Świat kadr ulega nieustannym zmianom, w związku z czym poznanie czynników motywujących pracowników ma kluczowe znaczenie dla pozyskiwania i zatrzymywania utalentowanych pracowników w trudnych warunkach panujących obecnie na rynku pracy. Według wyników badania Randstad Employer Brand Research przyjazna atmosfera pracy to jeden z głównych czynników motywujących. 

W tym artykule poznasz elementy tworzące różne środowiska pracy – od planu zagospodarowania przestrzeni po interakcje społeczne. Znajdziesz w nim również przykłady tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa modyfikują środowisko pracy w celu spełnienia potrzeb swojego modelu biznesowego przy jednoczesnym zapewnieniu korzystniejszych warunków swoim pracownikom.

document check

Randstad Employer Brand Research może pomóc Ci poznać czynniki motywujące pracowników. Pobierz nasze sprawozdanie z 2023 r.

pobieram

cechy charakterystyczne idealnego środowiska pracy

Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, więc nawet wykonując dokładnie taką samą pracę jak nasi współpracownicy, możemy mieć inne oczekiwania wobec naszego środowiska pracy. W związku z tym przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem związanym z zapewnianiem wystarczającej elastyczności w zakresie środowisk pracy, aby zadowolić większość osób, a jednocześnie utrzymać opłacalność.

wygoda

Od czasu pierwszej rewolucji przemysłowej wiele się zmieniło w kwestii wygody pracowników. Aby jednak wspierać zdrowie fizyczne i psychiczne osób, które zatrudniasz, musisz traktować fizyczne aspekty ich środowiska pracy jako ogromnie ważne. Ta zasada dotyczy w szczególności przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach, w których praca jest ciężka, takich jak produkcja i logistyka. Pracodawcy, którzy chcą poprawić środowisko pracy, powinni wziąć pod uwagę następujące kwestie:

postawa ciała:

pracownikom należy zapewnić ergonomiczne meble, które sprzyjają zachowywaniu prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia i stania. Elastyczne stanowiska pracy, takie jak biurko z regulacją wysokości umożliwiającą zmianę pozycji pracy z siedzącej na stającą. Podnóżki i regulowane meble biurowe ułatwiają pracownikom znalezienie wygodnych pozycji w trakcie dnia pracy;

oświetlenie: 

co do samej zasady, oświetlenie bez nadmiernej jaskrawości powinno spełniać wymagania pracownika. Patrząc jednak na tę kwestię na wyższym poziomie, innowacyjne rozwiązania oświetleniowe mogą pomóc poprawić morale pracowników, a w następstwie również ich wydajność. Na przykład dodanie bardziej naturalnego światła, zastosowanie estetycznych elementów mocujących i zapewnienie indywidualnego oświetlenia dla poszczególnych zadań pozwala stworzyć przyjemniejszą atmosferę w pracy. Ponadto przejście na oświetlenie LED i inne energooszczędne źródła światła może pomóc zrównoważyć ślad węglowy przedsiębiorstwa;

temperatura: 

chociaż nie da się zadowolić wszystkich, jeśli chodzi o temperaturę w miejscu pracy, należy znaleźć poziom odpowiadający większości pracowników – skrajne wartości, mróz czy skwar, mogą negatywnie wpływać na higienę pracy i zmniejszać produktywność. W różnych krajach obowiązują różne wartości minimalne i maksymalne temperatury, więc należy je sprawdzić w przypadku posiadania zagranicznych placówek. Na przykład brytyjski organ ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Health and Safety Executive sugeruje minimalną wartość temperatury wynoszącą 16°C, albo 13°C w przypadku ciężkiej pracy. Obecnie w Wielkiej Brytanii nie obowiązuje żadna wartość maksymalna, jednak ostatnie fale upałów mogą spowodować wprowadzenie nowych przepisów;

kontrolowanie natężenia dźwięków: 

