Postawa i sposób zachowania pracownika ma duży wpływ na jego efektywność, wydajność i realizację swoich zadań w pracy. Kompetencje miękkie jeszcze do niedawna traktowane były jako te drugi, czyli mniej ważne, podczas gdy zarówno kandydaci poszukujący pracy, jak również pracownicy i ich przełożeni koncentrowali się na kompetencjach twardych, czyli wiedzy, umiejętności obsługi programów komputerowych, wykształceniu bądź znajomości języków obcych. Dzisiaj warto wspierać obie te grupy. Jak wzbogacać wiedzę i kształtować nowe umiejętności swoich pracowników, zapewne wiesz. A jak skutecznie rozwijać kompetencje miękkie i te, które przyniosą największe korzyści Twojej firmie?

Masz szerokie spektrum możliwości wspierania u swoich pracowników kompetencji miękkich. Są to szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, konferencje, warsztaty i seminaria. Również Ty możesz wspierać je u członków swojego zespołu. Spotkania indywidualne i w grupie, rozmowy z poszczególnymi pracownikami, informacje zwrotne, dodatkowe zadania i udział w zróżnicowanych projektach, wszystko to nie tylko pozwoli Ci poznać kompetencje swoich pracowników, ale też nad nimi pracować.

akceptacja zmian i zdolność do adaptacji

Kiedy nowy pracownik rozpoczyna pracę w Twojej firmie, zapewne poznaje ją inną niż będzie za kilka lat. Jednym z Twoich głównych celów jest rozwój swojej firmy, dążenie do bycia coraz większym graczem w branży. Wiele zmian zachodzi niezwykle szybko, a niektórych z nich nie jesteśmy w stanie wcześniej przewidzieć. U niektórych pracowników może to wywołać strach przed nieznanym i problem z radzeniem sobie ze stresem, kiedy coś dzieje się w inny sposób niż wcześniej. Oczekujesz więc od pracownika, że będzie on bardzo dobrze radził sobie w zmiennym środowisku. Aby tak było, musi przede wszystkim nauczyć się panować nad emocjami i zachowywać spokój w stresujących sytuacjach.

kompetencje miękkie
kompetencje miękkie

praca w zespole i nad zespołem

Od kandydata oczekuje się umiejętności pracy w zespole, ale od pracownika dodatkowo umiejętności zarządzania zespołem, tak przynajmniej przedstawia się to w prężnie rozwijających się firmach czy też tych, które dostrzegają szansę na coraz większy rozwój. Marka zyskuje na znaczeniu, wciąż rekrutowani są kandydaci na nowe stanowiska. Wielu obecnych pracowników może liczyć na awans, dostać własny zespół, być team leaderem, zarządzać ważnym projektem. Te umiejętności miękkie wspieraj u wszystkich swoich pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska. W przyszłości będziesz miał większe możliwości wyboru tych, którzy są dobrze przygotowani na zajęcie stanowiska odpowiedzialnego za pracę innych. To m.in. dzięki szkoleniom z zarządzania zespołem budujesz sobie solidne fundamenty na przyszłość. Dodatkowo, podczas takich spotkań pracownicy dowiadują się, jak zarządzać czasem i dobrze organizować swoją pracę, co przekłada się na wzrost wydajności ich pracy.

nie wystarczy mówić, trzeba się komunikować

Zdolność mówienia jest wpisana w nasz ludzki kod genetyczny. Bez tej umiejętności nie byłoby relacji między ludźmi. W każdej firmie wyróżnić możemy komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną, obie są równie istotne i nad obiema dobrze jest nieustannie pracować. Komunikacja to wymiana informacji, wymaga więc zrozumienia, analizy i właściwej reakcji. Zdarza się jednak, że przynajmniej jeden z tych etapów zawodzi i wtedy dochodzi do osłabienia relacji między ludźmi, nierzadko ich zaniku, a także konfliktów, spadku efektywności pracy i niewywiązania się z obowiązków. Umiejętności komunikacyjne dotyczą zarówno otwartości na nowych ludzi, łatwości przekazu informacji w sposób adekwatny do sytuacji i okoliczności, ale też przyjmowania krytyki i interpretacji zachowania drugiego człowieka. Każdy człowiek jest zdolny do komunikowania się, u niektórych jednak umiejętność ta jest głęboko ukryta, co nie oznacza, że niemożliwa do „odkopania”.

Praca nad kompetencjami miękkimi jest dużą motywacją dla pracownika, który dostrzega i rozumie, że jest ważny dla swojego przełożonego, daje z siebie więcej, pracuje wydajniej i z większym zaangażowaniem. Wzrasta jego satysfakcja i zadowolenie, a to z kolei sprzyja skuteczności rozwoju kluczowych dla Ciebie kompetencji.

Chcesz porozmawiać z naszymi ekspertami i dowiedzieć się jak kreować pozytywne doświadczenia Twoich pracowników, podwyższając tym samym efektywność ich pracy?

 

Odwiedź stronę Randstad HR Consultancy i dowiedz się jak wyróżnić swoją markę pracodawcy na rynku >>  

 

Pomożemy Ci przyciągać do siebie najlepszych pracowników oraz rozwijać ich kompetencje i zaangażowanie.

o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się