Tworzenie pozytywnego i zdrowego środowiska pracy ma kluczowe znaczenie dla przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników w Twoim przedsiębiorstwie. Niestety badania przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wykazały, że toksyczne środowisko pracy to coraz częstsze zjawisko.

Na przykład ankieta dotycząca pracowników z pokolenia milenialsów i pokolenia X w USA wykazała, że odpowiednio 74% i 79% napotkało toksyczne sytuacje w pracy. Jednocześnie w Wielkiej Brytanii 70% spośród 1000 przebadanych pracowników zgłaszało toksyczność miejsca pracy. Jasne jest, że rozwiązanie problemu toksyczności w miejscu pracy to kluczowa kwestia, której nie można ignorować. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

person

chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie są najważniejsze czynniki, których potrzebują pracownicy w pracy?

pobierz raport z naszego badania dotyczącego marki pracodawcy

czym jest toksyczne środowisko pracy?

Toksyczne środowisko pracy to pole dla negatywnych zachowań, takich jak mobbing, nękanie i nadmiar pracy. Może ono sprawiać, że pracownicy są zestresowani, wypaleni zawodowo, nieszczęśliwi albo czują się niekomfortowo. Ponadto konflikty osobowości, mające charakter konfrontacyjny albo pasywno-agresywny, utrudniają pracownikom utrzymanie zaangażowania i produktywności.

Ponieważ te rodzaje środowisk pracy sprzyjających nadużyciom powodują znaczne utrudnienia w przedsiębiorstwie, kluczowe jest szybkie reagowanie.

183.jpg
183.jpg

niepożądane skutki toksycznego środowiska pracy

Zła atmosfera w pracy może mieć negatywny wpływ na działalność gospodarczą, szkodząc wszystkiemu: od obsługi klienta po dostawy produktów. Jednak najsilniej odczuwa to zazwyczaj dział kadr. Ten rodzaj kultury może prowadzić do zwiększenia absencji i obniżenia poziomu retencji pracowników, co powoduje presję dla liderów ds. HR związaną z koniecznością zapełnienia luk. Ponadto toksyczne miejsce pracy może powodować następujące problemy:

wyższy wskaźnik rotacji pracowników

Wyższy wskaźniki rotacji pracowników może wskazywać na toksyczne środowisko pracy. Badając dane dotyczące rotacji pracowników, która może dotyczyć całej firmy, jednego albo większej liczby oddziałów lub być ograniczona czasowo, można zauważyć konkretne kwestie, takie jak:

  • toksyczni managerowie
  • nieprawidłowe wdrażanie nowych procedur
  • nadmiar pracy wynikający z niedoboru personelu
  • podwyżki wynagrodzenia, które nie spełniły oczekiwań 

Zwiększona rotacja niesie ze sobą wiele problemów, od zwiększenia kosztów rekrutacji do słabego morale i utraty produktywności.

niska produktywność

W raporcie Gallupa z 2022 r. dotyczącym stanu globalnego środowiska pracy stwierdzono, że 19% pracowników na całym świecie jest nieszczęśliwych, a ponad połowa czuje się oderwana emocjonalnie w pracy. Toksyczne albo sprzyjające nadużyciom środowisko pracy może zwiększyć poziom stresu wśród pracowników, sprawiając, że często będą nieobecni i nie będą się angażować w pracę.

Ostatecznie cierpi na tym produktywność, bo pracownicy działają mniej wydajnie, a działy cierpią na niedobory kadrowe. Zatem przeglądając dane dotyczące produktywności, należy zwracać uwagę na wskaźniki produktywności. Mogą one być pierwszą oznaką problemów w miejscu pracy. 

negatywna marka pracodawcy

Jeżeli środowisko pracy w Twoim przedsiębiorstwie jest niezdrowe, wieść o tym rozniesie się szybko. Negatywne skutki tej sytuacji będą widoczne w postaci słabych opinii pozostawianych przez byłych pracowników, co może zepsuć reputację pracodawcy.

