poznaj zmiany w przepisach dotyczących wynagrodzeń

zmiany obowiązujące od 2022 roku

Drogi Pracowniku, 

w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 roku tzw. Polskiego Ładu, chcielibyśmy przedstawić kilka informacji, które pomogą zrozumieć nowe zasady dotyczące ważnego aspektu życia zawodowego – wynagrodzeń.  

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz inne, istotne informacje związane z naliczaniem wynagrodzeń. 

zmiany w przepisach

terminy, które warto znać:

kwota wolna od podatku:

jest to to kwota dochodu, od której podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

podatnik:

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

płatnik:

to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości  prawnej, zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. 

próg podatkowy:

limit rocznych dochodów, do którego przypisane są określone stawki podatku PIT. 

PIT-2:

pisemne oświadczenie pracownika (na odpowiednim formularzu), które upoważnia płatnika (np. pracodawcę) do pobrania zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika.