W czasach gdy biznes i rynek pracy wydają się zmieniać szybciej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby przygotować swoją firmę i pracowników na przyszłość poprzez inwestowanie w rozwój pracowników.

Zespoły HR powinny mieć sposoby na zapewnienie ciągłego wsparcia pracowników z uwzględnieniem przekwalifikowywania. Przekwalifikowanie wymaga szkoleń i polega na przenoszeniu pracowników na nowe stanowiska w obrębie firmy, dzięki czemu firma staje się bardziej odporna na zmiany i lepiej się do wyzwań dostosowuje. Wypełnianie przyszłych luk kadrowych za pomocą już zatrudnianych pracowników stanowi opłacalną strategię, która wzmacnia zaangażowanie i utrzymanie pracowników.

Przyjrzyjmy się dokładniej niektórym powodom, dla których budowanie umiejętności może okazać się kluczowe dla firmy, oraz praktycznym krokom, jakie można podjąć, aby wdrożyć skuteczny program przekwalifikowania.

3_arrows.png

5 strategii na podniesienie kompetencji pracowników

pobierz

pożądane umiejętności

Od zawsze wiadomo, że aby odnieść sukces, firma potrzebuje personelu o odpowiednich kompetencjach; jednak wyjątkowe wyzwania związane z nabierającym gwałtownego tempa rozwojem technologicznym sprawiły, że pożądany stał się zestaw zupełnie nowych umiejętności. Ponadto każde pokolenie pracowników ma własne motywacje oraz ambicje.

Woman working on her laptop while having a conversation
Woman working on her laptop while having a conversation

Według zbierającego się co roku Światowego Forum Ekonomicznego, którego celem jest analizowanie trendów w światowej gospodarce, technologii oraz socjologii, na skutek automatyzacji do 2025 r. zniknie 85 milionów miejsc pracy. Jednocześnie powstanie 97 milionów nowych stanowisk dla osób o odpowiednich umiejętnościach i cechach. Obsadzenie tych stanowisk do 2025 r. i w latach późniejszych oraz dotrzymanie kroku zmieniającej się branży będzie wymagało od firm przekwalifikowania obecnych pracowników.

Przykłady możliwości zawodowych związanych z przyspieszonym rozwojem:

 • inżynierowie oprogramowania i przetwarzanie danych w chmurze
 • technicy AI
 • analitycy danych
 • sprzedaż i marketing
 • Rozwój produktów
 • Zrównoważony rozwój
 • świadomość społeczna

Wschodzące obszary mogą dyktować zapotrzebowanie na określony zestaw umiejętności twardych, nie należy jednak zapominać o konieczności przekwalifikowania swoich pracowników pod względem umiejętności miękkich.

strategie pomyślnego przekwalifikowania

Przekwalifikowanie pracowników jest podobne do wielu innych projektów i procesów biznesowych, ponieważ wymaga ustrukturyzowanego i zorientowanego na cel podejścia. Planowanie najważniejszych kroków i działań, które należy podjąć będzie miało kluczowe znaczenie dla końcowych wyników.

Pobierz nasz przewodnik: 5 strategii na podniesienie kompetencji pracowników.

1. nie zwlekaj

Przedsiębiorstwa i pracownicy mogą wiele zyskać na rozwoju umiejętności technicznych. Firmy uzyskują dostęp do nowych umiejętności i możliwości, które przełożą się na przyszłe wyniki, zaś pracownicy mogą zyskać większe poczucie zaangażowania w pracę oraz pewność długoterminowego zatrudnienia.

W obecnej erze cyfrowej transformacji oraz fundamentalnych zmian w działaniu przedsiębiorstw i branż przekwalifikowanie stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Kwestia ta powinna stać się priorytetem dla organizacji już teraz; nie należy jej traktować jako „przydatnej” albo wartej osiągnięcia w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Uświadomienie sobie konieczności podjęcia natychmiastowych działań – oraz zaangażowanie w projekt całego przedsiębiorstwa, od kierownictwa wyższego szczebla aż po niższych rangą członków zespołu – stanowi kluczowy pierwszy krok w procesie. Jednym ze sposobów motywowania pracowników oraz wykorzystywania potencjału programu podnoszenia kompetencji i przekwalifikowania może być przedstawienie ich w formie możliwości kierowania rozwojem zawodowym.

