Na kształt polskiego rynku pracy wpływa wiele elementów. W napędzanym nowymi technologiami środowisku biznesowym rośnie konkurencja o najlepiej wykwalifikowanych specjalistów, a wciąż wysoka inflacja i presja płacowa mają coraz większy wpływ na relacje pracowników z pracodawcami. W tych dynamicznie zmieniających się warunkach śledzenie przemian i trendów na lokalnym rynku pracy staje się jednym z najważniejszych zadań, z którymi muszą mierzyć się pracodawcy, by utrzymać konkurencyjność. Dlaczego?

W tym tekście odpowiadamy na to pytanie. Przyglądamy się też kilku najważniejszym powodom, dla których pracodawcy powinni aktywnie monitorować sytuację na lokalnych rynkach pracy. Podpowiadamy również skuteczny sposób na to, by zawsze mieć najnowsze informacje o tym, jakie trendy kształtują rzeczywistość biznesową.

dlaczego warto na bieżąco obserwować sytuację na rynku pracy?

Monitorowanie warunków i trendów panujących na rynku pracy pozwala pracodawcom skutecznie dostosowywać swoje strategie rekrutacyjne do aktualnych warunków. Zrozumienie, jakie zawody są aktualnie najbardziej poszukiwane i jakie umiejętności cieszą się największym popytem, pomaga pracodawcom skierować swoje wysiłki rekrutacyjne w odpowiednie miejsca. Dzięki temu można na przykład uniknąć straty czasu i zasobów na poszukiwanie pracowników w obszarze, na którym ich dostępność jest niewielka.

Co więcej, śledzenie sytuacji na lokalnym rynku pracy pozwala przedsiębiorstwom dostosować swoje oferty wynagrodzeń i świadczeń do aktualnych oczekiwań pracowników. Jeśli na rynku pracy panuje duża konkurencja o pracowników, pracodawcy mogą być zmuszeni podnieść wysokość wynagrodzeń lub włączyć do swojej oferty świadczenia, których oczekują kandydaci – i w ten sposób zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia oraz skutecznie przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty.

Monitorowanie rynku pracy pomaga pracodawcom również zrozumieć, jakie trendy i zmiany zachodzą w ich otoczeniu biznesowym. Dzięki temu mogą dostosować swoje działania i kierunek rozwoju firmy do aktualnych potrzeb rynku i gospodarki. Na przykład, jeśli na lokalnym rynku pracy rośnie popyt na pracowników z określonymi umiejętnościami, może to oznaczać konieczność przeprowadzenia zmian w strategii biznesowej lub dokonania inwestycji w szkolenia wspierające rozwój tych kompetencji u pracowników.

wojewódzkie raporty rynku pracy Randstad – narzędzie, które ułatwia pracodawcom trzymanie ręki na pulsie

Z myślą o rekrutacyjnych i kadrowych wyzwaniach polskich pracodawców wynikających z gospodarczych zmian, które zachodzą w naszym kraju, stworzyliśmy wojewódzkie raporty rynku pracy. To eksperckie opracowania, które zbierają najważniejsze dane makroekonomiczne dotyczące funkcjonowania polskiego rynku pracy. Raporty uwzględniają zmieniające się wskaźniki demograficzne, wpływ inflacji i presji płacowej na rozwój polskich firm, a także zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Podzieliliśmy je na 16 województw. Informacje, które znalazły się w raportach, zaczerpnęliśmy z danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz z ogólnopolskich badań Instytutu Badawczego Randstad. Dotyczą m.in. wskaźników związanych z bezrobociem, możliwościami inwestycyjnymi, potencjałem edukacyjnym oraz wynagrodzeniami w poszczególnych województwach.

Document_with_image

bądź na bieżąco: pobierz raporty o rynku pracy tymczasowej za Q3 2023

pobierz

czego pracodawcy mogą dowiedzieć się z najnowszej edycji wojewódzkich raportów rynku pracy?

Z lektury wojewódzkich raportów rynku pracy Randstad poświęconych sytuacji w III kwartale 2023 r. można dowiedzieć się m.in., że przeciętny czas poszukiwania zatrudnienia wynosi 2,7 miesiąca. To istotna informacja dla pracodawców, ponieważ w warunkach dużej konkurencji o wykwalifikowanych pracowników czas trwania procesu rekrutacyjnego i stopień jego skomplikowania może być decydujący dla sukcesu rekrutacji. Im dłuższy i bardziej złożony proces, tym większe ryzyko, że kandydat wcześniej znajdzie zatrudnienie w innym miejscu. W materiale czytamy także, że nawet 9% pracowników to osoby, które są obecnie zdecydowane na zmianę pracy, a aż 59% uczestników naszych badań wskazuje zbyt niskie wynagrodzenie jako czynnik powodujący decyzję o poszukiwaniu nowego pracodawcy. 28% zmienia pracę ze względu na ograniczoną ścieżkę kariery.

To jedynie ułamek danych i informacji, które zawarliśmy w raportach dla 16 województw. Z lektury każdego z nich można dowiedzieć się także między innymi:

  • które zawody są obecnie w Polsce nadwyżkowe i deficytowe?
  • jak wygląda struktura demograficzna pracowników każdego województwa?
  • jakie jest przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw dla każdego z województw?
  • jaka jest stopa bezrobocia rejestrowanego i nierejestrowanego w poszczególnych regionach Polski?
  • jakie będzie zapotrzebowanie na absolwentów szkół branżowych w latach 2024-2028?
  • jakie jest obecnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w każdym z województw?

pobierz raport dla Twojego województwa

Już teraz zyskaj odpowiedzi na powyższe pytania i poznaj najważniejsze dane makroekonomiczne na temat sytuacji rynku pracy w Twoim regionie. Pobierz najnowszy raport dla Twojego województwa.

Document_with_image

bądź na bieżąco: pobierz raporty o rynku pracy tymczasowej za Q3 2023

pobierz
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się