Co piąty Polak jest bardzo zadowolony ze swojej obecnej pracy, ponad połowa twierdzi, że jest raczej zadowolona. Takie wyniki przynosi najnowsze badania „Monitor Rynku Pracy” realizowane przez Randstad. Odsetek 72% respondentów, którzy deklarują zadowolenie z aktualnego miejsca pracy, nie odbiega znacząco od poprzednich edycji badania, choć w stosunku do wyniki sprzed kwartału zanotowaliśmy  niewielki spadek (o 3 p.p.).

poznaj pełne wyniki badania »

Najbardziej zadowoleni ze swojej pracy są uczestnicy badania z południowych województw Polski (76%). Ponad krajową średnią satysfakcję z wykonywanej profesji deklarują też mieszkańcy północy (74%) i wschodu Polski (74%). Najmniej zadowoleni są natomiast ankietowani z centralnych województw (68%).

Najczęściej zawodową satysfakcję odczuwają pracownicy mieszkający we wsiach w obrębie dużych aglomeracji miejskich – tam zadowolenie z pracy deklaruje 8 na 10 osób. Ten odsetek najmniejszy jest natomiast w miastach od 50 do 200 tysięcy mieszkańców i wynosi 67%.

Zadowoleni z obecnej pracy częściej są mężczyźni (74%) niż kobiety (70%), ludzie w wieku od 30 do 39 lat (79%), osoby z wyższym wykształceniem (76%), wykonujące pracę w oparciu o własną działalność gospodarczą (80%).

Największą satysfakcję odczuwają członkowie kadry zarządzającej przedsiębiorstw (93%), inżynierowie (86%) oraz kierownicy (76%) i specjaliści (76%). Po przeciwległej stronie są natomiast robotnicy wykwalifikowani (68%), mistrzowie i brygadziści (58%) oraz robotnicy niewykwalifikowani (55%).

mniejsza satysfakcja nie oznacza szturmu na oferty pracy

Choć w porównaniu do poprzedniego badania nieco spadła liczba polskich pracowników, którzy czują się zadowoleni w pracy, to nie wpłynęło to w żaden sposób od odsetek osób, które zdecydowały się w związku z tym szukać nowej pracy.

Podobnie jak przed kwartałem, zaledwie 1 na 10 respondentów aktywnie poszukuje zatrudnienia. 45% ankietowanych rozgląda się za ofertami, podobna liczba w ogóle pracy nie szuka. Nieco bardziej aktywni w poszukiwaniach są ankietowani ze wschodu (12%) i centrum (11%) Polski. Dla porównania: w województwach pomorskim i zachodniopomorskim aktywnie szuka pracy jedynie 6% badanych. Poszukiwanie zatrudnienia jest raczej domeną mieszkańców największych metropolii – 13% z nich prowadzi aktywne działania zmierzające do zmiany pracodawcy.

czujesz, że to czas na zmiany? sprawdź nasze oferty pracy »

Aktywnie poszukują pracy częściej kobiety (12%), ludzie młodzi w wieku od 18 do 29 lat (14%), osoby z wykształceniem średnim (10%) lub wyższym (10%), respondenci zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na czas określony (15%) lub cywilno-prawną (15%).

Odsetek osób aktywnie poszukujących nowego zatrudnienia największy jest wśród robotników niewykwalifikowany (12%), kadry kierowniczej średniego szczebla (11%) oraz pracowników biurowych i administracyjnych (11%).

wyniki najnowszej edycji badania są już do pobrania »