2. przeanalizuj swoje obecne umiejętności

Aby zapewnić, że czynności w zakresie przekwalifikowania są odpowiednie i produktywne, należy mieć pełną świadomość swojej bieżącej pozycji w kwestii kompetencji zespołu.

Jakie są najważniejsze nowe trendy, wyzwania i możliwości w Twojej branży oraz czy dysponujesz cechami i zdolnościami potrzebnymi, by na nie odpowiedzieć?

To proces, który musisz przejść, jeżeli chcesz lepiej zrozumieć, w których obszarach działalności dysponujesz odpowiednimi zasobami, a w których masz ich niedobór – na przykład w dziedzinie umiejętności cyfrowych, co może stanowić problem w przyszłości.

3_arrows.png

5 strategii na podniesienie kompetencji pracowników

pobierz

3. znaj swoje cele

Przeprowadzanie badania obecnego stanu umiejętności wśród pracowników oraz szerszych trendów rynkowych pomoże usprawnić inną kluczową część procesu budowania umiejętności: określanie celów, które chcesz osiągnąć.

Musisz określić wyraźne i wymierne cele, jakie chcesz osiągnąć. Dzięki stworzeniu wartościowej struktury oraz planu działań związanych z przekwalifikowywaniem możesz skuteczniej mierzyć postęp projektu.

Przykładem podejścia, które może się okazać korzystne, jest wyznaczenie celów SMART:

 • Konkretny
 • Wymierny
 • Osiągalny
 • Istotny
 • Określony w czasie

Może być to równie przydatne dla poszczególnych pracowników, jak i dla działu HR. Przykładowy cel SMART, który może nadać wyraźniejszy kierunek programowi przekwalifikowania to zwiększenie o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy liczby pracowników IT, dla których opracowano plan szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Men listening music while working on his laptop
Men listening music while working on his laptop

4. szukaj zasobów

Podobnie jak w przypadku wszelkich przedsięwzięć w biznesie, nie można oczekiwać uzyskania zadowalających wyników z przekwalifikowania, jeśli nie posiadasz właściwych zasobów, które będą wspierać Twoje starania.

Na szczęście istnieje wiele rozwiązań, które mogą wspierać dążenia ku podnoszeniu kompetencji zespołu. Przykładem są otwarte kursy online dla dużej liczby osób oraz publicznie dostępne materiały wideo dotyczące odpowiednich tematów, a także bardziej specjalistyczne usługi, takie jak certyfikaty branżowe i programy szkoleń rekomendowane przez stowarzyszenia branżowe.

Możesz znaleźć moduły szkoleniowe, które obejmą całościowy rozwój umiejętności, bądź moduły wyspecjalizowane dla poszczególnych obszarach, takich jak:

 • rozwój umiejętności technicznych
 • rozwój umiejętności miękkich
 • rozwój umiejętności przywódczych

5. opracuj indywidualnie dostosowane i odpowiednie plany przekwalifikowania

Jednym z największych wyzwań związanych z przekwalifikowaniem i rozwojem pracowników jest ich zaangażowanie. Jeżeli chcesz, aby pracownicy rzeczywiście pragnęli się rozwijać i nieustannie doskonalić swoje umiejętności, ważne jest, aby zapewniać im pozytywne, odpowiednie doświadczenie, odzwierciedlające ich zainteresowania i priorytety.

Porozmawiaj z zespołem, aby dowiedzieć się, czego chcą się nauczyć i jak postrzegają rozwój swojej kariery zawodowej. Może być to również doskonała możliwość, aby omówić preferowane przez nich podejścia do rozwoju oraz z jakimi platformami, metodami i środowiskami czuliby się najbardziej komfortowo.

Co zaskakujące, mimo całej uwagi, jaką specjaliści ds. HR i kadra kierownicza korporacji poświęca przekwalifikowaniu i szkoleniu pracowników, jedynie 20% pracowników ujętych w raporcie LinkedIn Learning Report z 2022 r. uznało uczenie się za główny priorytet w ich miejscu pracy. Dlatego też, aby wzmocnić postawę gotowości uczenia się, należy zadbać o to, by wszyscy, począwszy od kadry kierowniczej najwyższego szczebla po najmłodszych stażem pracowników, rozumieli cel misji firmy w zakresie rozwoju utalentowanych pracowników.