W efekcie przyciąganie i zatrzymywanie utalentowanych pracowników będzie coraz trudniejsze, co poprowadzi do pozyskiwania mniej pożądanych kandydatów. Ostatecznie będzie to prowadziło do posiadania bardziej przeciętnych pracowników, niż firma mogłaby mieć, co wpłynie na jakość i terminowość pracy.

Group in an office having a conversation
Group in an office having a conversation

rozpoznawanie toksycznego środowiska pracy

W Twoim dziale kadr może panować przyjazne środowisko pracy. Jednak, jak wspomniano wcześniej, środowiska pracy mogą być inne w różnych działach. Dlatego też należy zawsze uważać na przejawy toksycznych sytuacji w pracy. Ankiety pracownicze mogą pomóc zidentyfikować niepożądane zachowania wskazane poniżej, aby można było wprowadzić zmiany, zanim problemy ulegną nasileniu.

mobbing

Wszyscy w pewnym momencie życia mieliśmy okazję doświadczyć mobbingu – wykorzystywania przez daną osobę siły, pozycji albo wiedzy, aby sprawić, że ktoś inny poczuje się gorszy. Każdy może dopuścić się mobbingu, chociaż osoby ma stanowiskach kierowniczych mają przewagę, jeżeli chodzi o władzę w miejscu pracy. Mobbingu w przedsiębiorstwie może dopuszczać się osoba z personelu IT, która sprawia, że inni czują się jak ignoranci w kwestiach związanych z nową technologią albo asystent administracyjny, który nadmiernie kontroluje organizację spotkań. Mobbing zakłóca produktywność. Sprawia, że pracownicy czują się niekomfortowo, a ich pewność siebie jest podważana.

nękanie

Gdy mobbing jest kierowany do konkretnych grup, podpada pod kategorię nękania. Załóżmy na przykład, że osoba stosująca mobbing w miejscu pracy wybiera tylko osoby konkretnej płci, wyznania albo rasy. W takim przypadku mamy do czynienia z naruszaniem praw człowieka, co może mieć konsekwencje prawne. 

Ponadto kultura nękania w miejscu pracy, niezależnie od tego, kto jest ofiarą, tworzy atmosferę wykluczenia, sprawiając, że trudno jest przyciągnąć i utrzymać osoby niezbędne do prowadzenia działalności w obecnych globalnych warunkach gospodarczych.

mikrozarządzanie

Kierownicy muszą pozwolić swoim zespołom na niezależną pracę, przewodząc im bez ciągłego nadzorowania. Jeśli masz wśród swoich pracowników mikromanagera, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego dział będzie miał wyższy niż zwykle wskaźnik rotacji albo absencji oraz niższy niż zwykle wskaźnik produktywności. 

Pracownikom, którzy są poddawani mikrozarządzaniu, brakuje pewności siebie i mogą być sfrustrowani zbyt szczegółowymi procedurami swoich przełożonych i prośbami o sprawdzanie ich pracy. Zwróć uwagę na dynamikę zespołu, w którym zdarza się częste niedotrzymywanie terminów i ciągła potrzeba informacji zwrotnych.

słaba komunikacja

Jeśli Twoje prośby o informacje zwrotne przynoszą wiele komentarzy na temat braku komunikacji między kierownictwem a pracownikami, może to wskazywać na toksyczne środowisko pracy. Skargi pracowników dotyczą często braku reakcji ze strony kierownictwa. Ignorując wyniki ankiet i sugestie, firma w efekcie ignoruje swoich pracowników. Ostatecznie będą szukać innego pracodawcy – takiego, który będzie liczył się z ich opiniami.

brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

Chociaż może się wydawać, że zajęty pracownik to szczęśliwy pracownik, nie zawsze jest to prawda. Pracownicy mówiący, że są zbyt zajęci, aby rozmawiać, zabierający pracę do domu i zostający do późna wskazują, że coś jest nie tak. W rzeczywistości wypalenie zawodowe pracowników może czaić się tuż za rogiem.

