W czasach gdy biznes i świat pracy wydaje się zmieniać szybciej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby przygotować swoją organizację i pracowników na przyszłe wyzwania poprzez inwestowanie w rozwój umiejętności. Jednym z elementów takiego przygotowania może być przekwalifikowanie pracowników.

Przyjrzyjmy się dokładniej powodom, dla których zmiana i rozwój kwalifikacji mogą okazać się kluczowe dla Twojej organizacji oraz praktycznym krokom, które możesz podjąć, aby wdrożyć pomyślną strategię.

5 strategii na podniesienie kompetencji pracowników grafika
5 strategii na podniesienie kompetencji pracowników grafika

konieczne umiejętności

Chociaż nigdy nie ulegało wątpliwości, że aby odnieść sukces, firmy potrzebują pracowników o odpowiednich umiejętnościach, wyjątkowe wyzwania, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku pracy, nadały tej kwestii jeszcze wyższy priorytet dla wielu pracodawców.

W badaniu Gartner opublikowanym w listopadzie 2020 68% badanych liderów HR wskazało budowanie kluczowych umiejętności i kompetencji jako ich najwyższy priorytet na rok 2021. W dalszej kolejności wymieniono inne cele, które były w różny sposób powiązane z kształceniem i rozwojem personelu:

  • Zarządzanie strukturą i zmianą organizacyjną (46%)
  • Siła bieżącej i przyszłej kadry zarządzającej (44%)
  • Przyszłość pracy (32%)
  • Komfort pracownika (28%)

Mark Whittle, wiceprezes ds. doradztwa w zakresie praktyk HR w Gartner skomentował: „Pandemia COVID-19 spowodowała, że zespoły HR odchodzą od zarządzania kryzysem i koncentrują się na tym, co uczyni ich organizację silną, obecnie i w przeszłości, w tym na posiadaniu właściwych umiejętności i kompetencji oraz budowaniu solidnej kadry liderów”.

Wnioski te podparło osobne badanie przeprowadzone przez LinkedIn, z którego wynika, że dla 59% specjalistów ds. kształcenia i rozwoju podnoszenie kompetencji i przekwalifikowanie są najwyższym priorytetem ich strategii na rok 2021. Na kolejnych miejscach znalazły się przywództwo i zarządzanie (53%) oraz zdalne wdrażanie nowych pracowników (33%).

Jeśli chodzi o doświadczenie pracowników, badanie LinkedIn wykazało również, że zdaniem 76% pracowników należących do pokolenia Z (urodzonych po 1997 r.) rozwój to klucz do pomyślnej kariery. Tego rodzaju pozytywne nastawienie wobec rozwoju stawia to pokolenie na dobrej pozycji dla przyszłego rynku pracy, zwłaszcza w świetle rosnącego wpływu technologii na działalność przedsiębiorstw.

Według Światowego Forum Ekonomicznego w ciągu najbliższych pięciu lat automatyzacja zlikwiduje 85 mln stanowisk, ale również stworzy 97 mln nowych dla osób posiadających odpowiednie umiejętności i cechy. Organizacja ta przewiduje, że do 2025 roku analityczne myślenie, kreatywność i elastyczność będą zaliczać się do umiejętności, na które będzie największe zapotrzebowanie, zaś sztuczna inteligencja, tworzenie treści i przetwarzanie danych w chmurze będą najpopularniejszymi nowymi zawodami.

Szykując się na to, co przyszłość może przynieść dla działalności, przekwalifikowanie powinno być w centrum działań w wielu firmach.

siedem kroków do pomyślnego przekwalifikowania

Przekwalifikowanie pracowników jest podobne do wielu innych projektów i procesów biznesowych, ponieważ wymaga ustrukturyzowanego i zorientowanego na cel podejścia. Planowanie najważniejszych kroków i działań, które należy podjąć będzie miało kluczowe znaczenie dla końcowych wyników.

Pobierz nasz przewodnik: 5 strategii na podniesienie kompetencji pracowników.

1. nie zwlekaj

Każda firma i wszyscy pracownicy mogą zyskać na stałym kształceniu i rozwoju. Organizacje uzyskują dostęp do nowych umiejętności i możliwości, które przyczynią się do przyszłych wyników, zaś pracownicy mogą zyskać większe poczucie zaangażowania w pracę.

W obecnej erze digitalizacji oraz fundamentalnych zmian w działaniu firm przekwalifikowanie stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. W związku z tym konieczne jest, aby uczynić tę kwestię priorytetem dla organizacji już teraz.

Uświadomienie sobie konieczności podjęcia natychmiastowych działań – oraz zaangażowanie w projekt całej firmy, od kierownictwa wyższego szczebla aż po niższych rangą członków zespołu – stanowi kluczowy, pierwszy krok w procesie.

2. przeanalizuj swoje obecne umiejętności

Aby zapewnić, że czynności w zakresie przekwalifikowania są odpowiednie i produktywne, należy mieć pełną świadomość swojej bieżącej pozycji w kwestii kompetencji zespołu.

Przydatnym rozwiązaniem może być stworzenie zestawienia z rodzajami umiejętności i doświadczenia, które są kluczowe w Twojej firmie i branży, a w najbliższych latach staną się najprawdopodobniej jeszcze ważniejsze. Jakie są najistotniejsze nowe trendy, wyzwania i możliwości w Twojej branży oraz czy posiadasz niezbędne cechy i zdolności, aby na nie odpowiedzieć?

