HR Consultancy

kreujemy pozytywne doświadczenia Twoich pracowników, podwyższając jednocześnie efektywność Twojej firmy.

skontaktuj się z nami

przyciąganie i dobór

 • strategia employer brandingowa

  stworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy i wsparcie w jego egzekucji

 • akademia randstad

  akademia, w której przygotowujemy pracowników do pracy u danego klienta dając możliwość przekwalifikowania się kandydatom z zewnątrz, bądź w ramach firmy danego klienta. Dowiedz się więcej.

 • assessment center

  narzędzie wspierające proces selekcji kandydatów, mające na celu zintegrowaną ocenę ich kompetencji. Dowiedz się więcej.

 • testy psychometryczne i kwestionariusze

  narzędzia tj.: Facet 5 wspierające proces selekcji kandydatów, mające na celu głębsza diagnozę kompetencji  w oparciu o badanie cech osobowości lub zdolności werbalnych, liczbowych, myślenia indukcyjnego

rozwój kompetencji pracowników

 • ocena 360 lub 180

  przygotowanie i przeprowadzeni oceny kompetencji pracownika/ków z wybranej perspektywy 180 (specjaliści)/360 (managerowie)

 • development Center

  narzędzie diagnozy wspierające proces rozwoju pracownika w organizacji, Dowiedz się więcej.

 • team development tools

  grupowa metoda doskonalenia współpracy w zespołach z wykorzystaniem narzędzi kwestionariuszowych

 • szkolenia wprowadzające i doskonalące

  Wsparcie w konstruowaniu efektywnych szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników

  Warsztaty  doskonalące umiejętności i kompetencji pracowników w zakresie umiejętności managerskich, specjalistycznych - selekcji kandydatów i zwiększających efektywność własną -  asertywność, zarządzanie sobą w czasie. Dowiedz się więcej na temat szkoleń.

efektywność pracowników i firmy

 • systemy wynagrodzeń

  Wsparcie firm w tworzeniu i weryfikacji systemów wynagrodzeń (wynagrodzenia podstawowe, bonusy, benefity)

 • HRBP "do wynajęcia"

  Outsourcing usługi HRBP dla firm, które nie posiadają takiego stanowiska lub działu HR. Zakres obowiązków ustalany jest indywidualnie

 • warsztat „Total talent strategy” (TTS)

  Warsztaty dla kadry zarządzającej klienta, pozwalające na stworzenie lub zrewidowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi

 • zarządzanie celami (MBO)

  Wsparcie firm w tworzeniu i weryfikacji istniejących systemów zarządzania celami

 • Crunchr – narzędzie do analityki HR

  Crunchr to rozwiązanie online do raportowania danych HR. Pozwala lepiej analizować, prognozować i podejmować lepsze decyzje personalne w oparciu o dane

zaangażowanie pracowników

 • badanie zaangażowania

  obiektywne, zewnętrzne badanie ankietowe pokazujące, poziom zaangażowania, opinie i nastroje pracownicze w kluczowym dla klienta zakresie

 • randstad plus

  platforma benefitowa dla pracowników tymczasowych z możliwością samodzielnego zakupu lub dofinansowanie ze strony pracodawcy (medicover, ok system)

 • outplacement indywidualny i grupowy

  warsztaty mające na celu wsparcie na rynku pracy poprzez stworzenie profesjonalnego portfolio zawodowego (CV, LM), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, włączenie osób outplacementowanych do procesów rekrutacyjnych toczących się w Randstad

 
Randstad HR Consultancy usługi doradztwa personalnego kontakt

skontaktuj się z nami:

  

Beata Wolska - HR Projects Coordinator

tel. 501 324 973
mail: beata.wolska@randstad.pl

  

Magdalena Skowrońska - HR consultancy advisor / reward expert

tel. 691 305 208
mail: magdalena.skowronska@randstad.pl