6. testuj i sprawdzaj

Stałe testowanie pomoże zapewnić, że działania pracodawcy w zakresie kształcenia i przekwalifikowania personelu nieustannie ewoluują, są doskonalone i odpowiadają na najnowsze zmiany mające wpływ na działalność i branżę.

Możesz ocenić funkcjonowanie programów szkoleniowych poprzez pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczestników oraz zachęcanie do składania sugestii na temat tego, jakie usprawnienia można wprowadzić w przyszłości.

7. myśl długoterminowo o przekwalifikowaniu

Nie należy traktować przekwalifikowania jako „jednorazowej” albo krótkoterminowej odpowiedzi na wyjątkowe wyzwania, takie jak pandemia COVID-19, ale jako stały proces stanowiący część etosu i kultury organizacyjnej firmy.

W związku z tym ważne jest, aby zapewnić, że budżet przeznaczony na ten proces jest uwzględniony w długoterminowej perspektywie. Może to wymagać przedstawienia solidnego uzasadnienia biznesowego trwałej wartości szkoleń i przekwalifikowania, dlatego kluczowe jest, aby nieustannie gromadzić dane i analizować wpływ działań w tym obszarze.

Przedstawiając wyraźne, podparte licznymi danymi dowody na korzystny wpływ przekwalifikowania na działalność firmy, należy uczynić z niego fundamentalny element działania organizacji. Postawi to firmę i pracowników na silniejszej pozycji, aby móc kontynuować działalność, niezależnie od zmian w świecie pracy w nadchodzących latach.

programy przekwalifikowania w praktyce

SAP

Ta niemiecka firma, będąca producentem oprogramowania w chmurze wykorzystywanego przez ponad 230 milionów użytkowników, zapewnia swoim pracownikom dogodne warunki do nauki i rozwoju, oferując ponad milion kursów. Cyfryzacja firmy rozpoczęła się w 2017 r. od opracowania i wdrożenia planu działania obejmującego doskonalenie umiejętności ponad 4700 pracowników i rekrutację nowych pracowników celem obsadzenia ważnych stanowisk.

Obecni pracownicy SAP mają dostęp do rozwiązań z zakresu dynamicznego rozwoju, takich jak:

 • nauka online i uczenie się od współpracowników
 • ścieżki rekrutacji wewnętrznej
 • programy wymiany pracowników
 • programy coachingowe prowadzone przez certyfikowanych specjalistów

Iberdrola

Nie każdy program szkoleniowy dla pracowników jest następstwem postępującej cyfryzacji. Na skutek zmiany klimatu firmy wykazujące świadomość ekologiczną dążą do osiągnięcia zerowej emisji netto, co wymaga zmian w prowadzeniu działalności, jak również nowego zestawu pożądanych umiejętności. Iberdrola – światowy lider w dziedzinie energii odnawialnej, właśnie do takich firm się zalicza.

Firma planuje przekwalifikowanie 15 000 pracowników do pracy nad panelami słonecznymi oraz instalacjami ładowania pojazdów elektrycznych. Ignacio Galan, prezes firmy oraz członek Europejskiego Okrągłego Stołu Przemysłowców, uważa, że są to zawody przyszłości, a w jego firmie potrzeba pracowników, którzy pomogą osiągnąć cel, jakim jest inteligentniejsze wykorzystanie energii.

Właśnie te dwie firmy, dzięki temu, że dają pracownikom możliwość rozwoju poprzez przekwalifikowanie oraz doskonalenie umiejętności, są w stanie poradzić sobie z niedoborem wykwalifikowanych pracowników zarówno w obrębie zawodów funkcjonujących obecnie, jak i tych, które powstaną najwcześniej w najbliższym dziesięcioleciu.

Jest to zaktualizowana wersja artykułu, który pierwotnie opublikowano dnia 12.01.2022.

3_arrows.png

5 strategii na podniesienie kompetencji pracowników

pobierz
o autorze
Monika Hryniszyn
Monika Hryniszyn

Monika Hryniszyn

hr director randstad polska & cee, managing director randstad risesmart poland

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się