skąd przyszliśmy

nasze doświadczenie uczy, że to nie dane i algorytmy budują prawdziwe relacje, ale – coś znacznie bliższego człowiekowi: empatia, intuicja i instynkt. Pełne skupienie na ludzkim potencjale określa randstad od samego początku. Wyraża ono silne wartości, na których zbudowano randstad i które pozostają ważne do dziś: wiedza, współpraca, zaufanie, dążenie do doskonałości i równoczesne łączenie interesów wszystkich stron. Kiedy wiemy więcej, możemy lepiej pomagać naszym klientom i kandydatom i budować więzi oparte na zaufaniu. To zaufanie jest wzmacniane nieustannym dążeniem do doskonałości przy jednoczesnym wspieraniu interesów wszystkich zainteresowanych stron, a także społeczeństwa jako całości.

Dzięki temu, że od ponad 55 lat działamy jako randstad według wspomnianych wartości, doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów i kandydatów. Głębokie zrozumienie świata pracy pozwala nam wspierać ich w rozwijaniu pełnego potencjału i umożliwiać pracodawcom nieustanne osiąganie sukcesu. Wartości randstad gwarantują, że w sercu naszych działań zawsze znajdują się ludzie.

wyróżniamy się

w świecie stale zmienianym przez nowe technologie, wiara w człowieka gwarantuje ciągłość. Nasze doświadczenie i nasze serce podpowiadają nam, że to właśnie ludzka strona branży HR jest tak naprawdę ważna. Wiemy, jak ważne miejsce w życiu człowieka zajmuje praca.

Od zawsze wspieranie ludzi i przedsiębiorstw w rozwijaniu ich prawdziwego potencjału było naszym celem. Taka jest rola randstad w społeczeństwie. Każdy z nas z oddaniem sięga wyżej i dalej, aby pomagać innym odnosić sukcesy.

Technologia stała się naszym potężnym sojusznikiem w osiąganiu tego celu. Stosujemy cyfrowe innowacje, by nasze usługi były jeszcze doskonalsze, a procedury bardziej inteligentne i skuteczniejsze. Wszystko po to, aby w oparciu o dane móc lepiej poznać branżę.

Równocześnie pamiętamy, czym te rozwiązania są tak naprawdę – jedynie środkiem do celu. Sposobem, by dać ludziom swobodę koncentrowania się na naszych najważniejszych zasobach – relacjach międzyludzkich. By tworzyć atmosferę bardziej przyjazną człowiekowi. Taką, która pozwoli nam otworzyć się na siebie i zadawać właściwe pytania. Spojrzeć ponad CV czy opis stanowiska. Dotrzeć do serca i duszy firmy. Zachęcić naszych klientów i kandydatów do działania.

Tym właśnie jest nasza strategia Tech & Touch. Rozwiązania techniczne, które zamiast oddalać, zbliżają nas do siebie oraz motywują do zmiany sposobu myślenia i pracy przy wsparciu technologii.

zaufany partner, który pozostaje człowiekiem

dziś mamy jedyną w swoim rodzaju możliwość zmiany sposobu nawiązywania kontaktu z naszymi klientami, kandydatami i pracownikami. Pozostanie zaufanym partnerem, człowiekiem, w świecie zdominowanym przez technologie i algorytmy, przysporzy nam jeszcze więcej uznania ze strony tych, dla których pracujemy. Pozwoli otoczyć naszych klientów i kandydatów wiedzą i intuicją, której potrzebują. Zaś w większej skali umożliwi nam usprawnienie procesu zatrudnienia oraz wzrost gospodarczy i rozwój społeczeństwa jako całości. Łącząc zamiłowanie do ludzi z potęgą współczesnych inteligentnych technologii, tworzymy środowisko, które wyjątkowo sprzyja człowiekowi. Nazywamy to human forward.

co to oznacza dla nas wszystkich?

motywujemy naszych ludzi poprzez innowacyjność. Sprawiamy, że technologia w służbie HR wydaje się bardziej ludzka. Zapewniamy atmosferę naprawdę przyjazną człowiekowi.

Jak wpływa to na sposób, w jaki pracujemy i myślimy?

kandydaci – chcą nieustannie rozwijać swoje umiejętności, aby podążać odpowiadającą im ścieżką zawodową. Nasza opieka i kompetencje gwarantują, że zostaną dostrzeżeni jako ludzie, a nie potraktowani jak kolejne CV. Dzięki naszej technologii procedura jest prosta i skuteczna, a środowisko przyjazne dla użytkowników. Oparta na danych znajomość branży pozwala nam szybko rozpoznać ciekawą okazję rozwoju ścieżki zawodowej i znaleźć właściwe dopasowanie. Działając w ten sposób, będziemy mieli więcej czasu, aby poprowadzić ich osobiście, wskazać ciekawe okazje rozwoju ścieżki zawodowej, których sami nie brali pod uwagę. Pomożemy im w ten sposób w osiągnięciu sukcesu zawodowego w perspektywie krótko- i długoterminowej.

nasi klienci – potrzebują najbardziej utalentowanych ludzi z najlepiej dopasowanymi umiejętnościami. Chcą nawiązać z nimi kontakt w sposób elastyczny i skuteczny. Dzięki potędze technologii możemy skoncentrować się na potrzebach biznesowych naszych klientów i działać szybko. Technologia i dane pozwalają nam na większą proaktywność w oferowaniu skrojonej na miarę wiedzy branżowej i najlepszego doradztwa osobistego.

każdy z nas – będziemy mieli swobodę koncentrowania się na bardziej ludzkiej stronie naszej branży. Pozwoli nam to zwiększyć wydajność i proaktywność, zaś dzięki opartej na danych znajomości branży będziemy mogli służyć klientom i kandydatom jeszcze lepiej. Nasze kontakty nabiorą bardziej osobistego, intymnego charakteru i znaczenia, my zaś będziemy źródłem inspiracji i wsparcia. Po to, by naprawdę pomagać ludziom i firmom iść naprzód.