chociaż koncepcja open space'u zapewnia możliwości kreatywnego dzielenia się pomysłami, może prowadzić do powstania hałasu. Pomóż pracownikom znaleźć ciszę poprzez zapewnienie słuchawek albo specjalnego miejsca do pracy w ciszy. Panele i podłogi akustyczne, miękkie materiały i rośliny również mogą pomóc przy wchłanianiu dźwięków. Jeżeli pracownicy skarżyli się na rozpraszające dźwięki, należy rozważyć przeprowadzenie oceny natężenia hałasu, aby określić wartość decybeli w różnych miejscach w budynku;

koloroterapia: 

elementy ozdobne i kreatywne wykorzystanie barw może w istotnym stopniu wpłynąć na atmosferę w miejscu pracy. Łagodne odcienie błękitu i zieleni wprowadzają kojącą atmosferę, podczas gdy jaskrawe odcienie żółci i czerwieni przepełniają pozytywną energią. Kluczowe znaczenie ma jednak zachowanie równowagi; nie chcesz, żeby pracownicy zasypiali ani byli nadmiernie pobudzeni. Ponadto, w określonych działach potrzebna może być inna atmosfera pracy niż w pozostałych.

sektor IT
sektor IT

elastyczność

Zwinne środowisko pracy to takie, w które umożliwia zmianę rozkładu w celu skoncentrowania się na procesach roboczych. Na przykład pomieszczenia, które można dzielić albo łączyć naciskając jeden przycisk, meble na kółkach i duża liczba gniazdek elektrycznych ułatwiają zmianę organizacji przestrzeni. Niezależnie od projektu miejsca pracy chcesz, aby ten obszar sprzyjał komunikacji, kreatywności i współpracy.

Zapewnianie elastyczności w miejscu pracy nie polega wyłącznie na dostosowywaniu przestrzeni fizycznej. Pracownicy chcą móc decydować o tym, gdzie (71%) i kiedy (83%) pracują. Ponadto wyniki badania Randstad Workmonitor 2023 wskazują, że 45–50% osób dorosłych w wieku od 18 do 34 lat nie przyjęłoby oferty pracy bez tego typu elastyczności.

Wprowadzenie zmian dotyczących środowiska pracy zdalnej i harmonogramu może okazać się łatwiejsze w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających więcej pracowników umysłowych. Jednak pracownicy fizyczni równie bardzo cenią te zmiany i ponad 60% z nich twierdzi, że elastyczność w pracy pozwoliłaby im spędzać więcej czasu z rodziną. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo chce zapewnić tego typu korzyści, jednocześnie dbając, aby były one praktyczne pod względem produktywności, trzeba w pełni zrozumieć motywacje pracowników.

Smiling man sitting at his dining table working on his laptop. Kitchen in the background.
Smiling man sitting at his dining table working on his laptop. Kitchen in the background.

kwestie społeczne

Dobre prosperowanie przedsiębiorstwa wymaga współpracy pomiędzy członkami wielu zespołów – od pracowników produkcyjnych po personel sprzedażowy i wszystkie osoby pomiędzy. Dzielenie się pomysłami ma kluczowe znaczenie dla pobudzania kreatywności i utrzymywania innowacyjności w przedsiębiorstwie.

Kierownik HR ma obowiązek zachęcać wraz z innymi liderami w przedsiębiorstwie do współpracy osobistej albo wirtualnej. Jak zatem można zachęcić pracowników do utrzymywania kontaktów? Weź pod uwagę następujące wskazówki:

●     wprowadzenie polityki otwartych drzwi, aby pokazać pracownikom, że informacje zwrotne są mile widziane;

●     zaplanowanie regularnych sesji burzy mózgów;

●     uczenie liderów/kierowników zespołów, jak skutecznie wykonywać obowiązki, stosując delegowanie zadań zamiast mikrozarządzania;

●     oferowanie pracownikom możliwości nawiązywania kontaktów z zaprawionymi w bojach weteranami z odpowiednich obszarów i uczenia się od nich w ramach mentoringu i coachingu;

●     promowanie wydarzeń firmowych/zespołowych, podczas których współpracownicy mogą nawiązywać kontakty w atmosferze zabawy – pracownicy, których łączą dobre relacje, lepiej ze sobą współpracują.

