świat podlega zmianom

żyjemy w epoce nieustannych zmian technologicznych, gwałtownie wpływających na nasz sposób życia, naszą pracę i nasze wzajemne relacje. Technologia stała się nieodłącznym elementem codzienności; motorem napędzającym świat wokół nas. W czasach, w których gospodarka pracuje 24 godziny na dobę, potrzeby klientów mocno się zmieniają. Inny jest ich sposób pracy, a co za tym idzie – poszukują oni talentów o nowych umiejętnościach.

Innowacyjne, cyfrowe rozwiązania i narzędzia kadrowe powodują zawirowania na rynku usług HR, ponieważ diametralnie zmieniają sposób łączenia ludzi ze stanowiskami pracy. To stanowi dla nas nie lada wyzwanie. Klienci i kandydaci oczekują dostępu do usług w każdym miejscu, o każdej porze i z każdego urządzenia, w stopniu, którego nie potrafiliśmy sobie dotąd wyobrazić. Zmienia się zatem sposób, w jaki pracujemy. To dlatego jako randstad inwestujemy w nowe rozwiązania technologiczne, a tym samym robimy milowy krok w kierunku świata technologii. Dzięki przejęciom innych marek i randstad Innovation Found czerpiemy wiedzę z zewnątrz, a poprzez Digital Factory rozwijamy naszą wewnętrzną innowacyjność. Pozwala nam to rozwijać się w nowej roli i zagwarantować wiodącą pozycję w branży, która w ogromnej części stanie się cyfrowa i oparta na danych.

Jednak tam, gdzie inni widzą punkt zwrotny, my dostrzegamy ukrytą ciągłość. Nasza nieustająca podróż nie wiąże się jedynie ze zmianami na poziomie cyfrowym. Choć niebawem innowacyjna technologia stanie się nieodłącznym elementem łączenia klientów z kandydatami, udoskonalanie naszych narzędzi to nie wszystko. To, co jest dla nas najważniejsze i będzie definiować wzajemną współpracę bardziej niż kiedykolwiek, to nasza unikatowa wartość dodana: ludzka twarz, którą pokazujemy w naszej pracy. W rozpędzonym cyfrowym świecie klienci i kandydaci potrzebują człowieka, zaufanego partnera. To właśnie tu, w miejscu, gdzie technologia spotyka się z ludźmi, możemy wyróżnić się na tle konkurencji poprzez zapewnienie przestrzeni przyjaznej ludziom.

skąd przyszliśmy

nasze doświadczenie uczy, że to nie dane i algorytmy budują prawdziwe relacje, ale – coś znacznie bliższego człowiekowi: empatia, intuicja i instynkt. Pełne skupienie na ludzkim potencjale określa randstad od samego początku. Wyraża ono silne wartości, na których zbudowano randstad i które pozostają ważne do dziś: wiedza, współpraca, zaufanie, dążenie do doskonałości i równoczesne łączenie interesów wszystkich stron. Kiedy wiemy więcej, możemy lepiej pomagać naszym klientom i kandydatom i budować więzi oparte na zaufaniu. To zaufanie jest wzmacniane nieustannym dążeniem do doskonałości przy jednoczesnym wspieraniu interesów wszystkich zainteresowanych stron, a także społeczeństwa jako całości.

Dzięki temu, że od ponad 55 lat działamy jako randstad według wspomnianych wartości, doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów i kandydatów. Głębokie zrozumienie świata pracy pozwala nam wspierać ich w rozwijaniu pełnego potencjału i umożliwiać pracodawcom nieustanne osiąganie sukcesu. Wartości randstad gwarantują, że w sercu naszych działań zawsze znajdują się ludzie.

wyróżniamy się

w świecie stale zmienianym przez nowe technologie, wiara w człowieka gwarantuje ciągłość. Nasze doświadczenie i nasze serce podpowiadają nam, że to właśnie ludzka strona branży HR jest tak naprawdę ważna. Wiemy, jak ważne miejsce w życiu człowieka zajmuje praca.

Od zawsze wspieranie ludzi i przedsiębiorstw w rozwijaniu ich prawdziwego potencjału było naszym celem. Taka jest rola randstad w społeczeństwie. Każdy z nas z oddaniem sięga wyżej i dalej, aby pomagać innym odnosić sukcesy.