Jest to ważny etap, jeżeli chcesz zwiększyć swoją świadomość tego, które obszary Twojej działalności posiadają odpowiednie zasoby, a w których masz niedobory umiejętności.

3. znaj swoje cele

Zbadanie obecnego stanu umiejętności wśród Twojego zespołu oraz trendów na rynku pracy pomoże Ci w innej kluczowej części procesu przekwalifikowania: określania celów, które chcesz osiągnąć.

Przykładem podejścia, które może się okazać korzystne, jest wyznaczenie celów SMART:

  • Konkretny
  • Wymierny
  • Osiągalny
  • Istotny
  • Określony w czasie

Może być to równie przydatne dla poszczególnych pracowników, jak i dla działu HR. Przykładowy cel SMART, który może nadać wyraźniejszy kierunek programowi przekwalifikowania to zwiększenie o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy liczby pracowników IT, dla których opracowano plan szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

4. szukaj zasobów

Podobnie jak w przypadku wszelkich przedsięwzięć w biznesie, nie można oczekiwać uzyskania zadowalających wyników z przekwalifikowania, jeśli nie posiadasz właściwych zasobów, które będą wspierać Twoje starania.

Na szczęście istnieje wiele rozwiązań, które mogą wspierać dążenia ku podnoszeniu kompetencji zespołu. Przykładem są otwarte kursy online dla dużej liczby osób oraz publicznie dostępne materiały wideo dotyczące odpowiednich tematów, a także bardziej specjalistyczne usługi, takie jak certyfikaty branżowe i programy szkoleń rekomendowane przez stowarzyszenia branżowe.

Szczególnie korzystne może się okazać wyszukiwanie narzędzi, które ułatwią pracownikom współpracę i wspólne kształcenie, ponieważ ostatni raport LinkedIn dotyczący kształcenia w miejscu pracy udowodnił, że przyczynia się to do zwiększenia zaangażowania. Badanie wykazało, że pracownicy korzystający z funkcji społecznościowych – takich jak platformy Q&A, narzędzia umożliwiające udostępnianie kursów i grupy kształcenia – wyświetlają 30 razy więcej rozwojowych treści niż ci, którzy z takich platform nie korzystają.

5. opracuj indywidualnie dostosowane i odpowiednie plany przekwalifikowania

Jednym z największych wyzwań związanych z przekwalifikowaniem i rozwojem pracowników jest ich zaangażowanie. Jeżeli chcesz, aby pracownicy rzeczywiście pragnęli się rozwijać i nieustannie doskonalić swoje umiejętności, ważne jest, aby zapewniać im pozytywne, odpowiednie doświadczenie, odzwierciedlające ich zainteresowania i priorytety.

Porozmawiaj z zespołem, aby dowiedzieć się, czego chcą się nauczyć i jak postrzegają rozwój swojej kariery zawodowej. Może być to również doskonała możliwość, aby omówić preferowane przez nich podejścia do rozwoju oraz z jakimi platformami, metodami i środowiskami czuliby się najbardziej komfortowo.

Przykładem firmy, która osiągnęła sukces dzięki temu podejściu, jest Sundt Construction, która utworzyła około 70 różnych ścieżek kształcenia, aby dostosować się do różnych stanowisk i potrzeb pracowników.

6. testuj i sprawdzaj

Stałe testowanie pomoże zapewnić, że działania pracodawcy w zakresie kształcenia i przekwalifikowania personelu nieustannie ewoluują, są doskonalone i odpowiadają na najnowsze zmiany mające wpływ na działalność i branżę.

Możesz ocenić funkcjonowanie programów szkoleniowych poprzez pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczestników oraz zachęcanie do składania sugestii na temat tego, jakie usprawnienia można wprowadzić w przyszłości.

7. myśl długoterminowo o przekwalifikowaniu

Nie należy traktować przekwalifikowania jako „jednorazowej” albo krótkoterminowej odpowiedzi na wyjątkowe wyzwania, takie jak pandemia COVID-19, ale jako stały proces stanowiący część etosu i kultury organizacyjnej firmy.

W związku z tym ważne jest, aby zapewnić, że budżet przeznaczony na ten proces jest uwzględniony w długoterminowej perspektywie. Może to wymagać przedstawienia solidnego uzasadnienia biznesowego trwałej wartości szkoleń i przekwalifikowania, dlatego kluczowe jest, aby nieustannie gromadzić dane i analizować wpływ działań w tym obszarze.

Przedstawiając wyraźne, podparte licznymi danymi dowody na korzystny wpływ przekwalifikowania na działalność firmy, należy uczynić z niego fundamentalny element działania organizacji. Postawi to firmę i pracowników na silniejszej pozycji, aby móc kontynuować działalność, niezależnie od zmian w świecie pracy w nadchodzących latach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat podnoszenia kompetencji, innej ważnej koncepcji, pobierz nasz krótki przewodnik albo skontaktuj się z nami, aby przedyskutować w jaki sposób możemy wesprzeć Twoje potrzeby.

pobieram
o autorze
Monika Hryniszyn
Monika Hryniszyn

Monika Hryniszyn

hr director randstad polska & cee, managing director randstad risesmart poland

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się