Poczucie komfortu przy dzieleniu się pomysłami i współpracy ma znaczenie nadrzędne, nie mówiąc już o tym, że w idealnym miejscu pracy nie ma miejsca na mobbing ani nękanie i do obowiązków działu HR należy zwalczanie takich zachowań. Należy dopilnować ustanowienia odpowiednich polityk i procedur HR, aby zachęcać pracowników do zgłaszania takich problemów.

Man and woman with drinks sitting on a bench outside while having a conversation.
Man and woman with drinks sitting on a bench outside while having a conversation.

znaczenie

Pracownicy pragną poczucia przynależności, a posiadanie wspólnych celów i wartości z przedsiębiorstwem może zapewnić im dodatkowe poczucie celu. Komunikacja ma kluczowe znaczenie w tym przypadku. Czy wszyscy pracownicy wiedzą, jak ich praca przyczynia się do realizacji misji przedsiębiorstwa? Przekazywanie tych informacji może odbywać się za pośrednictwem kierowników, biuletynów informacyjnych przedsiębiorstwa albo spotkań wszystkich członków personelu. Ponadto należy szukać sposobów tworzenia wspólnych doświadczeń pomiędzy różnymi kategoriami pracowników, w tym tymi, którzy pracują zdalnie.

Pracownicy, dla których to, co robią, jest pasją, czerpią większą radość z pracy i życia. W Raporcie Gallupa dotyczącym stanu globalnego środowiska pracy stwierdzono, że występuje bezpośrednie powiązanie pomiędzy zaangażowaniem w pracę i ogólnym dobrym samopoczuciem. Niestety jednak ponad połowie pracowników na świecie brakuje takiej radości.

Stymulujące środowiska pracy mogą pomagać pracownikom lepiej wykonywać pracę i doskonalić inne aspekty życia.przeprowadzonym w 2023 r. badaniu Randstad dotyczącym nastawienia pracowników stwierdzono, że „pracownicy przywiązują dużą wagę również do tego, jak są traktowani i jak się czują w miejscu pracy”. Należy pamiętać o tym podczas zastanawiania się nad kwestią doceniania pracowników w swoim przedsiębiorstwie.

wyzwania

Aby budować pozytywne środowisko pracy, trzeba zapewniać pracownikom możliwości rozwoju pionowego albo poziomego. Według wyników badania Randstad Employer Brand Research rozwój kariery stanowił piąty pod względem znaczenia czynnik motywujący dla pracowników w skali globalnej, a w Ameryce Łacińskiej znalazł się on na drugim miejscu. Jednak w sprawozdaniu stwierdzono również, że w europejskich firmach ogółem występują braki w tym zakresie.

Aby pomóc wspierać kulturę uczenia się i rozwoju należy rozważyć zapewnienie:

 • inicjatyw szkoleniowych dotyczących nowych technologii, zdolności przywódczych i rozwoju osobistego;
 • możliwości mentoringu; 
 • usług coachingu zawodowego;
 • pracy zdalnej.
person

Randstad Employer Brand Research może pomóc Ci poznać czynniki motywujące pracowników. Pobierz nasze sprawozdanie z 2023 r.

pobieram

w jaki sposób przedsiębiorstwa tworzą idealne środowiska pracy

Tak jak wiele innych wartych zachodu celów, budowanie dynamicznego środowiska pracy wymaga nastawienia opartego na pokonywaniu drogi. Jest to proces ciągły, w trakcie którego świętuje się osiąganie etapów kluczowych, a nie podejście oparte na jednorazowej realizacji.

Poniżej przedstawiono przykłady środowisk pracy w innych przedsiębiorstwach, które – krok za krokiem – podążają tą samą drogą.

toyota

Jeżeli chodzi o środowisko pracy w fabryce, system produkcyjny Toyota Production System uznaje się za jeden z najbardziej innowacyjnych sposobów doskonalenia wydajności i zachęcania do współpracy pomiędzy pracownikami. Jedną z koncepcji przyczyniających się do tworzenia pozytywnego środowiska pracy jest zwiększenie uprawnień pracowników produkcyjnych – jidoka. Każdy indywidualny pracownik może zatrzymać całą linię produkcyjną, jeśli zauważy problem. Niezwłoczne zwracanie uwagi i doskonalenie procesów w celu zwiększania wydajności pomaga pracownikom czuć się niezbędnymi elementami całego procesu produkcji, zwiększając ich poczucie przynależności. Firma Toyota konsekwentnie znajduje się w czołówce pracodawców w naszym badaniu Randstad Employer Brand Research prowadzonym w Argentynie.