Technologia stała się naszym potężnym sojusznikiem w osiąganiu tego celu. Stosujemy cyfrowe innowacje, by nasze usługi były jeszcze doskonalsze, a procedury bardziej inteligentne i skuteczniejsze. Wszystko po to, aby w oparciu o dane móc lepiej poznać branżę.

Równocześnie pamiętamy, czym te rozwiązania są tak naprawdę – jedynie środkiem do celu. Sposobem, by dać ludziom swobodę koncentrowania się na naszych najważniejszych zasobach – relacjach międzyludzkich. By tworzyć atmosferę bardziej przyjazną człowiekowi. Taką, która pozwoli nam otworzyć się na siebie i zadawać właściwe pytania. Spojrzeć ponad CV czy opis stanowiska. Dotrzeć do serca i duszy firmy. Zachęcić naszych klientów i kandydatów do działania.

Tym właśnie jest nasza strategia Tech & Touch. Rozwiązania techniczne, które zamiast oddalać, zbliżają nas do siebie oraz motywują do zmiany sposobu myślenia i pracy przy wsparciu technologii.

zaufany partner, który pozostaje człowiekiem

dziś mamy jedyną w swoim rodzaju możliwość zmiany sposobu nawiązywania kontaktu z naszymi klientami, kandydatami i pracownikami. Pozostanie zaufanym partnerem, człowiekiem, w świecie zdominowanym przez technologie i algorytmy, przysporzy nam jeszcze więcej uznania ze strony tych, dla których pracujemy. Pozwoli otoczyć naszych klientów i kandydatów wiedzą i intuicją, której potrzebują. Zaś w większej skali umożliwi nam usprawnienie procesu zatrudnienia oraz wzrost gospodarczy i rozwój społeczeństwa jako całości. Łącząc zamiłowanie do ludzi z potęgą współczesnych inteligentnych technologii, tworzymy środowisko, które wyjątkowo sprzyja człowiekowi. Nazywamy to human forward.

co to oznacza dla nas wszystkich?

motywujemy naszych ludzi poprzez innowacyjność. Sprawiamy, że technologia w służbie HR wydaje się bardziej ludzka. Zapewniamy atmosferę naprawdę przyjazną człowiekowi.

Jak wpływa to na sposób, w jaki pracujemy i myślimy?

kandydaci – chcą nieustannie rozwijać swoje umiejętności, aby podążać odpowiadającą im ścieżką zawodową. Nasza opieka i kompetencje gwarantują, że zostaną dostrzeżeni jako ludzie, a nie potraktowani jak kolejne CV. Dzięki naszej technologii procedura jest prosta i skuteczna, a środowisko przyjazne dla użytkowników. Oparta na danych znajomość branży pozwala nam szybko rozpoznać ciekawą okazję rozwoju ścieżki zawodowej i znaleźć właściwe dopasowanie. Działając w ten sposób, będziemy mieli więcej czasu, aby poprowadzić ich osobiście, wskazać ciekawe okazje rozwoju ścieżki zawodowej, których sami nie brali pod uwagę. Pomożemy im w ten sposób w osiągnięciu sukcesu zawodowego w perspektywie krótko- i długoterminowej.

nasi klienci – potrzebują najbardziej utalentowanych ludzi z najlepiej dopasowanymi umiejętnościami. Chcą nawiązać z nimi kontakt w sposób elastyczny i skuteczny. Dzięki potędze technologii możemy skoncentrować się na potrzebach biznesowych naszych klientów i działać szybko. Technologia i dane pozwalają nam na większą proaktywność w oferowaniu skrojonej na miarę wiedzy branżowej i najlepszego doradztwa osobistego.

każdy z nas – będziemy mieli swobodę koncentrowania się na bardziej ludzkiej stronie naszej branży. Pozwoli nam to zwiększyć wydajność i proaktywność, zaś dzięki opartej na danych znajomości branży będziemy mogli służyć klientom i kandydatom jeszcze lepiej. Nasze kontakty nabiorą bardziej osobistego, intymnego charakteru i znaczenia, my zaś będziemy źródłem inspiracji i wsparcia. Po to, by naprawdę pomagać ludziom i firmom iść naprzód.