Niejednokrotnie tego rodzaju toksyczne zachowanie w miejscu pracy dotyczy kierownictwa, a nawet dyrektora generalnego. Chwalenie się tym, że przychodzi się wcześnie, zostaje się do późna, pracuje się do lunchu i nigdy nie bierze się dnia wolnego, to oznaki słabej równowagi między pracą a życiem prywatnym, a nie wzorowej etyki pracy.

kliki

Kliki, czyli zamknięte grupy, przeszkadzają w pracy grupowej. Kliki mogą tworzyć się w oparciu o dowolną liczbę podobieństw: działy pracy, klasy pracowników, a nawet coś tak niewinnego, jak to, kto lubi wychodzić do tej samej restauracji na lunch. Jednak gdy kliki stają się wykluczające, pomijając jednego albo większą liczbę pracowników, mogą tworzyć toksyczne środowisko pracy.

brak szans na rozwój

Innym rodzajem toksycznego środowiska pracy jest środowisko, w którym nie ma perspektyw na awans ani możliwości rozwijania umiejętności. Każdy zna określenie „ślepa uliczka”. Jeśli to wyrażenie pojawia się podczas rozmów z pracownikami lub ankiet pracowniczych, Twoja firma musi zainwestować w szkolenia i programy rozwojowe.

Możliwości rozwoju kariery uzyskały piąte miejsce w rankingu badania Randstad dotyczącego postrzegania marki pracodawców pod kątem ważnych czynników wpływających na wybór pracodawcy. Ten rodzaj benefitu był bardziej istotny dla osób dorosłych z wyższym wykształceniem i był jednym z trzech najważniejszych czynników motywujących wśród pracowników z Ameryki Łacińskiej.

document check

chcesz dowiedzieć się, jakie są najważniejsze czynniki, których potrzebują pracownicy w pracy?

pobierz raport z naszego badania dotyczącego marki pracodawcy

jak zapobiegać powstawaniu toksycznego środowiska pracy

Aby wspierać środowisko pracy, które jest zarówno pozytywne, jak i angażujące, potrzeba czegoś więcej niż tylko wsparcia i zaangażowania kierownictwa. Każdy członek zespołu musi wnieść tu swój wkład. Rozważ poniższe strategie, aby pozytywnie wpłynąć na swoje środowisko pracy.

opieraj zasady polityki firmy na działaniach, a nie na słowach

Polityka firmy powinna pokazywać zero tolerancji dla zastraszania i nękania, a kierownictwo musi oferować całkowite wsparcie. I choć zapisanie tego jest łatwe, to realizacja może być większym wyzwaniem.

Twoi pracownicy powinni zostać informowani od pierwszego dnia wdrożenia, że Twoja firma nie toleruje zastraszania ani nękania, niezależnie od poziomu pracownika. Ponadto kary za wykroczenia powinny być traktowane bezstronnie, niezależnie od tego, czy są to obowiązkowe sesje szkoleniowe, czy surowsze konsekwencje, takie jak zawieszenie albo rozwiązanie umowy.

szukając utalentowanych pracowników, dąż do różnorodności

Badania wykazują, że im bardziej zróżnicowany jest personel przedsiębiorstwa, tym większa jest jego siła i odporność, w tym zdolność do utrzymania pozytywnego środowiska pracy. Dlatego współpracuj z kierownictwem, aby ustalić cele w zakresie różnorodności w oparciu o dane demograficzne Twojej lokalizacji.

Aby zwiększyć różnorodność w swoim przedsiębiorstwie, należy upewnić się, że aplikacje, opisy stanowisk i każdy aspekt procesu rekrutacyjnego wspierają ją, a nie utrudniają. Skorzystaj z wiedzy partnera w zakresie rozwiązań HR, aby w razie potrzeby zmienić swoje parametry.

osiągnij doskonałość we wdrażaniu do pracy

Pierwszy kontakt pracownika z nowym środowiskiem pracy ma miejsce w trakcie wdrażania. Zgodnie z badaniem Gallupa pracownicy, którzy mają za sobą dobry proces wdrażania, dużo chętniej (ponad dwa i pół raza) angażują się w pracę i czerpią z niej satysfakcję. 