louis vuitton moët hennessy

Według wyników badania Randstad to międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w produktach ekskluzywnych jest jednym z pięciu najlepszych pracodawców, dla których można pracować we Francji. Jest tak częściowo z powodu strategii budowania marki tego przedsiębiorstwa, zgodnie z którą pracownikom oferuje się atrakcyjne wynagrodzenie i korzyści wynikające z jego nienagannej reputacji.

Potencjalni kandydaci do pracy mogą szybko wskazać pozytywne aspekty środowiska pracy w przedsiębiorstwie, przeglądając jego stronę skierowaną do utalentowanych pracowników, na której promuje się:

 • różnorodność
 • możliwości rozwoju
 • poczucie przynależności
 • elastyczność
 • istotność
 • przyjazne dla środowiska wartości przedsiębiorstwa.

oracle

Według wyników badania Randstad dotyczącego marek, spółka technologiczna Oracle jest jednym z pięciu najlepszych pracodawców w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o przyjazną atmosferę pracy. W 2022 r. spółka znalazła się również na trzecim miejscu pod względem równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. 

Oprócz pełnego pakietu dodatkowych świadczeń zdrowotnych i finansowych Oracle oferuje swoim pracownikom pewne wyjątkowe korzyści, w tym sposoby wykupienia dodatkowego urlopu oraz zniżki na wynajem samochodu i inne zakupy. Inne benefity związane z dobrym samopoczuciem obejmują program przyjeżdżania do pracy rowerem, zajęcia jogi i karnety na siłownię.

Aby wspomagać pracowników w zmienianiu świata na lepsze, oprócz corocznych dokonywanych przez siebie darowizn, Oracle wpłaca na cele charytatywne kwoty równe darowiznom prywatnym jej pracowników. Wszyscy pracownicy uzyskują również 40 płatnych godzin na pracę w wolontariacie rocznie, co pozwala im zaangażować się w wybrany przez siebie program.

general electric

Od ponad 25 lat spółka General Electric koncentruje się na tworzeniu idealnego miejsca pracy dla kobiet, zwiększając tym samy ich udział. Ta międzynarodowa spółka z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych posiada oddziały prowadzące działalność w branży lotniczej, energii odnawialnych i opieki zdrowotnej. Według jej rocznego sprawozdania dotyczącego różnorodności za 2021 r. połowę stanowisk w zarządzie zajmują kobiety, a liczba pracowniczek w każdym sektorze wzrosła w stosunku do poprzedniego roku.

Skuteczne strategie GE obejmują:

 • równe wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet, przy różnicach w granicach 1%;
 • sponsorowanie grup ds. zasobów pracowniczych w celu zapewnienia, że potrzeby różnorodnych utalentowanych pracowników będą brane pod uwagę przy wszystkich nowych politykach i procedurach;
 • udostępnianie programów szkoleniowych różnorodnym grupom osób młodych, aby pomagać w promowaniu chęci kształcenia się w zakresie STEM, tym samym tworząc przyszłą pulę utalentowanych pracowników;
 • zapewnianie równości w procesach rekrutacyjnych w celu przyciągania pomijanych mniejszości;
 • prowadzenie z aktualnymi pracownikami rozmów dotyczących kwestii, które utrzymują pracowników w pracy, w celu określenia wyzwań i mocnych stron.

Powyższe przykłady środowisk pracy to jedynie próbka spośród wielu sposobów przekształcania przedsiębiorstw w celu przyciągania pożądanych pracowników. Twoje środowisko pracy powinno odzwierciedlać wartości i model biznesowy Twojej spółki. Jednak niezależnie od tego, czy masz 200 pracowników, czy 2000, musi ono również wspierać każdego z nich oraz ich dobre samopoczucie.

document check

Ciekawią Cię sekrety przyciągania i zatrzymywania najlepszych utalentowanych pracowników w przedsiębiorstwie? Pobierz raport z badania Employer Brand Research

pobieram
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się