Przy trwającym niedoborze kompetencji wywołanym „wielką rezygnacją”, starzeniem się pracowników oraz zmianami w ich oczekiwaniach, pracodawcy podlegają obecnie ogromnej presji, by skutecznie przyciągać wykwalifikowanych kandydatów i najbardziej utalentowanych pracowników.

Od lat wiemy, że wynagrodzenie i świadczenia pozapłacowe, stanowią silne czynniki motywujące pracowników do zmiany pracy. Wyniki naszego najnowszego badania Randstad Employer Brand Research pokazują, że 79% pracowników w Polsce uznaje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity za główny powód wyboru pracodawcy. Aby pracodawcy pozostali wystarczająco konkurencyjni, by przyciągać i zatrzymywać pracowników, których potrzebują do zrealizowania swoich celów biznesowych, muszą zapewnić, że ich firma oferuje atrakcyjny pakiet wynagrodzeń.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o wynagrodzeniach pracowników i świadczeniach dodatkowych oraz uzyskać wskazówki dotyczące tworzenia strategii wynagrodzeń.

 Pobierz top 10 benefitów, które docenią pracownicy.

pobieram
Smiling woman sitting at a table with coffee, smiling at someone.
Smiling woman sitting at a table with coffee, smiling at someone.

wynagrodzenia i benefity

Najkrócej rzecz ujmując, wynagrodzenie i benefity stanowią połączenie korzyści pieniężnych i innych, jakie pracodawca przekazuje pracownikowi w zamian za świadczoną pracę.

Pierwszą rzeczą, jaką przywodzi na myśl słowo „wynagrodzenie” są oczywiście pensje. Płace stanowią rzeczywiście główny składnik całego pakietu wynagrodzeń i zwykle są pierwszą rzeczą, którą biorą pod uwagę kandydaci. Wyniki naszego badania wskazują, że wysokość wypłaty stanowi również główny czynnik motywujący pracowników do zmiany pracodawcy.

Z kolei benefity obejmują wszystkie pozostałe sposoby pozapłacowego wynagradzania pracowników w zamian za świadczoną pracę, w tym:

 • plany emerytalne
 • zwrot kosztów czesnego
 • szkolenie pracowników
 • bezpłatny posiłek
 • bezpłatne albo zniżkowe usługi, np. karnety na siłownię
 • pakiet medyczny,
 • ubezpieczenie,
 • dostęp do platform kafeteryjnych.

Często zapomina się o świadczeniach pozapłacowych, które stanowią również istotną cześć wizerunku pracodawcy i wpływają na atrakcyjność firmy:

 • możliwości pracy hybrydowej
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • możliwości wolontariatu

Przy całościowym określaniu pakietu wynagrodzeń i benefitów dla pracowników ważne jest uwzględnienie szeregu czynników, takich jak ogólna strategia i wartości firmy, oferta korzyści dla pracowników oraz to, czego chcą Twoi pracownicy i potencjalni kandydaci. Podejmując rozsądne decyzje dotyczące świadczeń pozapłacowych, jakie zaoferujesz pracownikom, Twoja firma może zdobyć pozycję, dzięki której zostanie zauważona przez kandydatów i zachęci obecną kadrę do pozostania w strukturach organizacji.  

Pobierz przewodnik: jakie świadczenia dodatkowe mogą pomóc w zatrzymaniu pracowników?

pobieram

rola strategii wynagrodzeń i benefitów

Dlaczego wynagrodzenie i benefity są tak ważne?

Wypłaty i świadczenia dodatkowe stanowią dużą część całego budżetu firmy. W przypadku większości firm koszty pracy stanowią od 15% do 30% budżetu firmy, jednak te koszty mogą być dużo wyższe w przypadku niektórych przedsiębiorstw. Zatem znaczenie posiadania strategii dotyczącej wydatków stanowiących blisko trzecią część budżetu jest oczywiste.

Co więcej, opracowanie pakietu wynagrodzeń i benefitów dla pracowników nie polega wyłącznie na prostym ustaleniu wypłat i uzupełnieniu ich o kilka świadczeń. Opracowanie pakietu wynagrodzeń wymaga planowania strategicznego i dokonywania racjonalnych wyborów takich świadczeń dodatkowych, które powinny bądź nie powinny być łączone z wypłatami. Zrozumienie wpływu tych decyzji na Twoją organizację, jak również na obecnych i potencjalnych pracowników może pomóc Ci opracować pakiet umożliwiający osiągnięcie Twoich celów biznesowych.

korzyści płynące z posiadania strategii wynagrodzeń

Strategiczny plan wynagradzania zapewnia liczne korzyści, w tym:

zapewnia firmie przewagę konkurencyjną

Kompleksowa strategia wynagrodzeń pracowników może dać firmie przewagę konkurencyjną poprzez zapewnienie, że oferuje dokładnie takie wypłaty i świadczenia dodatkowe, jakich chcą pracownicy w Twojej branży. Możliwość podkreślania tych pakietów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych na Twojej stronie dotyczącej kariery i w Twoich ofertach pracy może zwiększyć potencjał przyciągania i zatrzymywania najlepszych pracowników przez Twoją firmę.

