęcia w różnorodnych formatach i na różne tematy, pokazujesz, że Ty też inwestujesz w swoich ludzi. 

Pracownicy, którzy mają okazje do nauki, mniej stresują się perspektywą utraty pracy z powodu rozwoju technologii. Dane z uniwersytetu Phoenix dla Stowarzyszenia Zarządzania Zasobami Ludzkimi to potwierdzają. Ponad połowa badanych pracowników obawiała się, że ich praca zostanie zastąpiona, a 40% czuło, że technologia może sprawić, że ich praca stanie się niepotrzebna. Najwięcej mówi fakt, że ponad 65% pracowników pozostałoby u obecnego pracodawcy, gdyby mieli okazję do podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania się. Oznacza to, że pracodawca znajduje się pod presją, jeśli chce utrzymać wartościowych pracowników. 

Dodatkowo, z badania Randstad Workmonitor 2023 wynika, że bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo finansowe stanowią priorytet dla 92% pracowników. Choć pracownicy są przekonani, że będą mogli znaleźć inne zatrudnienie, kurczenie się rynku pracy i rosnący udział automatyzacji powodują wzrost niepewności. Oferowanie pracownikom doradztwa w zakresie kariery wraz z okazjami do rozwijania umiejętności i przekwalifikowania może pomóc pracownikom i firmom w utrzymaniu konkurencyjności. 

Prawdopodobnie w Twoim przedsiębiorstwie odbywają się wymagane szkolenia i kursy dotyczące bezpieczeństwa, niektóre z nich co roku. I chociaż są one korzystne i konieczne, to należy rozróżnić tego rodzaju kursy a szkolenia zapewniające okazje do rozwoju. Upewnienie się, że wszyscy Twoi pracownicy wiedzą, jakie szkolenia są dostępne i jak uzyskać do nich dostęp, to kluczowe zadanie działu HR.

pokaż uznanie

Oferowanie nagród może pomóc zmotywować pracowników i pokazać im, że ich cenisz. Nagrody nie muszą mieć formy pieniężnej, choć pieniądze zawsze są mile widziane, szczególnie w okresach wysokiej inflacji. Wielu pracowników ma nadzieję, że pracodawca zapewni im jakiegoś rodzaju waloryzację wynikającą ze wzrostu kosztów, co pomoże im poradzić sobie z obawami wynikającymi z trudności finansowych.

Oprócz monitorowania skali płac, które zapewnia odpowiednie wynagrodzenia, należy również wziąć pod uwagę poniższe benefity pozapłacowe jako elementy wspierające budowanie przyjaznego środowiska pracy.

 • elastyczny grafik, w tym dostosowanie zmian, dni wolne i dni przepracowane
 • praca w formacie zdalnym z domu albo hybrydowo
 • uznanie wyrażone poprzez nagrody dla pracowników, wymienienie imienia i nazwiska pracownika podczas spotkań lub w newsletterze albo osobiste wyrazy uznania
 • różnorodne korzyści, jak lepsze miejsce parkingowe, firmowe prezenty oraz możliwości wybierania projektów
 • nagrody dla całego działu również mogą poprawić morale i zachęcić do pracy zespołowej. Można rozważyć posiłki z cateringu, wspólne spotkania towarzyskie oraz przedłużone przerwy
wsparcie

popraw doświadczenie pracownika dzięki zaplanowaniu jego rozwoju. Pobierz nasz darmowy szablon

pobieram

rozwijaj dobre zarządzanie

Stanowczo zbyt często przedsiębiorstwa awansują członków zespołów na stanowiska kierownicze ze złych przyczyn, takich jak staż pracy czy wyniki. Niestety, sam fakt, że ktoś jest najlepszym sprzedawcą, nie oznacza wcale, że osoba ta będzie dobrym kierownikiem działu sprzedaży.

Wiele innych czynników ma wpływ na zdolność do kierowania ludźmi. Korzystanie z narzędzi analitycznych do oceny zestawu umiejętności może pomóc w określeniu, kto będzie najlepiej pasował na dane stanowisko. Poświęć czas na pogłębioną rozmowę na temat obowiązków z każdym potencjalnym kandydatem. Czasami pokusa lepszych pieniędzy tudzież prestiżu związanego ze stanowiskiem może skutkować pospiesznym i niepożądanym przyjęciem takiego stanowiska.