Co sprawia, że wdrażanie do pracy jest dobrym doświadczeniem? Może to być wszystko – od listu powitalnego wysłanego w odpowiednim terminie po skuteczny proces HR i konfigurację IT. Wiele etapów wdrażania jest podobnych w różnych firmach, natomiast inne trzeba będzie dostosować, aby pasowały do modelu operacyjnego Twojego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku wymogów dotyczących zdalnego wdrażania.

Zapewnienie mentora to łatwy sposób na pomoc nowemu pracownikowi w dopasowaniu się do różnych przeszkód dnia pracy, takich jak poruszanie się po niekończących się korytarzach i znalezienie miejsca na lunch. Wybieraj pozytywnych pracowników, którzy tworzą pożądany wizerunek i mają dobrą historię w firmie.

gromadź opinie

Dużo łatwiej jest zahamować niekorzystny trend niż wymyślić sposób, jak naprawić toksyczne środowisko pracy. Poprzez planowanie rozwoju pracownika możesz odkryć, co myślą Twoi pracownicy na każdym etapie ich zatrudnienia: ubieganie się o pracę w Twojej firmie, wdrażanie, rozwój kariery i odejście z pracy.

Pracownicy, którzy doświadczyli mobbingu i nękania, mogą nie chcieć wskazać winnych. Aby dbać o poczucie odpowiedzialności w miejscu pracy, przedsiębiorstwo powinno wdrożyć proces, w ramach którego pracownicy mogą zgłaszać niewłaściwe postępowanie w sposób poufny i bez groźby odwetu. Tworzenie „bezpiecznego kanału” ułatwia pracownikom wyrażanie wątpliwości.

Jeżeli nie przeprowadzasz rozmów z odchodzącymi pracownikami, zacznij teraz. Jest to jeden z najlepszych sposobów na odkrycie, dlaczego pracownicy odchodzą i ostatnia szansa na pozostawienie dobrego wrażenia marki. Jest to jeszcze ważniejsze, jeżeli przyczyną rezygnacji jest toksyczna atmosfera w pracy. 

Ponadto należy wziąć pod uwagę przydzielenie członka zespołu do śledzenia opinii na temat firmy na publicznych stronach internetowych dotyczących zatrudnienia. Zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze mogą być pomocne, gdy szukasz sposobów na poprawę środowiska pracy.

korzystaj z analizy zasobów ludzkich

Dzięki porównaniu, kto odchodzi i dlaczego, można zmaksymalizować korzyści płynące z wywiadu przeprowadzonego wśród pracowników. Analiza zasobów ludzkich pozwala wykorzystać dane dotyczące pracowników, aby zrozumieć, co lubią, czego nie lubią i jak się zachowują, aby ustalić, czy toksyczne środowisko pracy jest przyczyną rotacji.

 Na przykład:

  • jeżeli nowy pracownik odchodzi, proces wdrażania do pracy może być wadliwy
  • jeżeli tracisz wieloletnich pracowników, mogą czuć, że nie są doceniani bądź wspierani
  • utrata pracowników pochodzących z wyróżniających się grup może wskazywać na problem związany z nękaniem albo wykluczającą kulturą pracy
  • rezygnacje pracowników na wysokim szczeblu mogą wskazywać na niższe niż średnie wynagrodzenie albo brak możliwości awansu

Po zgromadzeniu danych dokonaj ich przeglądu z ekspertem, aby upewnić się, że właściwie je interpretujesz. Tylko wtedy możesz udzielać praktycznych sugestii, jak poprawić środowisko pracy w spółce.

inwestuj w swoich pracowników

Choć przyjazne środowisko pracy jest ważne dla pracowników, nasze badania marki pracodawcy wykazały, że wynagrodzenie i równowaga między pracą a życiem prywatnym pozostają głównymi czynnikami motywującymi. Dzięki identyfikowaniu i spełnianiu potrzeb pracowników będziesz w stanie utrzymać produktywność i satysfakcję z pracy, jednocześnie oszczędzając na rekrutacji i rotacji.

conference

Odkryj pragnienia i potrzeby pracowników dzięki naszemu badaniu marki pracodawcy. Zyskaj wiedzę potrzebną do opracowania skutecznej strategii zatrzymywania talentów.

pobierz
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr