Sprawiedliwość, różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy to nie tylko modne HR-owe hasła. To fundamentalne wartości, które powinny być obecne w każdej nowoczesnej organizacji. W erze dynamicznych zmian na rynku pracy i rosnącej świadomości społecznej firmy na całym świecie podejmują różnorodne inicjatywy, aby te wartości nie tylko figurowały w ich strategiach i deklaracjach, ale przede wszystkim były wprowadzane w życie i respektowane w środowisku pracy. Jak skutecznie dbać o te aspekty w codziennej działalności firmy?

Randstad_Masterbrand_Touch_Illustration_Person_RGB_UseBackgroundWhite

jak budować różnorodne miejsce pracy?

pobierz przewodnik

czym właściwie jest sprawiedliwość, różnorodność  i inkluzywność?

Idea różnorodności, sprawiedliwości, i inkluzywności (powszechnie znana jako DEI) to koncepcja, która w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie w nowoczesnym środowisku pracy. Poszczególne pojęcia, które się na nią składają, można opisać odpowiednio:

  • różnorodność (diversity) to docenianie i uwzględnianie różnorodności pracowników w wielu wymiarach: zarówno pochodzenia, płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, religii, jak i wielu innych aspektów.

  • sprawiedliwość (equity) to zapewnienie, że wszyscy pracownicy mają równe szanse i możliwości, niezależnie od ich pochodzenia, tożsamości czy cech osobistych. W tej wartości zawiera się także m.in. równość płacowa.

  • inkluzywność (inclusion) to tworzenie środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się szanowani, doceniani i mogą bezpiecznie wyrażać siebie.
RE_1887-tech.webp
RE_1887-tech.webp

dlaczego idea DEI jest dziś tak ważna?

Zapewnienie równych szans, docenianie różnorodności i tworzenie bezpiecznego oraz otwartego środowiska pracy jest ważne z wielu powodów. Przyjrzyjmy się najważniejszym.

Po pierwsze, pracownicy, którzy czują, że ich pracodawca zapewnia równe szanse każdej osobie, a więc m.in. gwarantuje sprawiedliwe wynagrodzenie za tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości, bez względu na płeć, są bardziej zmotywowani do osiągania wysokich wyników. Dbanie o równość w organizacji — w tym przede wszystkim równość płac — pozytywnie wpływa na efektywność. Ponieważ sprawiedliwie traktowani i wynagradzani pracownicy są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy. Z kolei dysproporcje w tym obszarze mogą obniżać ich produktywność i motywację. O tym, jak ważny jest to obszar w polskim środowisku pracy, świadczą raporty Głównego Urzędu Statystycznego. Czytamy w nich, że przeciętne godzinowe wynagrodzenie kobiet w Polsce jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn o prawie 8%. Z kolei w najnowszej edycji badania Randstad Employer Brand Research 2024 co czwarty respondent deklaruje, że jego pracodawca nie zapewnia równej płacy za taką samą pracę. Wyraźnie widzą to zarówno kobiety, mężczyźni, jak i pracownicy w każdej grupie wiekowej.

Po drugie, firmy, które są postrzegane jako inkluzywne, różnorodne i sprawiedliwe, zyskują na wartości w oczach pracowników. Według badania Randstad Employer Brand Research 2024 zapewnienie równych szans bez względu na wiek, płeć i pochodzenie etniczne jest obecnie piątym najważniejszym czynnikiem atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy. Wskazała go ponad połowa respondentów. Warto zwrócić także uwagę na to, które grupy pracowników wskazują go najczęściej. Według badania równe traktowanie w miejscu pracy jest szczególnie ważne dla najmłodszych i najstarszych pracowników. I nie ma co się dziwić: to właśnie te grupy najczęściej spotyka dyskryminacja ze względu na wiek.

Aż wreszcie warto wspomnieć, że dbanie o różnorodność, sprawiedliwość, i inkluzywność w miejscu pracy przekłada się nie tylko na lepszą atmosferę wewnątrz organizacji, ale również na jej wyniki. Według wieloletnich badań McKinsey & Company te firmy, w których reprezentacja kobiet przekracza 30%, znacznie częściej osiągają lepsze wyniki finansowe niż te, w których reprezentacja kobiet wynosi 30% lub mniej. Podobnie jest w przypadku firm, które znajdują się w czołówce różnorodności etnicznej: wykazują one średnio 27-procentową przewagę finansową nad pozostałymi organizacjami. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ różnorodność talentów daje firmie wielowymiarowe spojrzenie na wyzwania, które napotyka na swojej biznesowej drodze. I większą szansę na innowacyjne podejście do wielu spraw.

Randstad_Masterbrand_Touch_Illustration_Person_RGB_UseBackgroundWhite

jak budować różnorodne miejsce pracy?

pobierz przewodnik

jak skutecznie dbać o różnorodność, sprawiedliwość i inkluzywność w miejscu pracy?

Zbudowanie skutecznej strategii DEI wymaga pracy na wielu poziomach organizacji. Jej najważniejszym elementem jest zaangażowanie zarządu i kadry menedżerskiej w działania mające na celu wprowadzanie tych trzech wartości w codzienne życie firmy, konsekwentne promowanie ich wśród pracowników, a w efekcie — budowanie środowiska pracy, które wspiera i docenia różnorodność.

Aby wszyscy pracownicy rozumieli znaczenie różnorodności, sprawiedliwości i inkluzywności w miejscu pracy, niezbędne mogą okazać się także odpowiednie szkolenia, podczas których zatrudnieni dowiedzą się, jak skutecznie unikać uprzedzeń w codziennej pracy i jak harmonijnie współpracować w zróżnicowanych zespołach. Edukacja na ten temat powinna na stałe wpisać się w program szkoleń i być na bieżąco dostrajana do zmieniającego się środowiska pracy.

Niemniej jednak strategia DEI nie może ograniczać się do już zatrudnionych pracowników. Bardzo ważne jest, by była obecna także w działaniach rekrutacyjnych. Inkluzywny i sprawiedliwy proces rekrutacji powinien odznaczać się przejrzystością i otwartością. I umożliwiać dostęp do stanowisk dla osób z różnych środowisk. Aby to osiągnąć, ocena kandydatów powinna być wolna od uprzedzeń i możliwie jak najbardziej obiektywna. Warto więc sięgnąć po narzędzia, które w tym pomogą – na przykład systemy do anonimizacji i analizy danych rekrutacyjnych.

poznaj więcej korzyści z inkluzywnej, sprawiedliwej i różnorodnej struktury zatrudnienia

Wspieranie różnorodności, sprawiedliwości i inkluzywności w miejscu pracy to trend, który coraz mocniej zmienia już nie tylko globalny, ale również polski rynek pracy. Wyniki najnowszego badania Randstad Employer Brand Research dobitnie pokazują, że firmy, które chcą nosić miano atrakcyjnych pracodawców, absolutnie nie powinny go ignorować.

Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może osiągnąć Twoja firma, budując zróżnicowane miejsce pracy.

Pobierz nasz przewodnik

o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się