Inny sposób, by stworzyć przyjazne środowisko pracy, to dać nowym kierownikom działów (jak i osobom o największym stażu) konieczne wsparcie w postaci kursów i szkoleń rozwojowych. Kierownictwo musi posiadać szczegółową wiedzę na temat prawa pracy. Ponadto umiejętności zarządzania konfliktem, podejmowania decyzji, motywowania i organizowania są niezbędne skutecznemu liderowi, a świeżo mianowani kierownicy mogą ich nie posiadać.

Jeśli masz taką możliwość, zapewnij kierownikowi mentora, który pomoże mu w podjęciu nowych obowiązków. Dodatkowo upewnij się, że hierarchia w organizacji jest przejrzysta. Na przykład nowi przełożeni często wywodzą się z członków zespołów, co wiąże się z trudną zmianą roli ze współpracownika w szefa. Jedynie zapewniając kompleksowe wsparcie, możesz pomóc rozwinąć pozytywne doświadczenie pracownika – zarówno dla kierownika, jak i zespołu.

zapewnij elastyczność

Pragnienie, żeby cieszyć się życiem oraz pracą, a nie życiem pomimo pracy, jest dominujące wśród pracowników. Toteż pracodawcy, którym zależy na dobrym środowisku pracy, muszą zapewnić optymalną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Badanie Randstad Workmonitor 2023 dotyczące postaw pracowników potwierdza tę zasadę:

 • 94% badanych uważa, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest ważna
 • 61% odmówiłoby pracy w firmie, która tę równowagę zaburza

Jednym ze sposobów, w jakie przedsiębiorstwo może na tę równowagę wpływać pozytywnie, jest zapewnienie elastycznych godzin oraz elastycznego miejsca pracy. Choć praca zdalna nie jest tak łatwo dostępna jak podczas pandemii, to jest to wciąż istotny element w przyciąganiu pracowników. 

Korzystaj z technologii gromadzenia danych do określenia, czego pracownicy oczekują w zakresie elastyczności modelu pracy. Tworzenie modelu pracy hybrydowej dzięki wprowadzeniu możliwości wykorzystania dni pracy zdalnej może wystarczyć do poprawy doświadczenia pracy wielu pracowników. Inni mogą preferować czterodniowy tydzień pracy albo możliwość zmiany godzin pracy.

Smiling woman leaning against a couch, sitting on the floor, with laptop on her lap.
Smiling woman leaning against a couch, sitting on the floor, with laptop on her lap.

słuchaj i ucz się

Wprowadzanie zmian bez zebrania informacji zawczasu może prowadzić do zniechęcających efektów. Przy tworzeniu pozytywnego środowiska pracy postrzegaj swoich pracowników jak wartościowy zasób. W miarę prowadzenia badań ankietowych czy sesji think-tanków miej na uwadze wyłaniające się trendy, nawet jeśli sugestie dramatycznie się różnią. Na przykład 20 osób może mieć różne poglądy dotyczące tego, jak przebudować biurową kawiarnię, ale skoro wszyscy wypowiedzieli się na ten temat, to możesz mieć pewność, że obecne rozwiązanie jest niewystarczające.

Co więcej, pamiętaj, że z racji dobrej znajomości procesów pracy, Twoi pracownicy często lepiej wiedzą, w jaki sposób poprawić produktywność. Nie odrzucaj pochopnie sugestii pochodzących od pracowników niższego szczebla.

Jednym ze sposobów na skupienie się na pracownikach zamiast na kierownictwie jest pozwolenie, żeby pracownicy prowadzili spotkanie. Ty masz słuchać, notować i reagować pozytywnie. Choć niektóre pomysły mogą wymagać więcej środków, niż firma ma do dyspozycji, istnieją sposoby, żeby taktownie o tym powiedzieć, zamiast po prostu odrzucić sugestię bez uzasadnienia.

skup się na doświadczeniu pracownika

Pamiętaj, że doświadczenie pracownika jest w centrum wszystkich wysiłków mających na celu zrozumienie, w jaki sposób uzyskać pożądane środowisko pracy. To doświadczenie pracownika zawiera w sobie wszystkie interakcje pomiędzy Twoimi ludźmi a Twoim przedsiębiorstwem, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne.

Wsparcie w kreowaniu pozytywnego doświadczenia pracowników zapewni ci nasz szablon planowania rozwoju pracownika. Poprzez identyfikację krytycznych punktów od rekrutacji aż po zakończenie współpracy, zasób ten pomoże ci odblokować obszary potencjału do poprawy oraz przenieść Twoje miejsce pracy do zupełnie innej ligi.

wsparcie

popraw doświadczenie pracownika dzięki zaplanowaniu jego rozwoju. Pobierz nasz darmowy szablon

pobieram
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się