buduje lojalność

W niedawnym badaniu 60% pracowników, którzy uważają, że ich pracodawcy zapewnili im odpowiedni plan wellness, pozostało w swoim ówczesnym miejscu pracy przez co najmniej kolejne dwa do trzech lat. Oferując swoim pracownikom tego rodzaju świadczenia pracodawcy robią naprawdę dużo, by pokazać im, że spółka o nich dba. Z biegiem czasu ta świadomość może budować lojalność wśród pracowników i poprawiać wskaźnik ich zatrzymania.

zwiększa produktywność

Badania pokazują, że pracownicy są o 13% bardziej wydajni, gdy są zadowoleni. Stworzenie pakietu wynagrodzeń i benefitów skupiających się na fizycznym, psychicznym i finansowym bezpieczeństwie pracowników może poprawić nie tylko ich wydajność, ale także dobre samopoczucie.

podejście do strategii wynagrodzeń

Jednym z podejść, jakie możesz przyjąć przy opracowaniu strategii wynagrodzeń jest określenie, czy chcesz:

 • być liderem rynku: Przy tej intensywnej strategii pracodawca decyduje się ustalić wysokość wynagrodzeń powyżej standardowych stawek obowiązujących na rynku. Przyjmując to podejście możesz zapewnić swojej firmie przewagę konkurencyjną i łatwość zdobywania utalentowanych pracowników. Ze względu na wysokie wypłaty możesz oferować oszczędniejsze benefity. Wadą jest to, że wyższe wypłaty oznaczają wyższe koszty pracy.
 • pozostawać w tyle za rynkiem: Pozostawanie w tyle za rynkiem oznacza, że pracodawcy ustalają wypłaty niższe, niż standardowe stawki rynkowe. Ta metoda jest często stosowana przez organizacje non-profit, które mogą zachęcić pracowników prowadzoną przez siebie działalnością charytatywną. Zbyt niskie wypłaty grożą tym, że spółka może mieć trudności w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników. W ramach tej strategii świadczenia dodatkowe dla pracowników i płatny urlop są jeszcze bardziej istotne.
 • podążać za rynkiem: Podążanie za rynkiem to najczęstsza opcja; wymaga ona od pracodawców ustalenia wypłat na poziomie zbliżonym do standardów rynkowych. Wybór tej opcji umożliwia spółkom utrzymanie konkurencyjnych wypłat bez wychodzenia poza budżet. Przy tego typu strategii świadczenia dodatkowe stają się niezwykle użytecznym narzędziem zachęcania i zatrzymywania utalentowanych pracowników.

Należy pamiętać, że to tylko jeden z aspektów strategii wynagrodzeń. Równie ważne jest wzięcie pod uwagę, jaką firmą chcesz być, na ile chcesz się wyróżniać spośród konkurencji i jakim kosztem. 

jak obliczać wynagrodzenia pracowników i benefity?

Pierwszym krokiem przy obliczaniu wynagrodzenia Twoich pracowników jest określenia stawek dla poszczególnych stanowisk. Zazwyczaj pracodawcy opierają swoje stawki na standardach branżowych. Większość pracodawców korzysta ze szczegółowych raportów płacowych do identyfikowania średnich wypłat w ich branży.

Po zidentyfikowaniu widełek wynagrodzeń, zespoły HR muszą określić, w którym miejscu zakresu ma mieścić się wypłata określona dla danego pracownika. Zazwyczaj przy podejmowaniu tej decyzji pracodawcy będą zwracali uwagę na różne dane, np. określony zakres zadań, staż pracy, wymagane kwalifikacje i lokalizację.

Koszt benefitów na jednego pracownika jest nieco trudniejszy do określenia. W większości przypadków pracodawcy po prostu dodają wszystkie koszty związane ze świadczeniami dodatkowymi i dzielą przez liczbę pracowników. Takie wyliczenie może służyć jako przybliżony szacunek całkowitych kosztów wynagrodzeń dla każdego pracownika.

Podsumowując, konkurencyjne wynagrodzenia stanowią ważny czynnik przyciągania i zatrzymania utalentowanych pracowników. Jednak możesz zaoferować swoim pracownikom wiele innych benefitówzwiększania ponoszonych kosztów pracy. Aby pomóc w przeprowadzeniu tego procesu, przygotowaliśmy listę 10 najważniejszych świadczeń dodatkowych dla pracowników, które pomagają też w zatrzymywaniu pracowników.

Pobierz 10 najważniejszych świadczeń dodatkowych dla pracowników.

pobieram
o autorze
Ewa Wawszczak
Ewa Wawszczak

Ewa Wawszczak

general hr manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się