Niniejszy artykuł został pierwotnie opublikowany tutaj, na stronie internetowej magazynu Forbes.

Wiele napisano o możliwości przenikania technologii ChatGPT i innych narzędzi opartych na AI do każdego aspektu społeczeństwa. Jednym z najważniejszych pytań jest oczywiście to, w jaki sposób ta technologia wpłynie na pracę. Co ważniejsze, w jaki sposób społeczeństwo może wykorzystywać innowacje, aby nie tylko zwiększyć wydajność pracowników, ale również, by stworzyć stanowiska, które obecnie nie istnieją?

możemy więcej zyskać niż stracić

Każdej rewolucji technologicznej towarzyszyły fale zakłóceń na rynku pracy, ale również możliwości rozwoju. PwC przewiduje, że AI może potencjalnie przyczynić się do wzrostu globalnej gospodarki o 15,7 biliona USD do 2030 r. Według Światowego Forum Ekonomicznego do 2025 r. może powstać 97 milionów nowych stanowisk, podczas gdy 85 milionów pozycji stanie się w tym czasie zbędnych. Ten zysk netto wynoszący 12 milionów stanowisk będzie wymagał nowych kompetencji, aktualizowania umiejętności i innego podejścia do pracy.

Wielu pracodawców sprawdza obecnie, w jaki sposób AI może posłużyć do przekształcenia ich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie produktywności lub poprawę jakości wyników. Pracownicy będą mogli pozbyć się powtarzalnych, czasochłonnych zadań, aby skoncentrować się na kreatywnych czynnościach o wysokiej wartości, które przyniosą większą wartość ich przedsiębiorstwom. Dzięki takim zabiegom przedsiębiorstwa są gotowe do osiągnięcia większej wydajności, innowacyjności i stabilności – są to cele, w których osiągnięciu generatywna AI może pomóc w nadchodzącym czasie. Na pewno na nowo zdefiniujemy pracę i sposoby jej wykonywania.

Jednocześnie przedsiębiorstwa powinny stosować przemyślane podejście. Nowa technologia z natury powoduje zaburzenie istniejącego porządku, co oznacza, że osoby, na które wpłynie, będą potrzebowały wsparcia i czasu, aby przystosować się do zmian. Aby wprowadzić w miejscu pracy ChatGPT czy podobne narzędzia, pracodawcy potrzebują dobrze opracowanych i skutecznych programów doskonalenia umiejętności, które zagwarantują ich pomyślne wdrożenie. ChatGPT może w istotnym stopniu ulepszyć procesy związane z zarządzaniem wiedzą, HR i rekrutacją, uczeniem się i rozwojem, obsługą klienta oraz niemalże wszystkie procesy związane z tworzeniem i edytowaniem treści.

quote icon

Każdej rewolucji technologicznej towarzyszyły fale zakłóceń na rynku pracy, ale również możliwości rozwoju. Ten zysk netto wynoszący 12 milionów stanowisk będzie wymagał nowych kompetencji, aktualizowania umiejętności i innego podejścia do pracy.

Sander van 't Noordende
CEO Randstad

nie da się zastąpić kontaktu z ludźmi

Liderzy biznesowi HR powinni znać ograniczenia technologii ChatGPT. Chociaż radzi sobie ona z podstawowymi zadaniami, nie może zastąpić interakcji z ludźmi i może mieć trudności ze złożonymi zadaniami. Przedsiębiorstwa muszą stosować środki, które pozwolą zagwarantować jej etyczne i uczciwe wykorzystywanie oraz prowadzić monitorowanie pod kątem ewentualnych błędów pod nadzorem człowieka. Najlepiej zacząć na małą skalę i stopniowo ją zwiększać. Opracować prototypy i szkolić na nich pracowników. Prowadzić komunikację z pracownikami i angażować ich już na wczesnym etapie. Działania związane z wykorzystaniem do innych celów umiejętności pracowników, których stanowiska mogą zostać zlikwidowane, powinny być skoordynowane i ciągłe.

