Choć współcześnie depresja w pracy dotyka przede wszystkim dyrektorów i menedżerów, tak naprawdę narażeni są na nią przedstawiciele wszystkich zawodów, bez względu na rangę pełnionego przez nich stanowiska. Związane jest to m.in. z nadmierną liczbą obowiązków, nieustannym poczuciem lęku, a także brakiem sukcesów na polu zawodowym. Trzeba również pamiętać, że jeśli chodzi o stan, jakim jest depresja, praca może pogłębić istniejący już wcześniej problem. Dlatego też tak istotne jest zachowanie równowagi psychicznej nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. 

Depresja a praca zawodowa. Jakie mogą być przyczyny choroby?

Depresja w pracy może mieć wiele przyczyn. W dzisiejszych czasach głównym powodem zaburzeń psychicznych wynikających z sytuacji w środowisku zawodowym jest nadmierny stres. Pracownikom stawiane są coraz wyższe wymagania, którym czasem trudno jest sprostać. Dochodzi do tego szybkie tempo pracy, poczucie, że nie ma ludzi niezastąpionych, a także zaburzona równowaga między życiem prywatnym i zawodowym.

Zależność depresja a praca objawia się również w niewłaściwych relacjach ze współpracownikami. Brak wsparcia ze strony przełożonych, plotki, tzw. wyścig szczurów czy podkopywanie pozycji zawodowej przez kolegów i koleżanki z firmy wpływają negatywnie na podejście do życia. Skrajnymi sytuacjami, które mogą przyczynić się do powstania depresji w pracy, są też patologiczne zachowania, jak molestowanie i mobbing.

Relacja praca a depresja jest więc stosunkowo złożona. Jeżeli zauważy się jakiekolwiek niepokojące sygnały, które mogą przyczynić się do rozwoju choroby, należy podjąć odpowiednie kroki.

Depresja w pracy – czy można się przed nią obronić?

Ryzyko wystąpienia depresji w pracy można zminimalizować. Przede wszystkim trzeba zadbać o ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego. W związku z tym należy się wysypiać, zdrowo odżywiać, uprawiać sport i znajdować czas na rozwijanie pasji i zainteresowań poza pracą zawodową. Warto też skupić się na dobrych relacjach z rodziną i przyjaciółmi, którzy mogą okazać się nieocenionym wsparciem w trudnych chwilach.

Aby uniknąć depresji w pracy, trzeba też oczywiście zwrócić uwagę na sytuację w środowisku zawodowym. Oto co można zrobić:

  • wyznaczać własne granice, np. zrezygnować z ciągłych nadgodzin,
  • nie pracować ponad własne siły,
  • na bieżąco zgłaszać pojawiające się problemy przełożonym,
  • pamiętać o przerwach w trakcie pracy, a także o urlopie,
  • wyznaczać sobie krótkoterminowe cele,
  • zadbać o dobre stosunki ze współpracownikami.

 

Gdy sytuacja w środowisku zawodowym jednoznacznie prowadzi do depresji w pracy, warto zastanowić się też nad zmianą miejsca zatrudnienia. Czasami takie radykalne rozwiązania są jedynym sposobem na uwolnienie się od toksycznych ludzi i zachowań.

W przypadku stwierdzonej depresji, której przyczyną jest praca, powyższe zalecenia mogą okazać się niewystarczające. Wówczas jedyną metodą zwalczenia problemów psychicznych jest wprowadzenie odpowiedniego leczenia, obejmującego przyjmowanie środków farmakologicznych i terapię u psychologa. Trzeba bowiem pamiętać, że depresja jest chorobą, w związku z czym nie można jej lekceważyć.

Depresja w pracy a odszkodowanie

Czy w przypadku depresji w pracy można ubiegać się o odszkodowanie? Jeżeli jej przyczyną  jest mobbing lub molestowanie seksualne, pracownik nie tylko może, ale również powinien dochodzić swoich praw na drodze procesu sądowego. Trzeba jednak pamiętać, że to on musi zebrać odpowiedni materiał dowodowy (zeznania świadków, dokumenty itp.), świadczący o tym, że padł ofiarą patologicznych zachowań, których efektem stała się depresja w pracy.