Na przykład kiedy z powodu pandemii linie lotnicze zawiesiły działalność, członków załogi przeszkolono do pracy na stanowiskach, na których potrzebne były ich umiejętności pracy z ludźmi, w tym na stanowiskach asystentów medycznych i podobnych. Takie programy pozwoliły zapewnić alternatywne, zrównoważone ścieżki kariery. Identyfikacja niemożliwych do zastąpienia umiejętności pracowników i wykorzystanie ich na odpowiednich alternatywnych stanowiskach powinny stanowić priorytet dla decydentów i pracodawców.

Nie można przecenić znaczenia przekwalifikowywania pracowników na całym świecie. Gospodarka światowa stoi u progu olbrzymiego przełomu technologicznego, który potencjalnie może zmienić życie wielu osób. Stanowiska będą tworzone i przekształcane. Przedsiębiorstwa będą prowadziły działalność na nowe sposoby. Nastąpi szybszy rozwój gospodarczy i wzrost produktywności. Społeczeństwo musi jednak być na to gotowe.

Female blue-collar worker aligning something. African-american woman.  Wearing safety goggles and an overall. Focused. Ponytail. Overall. Primary color blue. Secondary color red.
Female blue-collar worker aligning something. African-american woman.  Wearing safety goggles and an overall. Focused. Ponytail. Overall. Primary color blue. Secondary color red.

utalentowani pracownicy są gotowi, aby korzystać z tej technologii

Na szczęście pracownicy już przewidzieli nadchodzącą zmianę, a z badań wynika, że chętnie przyjmują wsparcie przy przechodzeniu na nowe stanowiska. Do kwestii związanych z rynkiem pracy, które Randstad od 20 lat sprawdza w badaniach, należą odczucia utalentowanych pracowników dotyczące technologii i jej wpływu na pracę. Dane konsekwentnie wskazują, że ludzie są zainteresowani uczeniem się i rozwojem, co pozwoli im pozostawać na prowadzeniu w kwestii technologii. W rzeczywistości ponad połowa (53%) respondentów badania Randstad Workmonitor z 2023 r. chce przekwalifikować się na nowe stanowisko albo rozwijać się na dotychczasowym.

quote icon

Gospodarka światowa stoi u progu olbrzymiego przełomu technologicznego, który potencjalnie może zmienić życie wielu osób. Stanowiska będą tworzone i przekształcane. Przedsiębiorstwa będą prowadziły działalność na nowe sposoby. Nastąpi szybszy rozwój gospodarczy i wzrost produktywności. Społeczeństwo musi jednak być na to gotowe.

Sander van 't Noordende
CEO Randstad

W miarę gwałtownych postępów w dziedzinie AI i coraz szerszego jej upowszechniania w światowej gospodarce wykorzystanie silnego pragnienia dodatkowych szkoleń i możliwości rozwoju wyrażanego przez pracowników powinno stanowić powszechny obowiązek. Decydenci powinni skoordynować działania z sektorem prywatnym, aby zapewnić, że podczas kolejnej rewolucji przemysłowej nikt nie zostanie w tyle. Pracodawcy mogą walczyć z problemem niedoboru utalentowanych pracowników poprzez regularne doskonalenie umiejętności swojego personelu odpowiednio do potrzeb biznesowych. Zaś poszczególni pracownicy powinni przyswoić sobie ideę uczenia się przez całe życie, co ostatecznie pozwoli im wykorzystywać posiadaną wiedzę i potencjał do zarabiania pieniędzy.

Tak jak wiele wcześniejszych innowacji, AI będzie ewoluować i wnosić coraz większy wkład na rzecz gospodarki ogólnoświatowej i ogółu społeczeństwa. Proces ten będzie jednak wymagać zarządzania ludźmi i współpracy w olbrzymim zakresie, co oznacza powstawanie nowych stanowisk w wielu dyscyplinach, takich jak nauka o danych, przetwarzanie języka naturalnego, statystyka itp. Wspieranie pracowników na całym świecie w rozwijaniu takich umiejętności pomoże nam szybciej zrealizować obietnicę świata wspomaganego przez AI i rozwoju rynku pracy.

o autorze
Sander van ‘t Noordende
Sander van ‘t Noordende

Sander van ‘t Noordende

randstad chief executive officer

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się